Power View v Exceli v službách Office 365 alebo na SharePoint Serveri

Keď vytvoríte zošit programu Excel 2013 s Power View hárkami, môžete ho uložiť do služieb Office 365 alebo do lokálneho SharePoint servera 2013. Čitatelia zošita môžu zobraziť a pracovať s Power View hárkami v danom zošite v jednom umiestnení.

Poznámky: 

 • Power View hárky môžete upravovať len v klientovi Excelu 2013.

 • Excelové zošity môžete uložiť pomocou hárkov Power View do služby Power BI. Hárky Power View sa zmenia na zostavu, ktorú môžete upraviť v doplnku Power BI

 • Zvyšok tohto článku sa vzťahuje na excelové zošity s hárkami Power View v Office 365 a nie s novým výkonom služby Power BI. Vyskúšajte novú verziu služby Power BI.

Práca s Power View mi v Office 365 alebo na SharePoint serveri 2013

Môžete pracovať s excelovým zošitom na Office 365 alebo na SharePoint serveri 2013 rôznymi spôsobmi – filtrovanie, zoraďovanie a zvýrazňovanie údajov v grafoch, rýchlych filtroch a iných vizualizáciách.

Zvýraznenie a krížové filtrovanie hárka funkcie Power View

 1. Kliknite na názov zošita v Office 365 alebo na SharePoint serveri 2013.

  Zošit sa otvorí v okne prehliadača.

 2. Prejdite na Power View hárok v zošite.

 3. Kliknite na hodnotu v vizualizácii v hárku.

Grafy sú interaktívne. Všimnite si, že pri klikaní na hodnoty v jednom grafe:

 • Zvýrazní túto hodnotu v grafe.

 • Filtruje, ak chcete zobraziť len túto hodnotu v každej tabuľke, matici a množine dlaždíc v hárku.

 • Zvýrazní len túto hodnotu vo všetkých ostatných grafoch v zostave.

Filtrovanie hárka funkcie Power View

Pri prezeraní excelového zošita (súboru XLSX) v prehliadači môžu čitatelia zošita Zobraziť a pracovať s filtrami v oblasti filtrov.

 1. Otvorte excelový zošit v okne prehliadača.

 2. Prejdite na Power View hárok v zošite.

 3. Ak sa oblasť filtre nezobrazuje na pravej strane, na karte Power View > oblasti filtrov.

 4. V oblasti filtre kliknite na položku Zobraziť.

  Toto sú filtre pre celý hárok. Ak sú filtre na zobrazenie, môžete ich zmeniť pridaním alebo odstránením hodnôt alebo prepínaním medzi základnými a rozšírenými režimami filtrovania. Všimnite si, že nie je možné pridať iné pole a v prípade, že neexistujú žiadne filtre na zobrazenie, nemôžete ich pridať.

 5. Vyberte vizualizáciu v hárku Power View a v oblasti filtre kliknite na položku graf (alebo tabuľku alebo iný typ vizualizácie).

 6. Polia v vizualizácii sa vždy zobrazia v oblasti filtrov, a to aj v prípade, že nie sú filtrované. Filtre pre tieto polia môžete vytvoriť alebo upraviť. Tieto filtre majú vplyv len na hodnoty vo vybratej vizualizácii.

Zmeny sa neuložia

Ak v prehliadači vykonáte zmeny v excelovom zošite (súbore XLSX), tieto zmeny sa neuložia do súboru. To isté platí aj pre zostavu Power View (súbor RDLX), ak vykonáte zmeny v režime čítania alebo v režime zobrazenia na celú obrazovku. Ak napríklad filtrujete alebo zvýrazníte vizualizáciu v Power View v týchto režimoch, tieto filtre sa neuložia spolu so zošitom alebo zostavou.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie v tomto článku

Miesto, kde sú hárky Power View upraviteľné alebo interaktívne

Power View v režime zobrazenia SharePointu alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

Power View v režime zobrazenia SharePointu

Power View v režime zobrazenia servera Office Web Apps Server

Power View v Office 365

Obmedzenia veľkosti zošita

Webové časti aplikácie Excel Web Access

Obnovenie údajov v excelovom zošite

Obrázky vo funkcii Power View

OneDrive

Analytické funkcie v službách Excel Services

Miesto, kde sú hárky Power View upraviteľné alebo interaktívne

Zošit je uložený

Konfigurácia hostiteľa je

Zošit sa otvorí v

Power View hárky sú

V klientskom počítači

--

Excel 2013

Upraviteľné a interaktívne

Lokálne

V režime zobrazenia SharePointu (SharePoint Server je nakonfigurovaný na vykresľovanie zošitov pomocou služieb Excel Services)

Excel Services

Interaktívne

Lokálne

V Office Web Apps režime zobrazenia servera (SharePoint Server je nakonfigurovaný na vykresľovanie zošitov pomocou Office Web Apps servera)

Excel pre web

Nezobrazuje sa

V Office 365

SharePoint Online

Excel pre web

Interaktívne

Na OneDrive

--

Excel pre web

Nezobrazuje sa

Na začiatok stránky

Power View v režime zobrazenia SharePointu alebo v režime zobrazenia servera Office Web Apps server

V prostredí, ktoré má SharePoint Server 2013 a Office Web Apps Server 2013, správcovia rozhodujú o tom, či sú zošity vykreslené v režime zobrazenia SharePointu (pomocou služieb Excel Services na SharePoint serveri) alebo v Office Web Apps režime zobrazenia servera (Excel pre web na Office Web Apps serveri).

Power View v režime zobrazenia SharePointu

Keď je lokalita SharePoint nakonfigurovaná v režime zobrazenia, Power View hárky sa v prehliadači zobrazia v zošitoch programu Excel. V klientovi Excelu môžete určiť časti zošita, ktoré majú ostatní používatelia zobraziť v režime zobrazenia SharePointu, skrytím jednotlivých hárkov. Môžete napríklad skryť všetky ostatné hárky v zošite a ponechať len viditeľné hárky Power View.

Power View v režime zobrazenia Office Web Apps servera

V prostredí SharePoint, v ktorom sa na vykresľovanie zošitov používa Office Web Apps server, Power View nie je podporovaná.

Na začiatok stránky

Power View v Office 365

Excelové zošity, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi, môžete uložiť na Office 365. Môžu zobraziť a pracovať s Power View hárkami v zošitoch na lokalite Office 365. V závislosti od ich povolení môžu zošity otvoriť a upraviť aj v klientovi Excelu 2013. Celý zošit sa zobrazuje v Office 365. Nie je možné vybrať, ktoré hárky sú viditeľné.

Zošit programu Excel, ktorý obsahuje Power View hárkov, nie je možné upravovať v Office 365. Môžete vytvoriť kópiu excelového zošita bez Power View hárkov a upraviť ju v Office 365.

Obmedzenia veľkosti zošita

Súbory s veľkosťou väčšou než 10 MB môžete nahrať na lokalitu balíka Office 365. Môžete ich otvoriť v programe Excel na klientskom počítači na lokalite. Nie je možné otvoriť zošit s veľkosťou väčšou než 10 MB v Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v téme obmedzenia veľkosti súborov zošitov v SharePointe Online

Na začiatok stránky

Webové časti aplikácie Excel Web Access

Webové časti aplikácie Excel Web Access sú k dispozícii v službách Excel Services. Power View hárky sú viditeľné v webových častiach aplikácie Excel Web Access na serveri SharePoint Server a v Office 365.

Obnovenie údajov v excelovom zošite

Údaje v excelovom zošite môžete manuálne obnoviť v priestoroch z mnohých externých zdrojov vrátane databáz SQL Azure s vloženými povereniami.

Dôležité: Na SharePoint serveri nie je možné nastaviť automatické obnovenie v excelovom zošite, ktorý obsahuje Power View hárkov.

V excelovom zošite na lokalite Office 365 nie je možné obnoviť údaje pochádzajúce z externého zdroja údajov.

Prečítajte si ďalšie informácie o obnovení importovaných údajov.

Na začiatok stránky

Obrázky vo funkcii Power View

Obrázky v hárku Power View v excelovom zošite je potrebné uložiť v zošite. Prečítajte si ďalšie informácie o obrázkoch vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

OneDrive

Power View hárky v excelových zošitoch nie je možné zobraziť v OneDrive.

Analytické funkcie v službách Excel Services

V časti Možnosti analytických nástrojov v službách Excel Services (SharePoint Server 2013)vyhľadajte sekcie o zostavách.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×