Poznámky k vydaniu nového klienta synchronizácie OneDrivu

Poznámky k vydaniu nového klienta synchronizácie OneDrivu

Posledná aktualizácia: 26. októbra 2018

Tu nájdete informácie o najnovších vydaniach nového synchronizačného klienta pre OneDrive. Poznámky k vydaniu sú zahrnuté len pre tie zostavy, ktoré sú súčasťou okruhov Production a Enterprise. Okruh insiderov dostáva aktualizácie rýchlejšie, funkcie sa vydávajú priebežne.

Tu uvádzame čísla najnovších zostáv v každom z okruhov validácie podľa procesu aktualizácie synchronizačného klienta pre OneDrive.

Okruh insiderov

Okruh Production

Okruh Enterprise

Windows

Naposledy vydaná zostava

18.192.0920.0012

18.172.0826.0010

18.111.0603.0006

Vydávame

18.192.0920.0012

18.151.0729.0012

(20. november 2018)

Mac

Naposledy vydaná zostava

18.192.0920.0012

18.172.0826.0013
(Samostatné)

18.172.0826.0015
(Mac App Store)

18.111.0603.0007

Vydávame

18.151.0729.0014

(20. november 2018)

Poznámky: 

Súbory na stiahnutie

Ak si chcete pozrieť poznámky k aktualizácii jednotlivých zostáv, vyberte svoju platformu a rozbaľte si informácie pri danom čísle verzie.

Poznámky k aktualizácii pre Windows

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Aktualizácia tichej skupinovej politiky pre položku Presun známeho priečinka na presun priečinkov s existujúcim obsahom.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • Správcovia majú teraz možnosť nastaviť knižnice dokumentov tímových lokalít programu SharePoint, aby automaticky synchronizovali súbory v zariadení.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • Možnosti pre používateľov na odoslanie pripomienok (Niečo sa mi páči, Niečo sa mi nepáči, Mám návrh). Možnosť Nahlásiť problém je nahradená možnosťou Odoslať pripomienku.

  • Synchronizačný klient pre OneDrive teraz automaticky pozastaví synchronizáciu vždy, keď zariadenie prejde do režimu šetrenia batérie, používateľ však toto správanie môže v prípade potreby prepísať.

  • Aktualizovaný vzhľad a prostredie centra aktivít.

 • Oprava chyby na riešenie problémov s prihlasovaním pre organizácie, ktoré ako poskytovateľa používajú 21Vianet alebo Microsoft Cloud Germany.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • Známa Priečinok Premiestniť vo OneDrive for Business bude k dispozícii pre oprávnených používateľov v nastaveniach aplikácie OneDrive a zároveň správcovia IT budú mať k dispozícii súvisiace skupinové politiky.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • OneDrive sa automaticky pozastaví, keď zariadenie s Windowsom prejde do režimu šetrenia batérie.

  • Keď je pozastavená, ťuknutím na banner v centre aktivity sa obnoví synchronizácia.

 • Táto zostava obsahuje dôležitú opravu, ktorá zabraňuje vzniku problému v prípade, keď je zapnutá funkcia Ochrana podnikových údajov a zároveň funkcia Súbory na požiadanie. Všetko ostatné je v tejto zostave rovnaké ako v zostave 18.025.0204.0009 zostave vydanej pre okruh Production Ring 2. marca 2018.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Vylepšenia stavu synchronizácie „Spracúvajú sa zmeny“ Teraz zobrazujeme počet zmien, ktoré iterujeme.

 • Vo Windowse sme namiesto vydania naplánovanej zostavy (17.3.7294.0108) 29. marca vydali zostavu 17.3.7301.0404.

 • Zostava 17.3.7301.0404 obsahuje dve ďalšie kritické opravy, ktoré sa nenachádzali v zostave 17.3.7294.0108:

  • na riešenie problému s prihláseniami používateľa pri výpadku niektorej služby, na ktorej závisíme,

  • na riešenie problému spôsobujúceho, že synchronizačný klient nedodržiava nastavenie správcu, ktorým sa vypína funkcia nahlasovania problému.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

 • Pridané prekrytie ikon, ktoré naznačuje zdieľané priečinky.

 • Vždy, keď sa zariadenie pripojí k sieti s meraným objemom údajov, Počítačová aplikácia OneDrive automaticky pozastaví synchronizáciu a poskytne používateľovi možnosť prepísať toto správanie, ak chce.

 • Vylepšenia používania synchronizačného klienta, keď sa používatelia pokúšajú synchronizovať súbory, ktoré sú uzamknuté aplikáciou a nedajú sa synchronizovať. Tento stav je teraz zrejmejší a obsahuje zreteľnú akciu na odblokovanie synchronizácie týchto súborov.

 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu cloudu OneDrive sa otvorí kontextová ponuka v rámci centra aktivít.

 • Ak má byť tím inžinierov schopný preskúmať problémy zákazníkov, potrebuje, aby sa opravy chýb zapisovali do interných denníkov.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Používateľom sa zobrazí upozornenie pri odstránení veľkého množstva súborov z ich osobnej služby OneDrive.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Aktualizovaný formát verzie zostavy na vyjadrenie zmien v našom vývojovom systéme.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Používatelia teraz môžu synchronizovať knižnice SharePoint so zapnutou funkciou Správa prístupových práv k informáciám (IRM). Ďalšie informácie

 • V prípade, že nie je možné dokončiť sťahovanie aktualizácie súboru, pretože súbor je zablokovaný lokálnou aplikáciou, používatelia dostanú oznámenie v centre aktivity.

 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala zobrazovanie výzvy na zvýšenie oprávnení, ak používateľ nebol správcom.

 • Oprava chyby, ktorá v niektorých prípadoch zabraňovala správnemu načítaniu prekrytí.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Oprava na vyriešenie chyby, ktorá spôsobovala zaplnenie priečinka temp denníkmi.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

Poznámky k aktualizácii pre Mac

 • Oprava chyby na riešenie problému pri odosielaní novej zostavy do služby Mac App Store.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • Ak je tmavý režim v systéme macOS Mojave zapnutý, OneDrive sa prepne na nový tmavý motív vo všetkých používateľských rozhraniach, aby sa zabezpečilo konzistentné používanie.

  • Používatelia teraz môžu synchronizovať knižnice SharePointu so zapnutou funkciou Správa prístupových práv k informáciám (IRM). Ďalšie informácie

 • Oprava chyby zlyhania Mac klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti klienta.

 • Oprava chyby na riešenie opakovaného zlyhania v systéme Mac OS verzie 10.10.

 • Oprava chyby na riešenie opakovaného zlyhania v systéme Mac OS verzie 10.10.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • Možnosti pre používateľov na odoslanie pripomienok (Niečo sa mi páči, Niečo sa mi nepáči, Mám návrh). Možnosť Nahlásiť problém je nahradená možnosťou Odoslať pripomienku.

  • Aktualizovaný vzhľad a prostredie centra aktivít.

 • Oprava chyby na riešenie problémov s prihlasovaním pre organizácie, ktoré ako poskytovateľa používajú 21Vianet alebo Microsoft Cloud Germany.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • Používatelia teraz môžu synchronizovať knižnice SharePoint so zapnutou funkciou Správa prístupových práv k informáciám (IRM). Ďalšie informácie

 • Aktualizované číslo verzie pri zostave sprístupnenej v obchode Mac App Store na 18.065.0506.0007 s cieľom zabrániť problému, ktorý spôsobuje zlyhanie migrácií medzi obchodom Mac App Store a samostatnou verziou. Všetko ostatné je v tejto zostave rovnaké ako v zostave vydanej pre samostatného klienta. Bude to posledné vydanie, v ktorom to musíme vykonať, keďže chyba na strane balíka Office bola opravená.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Vyriešený problém, keď nastavenie Otvoriť pri prihlásení sa stratilo možnosť Otvorené otvoriť pri prihlásení sa strácalo pri scenároch opätovného overovania a zrušení prepojenia konta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame novú funkciu:

  • Keď je pozastavená, ťuknutím na banner v centre aktivity sa obnoví synchronizácia.

 • Aktualizované číslo verzie pri zostave sprístupnenej v obchode Mac App Store na 18.065.0329.0008 s cieľom zabrániť problému, ktorý spôsobuje zlyhanie migrácií medzi obchodom Mac App Store a samostatnou verziou. Všetko ostatné je v tejto zostave rovnaké ako v zostave vydanej pre samostatného klienta.

 • Aktualizované číslo verzie tohto vydania z 18.065.0329.0004 na 18.065.9329.0007 s cieľom zabrániť problému, ktorý spôsobuje zlyhanie migrácií medzi obchodom Mac App Store a samostatnou verziou.

 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že niektoré nové dokumenty balíka Office sa pri použití novej funkcie spolupráce v reálnom čase neuložili.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

  • Číslo verzie sa premiestnilo z vlastného okna na kartu Informácie v okne Predvoľby.

  • Pri otvorení dokumentu balíka Office synchronizovaného s počítačom sa daný dokument otvorí pripravený na spoluprácu v reálnom čase.

  • Dokumenty balíka Office synchronizované s počítačom je možné zdieľať z aplikácií balíka Office.

  • Vylepšenia stavu synchronizácie „Spracúvajú sa zmeny“ Teraz zobrazujeme počet zmien, ktoré iterujeme.

 • Aktualizované číslo verzie tohto vydania z 18.044.0301.0005 na 18.044.9301.0007 s cieľom zabrániť problému, ktorý spôsobuje zlyhanie migrácií medzi obchodom Mac App Store a samostatnou verziou.

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Samostatný synchronizačný klient v Macu teraz migruje používateľské nastavenia pri inštalácii pre používateľov s nakonfigurovaným synchronizačným klientom pre Mac App Store.

 • Používateľom, ktorí sú členmi okruhu insiderov v balíku Office pre Mac, sa nastavenia použijú aj na samostatného synchronizačného klienta v Macu.

Pre používateľov postupne zavádzame nové funkcie:

 • Prekrytie ikon, ktoré označuje zdieľané priečinky.

 • Možnosť presmerovania snímok obrazovky do služby OneDrive.

 • Kliknutím na ikonu cloudu OneDrive sa teraz otvorí kontextová ponuka v rámci centra aktivít.

 • Lokálne synchronizované súbory služby OneDrive z Findera sa s balíkom Office otvoria priamo v cloude, čo používateľom umožňuje automatické ukladanie, zdieľanie a jednoduchú spoluprácu – to všetko pri vyššom výkone než kedykoľvek predtým.

 • Oprava problému s číslovaním verzie pri publikovaní vydania do obchodu Mac App Store.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Používateľom sa zobrazí upozornenie pri odstránení veľkého množstva súborov z ich osobnej služby OneDrive.

 • Oprava problému s číslovaním verzie pri publikovaní vydania do obchodu Mac App Store.

 • Oprava chyby, ktorá rieši problém v jazykoch so zápisom sprava doľava, pri ktorom sa v aplikácii namiesto dokončených správ v angličtine zobrazujú nedokončené správy.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Používatelia môžu v klientovi Mac pozastaviť synchronizáciu.

 • Aktualizovaný formát verzie zostavy na vyjadrenie zmien v našom vývojovom systéme.

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Ďalšie zlepšenia spoľahlivosti nastavenia Otvoriť pri prihlásení pre samostatného klienta Mac

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti a výkonu klienta.

 • Zlepšenie spoľahlivosti nastavenia Otvoriť pri prihlásení pre samostatného klienta Mac

Nové funkcie a aktualizácie:

 • Opravy chýb na zlepšenie spoľahlivosti.

Ako zistím, ktorú verziu používam?

 1. V oblasti oznámení kliknite na ikonu modrého oblaku pre OneDrive.

  Snímka obrazovky znázorňujúca ukázanie kurzorom myši na modrú ikonu OneDrivu na paneli úloh s textom OneDrive – Contoso.

  (Možno bude treba kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Tlačidlo Zobraziť skryté ikony. vedľa oblasti oznámení, aby sa ikona OneDrive zobrazila. Ak sa ikona v oblasti oznámení nezobrazuje, OneDrive pravdepodobne nie je spustený. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz OneDrive a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku OneDrive.)

 2. V centre aktivity vyberte položky Viac > Nastavenia.

 3. Vyberte kartu Informácie, kde si v časti Informácie o Microsoft OneDrive pozrite číslo verzie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Získať ju môžete odoslaním e-mailu tímu podpory OneDrivu.

Ďalšie informácie o Počítačová aplikácia OneDrive nájdete v tabuľke nižšie alebo v centre pomoci služby OneDrive:

Nadpis

Popis

Synchronizácia súborov so synchronizačným klientom pre OneDrive vo Windowse

Prečítajte si informácie o tom, ako si používatelia Windowsu môžu nastaviť nového synchronizačného klienta pre OneDrive.

Ktorú verziu OneDrivu používam?

Pozrite si informácie o tom, ako jednoducho zistiť, ktorého synchronizačného klienta pre OneDrive používate.

Nasadenie nového synchronizačného klienta pre OneDrive v podnikovom prostredí

Zistite, ako môžu správcovia používateľom nasadiť nového synchronizačného klienta pre OneDrive for Business pre Windows v podnikovom prostredí.

Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení synchronizačného klienta pre OneDrive

Prečítajte si informácie o tom, ako môžu správcovia spravovať synchronizačného klienta pre OneDrive pre svojich používateľov prostredníctvom skupinovej politiky.

Synchronizácia súborov so synchronizačným klientom pre OneDrive v systéme Mac OS X

Prečítajte si informácie o tom, ako si používatelia Macu môžu nastaviť synchronizačného klienta pre OneDrive.

Konfigurácia nového synchronizačného klienta pre OneDrive v systéme MacOS

Prečítajte si informácie o tom, ako môžu správcovia použiť možnosti konfigurácie synchronizačného klienta pre OneDrive v počítačoch so systémom Mac OS X.

Obmedzenia týkajúce sa synchronizácie súborov a priečinkov

Článok databázy Knowledge Base, v ktorom sú uvedené poznámky k vydaniu, limity a obmedzenia (napríklad neplatné znaky v názvoch súborov).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×