Power View na SharePoint Serveri: vytvorenie, uloženie a tlač zostáv

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Power View na serveri SharePoint server je úplný pás s nástrojmi doplnku Silverlight aplikácia, ktorá je funkciou SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Server 2010 a 2013. Vytváranie, otváranie a ukladanie Power View všetky zostavy (súbory RDLX) uskutočniť v SharePoint Server 2010 a 2013.

Poznámky: 

Vytvorenie zostavy v Power View na SharePoint Serveri

Vytvorenie zostavy Power View, spustenie funkcie Power View z dátového modelu súboru v programe SharePoint Server 2010 alebo 2013. Modely alebo pripojenia k modelom, môže byť v rámci knižnice dokumentov SharePoint Server alebo v Galérii doplnku PowerPivot, špeciálne knižnice dokumentov SharePoint Server, ktorá poskytuje bohaté preview a správu dokumentov pre publikovaných programu Microsoft Excel zošity, ktoré obsahujú dátové modely.

Vytvorenie zostavy Power View z galérie doplnku PowerPivot

 • Kliknite na ikonu Vytvoriť zostavu Power View v pravom hornom rohu vedľa súboru programu Excel (XLSX).

Vytvorenie zostavy Power View z knižnice dokumentov SharePoint Servera

Otvorí sa prostredie návrhu Power View v zobrazení, v ktorom môžete vytvárať zostavy, spolu s poľami zo zdieľaných zdrojov údajov (RSDS) alebo so súborom pripojenia BISM (BISM) uvedenom v zozname polí.

Obsah tohto článku

Otvorenie existujúcej zostavy Power View

Otvorenie zostavy v galérii doplnku Power Pivot

Otvorenie zostavy v knižnici dokumentov SharePoint Servera

Uloženie zostavy

Povolenia pre Power View

Formát súboru RDLX

Export z Power View v SharePointe do PowerPointu

Obnovenie údajov v zostave

Tlač zobrazení zostavy v Power View na SharePoint Serveri

Zostavy Power View založené na dátových modeloch

Tabuľkové a excelové dátové modely

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Otvorenie existujúcej zostavy Power View

Pri otváraní zostáv v galérii doplnku PowerPivot môžete zostavu otvoriť v konkrétnom zobrazení.

Otvorenie zostavy v galérii doplnku PowerPivot

 1. V Internet Exploreri prejdite na lokalitu galérie doplnku PowerPivot, ktorá hosťuje vaše zostavy Power View.

 2. Kliknite na ľubovoľný obrázok v zostave.

  Zostava sa otvorí v danom zobrazení v režime na čítanie.

 3. Ak chcete zostavu upraviť, kliknite na položku Upraviť zostavu v ľavom hornom rohu.

Otvorenie zostavy v knižnici dokumentov SharePoint Servera

 1. V Internet Exploreri prejdite na domovskú stránku knižnice dokumentov SharePointu, ktorá hosťuje vaše zostavy Power View.

 2. Ak chcete otvoriť zostavu v režime na čítanie, kliknite na názov zostavy.

 3. Ak chcete zostavu upraviť, kliknite na položku Upraviť zostavu v ľavom hornom rohu.

Na začiatok stránky

Uloženie zostavy

Zostava Power View (súbor RDLX) sa ukladá do knižnice Zdieľané dokumenty alebo galérie doplnku Power Pivot na rovnakom serveri SharePointu, na ktorom sa nachádza model, z ktorého ste spustili Power View.

 1. Ak chcete zostavu uložiť, kliknite vo funkcii Power View na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Uložiť alebo Uložiť ako.

  Keď zostavu ukladáte prvýkrát, predvoleným umiestnením bude priečinok, v ktorom sa nachádza model.

  Ak chcete zostavu uložiť do iného umiestnenia, prejdite naň a kliknite na položku Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyplňte pole Názov súboru.

 3. Predvolene je začiarknuté políčko Uložiť obrázky ukážky so zostavou. Môže sa stať, že z dôvodu ochrany osobných údajov budete chcieť zrušiť začiarknutie toho políčka a neukladať obrázky ukážky.

  Prečítajte si Rozhodnutie o uložení obrázkov jednotlivých zobrazení v zostave rozhodnúť, či chcete obrázky ukážky.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Zostava je uložená. Ak chcete zavrieť funkciu Power View a vrátiť sa na lokalitu SharePoint, kliknite v prehliadači na tlačidlo Späť.

  Poznámka: V niektorých prípadoch môžete zostavu upravovať, ale nemáte povolenia na jej uloženie do knižnice alebo priečinka služby SharePoint.

Povolenia pre Power View

Power View používa na ovládanie prístupu k zostavám funkcie Power View povolenia SharePointu. Ak máte zodpovedajúce povolenie na otvorenie položiek v sharepointovom priečinku, môžete otvoriť zostavu Power View v danom priečinku v režime úprav alebo v režime na čítanie. Zostavu môžete upraviť v režime úprav tak, ako vám to vyhovuje. Ak však chcete uložiť zmeny, treba mať povolenia na pridávanie položiek do cieľovej knižnice alebo priečinka alebo povolenia na úpravu položiek, aby ste mohli prepísať existujúci dokument.

Zostavu môžete exportovať do PowerPointu, ak máte povolenia na otvorenie položiek. Zostavu však nemôžete do PowerPointu exportovať s neuloženými zmenami. Ak teda máte len povolenia na otváranie položiek, môžete zostavu exportovať takú, aká je, nesmiete ju však upraviť a potom exportovať. Najskôr treba uložiť zmeny, čo znamená, že potrebujete povolenia na pridávanie alebo úpravu položiek.

Formát súboru RDLX

Funkcia Power View vytvára súbory vo formáte RDLX. Tieto súbory nie sú kompatibilné so súbormi RDL, ktoré vytvárate v Zostavovači zostáv alebo v službe SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services (SSRS). Vo funkcii Power View nemôžete otvárať ani upravovať súbory RDL a naopak.

Na začiatok stránky

Export z Power View v SharePointe do PowerPointu

Interaktívnu verziu zostavy funkcie Power View v službe SharePoint môžete exportovať do programu PowerPoint. Z každého zobrazenia vo funkcii Power View vznikne samostatná snímka programu PowerPoint.

Poznámka:  Power View má dve verzie: Power View v Exceli 2013 a Power View na SharePoint Serveri 2010 a 2013. Export do PowerPointu je možný len z funkcie Power View na SharePoint Serveri.

Interakcia so zostavami funkcie Power View exportovanými do programu PowerPoint je podobná interakcii so zobrazeniami v režime čítania a v režime zobrazenia na celej obrazovke funkcie Power View. V režime prezentácie a zobrazenia na čítanie programu PowerPoint môžete vstupovať do interakcií s vizualizáciami a filtrami, ktoré autor zostavy pridal do jednotlivých zobrazení, ale nemôžete vytvárať vizualizácie ani filtre.

Ďalšie informácie nájdete v téme Export zostavy funkcie Power View do programu PowerPoint.

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov v zostave

Údaje v zostave funkcie Power View môžete obnoviť bez toho, aby ste zároveň obnovili stránku.

 • Kliknite na tlačidlo Obnoviť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup funkcie Power View.

Poznámka: Ak kliknete na tlačidlo Obnoviť v prehliadači a potom kliknete na položku Opustiť túto stránku, stratíte všetky zmeny, ktoré ste v zostave vykonali od jej posledného uloženia.

Na začiatok stránky

Tlač zobrazení zostavy v Power View na SharePoint Serveri

Zostavu funkcie Power View môžete vytlačiť v režime návrhu alebo čítania, nie však z režimu zobrazenia na celej obrazovke. Funkcia Power View vytlačí naraz len jedno zobrazenie (aktuálne zobrazenie).

 1. Ak chcete zobrazenie vytlačiť, kliknite vo funkcii Power View na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

  Otvorí sa dialógové okno Tlač prehliadača.

 2. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Zobrazenie sa vždy tlačí na šírku bez ohľadu na nastavenie v dialógovom okne Tlač. Vytlačí sa presne to, čo sa zobrazuje v ukážke. Funkcia Power View napríklad vytlačí:

 • časť vizualizácie, ktorú je vidieť pri tlači, ak vizualizácia obsahuje posúvač,

 • vybratú dlaždicu v kontajneri dlaždíc,

 • oblasť filtrov, ak je rozbalená,

 • aktuálny rámec bodového alebo bublinového grafu s osou prehrávania.

Na začiatok stránky

Zostavy Power View založené na dátových modeloch

V SharePointe spúšťate Power View vždy z dátového modelu. Modelom môže byť:

Tabuľkové a excelové dátové modely

Dátové modely predstavujú ďalšiu generáciu modelov navrhnutých pre analytické úlohy a vytváranie zostáv. Dátové modely môžu importovať údaje z mnohých rôznych zdrojov údajov vrátane nasledujúcich:

 • SQL Server,

 • DB2,

 • OData,

 • Oracle,

 • Teradata,

 • a ďalšie.

Môžete vytvoriť dátový model v Exceli, vylepšiť dátový model pomocou doplnku PowerPivot for Excel a uložiť model do knižnice dokumentov na SharePoint Serveri alebo do galérie doplnku PowerPivot. Vývojári modelov v organizáciách zameraných na informačné technológie môžu vytvárať modely pomocou balíka nástrojov SQL Server Data Tools (SSDT) a následne ich nasadiť na server služieb SQL Server 2012 Service Pack 1 Analysis Services (SSAS).

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Použitie galérie Power Pivot

Export zostavy Power View do PowerPointu

Vytvorenie zdieľaného zdroja údajov pre dátový Model

Použitie pripojenia sémantického modelu analytických nástrojov

Pochopenie objektov viacrozmerného modelu vo funkcii Power View

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×