PowerPoint pre Mac – poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast

Zostavy Insider balíka Office pre Mac sú pravidelne aktualizované, aby mohli poskytovať nové a vylepšené funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb.  Informácie o ďalších aplikáciách balíka Office pre Mac nájdete v téme Poznámky k vydaniu pre zostavy Insider Fast balíka Office pre Mac.

Zistite, ako si nainštalovať aktualizácie balíka Office pre Mac, a prečítajte si nasledujúce informácie o každom vydaní zostavy Insider Fast.

Vydanie z 26. septembra 2018

Verzia: 16.18 (180926)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Označenie citlivosti

  • Pri vytváraní e-mailu alebo dokumentu sa na karte Domov teraz zobrazuje tlačidlo Citlivosť, ak ste prihlásení pomocou pracovného konta služieb Office 365

  • Ak váš správca pre vás nakonfiguroval označenia citlivosti, môžete použiť toto tlačidlo sa označenie e-mailu citlivosťou

  • Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii tu: https://aka.ms/officemipdocs

Opravy:

 • Žiadne

Známe problémy:

 • Žiadne

Vydanie z 5. septembra 2018

Verzia: 16.18 (zostava 180903)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Spustenie animácie – teraz môžete nastaviť špeciálnu podmienku spustenia animácií.

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb

Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, ktoré sa u vás vyskytnú.

Verzia: 16.16 (zostava 180718)

Nové alebo vylepšené funkcie:

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb

Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, ktoré sa u vás vyskytnú.

Verzia:  16.16 (zostava 180702)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Vylepšenia výkonu týkajúce sa scenárov spolutvorby

Najnovšie opravy:

 • Vyriešený problém, pri ktorom sa obsah nevykresľoval vo vysokom rozlíšení v prípade, že prezentácia sa uložila do PDF súboru.

 • Opravených niekoľko menších chýb

Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, ktoré sa u vás vyskytnú.

Version: 16.15 (zostava 180612)

Nové alebo vylepšené funkcie:

V tejto zostave neboli vydané žiadne nové funkcie. Kliknutím na ponuku Pomocník a výberom položky Čo je nové sa zobrazia informácie o najnovších funkciách.

Najnovšie opravy:

 • Opravených viacero zlyhaní a menších chýb

 • Všeobecné vylepšenia výkonu

Známe problémy:

 • Čiary, šípky a podčiarknutie textu sa vykresľuje nesprávne (príliš hrubé), keď sa prezentácia uloží vo formáte PDF

 • [Občasné] Obrázky sú pri exporte do PDF rozmazané, keď je kvalita nastavená na hodnotu Vysoká

Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete.  

Verzia:  16.15 (zostava 180605)

Nové alebo vylepšené funkcie:

V tejto zostave neboli vydané žiadne nové funkcie. Kliknutím na ponuku Pomocník a výberom položky Čo je nové sa zobrazia informácie o najnovších funkciách.

Najnovšie opravy:

 • Opravené problémy s výkonom týkajúce sa spolupráce v reálnom čase

 • Vylepšenia všeobecnej stability aplikácie 

Známe problémy:

 • Čiary, šípky a podčiarknutie textu sa vykresľuje nesprávne (príliš hrubé), keď sa prezentácia uloží vo formáte PDF

 • [Občasné] Obrázky sú pri exporte do PDF rozmazané, keď je kvalita nastavená na hodnotu Vysoká

Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete.  

Verzia:  16.15 (zostava 180602) 

Nové alebo vylepšené funkcie:

V tejto zostave neboli vydané žiadne nové funkcie. Kliknutím na ponuku Pomocník a výberom položky Čo je nové sa zobrazia informácie o najnovších funkciách.

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb

Známe problémy:

 • Čiary, šípky a podčiarknutie textu sa vykresľuje nesprávne (príliš hrubé), keď sa prezentácia uloží vo formáte PDF

 • [Občasné] Obrázky sú pri exporte do PDF rozmazané, keď je kvalita nastavená na hodnotu Vysoká

Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete.  

Verzia:  16.15 (zostava 180528)

Nové alebo vylepšené funkcie:

V tejto zostave neboli vydané žiadne nové funkcie. Kliknutím na ponuku Pomocník a výberom položky Čo je nové sa zobrazia informácie o najnovších funkciách.

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb

Známe problémy:

 • [Občasné] Obrázky sú pri exporte do PDF rozmazané, keď je kvalita nastavená na hodnotu Vysoká

Kliknutím na tlačidlo s emotikonom v blízkosti horného rohu okna aplikácie nám môžete poskytnúť pripomienky týkajúce sa akýchkoľvek problémov, s ktorými sa stretnete.  

Verzia:  16.14 (zostava 180524)

Nové alebo vylepšené funkcie:

V tejto zostave neboli vydané žiadne nové funkcie. Kliknutím na ponuku Pomocník a výberom položky Čo je nové sa zobrazia informácie o najnovších funkciách.

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia: 16.14 (zostava 180520)

Nové alebo vylepšené funkcie:

V tejto zostave neboli vydané žiadne nové funkcie. Kliknutím na ponuku Pomocník a výberom položky Čo je nové sa zobrazia informácie o najnovších funkciách.

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia: 16.14 (zostava 180516)

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia: 16.14 (zostava 180513)

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia: 16.14 (zostava 180509)

Najnovšie opravy: 

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia:  16.14 (zostava 180507)

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Známe problémy:

 • Dialógové okno Nahradiť písma nefunguje správne.

Verzia: 16.14 (zostava 180502)

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Známy problém:

 • Dialógové okno Nahradiť písma nefunguje správne.

Verzia:  16.14 (zostava 180429)

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia:  16.13 (zostava 180424)

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia: 16.14 (zostava 180422)

Najnovšie opravy:

 • V tejto aktualizácii sa pridalo späť na pás s nástrojmi tlačidlo Konvertovať objekt na SVG.

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia: 16.14 (zostava 180416)

Známe problémy:

 • Tlačidlo Konvertovať objekt na SVG chýba na páse s nástrojmi.

Najnovšie opravy:

 • Táto aktualizácia prináša vylepšenia stabilizácie a opravy malých chýb.

Verzia: 16.13 (180411)

Známe problémy:

 • Tlačidlo Konvertovať objekt na SVG chýba na páse s nástrojmi

 • Problémy nejednotnosti s písmami tretích strán

Verzia: 16.13 (180409)

Nové a vylepšené funkcie:

 • Podpora formátu SVG

 • Funkcia Vloženie písiem 

Najnovšie opravy:

 • Klávesy Delete, FN-Delete a klávesy so šípkami znova fungujú (prestali fungovať v predchádzajúcej zostave)

Známe problémy:

 • Tlačidlo Konvertovať objekt na SVG chýba na páse s nástrojmi

Verzia: 16.13 (180404)

Najnovšie opravy:

 • Snímky, ktoré obsahujú písma vložené zo systému Windows, sa teraz dajú uložiť

Známe problémy:

 • Klávesy Delete, FN-Delete a klávesy so šípkami nefungujú

 • Tlačidlo Konvertovať objekt na SVG chýba na páse s nástrojmi

Známe problémy:

 • Nie je možné uložiť snímky, ktoré obsahujú vložené písma

Verzia: 16.13 (180329)

Najnovšie opravy:

 • Opravená chyba nečitateľného vykresľovania, čo znamená, že aplikácie a písma sa teraz vykresľujú správne

Verzia: 16.12 (180314)

Známe problémy:

 • Občasné problémy pri kopírovaní a prilepovaní tabuľky z Excelu

 • Občasná strata obrázka pri obrázkoch vložených z DropBoxu

Verzia: 16.12 (180312)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Nastavenie kvality tlače pre papier aj formát PDF umožňuje používateľom prispôsobiť kvalitu exportu (malá veľkosť alebo vysoká kvalita obrázkov)

  • Ak chcete získať prístup k týmto nastaveniam, prejdite na položky Nastavenia > Všeobecné > Kvalita tlače (papier/PDF) Snímka obrazovky s nastavením kvality obrázka

Najnovšie opravy:

 • V tejto verzii PowerPointu sa nenachádzajú žiadne najnovšie aktualizácie

Známe problémy:

 • Občasné problémy pri kopírovaní a prilepovaní tabuľky z Excelu

 • Občasná strata obrázka pri obrázkoch vložených z DropBoxu

Ak v PowerPointe stále nemáte funkciu Zmeniť obrázok v kontextovej ponuke kliknutia pravým tlačidlom myši, je nutné reštartovať aplikáciu, keď ste pripojení na internet

Verzia: 16.12 (180308)

Známe problémy:

 • Občasné problémy pri kopírovaní a prilepovaní tabuľky z Excelu

 • Občasná strata obrázka pri obrázkoch vložených z DropBoxu

Ak v PowerPointe stále nemáte funkciu Zmeniť obrázok v kontextovej ponuke kliknutia pravým tlačidlom myši, je nutné reštartovať aplikáciu, keď ste pripojení na internet

Verzia:  16.12 (180305)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia všeobecnej stability a výkonu aplikácie

Známe problémy:

 • Občasné problémy pri kopírovaní a prilepovaní tabuľky z Excelu

 • Občasná strata obrázka pri obrázkoch vložených z DropBoxu

Ak v PowerPointe stále nemáte funkciu Zmeniť obrázok v kontextovej ponuke kliknutia pravým tlačidlom myši, je nutné reštartovať aplikáciu, keď ste pripojení na internet

Verzia:  16.11 (180226)

Známe problémy:

 • Občasné problémy pri kopírovaní a prilepovaní tabuľky z Excelu

 • Občasná strata obrázka pri obrázkoch vložených z DropBoxu

Verzia:  16.11 (180220)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Podpora vykresľovania pri vložených písmach – PowerPoint pre Mac teraz dokáže správne vykresliť písma vložené v PowerPointe pre Windows

 • Zvýraznenie textu – upriamte pozornosť na určité časti textu pomocou zvýrazňovača textu (k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365)

 • Obnovili sme možnosť použiť funkciu Zmeniť obrázok z ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši

Najnovšie opravy:

 • Oprava zlyhania po kliknutí na kartu Návrh

Známe problémy:

 • Občasné problémy pri kopírovaní a prilepovaní tabuľky z Excelu

 • Vlastné písma a písma tretích strán majú aj naďalej problémy s vykresľovaním

Verzia: 16.11 (180214)

Nové alebo vylepšené funkcie:

 • Zvýraznenie textu – upriamte pozornosť na určité časti textu pomocou zvýrazňovača textu (k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365) 

Najnovšie opravy:

 • Oprava zlyhaní súvisiacich napríklad s grafickými nástrojmi

Známe problémy:

 • Občasné problémy pri kopírovaní a prilepovaní tabuľky z Excelu

 • Problémy týkajúce sa vykresľovania vlastných písiem a určitých písiem tretích strán

 • Po kliknutí na kartu Návrh dochádza k zlyhaniu (opravené 15. 2.)

Verzia: 16.11 (180205)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia všeobecnej stability a výkonu aplikácie

Známe problémy:

 • Občasné zlyhania pri používaní nástrojov farieb

 • Problémy s vykresľovaním symbolov a určitých písiem tretích strán

Verzia: 16.11 (180130)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia všeobecnej stability a výkonu aplikácie

 • Vylepšená rýchlosť písania

Známe problémy:

 • Klávesová skratka na ukladanie nefunguje [len pre nórčinu]

 • Problémy s vykresľovaním symbolov a určitých písiem tretích strán

Verzia: 16.10 (180124)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia všeobecnej stability a výkonu aplikácie

 • Aktualizácia dialógového okna Pomocníka, aby správne uvádzal klávesové skratky

Známe problémy:

 • V tomto vydaní neboli uvedené žiadne známe nové problémy

Verzia: 16.10 (180120)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia všeobecnej stability a výkonu aplikácie

Známe problémy:

 • Pri práci s obrázkami uloženými v Dropboxe niekedy vznikajú chyby

 • Funkcia kompresie obrázkov nefunguje

Verzia: 16.10 (180114)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia všeobecnej stability a výkonu aplikácie

Známe problémy:

 • Pri práci s obrázkami uloženými v Dropboxe niekedy vznikajú chyby

 • Funkcia kompresie obrázkov nefunguje

 • Práca s grafmi typu Ivy nemusí byť stabilná

Verzia: 16.10 (180109)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšená všeobecná stabilita aplikácie

Známe problémy:

 • Funkcia kompresie obrázkov nefunguje

 • Pri zmene veľkosti tvaru prostredníctvom tably Formátovať tvar musíte zadať pt, aby sa hodnota použila

Verzia: 16.10 (180102)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenie výkonu najmä pri práci s tabuľkami

Známe problémy:

 • Vyhľadávanie je pomalé Funkcia kompresie obrázkov nefunguje

 • Pri zmene veľkosti tvaru prostredníctvom tably Formátovať tvar musíte zadať pt, aby sa hodnota použila

 • Pri exportovaní do PDF vznikajú u niektorých typov balíkov veľmi veľké súbory

Verzia: 16.9 (171226)

Najnovšie opravy:

 • V tejto aktualizácii sa nenachádzajú žiadne opravy nedávnych problémov

Známe problémy:

 • Vyhľadávanie je pomalé najmä v prípade veľkých prezentácií

 • Pri exportovaní do PDF vznikajú u niektorých typov balíkov veľmi veľké súbory

 • Pomalý výkon pri práci s tabuľkami (zvlášť pri písaní)

Verzia: 16.9 (171219)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšená všeobecná stabilita aplikácie

Známe problémy:

 • Vyhľadávanie je pomalé najmä v prípade veľkých prezentácií

 • Pri exportovaní do PDF vznikajú u niektorých typov balíkov veľmi veľké súbory

 • Pomalý výkon pri práci s tabuľkami (zvlášť pri písaní)

Verzia: 16.9 (zostava 171217)

Najnovšie opravy:

 • Oprava zlyhania pri spustení 

 • Funkcia Rýchly štart bola znova povolená

 • Vylepšená všeobecná stabilita aplikácie

Známe problémy:

 • Pri exportovaní do PDF vznikajú u niektorých typov balíkov veľmi veľké súbory

 • Pomalý výkon pri práci s tabuľkami (zvlášť pri písaní)

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom hlavnom vydaní.

Verzia: 16.9 (zostava 171212)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšené vykresľovanie symbolov Unicode 

 • Vylepšený výkon pri písaní 

Známe problémy:

 • Občasné aplikácie zlyhanie pri spúšťaní – Zlyhanie bolo nahlásené a vyriešené k 14. 12.

 • Funkcia Rýchly štart nie je v tejto zostave k dispozícii

 • Pomalé písanie a výkon tabuľky

 • Občasné problémy pri vkladaní PDF súboru do PPT súboru

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Verzia: 16.9 (zostava 171210)

Najnovšie opravy:

 • Jazyk kontroly pravopisu odteraz vo väčšine prípadov rešpektuje jazyk dokumentu, nie jazyk klávesnice

Známe problémy:

 • Symboly kódovania Unicode sa nevykresľujú správne

 • Pomalé písanie a výkon tabuľky

 • Občasné problémy pri vkladaní PDF súboru do PPT súboru

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Verzia: 16.9 (zostava 171206)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia všeobecnej stability aplikácie 

Známe problémy:

 • Symboly kódovania Unicode sa nevykresľujú správne

 • Pomalé písanie a výkon tabuľky

 • Občasné problémy pri vkladaní PDF súboru do PPT súboru

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Verzia: 16.9 (zostava 171204)

Najnovšie opravy:

 • Vylepšenia stability automatického ukladania

Známe problémy:

 • Niekedy nie je možné zmeniť stĺpcov tabuľky (problém sa týka používateľov čínštiny)

 • Pomalé písanie a výkon tabuľky

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Verzia: 16.9 (zostava 171129)

Najnovšie opravy: 

 • Opravy niekoľkých zlyhaní

Známe problémy:

 • Kontrola pravopisu dodržiava jazyk klávesnice, nie jazyk dokumentu 

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Verzia:  16.8 (zostava 171126)

Najnovšie opravy: 

 • Vylepšené fungovanie automatického ukladania

 • Opravy niekoľkých zlyhaní

Známe problémy:

 • Kontrola pravopisu dodržiava jazyk klávesnice, nie jazyk dokumentu 

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Verzia: 16.8 (zostava 171114)

Známe problémy:

 • Kontrola pravopisu dodržiava jazyk klávesnice, nie jazyk dokumentu 

 • Komentáre v offline prostrediach nefungujú správne

 • Občasné problémy s pripojením k SharePointu s kombinovaným overovaním

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Version: 16.8 (zostava 171111)

Najnovšie opravy:

 • Všeobecné vylepšenia výkonu

 • Vylepšenia možností písma

Známe problémy:

 • Kontrola pravopisu dodržiava jazyk klávesnice, nie jazyk dokumentu 

 • VoiceOver sa správa nekonzistentne, a to najmä pri práci s tabuľkami a hypertextovými prepojeniami

Ak ste tak ešte neurobili, nezabudnite si pozrieť poznámky k  vydaniu z 2. októbra, kde nájdete informácie o najnovšom a hlavnom vydaní.

Verzia: 16.8 (zostava 171107)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Oprava zlyhania, ku ktorému dochádzalo po kliknutí na tlačidlo Návrhy vzhľadu

 • Oprava problémov s vlastnými písmami a výberom písma, ku ktorým dochádzalo v predchádzajúcom vydaní

Známe problémy:

 • Kontrola pravopisu dodržiava jazyk klávesnice, nie jazyk dokumentu 

Verzia: 16.7 (zostava 171029)

Nové alebo vylepšené funkcie

 • Laserový ukazovateľ v prezentáciách je už aj v Macu. Zmeňte ukazovateľ myši na laserový ukazovateľ a upriamte pozornosť na určitú časť snímky (podobne ako v nasledujúcej snímke obrazovky)

Laserový ukazovateľ ukážka

Verzia 16.6 (zostava 171002) obsahovala hneď niekoľko zaujímavých nových funkcií, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Oprava chýb súvisiacich s výberom písma

 • Oprava slabého výkonu pri práci s upravovaním tabuliek 

Známe problémy:

 • [ODP] ODP súbory sa neukladajú vždy správne

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami

 • [Prilepenie z OneNotu] Tím aktívne skúma zlyhanie súvisiace s prilepením obrázka z OneNotu

Verzia: 16.7 (zostava 171020)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Vylepšené výkonu pri otváraní veľkých súborov SMB

Známe problémy:

 • [Výber písma] Výber písma funguje nekonzistentne, najmä s vlastnými písmami

 • [ODP] ODP súbory sa neukladajú vždy správne

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami

Verzia: 16.7 (zostava 171016)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy:

 • Klávesové skratky príkazov na úpravy znova fungujú, boli poškodené vo verzii 16.7 (zostava 171008)

 • Tlač v systéme OS High sierra už nespôsobuje zlyhanie

 • Jazyk kontroly pravopisu sa teraz dá zmeniť tak, aby sa líšil od jazyka klávesnice

 • Podpora vlastných písiem

 • Opravené zobrazovanie výzvy pri automatickom ukladaní

Známe problémy:

 • [ODP] ODP súbory sa neukladajú vždy správne

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami

Verzia: 16.7 (zostava 171008)

V tomto vydaní síce neprinášame žiadne nové funkcie, no zato súčasťou verzie 16.6 (zostava 171002) ich bolo hneď niekoľko, napríklad spolupráca v reálnom čase, funkcia Rýchly štart, používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu a vylepšenia Návrhára. Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k vydaniu z 2. októbra 2017.

Najnovšie opravy: 

 • Opravená chyba, v dôsledku ktorej mizol kurzor

 • Upravovanie excelových grafov v PowerPointe už nespôsobuje zlyhanie aplikácie

Známe problémy:

 • [Klávesnica] Klávesové skratky s príkazmi na úpravy v jazykoch iných, ako je angličtina, nefungujú

 • [Písma] Stiahnuté vlastné písma nefungujú

 • [Tlač] V operačnom systéme High Sierra tlač spôsobuje zlyhanie PowerPointu

 • [Automatické ukladanie] Po ukončení používania súboru v cloude sa používateľovi zobrazí výzva na uloženie dokumentu, aj keď je zapnuté automatické ukladanie

 • [ODP] Súbory vo formáte ODP sa nie vždy uložia správne 

 • [Kontrola pravopisu] Kontrola pravopisu sa nedá nastaviť na jazyk iný, než je jazyk klávesnice

 • [Zjednodušenia ovládania] Funkcia VoiceOver môže byť nestabilná, najmä pri používaní s tabuľkami alebo na úpravu tably s poznámkami 

Verzia: 16.6 (zostava 171001)

Novinky a vylepšenia:

 • Spolupráca v reálnom čase – PowerPoint v Macu teraz obsahuje rovnaké funkcie spolupráce, ktoré sa nachádzajú aj v PowerPointe vo Windowse, vďaka čomu môžete jednoducho pracovať na online prezentácii súčasne s kolegami. Poznámka: na spoluprácu musia byť prezentácie uložené vo OneDrive alebo SharePointe [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

  • Pozrite sa, kde ostatní pracujú v zdieľanej prezentácii, a zobrazte zmeny vykonávané v reálnom čase pomocou prítomnosti v reálnom čase a písania v reálnom čase.

  • Sledujte zmeny pomocou sledovania revízií, aby ste mali prehľad o všetkých úpravách, ktoré ste v prezentácii vykonali vy alebo iní prispievatelia.

  • Nebojte sa, že svoju prácu stratíte. Všetky zmeny vykonané v prezentácii sa ukladajú automaticky v reálnom čase.

 • Rýchly štart – Rýchly štart pre PowerPoint sa teraz nachádza aj v Macu. Funkcia Rýchly štart, ktorá používa technológiu grafu Knowledge od Bingu, mení proces vytvárania balíka prostredníctvom vytvorenia prezentácie online, vďaka čomu môžete začať vyhľadávať údaje o vybratej téme [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

 • Používateľské rozhranie funkcie Vystrihnutie mediálneho obsahu – Vystrihnutie mediálneho obsahu je teraz k dispozícii aj pre PowerPoint v Macu. Vystrihnite nechcený obsah zo začiatku alebo konca vložených zvukových klipov a videoklipov [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

 • Vylepšenia Návrhára – PowerPoint Designer v Macu teraz podporuje ďalšie spúšťače a rozloženia, pričom sa zachováva funkčnosť PowerPoint Designera vo Windowse [dostupné len pre predplatiteľov služieb Office 365].

Známe problémy:

 • Používanie funkcie VoiceOver s PowerPointom môže byť nestabilné

  • Vykonávanie úprav tably s poznámkami pomocou funkcie VoiceOver môže spôsobiť zlyhanie PowerPointu

  • Funkcia VoiceOver nefunguje s tabuľkami správne

 • Ukladanie súborov ODP neprebieha konzistentne 

 • Vlastné písma nefungujú, použije sa namiesto toho predvolené písmo (Kammada MN) 

 • V systéme High Sierra tlač spôsobuje zlyhanie PowerPointu

 • Úprava excelových grafov môže spôsobiť zlyhanie PowerPointu 

 • Nie je možné zmeniť kontrolu pravopisu na jazyk iný ako jazyk klávesnice 

Poznámky a ďalšie informácie:

 • Keďže ide o prvú ukážku ďalšej hlavnej verzie, môžu sa vyskytnúť určité problémy. Vyššie uvedené chyby sme zaznamenali, ak sa však stretnete s akýmikoľvek inými problémami, daný problém nahláste alebo odošlite pripomienky priamo nášmu tímu: 

  • Kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

  • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

Verzia: 15.39 (170919)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.39 (170912)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.39 (170905)

Známe problémy:

 • [Editor snímok] Editor snímok prestane po niekoľkých stlačeniach reagovať na chybový kláves

Verzia: 15.39 (170829)

Opravy:

 • [Zjednodušenie ovládania] VoiceOver sa teraz môže používať na úpravu poznámok po vykonaní zmien na snímkach v systéme MacOS Yosemite

Verzia: 15.38 (170822)

Známy problém: 

 • [Zdieľané miesta v sieti] PowerPoint v niektorých verziách systému MacOS High Sierra beta neukladá úpravy súborov zdieľaných v sieti

Verzia: 15.38 (170815)

Známy problém: 

 • [Zjednodušenie] Nie je možné použiť funkciu VoiceOver na úpravu poznámok po vykonaní zmien na snímkach (týka sa iba MacOS Yosemite)

Verzia: 15.38 (170808)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.38 (170801)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.38 (170725)

Na tento týždeň nie sú žiadne opravy, známe problémy alebo nové funkcie.

Verzia: 15.37.0 (zostava 170718)

Novinky a vylepšenia:

V tejto zostave neboli vydané žiadne nové funkcie. Kliknutím na ponuku Pomocník a výberom položky Čo je nové sa zobrazia informácie o najnovších funkciách.

Najnovšie opravy:

 • [Prezentácia] Oprava zlyhávania súvisiaceho s používaním dotykového panelu počas prezentácie

Ďalšie informácie:

 • Ak chcete nahlásiť problémy alebo odoslať pripomienky priamo nášmu tímu, kliknite na emotikon v pravom hornom rohu aplikácie a potom kliknite na položku Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo alebo Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť.

 • Spojte sa s nami a s ďalšími insidermi prostredníctvom komunity insiderov pre Office alebo nás kontaktujte na Twitteri.

 • Ak sa chcete dostať na úroveň Fast, kliknite na položky Pomocník > Vyhľadať aktualizácie > Zapojte sa do programu Office Insider a získajte skorý prístup k novým vydaniam > Office Insider Fast.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×