Povolenie prichádzajúcich e-mailovej podpory zoznamu alebo knižnice

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Predtým, než bude môcť zoznam alebo knižnica prijímať elektronickú poštu, majiteľ lokality musí zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov pre zoznam alebo knižnicu.

Čo chcete urobiť?

Prehľad

Zapnutie a konfigurácia nastavenie e-mailu pre knižnicu

Zapnutie a konfigurácia nastavenie e-mailu pre zoznam oznamov

Zapnutie a konfigurácia nastavenie e-mailu pre zoznam kalendára

Zapnutie a konfigurácia nastavenie e-mailu pre diskusný panel

Prehľad

V Windows SharePoint Services 3.0, vlastník lokality môžete povoliť a nakonfigurovať prichádzajúcich e-mailovej podpory sú splnené tieto požiadavky:

 • knižnicu dokumentov, obrázkov alebo formulárov,

 • zoznam oznamov,

 • zoznam kalendára,

 • diskusný panel,

 • blog.

Keď vytvoríte zoznam alebo knižnicu, môžete zapnúť podporu prichádzajúcich e-mailov pre ktorékoľvek z týchto typov zoznamov alebo knižníc, ak je podpora prichádzajúcich e-mailov zapnutá v centrálnej správe. Táto procedúra zahŕňa určenie e-mailovej adresy zoznamu alebo knižnice. Keď však vytvoríte zoznam alebo knižnicu, všetky ostatné možnosti konfigurácie sú nastavené na predvolené hodnoty.

Poznámky: 

 • Nie je možné pridať obsah do zoznamov alebo knižníc v lokalite Centrum schôdzí zaslaním e-mailu.

 • Povoliť alebo nakonfigurovať prichádzajúcich e-mailovej podpory zoznamu alebo knižnice, musíte mať povolenie na Spravovanie zoznamov pre zoznam alebo knižnicu. Správa zoznamov je povolené v predvolenom nastavení skupiny SharePoint vlastníci lokality názov lokality.

Kroky pre zmenu nastavení e-mailov pre zoznam alebo knižnicu sa líšia podľa typu zoznamu alebo knižnice. Nasledujúce sekcie poskytujú kroky na zapnutie a konfigurovanie podpory prichádzajúcich e-mailov pre typy zoznamov a knižníc, ktoré sú vymenované vyššie.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurovanie nastavení e-mailov pre knižnicu

Ak chcete zapnúť a konfigurovať e-mailové nastavenia pre knižnicu dokumentov, obrázkov alebo formulárov, použite nasledovný postup.

 1. Otvorte knižnicu, pre ktorú chcete zapnúť a konfigurovať nastavenia e-mailu.

 2. V ponuke Nastavenie na Settings menu, kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov, Nastavenie knižnice obrázkovalebo Nastavenie knižnice formulárov, v závislosti od typu knižnice sú povolenie a konfigurácia.

 3. V časti komunikáciakliknite na položku prichádzajúce e-mailového nastavenia.

  Poznámka: Nastavenie e-mailu prichádzajúcej pošty prepojenie nie je k dispozícii v prípade prichádzajúcich e-mailová podpora nie je povolená v centrálnej správe.

 4. V časti e-mailu kliknite na tlačidlo Áno Ak chcete povoliť túto knižnicu na prijímanie e-mailov.

 5. Do poľa e-mailová adresa zadajte jedinečný názov, ak chcete použiť ako súčasť e-mailovú adresu pre túto knižnicu.

 6. V časti E-mailových príloh vyberte miesto uloženia a spôsobe usporiadania e-mailov do tejto knižnice a potom vyberte, či chcete prepísať súbory s rovnakým názvom.

  Ak zvolíte možnosť neprepísať súbory s rovnakým názvom a neskôr sa pokúsite uložiť súbor s rovnakým názvom, ako má súbor, ktorý už v knižnici existuje, k názvu súboru sa pripoja štyri náhodné čísla pre novú prílohu. Ak táto akcia zlyhá, k názvu súboru sa pripojí globálny jedinečný identifikátor (GUID). Ak žiadna z týchto akcií nemôže vytvoriť jedinečný názov súboru, príloha sa zahodí.

 7. V časti E-mailovej správy vyberte, či chcete uložiť pôvodnú e-mailovú správu v tejto knižnici.

  Ak vyberiete možnosť Áno, Pôvodná správa sa uložia ako samostatné položky v knižnici.

 8. V časti E-mailovej pozvánky na schôdzu , vyberte, či chcete uložiť prílohy do pozvania na schôdzu v tejto knižnici.

 9. V časti Zabezpečenie e-mailu vyberte, či na archiváciu e-mailov z iba členovia lokality, ktorí mohli zapísať do knižnice alebo do archívu bez ohľadu na to, kto odošle e-mail.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 10. Kliknite na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Poznámka: Výberom položky Áno na túto možnosť archívov súbory pripojené k pozvania na schôdzu do knižnice dokumentov. Nezabúdajte, že e-mailové obsluhy existencii iných zoznamov, ktoré odosielate všetky konkrétnu časť e-mailu. Ak odošlete pozvánku na schôdzu v kalendári a knižnice dokumentov, žiadosti o schôdzu sa v zozname kalendár a všetky prípadné prílohy priradených k žiadosti o schôdzu budú archivovať v knižnici dokumentov.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurácia nastavenia e-mailu pre zoznam oznamov

 1. Otvorte zoznam oznamov, pre ktorý chcete zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov.

 2. Kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti komunikáciakliknite na položku prichádzajúce e-mailového nastavenia.

  Poznámka: Nastavenie e-mailu prichádzajúcej pošty prepojenie nie je k dispozícii v prípade prichádzajúcich e-mailová podpora nie je povolená v centrálnej správe.

 4. V časti e-mailu vyberte možnosť Áno Ak chcete povoliť tento zoznam prijímanie e-mailov a potom zadajte alias, ktorý chcete použiť na odoslanie e-mailu do tohto zoznamu.

 5. V časti E-mailových príloh vyberte, či chcete na archiváciu e-mailových príloh v tomto zozname.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť nie, sa zahodia e-mailových príloh.

 6. V časti E-mailovej správy vyberte, či chcete uložiť pôvodný e-mail do tohto zoznamu.

  Ak vyberiete možnosť Áno, pôvodný e-mail sa uloží ako prílohu.

 7. V časti E-mailovej pozvánky na schôdzu , vyberte, či chcete archivovať pozvánky na schôdzu odoslané ako e-mailu v tomto zozname.

  Kliknutím na položku Áno pre túto možnosť poskytuje archivovať pozvania na schôdzu zoznamu oznámení. Upozorňujeme, že pretože obslužné e-mailové programy nie sú vedomí ďalšie zoznamy, ktoré odošlete e-mailu, pozvania na schôdzu môžete odoslať e-mailovú adresu kalendára a e-mailovú adresu zozname oznamy (kliknutím na položku Áno, ak má toto nastavenie). Týmto spôsobom žiadosti o schôdzu sa zobrazia v kalendári a zozname oznamy.

 8. V časti Zabezpečenie e-mailu vyberte, či prijímať e-maily od iba členovia lokality, ktorí mohli zapísať do zoznamu alebo prijímať e-maily bez ohľadu na to, kto odošle e-mail.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 9. Kliknite na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurovanie nastavenia e-mailov pre zoznam kalendára

 1. Otvorte zoznam Kalendár, pre ktorý chcete zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov.

 2. Kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti komunikáciakliknite na položku prichádzajúce e-mailového nastavenia.

  Poznámka: Nastavenie e-mailu prichádzajúcej pošty prepojenie nie je k dispozícii v prípade prichádzajúcich e-mailová podpora nie je v centrálnej správe.

 4. V časti e-mailu vyberte možnosť Áno Ak chcete povoliť tento zoznam prijímanie e-mailov a potom zadajte alias, ktorý chcete použiť na odoslanie e-mailu do tohto zoznamu.

 5. V časti E-mailových príloh vyberte, či sa má tento zoznam na archiváciu e-mailov.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť nie, sa zahodia e-mailových príloh.

 6. V časti Zabezpečenie e-mailu vyberte, či na archiváciu e-mailov z iba členovia lokality, ktorí mohli zapísať do zoznamu alebo prijímať e-maily bez ohľadu na to, kto odošle e-mail.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 7. Kliknite na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Na začiatok stránky

Zapnutie a konfigurovanie nastavenia e-mailov pre knižnicu

 1. Otvorte diskusný panel, pre ktorý chcete zapnúť a konfigurovať podporu prichádzajúcich e-mailov.

 2. Kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti komunikáciakliknite na položku prichádzajúce e-mailového nastavenia.

  Poznámka: Nastavenie e-mailu prichádzajúcej pošty prepojenie nie je k dispozícii v prípade prichádzajúcich e-mailová podpora nie je povolená v centrálnej správe.

 4. V časti e-mailu vyberte možnosť Áno Ak chcete povoliť tento zoznam prijímanie e-mailov a potom zadajte alias, ktorý chcete použiť na odoslanie e-mailu na túto lokalitu.

 5. V časti E-mailových príloh vyberte, či sa má tento zoznam na archiváciu e-mailov.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť nie, sa zahodia e-mailových príloh.

 6. V časti E-mailovej správy vyberte, či chcete uložiť pôvodnej e-mailovej správy v tomto zozname.

  Ak vyberiete možnosť Áno, pôvodnej e-mailovej správy sa uloží ako prílohu.

 7. V časti E-mailovej pozvánky na schôdzu , vyberte, či chcete ukladať pozvania odoslané ako e-mailu v tomto zozname na schôdzu.

  Kliknutím na položku Áno pre túto možnosť poskytuje archivovať pozvania na schôdzu do diskusnej skupiny. Upozorňujeme, že pretože obslužné e-mailové programy nie sú vedomí ďalšie zoznamy, ktoré odošlete e-mailu, pozvania na schôdzu môžete odoslať e-mailovú adresu kalendára a e-mailovú adresu diskusnej skupiny (kliknutím na položku Áno, ak chcete toto nastavenie). Týmto spôsobom žiadosti o schôdzu sa zobrazia v kalendári a diskusný panel.

 8. V časti Zabezpečenie e-mailu vyberte, či na archiváciu e-mailov z iba členovia lokality, ktorí mohli zapísať do zoznamu alebo prijímať e-maily bez ohľadu na to, kto odošle e-mail.

  Dôležité: Archivácia e-mailov od všetkých odosielateľov umožňuje každému (vrátane neoverených používateľov) zapisovať do vašej knižnice. Túto možnosť by ste mali dôkladne zvážiť, pretože predstavuje možné riziko zabezpečenia.

 9. Kliknite na tlačidlo OK uložte nastavenia.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×