Office
Prihlásenie

Poznámky k vydaniu programu Insider pre Office 2016 pre počítače s Windowsom

Posledná aktualizácia: 6. júla 2018

Tento článok obsahuje poznámky k vydaniu pre zostavy Insider programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access a Project pre počítač s Windowsom. Každý týždeň vyzdvihneme zaujímavé nové funkcie, dôležité opravy a závažnejšie problémy, o ktorých by ste mali vedieť. Upozorňujeme, že funkcie a niekedy aj opravy pre insiderov často zavádzame v priebehu určitého časového obdobia. To nám umožňuje zabezpečiť, aby všetko fungovalo bez problémov ešte pred vydaním danej funkcie pre širšie publikum. Preto nemajte obavy, ak sa vám niektorá z funkcií popísaných nižšie nezobrazuje. Získate ju neskôr.  

6. júla 2018, verzia 1807 (zostava 10325.20017)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s opakovanou zarážkou, ktorý sa vyskytoval pri premiestnení stĺpca tabuľky

 • Vylepšili sme písanie v komentároch

 • Opravili sme chybu pri písaní v editore IME

 • Opravili sme problém s výškou riadka pri písme Yu Gothic

Excel

 • Opravili sme niektoré chyby #ODKAZ v Exceli Online

 • Opravili sme problém so zmenou mierky v table Komentáre

PowerPoint

 • Opravili sme problém, pri ktorom náhľad obsahu zamrzol v prípade úprav počas automatického ukladania

Outlook

 • Opravili sme problém s opätovným odosielaním správy v režime online

 • Do poľa miesta konania schôdze alebo plánovanej činnosti sme pridali ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém, pri ktorom možnosť Prilepiť všetko pri práci zo Schránky nefungovala

Poznámky k predchádzajúcim vydaniam

Ak chcete zobraziť poznámky k vydaniu pre staršie zostavy programu Insider, kliknite na položku nižšie. Ak chcete nájsť históriu aktualizácií pre úrovne programu Insider aj Mesačný kanál (pre vybratých používateľov), pozrite si tému História aktualizácií pre Office Insider pre počítač s Windowsom.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • V tmavosivom motíve sme na table Moderné komentáre zmenili farbu okraja textu odpovede.

 • Opravili sme chybu so zmenou formátovania bunky na dátum alebo menu pri otvorení zošita.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Všetky aplikácie

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že písma za zobrazovali ako cloudové, aj ak boli stiahnuté.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa niekedy zvislý text v japončine zobrazoval nesprávne v počítačoch, v ktorých nebolo dané písmo nainštalované

 • Opravili sme problém, pri ktorom určitý znak v bunke zmenil písmo celého textu v danej bunke na písmo Wingdings

PowerPoint

 • Opravili sme problém s prehrávaním a exportovaním 3D animácií

Outlook

 • Opravili sme problém s vyhľadávaním v niektorých prostrediach, v ktorých nebola použitá angličtina

Access

 • Opravili sme problém s veľkosťou navigačnej tably

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme problém, pri ktorom bolo veľmi ťažké zmeniť veľkosť okna, ak sa použili motívy s vysokým kontrastom

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Word, Excel, PowerPoint a Outlook

Vkladanie súborov SVG s použitými filtrami

Ak chcete vo svojich dokumentoch balíka Office použiť komplexnejšie súbory SVG, spustili sme podporu vykresľovania súborov SVG, ktoré majú v sebe použité filtre.

Vyskúšajte si to:

 • Na páse s nástrojmi Vložiť kliknite na položku Vložiť obrázok a vložte súbor SVG, ktorý má v sebe použitý filter.

 • Pomocou karty Grafika môžete upraviť výplň, obrys, veľkosť a ďalšie možnosti súboru SVG.

Filtre SVG


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém s dialógovým oknom Uložiť ako, ktoré sa zobrazovalo počas relácie spolupráce, a niekoľko ďalších menších problémov súvisiacich s automatickým ukladaním a spoluprácou

 • Opravili sme problém so škálovaním, ktorý sa občas objavil pri reštartovaní Wordu

 • Opravili sme problém s výkonom jazyka VBA

Excel

 • Opravili sme problém, kedy sa po dvojitom kliknutí na bunku so špeciálnym znakom neoznačil celý text, hoci sa mal

PowerPoint

 • Opravili sme problém so zadávaním hranatých zátvoriek pri používaní niektorých klávesových skratiek pre iné jazyky ako angličtinu

Outlook

 • Opravili sme problém s komplexnými vyhľadávacími dotazmi

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability

Viaceré aplikácie

 • Opravili sme rôzne problémy s veľkosťou alebo rozložením tlačidiel priestoru na spoluprácu pri obnovení vizuálov (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

 • Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Zlepšili sme pracovný postup otvárania dokumentov vo viacerých oknách.

 • Opravili sme problém s funkciou Porovnanie v dokumentoch s tabuľkami.

 • Aktualizovali sme na ikonu Chýbajúca úroveň nadpisu.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém s náhľadom obsahu, pro ktorom sa znak & v sekcii snímky zmení na znak podčiarknutia _

Outlook

 • Opravili sme problém so zoskupením e-mailov pri zmene časových pásiem

 • Opravili sme problém prílohami súborov v SharePointe 2010 alebo 2013

 • Opravili sme viacero problémov s ukladaní dokumentov z Outlooku

 • Opravili sme problém, pro ktorom doplnok iCloud spôsoboval zlyhania Outlooku

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Aktualizovali sme ikony súborov na vylepšenie výkonu, konzistencie a vzhľadu pri rozličných rozlíšeniach obrazovky. (Word, Excel a PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

PowerPoint

Zadanie názvu snímky pomocou pera

Použite perom a napíšte názov rukou, PowerPoint ho následne konvertuje na text.

 • Napíšte text do zástupného objektu textu pomocou pera a zobrazí sa používateľské rozhranie objektu. [snímky obrazovky 1 a 2]

 • Text vyberte a v zástupnom objekte konvertujte písanie rukou na text, ktorý bude zodpovedať návrhu šablóny bez ohľadu na to, aké pero ste použili. [snímka obrazovky 3]

 • Bez ohľadu na to, či zmeníte rozloženie alebo šablónu návrhu, text sa bude vždy správne premiestňovať a upravovať, keďže je súčasťou zástupného objektu. [snímka obrazovky 4]

Krok 1

Krok 1

Krok 2

Krok 2

Krok 3

Krok 3

Krok 4

Krok 4


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Opravili sme nesprávny reťazec s výzvou povolenia Súbor – Otvoriť. Má ísť o otázku s odpoveďami Áno/Nie, nie o príkaz.

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa po zmene primárnej e-mailovej adresy SMTP používateľa v outlokovom profile na navigačnej table aj naďalej zobrazovala stará e-mailová adresa.

 • Opravili sme problém, pri ktorom sa v odmietnutí schôdze zobrazovali nesprávne časové pásma.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Project

Spravovanie šprintov sa práve zjednodušilo

Rýchle pridanie, aktualizovanie alebo odstránenie agilných šprintov.

 • Otvorte nový projekt

 • Prejdite na kartu Projekt a kliknite na položku „Agilné“. Vyberte prepínač „Scrum“. OK.

 • Na karte Scrum, ktorá sa zobrazí na páse s nástrojmi, stlačte tlačidlo Spravovať.

Správa šprintov

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že pole s dátumom pridané ako vlastná vlastnosť do informácií o dokumente bolo v niektorých prípadoch nesprávne

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Outlook

 • Opravili sme problém v nastaveniach písma kalendára Outlooku počas odpovedania na žiadosť o schôdzu.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Opravili sme problém, kde pokus o zdieľanie súborov v núdzovom režime môže spôsobiť zlyhanie (Word, Excel a PowerPoint)

 • Opravili sme problém s licencovaním, ktorý môže u niektorých používateľov spôsobiť zlyhanie pri spúšťaní (Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Všetky                  

Čísla zostáv: Microsoft Office mení formát čísiel zostáv zo štyroch číslic na päť číslic. Zostavu 1234.5678 napríklad na zostavu 12345.67890. Ak chcete vyhľadať číslo zostavy, spustite aplikáciu balíka Office, napríklad Word, prejdite na položky Súbor > Konto a pozrite sa do časti Informácie.


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Opravili sme problém, pri ktorom Excel prestal reagovať alebo zlyhal, keď tlačil zošit s veľkým množstvom ovládacích prvkov ActiveX.

PowerPoint

 • Opravili sme problém, pri ktorom PowerPoint hlásil chybu alebo zlyhal, keď sa pomocou programovania zmenila vlastnosť Shape.Visible.

Outlook

 • Opravili sme problém, pri ktorom Outlook zlyhal, keď sa opätovne odoslala digitálne podpísaná správa.

Access

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Project

 • Opravili sme regresiu, pri ktorej sa zobrazovali v dialógovom okne Pridať existujúce úlohy do časovej osi iba úlohy z prvej súhrnnej úlohy.

 • Opravili sme problém týkajúci sa filtrovanie podľa dátumových polí prostredníctvom automatického filtra

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Access

Nové grafy vizualizácie údajov

Ak v Accesse navrhujete formuláre a zostavy, zmodernizujte vizualizáciu údajov pomocou nových grafov Accessu.

Skúste to a uvidíte, že budete môcť vytvárať nielen vizuálne pôsobivé grafy, ale že vytváranie a úpravy v programe sú používateľsky príjemné a intuitívne.

 • Na páse s nástrojmi Návrh vyberte položku Vložiť graf a vyberte typ grafu, ktorý najlepšie vyhovujúce vašim potrebám.

 • Na naviazanie nového grafu k zdroju údajov a formátovanie radu údajov grafu použite tablu Nastavenie grafu. Na nastavenie vlastností grafu a jeho formátovanie použite Hárok vlastností.

Nové grafy vizualizácie údajov

Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Odstránili sme problém so sledovaním zmien pri zlúčení tabuľky.

 • Odstránili sme problém s veľkosťou písma položiek s odrážkou pri zobrazení vo formáte html.

 • Opravili sme problém so spoľahlivosťou v otvorenom súbore.

Outlook

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

Excel

 • Rôzne opravy výkonu a stability.

PowerPoint

 • Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že sa prezentácia otvorila v pozadí, nie v popredí.

 • Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že sa oznámenie o automatickom ukladaní zobrazovalo aj vtedy, keď bolo automatické ukladanie vypnuté.

Všetky aplikácie

Odstránili sme problém, ktorý spôsoboval, že na domovskej stránke sa nezobrazovali pripnuté dokumenty.  (Word, Excel, PowerPoint)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Outlook

 • Vypnutie preposielania schôdze

  Ak organizujete schôdzu (a používate na to Office 365), môžete účastníkom zabrániť v jej preposielaní iným používateľom. Ak si to chcete vyskúšať, na páse s nástrojmi kliknite na položku Možnosti odpovedí.

  Vytvorenie schôdze v kalendári služieb Office 365 v Outlooku

  Z pásu s nástrojmi: Možnosti odpovede > Povoliť preposielanie.  Táto možnosť je predvolene začiarknutá, ak chcete účastníkom zabrániť v preposielaní pozvánky na schôdzu, zrušte začiarknutie možnosti Povoliť preposielanie.  

  Povolenie možnosti preposielania v Outlooku

 • Zobrazenie troch časových pásem naraz:

  Potrebujete naplánovať schôdzu v rôznych časových pásmach? Pridajte si do kalendára viacero časových pásiem a hneď uvidíte, ktorý čas vyhovuje všetkým.

  Z Outlooku: Súbor > Možnosti > Kalendár. Vyhľadajte časť Časové pásma tohto dialógového okna. Vyberte možnosť Zobraziť tretie časové pásmo a vyberte 3. časové pásmo, ktoré vás zaujíma.

  Možnosť pridania tretieho časového pásma


Najdôležitejšie opravy

V nasledujúcej tabuľke nájdete dôležité opravy v najnovšej zostave Insider. 

Aplikácia

Popis

Word

 • Opravili sme problém pri zatváraní dokumentu

 • Opravili sme problém s tlačidlom diktovania

Outlook

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa koncept v jazyku HTML pri presunutí zmenil na obyčajný text

Excel

 • Opravili sme problém v prípade niektorých jazykov, v dôsledku ktorého sme v rozšírených nastaveniach aplikácie nerešpektovali predvolené písmo používateľov

 • Odstránil sa problém, v dôsledku ktorého sa šablóny nezobrazovali pri spustení pracovnej plochy

PowerPoint

 • Vyriešili sme problém, v dôsledku ktorého sa pri zapnutí automatického ukladania nesprávne zobrazovala tabla Obnovenie

 • Vyriešili sme problém, v dôsledku ktorého sa nezobrazovalo prihlásenie, čím sa používateľom zabránilo v prístupe k dokumentom

Zdieľanie v rámci aplikácií

 • Opravili sme problém s rozťahovaním textu v obrázku formátu EMF pri ukladaní do formátu PDF

 • Rozšírili sme objekt GPO, ktorý mal skryť OneDrive alebo SharePoint zo zobrazenia Backstage, aby pokrýval Visio, Project a OneNote

 • Opravili sme problém, v dôsledku ktorého sa šablóny nezobrazovali pri spustení pracovnej plochy alebo pri použití položiek Súbor > Nové (Excel, PowerPoint, Word)

Čo je nové

Aplikácia

Popis

Nie je k dispozícii

Tento týždeň nie sú k dispozícii žiadne nové funkcie.

Najdôležitejšie opravy

Aplikácia

Popis

Word

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval niektorým používateľom chybu poškodenia tabuľky a chýbajúci text pri porovnávaní dokumentov s tabuľkami.

Excel

Opravili sme problémy s posúvaním pomocou kolieska myši tak, aby sa používatelia mohli posúvať v zošitoch pomocou kolieska myši, keď príslušný zošit nie je aktívny.

PowerPoint

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval občasné zlyhania pri otváraní prezentácií z online umiestnení.

Word, Excel, PowerPoint

Opravili sme problém, ktorý spôsoboval, že počas procesu obnovenia skoršej verzie súboru v staršom formáte (napríklad PPT, XLS alebo DOC), sa zobrazila chyba aktualizácie súboru na serveri.

Čo je nové

Žiadne nové funkcie v tejto zostave

Najdôležitejšie opravy

Aplikácia

Popis

Word

 • Oprava problému s nesprávnou zmenou klávesových skratiek po zmene regionálnych nastavení.

 • Oprava problému, ktorý spôsoboval, že písanie komentárov rukou niekedy nefungovalo.

Známe problémy

Žiadne známe problémy v tejto zostave.

Ako kontaktovať tím programu Insider

 • Na pripomienky od insiderov sa vždy tešíme. Ak chcete nahlásiť problém v zostave programu Insider alebo odoslať návrh, kliknite v ľubovoľnej aplikácii na položky Súbor > Pripomienky. V Outlooku môžete tiež kliknúť na položky Súbor > Podpora > Kontaktovať oddelenie podpory a komunikovať priamo s agentom podpory pre Outlook. Takto môžeme zhromažďovať informácie o riešení problémov a rýchlejšie vyriešiť problémy alebo vás odblokovať.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ešte nie ste insiderom pre Office? Chcete sa ním stať? Budeme veľmi radi, ak sa pridáte.

Ak potrebujete informácie o zostavách vydaných pred 11. aprílom 2018, kliknite nižšie na produkt, ktorý vás zaujíma.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×