PowerPoint nemôže vložiť video z vybratého súboru

Opravte mediálny súbor, ktorý sa nedá prehrať v programe PowerPoint.

Úplný zoznam podporovaných formátov videa nájdete v článku Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Odporúčania

Video:    Odporúčame používať súbory vo formáte .mp4 kódované vo videoštandarde H.264 (známom ako MPEG-4 AVC) a zvukovom štandarde AAC. Ide o najlepšie riešenie z dôvodu kompatibility vo verziách programu PowerPoint pre Windows a Mac.

Zvuk:    Odporúčame vám použiť súbory formátu .m4a kódované vo zvukovom formáte AAC.

Tieto názvy a formáty môžu znieť zložito, môžete ich však jednoducho skonvertovať a následne použiť bez toho, aby ste o nich vedeli viac než ich názvy.

Nesprávny formát? Konverzia a opätovné vloženie súboru

Ak PowerPoint nepovolí vloženie videosúboru alebo zvukového súboru, zmeňte ich na odporúčaný formát:

 1. Prejdite online na stránku CloudConvert.com.

 2. Kliknite na položku Select Files (Vybrať súbory). Otvorí sa dialógové okno Open (Otvoriť). Prejdite do priečinka obsahujúceho videosúbor alebo zvukový súbor, ktorý chcete skonvertovať.

  V dialógovom okne vyberte mediálny súbor, ktorý chcete konvertovať

  Prípadne, ak chcete vybrať súbor uložený v cloude, vyberte šípku vedľa položky Select Files (Vybrať súbory) a vyberte cloudový systém (Box, Dropbox, Google Drive alebo OneDrive), v ktorom je uložený váš mediálny súbor.

 3. Vyberte mediálny súbor a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).

 4. Na stránke sa zobrazí názov vybratého mediálneho súboru a jeho formát.

  Výber súboru sa zobrazí na stránke
 5. Kliknite na tlačidlo Formát ( Tlačidlo Formátovať ) a vyberte položku mp4 (formát videa) alebo aac (formát zvukového súboru).

  Pomocou možností pod tlačidlom Formátovať môžete určiť, do akého formátu média sa má súbor skonvertovať
 6. Kliknite na tlačidlo Conversion Options (Možnosti konverzie): Tlačidlo Možnosti konverzie

 7. Vyberte položku H264 ako Videokodek alebo vyberte AAC ako Zvukový kodek.

  Dialógové okno Možnosti konverzie s možnosťami pre položku Kód videa a Zvukový kodek

  (V dialógovom okne si môžete vybrať aj z ďalších dostupných možností, ktoré sú určené pre ľudí s viacerými skúsenosťami s mediálnymi súbormi.)

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Na stránke teraz nájdete súhrnné informácie o konverzii: Názov počiatočného formátu sa zobrazí na ľavej strane a názov formátu, do ktorého formátujete, sa zobrazí na pravej strane.

 9. V dolnej časti stránky kliknite na červené tlačidlo Start Conversion (Spustiť konverziu).

  Tlačidlo Spustiť konverziu

  Po dokončení konverzie sa na stránke zobrazí zelené tlačidlo Download (Stiahnuť).

 10. Kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť).

  Po dokončení procesu konverzie sa zobrazí zelené tlačidlo Stiahnuť, pomocou ktorého môžete skonvertovaný mediálny súbor skopírovať späť do PC

  Súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory vo Windowse. Potom ich môžete premiestniť do ľubovoľného priečinka. Súbor je pripravený a môžete ho vložiť do prezentácie programu PowerPoint.

  Skonvertovaný súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory v počítači

Služba CloudConvert.com je nezávislá od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku, implicitnú ani akúkoľvek inú, týkajúcu sa výkonu alebo spoľahlivosti tejto služby.

Ak je váš mediálny súbor v podporovanom formáte, ale neprehrá sa v programe PowerPoint, môžete do počítača buď pridať chýbajúci kodek (podľa postupu uvedeného nižšie), alebo konvertovať mediálny súbor na odporúčaný formát (podľa postupu uvedeného vyššie v časti Nesprávny formát?…). Konverzia mediálneho súboru je jednoduchšie riešenie než vyriešenie toho, ktorý kodek vám chýba.

Kodek je softvér, ktorý dekóduje digitálny mediálny súbor, takže ho je možné prehrať ako zvuk alebo video.

Nie je jednoduché určiť, ktorý kodek je potrebný na prehratie vášho mediálneho súboru. Jedným z riešení je nainštalovanie balíka mnohých kodekov do počítača. Výrazne sa tým zvýši pravdepodobnosť, že budete mať nainštalovaný kodek potrebný na prehrávanie zvukového súboru alebo videosúboru, s ktorým máte problém. Ak chcete do počítača nainštalovať balík kodekov, použite nasledujúci postup

Inštalácia balíka K-Lite Codec Pack do počítača:   

 1. Prejdite na stránku K-Lite Codec Packs na lokalite www.free-codecs.com.

  K dispozícii sú štyri varianty balíka. Odporúčame balík Standard.

 2. Kliknite na položku Download (Stiahnuť) pri druhom balíku v zozname – balíku Standard.

  Stránka môže obsahovať reklamy na iné produkty. Reklamy môžu mať podobu „Start Download“ (Začať sťahovanie) alebo „Start Now“ (Začať teraz). Tieto tlačidlá sa NEVZŤAHUJÚ na balík, ktorý chcete nainštalovať.

 3. Ak prehliadač zobrazí výzvu, vyberte položku Uložiť.

  Balík sa začne sťahovať. Súbor sa pomaly skopíruje do počítača. Môže to trvať niekoľko minút, záleží od vášho internetového pripojenia. Predvolene sa súbor skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory v počítači. Názov stiahnutého súboru je K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe alebo podobný názov.

 4. Dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor spustite proces inštalácie balíka do počítača.

  Balík vám nakrátko dá na výber možnosti inštalácie.

  Počas procesu inštalácie balíka je k dispozícii na výber niekoľko skupín nastavení. Ak si myslíte, že sú trochu mätúce, je rozumné prijať predvolené nastavenia, ktoré sa vám zobrazujú.

 5. Ak nemáte skúsenosti s mediálnymi súbormi a nechcete si inštaláciu prispôsobiť, prijmite normálny režim inštalácie.

 6. V dialógovom okne kliknite na položku Ďalej.

 7. Prijmite Predvoľby inštalácie alebo ich nastavte podľa potreby. Potom kliknite na položku Ďalej.

 8. Prijmite Spôsob dekódovania v časti Hardvérové urýchľovanie.

 9. V časti Preferovaný jazyk prijmite predvolené nastavenie alebo ho zmeňte podľa potreby.

 10. Po nastavení Konfigurácie zvuku vám dialógové okno ponúkne ďalší softvér, ktorý však nesúvisí s kodekmi. Pri tejto dodatočnej ponuke môžete kliknúť na tlačidlo Odmietnuť a pokračovať v inštalácii kodeku.

 11. Nakoniec v časti Pripravené na inštaláciu kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Balík K-Lite Codec pack je teraz nainštalovaný do počítača. Môžete si ho pozrieť v ponuke WindowsŠtart. Čo je však dôležitejšie, prítomnosť kodeku v počítači zvýši pravdepodobnosť, že mediálny súbor v programe PowerPoint sa úspešne prehrá.

Odporúčania

Video:    Odporúčame používať súbory vo formáte .wmv.

Zvuk:    Odporúčame používať súbory vo formáte .wav alebo .wma.

Chybové hlásenie prehrávača QuickTime

32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbory formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. V tomto prípade máte dve možnosti:

 • Skonvertujte súbor vo formáte .mp4 alebo .mov na odporúčaný formát .wmv. Nasledujúca časť s názvom Nesprávny formát? Konverzia a opätovné vloženie súboru vám pomôže s procesom konverzie.

 • Zachovajte súbory vo formáte .mp4 alebo .mov tak, ako sú, a stiahnite si do počítača program QuickTime pre Windows. (Kliknite na položku Download (Stiahnuť) umiestnenú v hornej časti stránky a spustite proces inštalácie.) Nainštalovanie tohto programu do počítača vám umožní prehrávať súbory vo formáte .mp4 alebo .mov v programe PowerPoint 2010.

Nesprávny formát? Konverzia a opätovné vloženie súboru

Ak PowerPoint nepovolí vloženie videosúboru alebo zvukového súboru, zmeňte ich na odporúčaný formát:

 1. Prejdite online na stránku CloudConvert.com.

 2. Kliknite na položku Select files (Vybrať súbory). Otvorí sa dialógové okno Open (Otvoriť). Prejdite do priečinka obsahujúceho mediálny súbor, ktorý chcete skonvertovať.

  V dialógovom okne vyberte mediálny súbor, ktorý chcete konvertovať

  Prípadne, ak chcete vybrať súbor uložený v cloude, vyberte šípku vedľa položky Select Files (Vybrať súbory) a vyberte cloudový systém (Box, Dropbox, Google Drive alebo OneDrive), v ktorom je uložený váš mediálny súbor.

 3. Vyberte mediálny súbor a kliknite naň, potom kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).

 4. Na stránke sa zobrazí názov vybratého mediálneho súboru a jeho formát.

  Výber súboru sa zobrazí na stránke
 5. Kliknite na tlačidlo Formát ( Tlačidlo Formátovať ) a vyberte položku wmv (formát videa) alebo wma (formát zvukového súboru).

  Pomocou možností pod tlačidlom Formátovať môžete určiť, do akého formátu média sa má súbor skonvertovať
 6. Kliknite na tlačidlo Conversion Options (Možnosti konverzie): Tlačidlo Možnosti konverzie

 7. Vyberte položku WMV2 ako Videokodek a/alebo vyberte WMAV2 ako Zvukový kodek.

  Dialógové okno Možnosti konverzie s možnosťami pre položku Kód videa a Zvukový kodek

  (V dialógovom okne si môžete vybrať aj z ďalších dostupných možností, ktoré sú určené pre ľudí s viacerými skúsenosťami s mediálnymi súbormi.)

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Na stránke teraz nájdete súhrnné informácie o konverzii: Názov počiatočného formátu sa zobrazí na ľavej strane a názov formátu, do ktorého konvertujete, sa zobrazí na pravej strane.

 9. V dolnej časti stránky kliknite na červené tlačidlo Start Conversion (Spustiť konverziu).

  Tlačidlo Spustiť konverziu

  Po dokončení konverzie sa zobrazí zelené tlačidlo Download (Stiahnuť).

 10. Kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť).

  Po dokončení procesu konverzie sa zobrazí zelené tlačidlo Stiahnuť, pomocou ktorého môžete skonvertovaný mediálny súbor skopírovať späť do PC

  Súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory vo Windowse. Potom ho môžete premiestniť do ľubovoľného priečinka. Súbor je pripravený a môžete ho vložiť do prezentácie programu PowerPoint.

  Skonvertovaný súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory v počítači

Ak je váš mediálny súbor v podporovanom formáte, ale neprehrá sa v programe PowerPoint, môžete do počítača buď pridať chýbajúci kodek (podľa postupu uvedeného nižšie), alebo konvertovať mediálny súbor na odporúčaný formát (podľa postupu uvedeného vyššie v časti Nesprávny formát?…). Konverzia mediálneho súboru je jednoduchšie riešenie než vyriešenie toho, ktorý kodek vám chýba.

Kodek je softvér, ktorý dekóduje digitálny mediálny súbor, takže ho je možné prehrať ako zvuk alebo video.

Nie je jednoduché určiť, ktorý kodek je potrebný na prehratie vášho mediálneho súboru. Jedným z riešení je nainštalovanie balíka mnohých kodekov do počítača. Výrazne sa tým zvýši pravdepodobnosť, že budete mať nainštalovaný kodek potrebný na prehrávanie zvukového súboru alebo videosúboru, s ktorým máte problém. Ak chcete do počítača nainštalovať balík kodekov, použite nasledujúci postup

Inštalácia balíka K-Lite Codec Pack do počítača:   

 1. Prejdite na stránku K-Lite Codec Packs na lokalite www.free-codecs.com.

  K dispozícii sú štyri varianty balíka. Odporúčame balík Standard.

 2. Kliknite na položku Download (Stiahnuť) pri druhom balíku v zozname – balíku Standard.

  Stránka môže obsahovať reklamy na iné produkty. Reklamy môžu mať podobu „Start Download“ (Začať sťahovanie) alebo „Start Now“ (Začať teraz). Tieto tlačidlá sa NEVZŤAHUJÚ na balík, ktorý chcete nainštalovať.

 3. Ak prehliadač zobrazí výzvu, vyberte položku Uložiť.

  Balík sa začne sťahovať. Súbor sa pomaly skopíruje do počítača. Môže to trvať niekoľko minút, záleží od vášho internetového pripojenia. Predvolene sa súbor skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory v počítači. Názov stiahnutého súboru je K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe alebo podobný názov.

 4. Dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor spustite proces inštalácie balíka do počítača.

  Balík vám nakrátko dá na výber možnosti inštalácie.

  Počas procesu inštalácie balíka je k dispozícii na výber niekoľko skupín nastavení. Ak si myslíte, že sú trochu mätúce, je rozumné prijať predvolené nastavenia, ktoré sa vám zobrazujú.

 5. Ak nemáte skúsenosti s mediálnymi súbormi a nechcete si inštaláciu prispôsobiť, prijmite normálny režim inštalácie.

 6. V dialógovom okne kliknite na položku Ďalej.

 7. Prijmite Predvoľby inštalácie alebo ich nastavte podľa potreby. Potom kliknite na položku Ďalej.

 8. Prijmite Spôsob dekódovania v časti Hardvérové urýchľovanie.

 9. V časti Preferovaný jazyk prijmite predvolené nastavenie alebo ho zmeňte podľa potreby.

 10. Po nastavení Konfigurácie zvuku vám dialógové okno ponúkne ďalší softvér, ktorý však nesúvisí s kodekmi. Pri tejto dodatočnej ponuke môžete kliknúť na tlačidlo Odmietnuť a pokračovať v inštalácii kodeku.

 11. Nakoniec v časti Pripravené na inštaláciu kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Balík K-Lite Codec pack je teraz nainštalovaný do počítača. Môžete si ho pozrieť v ponuke WindowsŠtart. Čo je však dôležitejšie, prítomnosť kodeku v počítači zvýši pravdepodobnosť, že mediálny súbor v programe PowerPoint sa úspešne prehrá.

Ďalšia pomoc pri práci s videami

Ak chcete iba pomoc s vložením zvukového súboru alebo videosúboru, pozrite si niektorý z týchto článkov:

Pozrite tiež

Videá PowerPoint sa neprehrávajú na sekundárnom monitore

Chybové hlásenie pri pokuse o vloženie súboru vo formáte MPEG-4 alebo videa vo formáte QuickTime: PowerPoint nemôže vložiť video z vybratého súboru.

Chyba PowerPoint nemôže vložiť video z vybratého súboru pri pokuse o vloženie videa MPEG-2

Chybové hlásenie pri pokuse o vloženie súboru vo formáte MPEG-4 alebo videa vo formáte QuickTime: PowerPoint nemôže vložiť video z vybratého súboru.

Formáty súborov podporované v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×