Povolenie prehľadávania obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah sa môže zobrazovať z rôznych zdrojov, ako napríklad zo stĺpcov, knižníc alebo stránok. Vlastník lokality môže rozhodnúť, či sa obsah bude alebo nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Povolenia obsahu tiež ovplyvňujú zobrazovanie vo výsledkoch vyhľadávania. Dobré pochopenie fungovania povolení a nastavení vyhľadávania zabezpečí, že používatelia budú mať prístup k správnym lokalitám a dokumentom.

Čo chcete urobiť?

Plán, aby sa váš obsah je k dispozícii vo výsledkoch vyhľadávania

Porozumieť nastavení vyhľadávania a povolenia

Zobrazenie alebo skrytie obsahu lokality vo výsledkoch vyhľadávania

Zobrazenie alebo skrytie obsahu zo zoznamov alebo knižníc vo výsledkoch vyhľadávania

Vyberte, či chcete zahrnúť obsah ASPX stránky výsledkov vyhľadávania

Vylúčiť obsah v stĺpcoch z výsledkov vyhľadávania

Súvisiace úlohy

Rozhodnutie zobraziť obsah vo výsledkoch vyhľadávania

Vlastníci stránok môžu používať nastavenia na ovládanie zobrazovania obsahu vo výsledkoch vyhľadávania. Obsah sa zobrazuje na rôznych miestach, ako napríklad na lokalitách, v zoznamoch, knižniciach, webových častiach alebo stĺpcoch. Predvolene je nastavené, že obsah z novej lokality, knižnice, webovej časti alebo nového zoznamu či stĺpca sa bude prehľadávať a zobrazí sa vo výsledkoch vyhľadávania. Povoleniami, ktoré sú nastavené pre položky, zoznamy, knižnice, lokality a podobne, sa ovplyvňuje, či sa používateľom zobrazí obsah vo výsledkoch vyhľadávania.

Vlastníci lokality alebo obsahu môžu rozhodnúť, či sa obsah bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Predvolene je nastavené, že obsah lokality sa bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Ak vlastník lokality alebo správca určí, že obsah lokality sa nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, ostatné nastavenia výsledkov vyhľadávania, ako napríklad nastavenia pre zoznamy, knižnice, stránky ASPX alebo stĺpce, nebudú mať žiaden účinok.

Podobne, ak správca alebo vlastník zabráni zobrazovaniu obsahu zoznamu alebo knižnice vo výsledkoch vyhľadávania, vylúčenie stĺpcov nebude mať žiaden vplyv. Ak chcete plánovať efektívne, je dôležité vedieť, ktoré nastavenia pochádzajú z vyšších úrovní.

Na začiatok stránky

Pochopenie nastavení vyhľadávania a povolení

Jednou z povinností vlastníka lokality je kontrolovať, kto má prístup k obsahu. Niektorým používateľom môžete povoliť čítať a meniť obsah, iným iba čítať obsah a ďalším zobrazovanie obsahu úplne zakázať. Takáto úroveň flexibility úrovne povolení sa zabezpečuje pomocou skupín povolení, ku ktorým sú priradené konkrétne úrovne povolení. Ak chce vlastník lokality povoliť používateľovi prístup k lokalite alebo obsahu, priradí ho k jednej alebo viacerým skupinám zabezpečenia. Spojením používania nastavení povolení a nastavení výsledkov vyhľadávania môže vlastník lokality spravovať spôsob zobrazovania obsahu vo výsledkoch vyhľadávania.

Predstavme si, že napríklad Jozef pracuje na žiadosti o návrh v programe Microsoft Office Word a spolupracuje s tímom 10 ľudí. Tímová lokalita má 50 používateľov a všetci sú zároveň členmi lokality. Jozef však ešte nechce, aby všetci používatelia mohli zobrazovať žiadosť. Preto po nahratí žiadosti na tímovú lokalitu nastaví povolenia tak, aby žiadosť mohlo zobrazovať a upravovať iba 10 ľudí. Pokiaľ neudelí všetkým 50 ľuďom povolenie na čítanie, dokument sa vo výsledkoch vyhľadávania bude zobrazovať vďaka povoleniam iba 10 ľuďom. Tento koncept sa nazýva bezpečnostné okresanie.

Povolenia sa môžu používať pri zoznamoch, lokalitách, zobrazeniach, webových častiach a je možné ich prispôsobovať podľa rozhodnutia správcu. Povolenia môžu závisieť od iných povolení. Všetky tieto podmienky môžu ovplyvňovať zobrazovanie obsahu výsledkov vyhľadávania používateľov. Preto je dôležité, aby ste sa oboznámili s modelom povolení služby SharePoint, vašej lokality alebo organizácie. Taktiež je potrebné naplánovať platný model povolení na vašej lokalite skôr ako sa na ňu pridá obsah.

Poznámka: Naposledy nahraté dokumenty môže okamžite sa nebudú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Príčinou môže byť interval, počas ktorého je nastavená modulu na prehľadávanie obsahu vyhľadávania. Po prehľadávania obsahu sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie obsahu lokality vo výsledkoch vyhľadávania

Ako vlastník lokality môžete vybrať, či sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí obsah na lokalite. Na základe predvoleného nastavenia celého obsahu lokality sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Osoba, ktorá je zobrazovanie výsledkov hľadania, musíte mať povolenie na zobrazenie obsahu.

Poznámka:  Ak chcete toto nastavenie zmeniť, musíte mať úroveň povolení Správa povolení. Táto úroveň povolení je súčasťou skupiny Vlastník lokality „Názov lokality“.

 1. Prejdite na stránku, pre ktorú chcete povoliť alebo znemožniť zobrazovanie obsahu vo výsledkoch vyhľadávania.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Kliknite v časti Správa lokality na položku Vyhľadávanie a dostupnosť v režime offline.

 4. Indexovanie obsahu lokalityv časti Povoliť túto lokalitu zobrazovať vo výsledkoch hľadania vyberte položku Áno, aby sa obsah lokality zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania alebo nie, ak chcete zabrániť zobrazovaniu vyhľadávania obsahu výsledky.

  Poznámka: Keď ste zobrazovaniu obsahu lokality vo výsledkoch hľadania, obsah jej podlokalitami nie je automaticky blokovaný nemá zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania pre danú lokalitu. Ak chcete zablokovať obsah podlokality nemá zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania na lokalite, musíte inštrukcie platia pre podlokality: V časti Indexovanie obsahu lokality kliknite v časti Povoliť túto lokalitu zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť nie.

Zobrazenie alebo skrytie obsahu zo zoznamov alebo knižníc vo výsledkoch vyhľadávania

Vlastník lokality sa môže rozhodnúť, či sa položky v zoznamoch a knižniciach na lokalite budú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Predvolene je nastavené zobrazovanie všetkých zoznamov a knižníc vo výsledkoch vyhľadávania.

Poznámka: Ak chcete zmeniť toto nastavenie, musíte mať úroveň povolení na spravovanie zoznamov. Návrhár a "Názov lokality" vlastníka skupiny obsahujú tejto úrovni povolení. Ak nemáte povolenia spravovať zoznamy, ponúk, popísané v tomto postupe nie sú k dispozícii.

 1. Prejdite na lokalitu so zoznamom alebo knižnicou, ktoré chcete zmeniť.

 2. Nájdite zoznam alebo knižnicu, ktoré chcete prispôsobiť, a kliknite na daný zoznam alebo lokalitu.

 3. Kliknite na položku Akcie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 4. V časti Správa lokality kliknite na položku Knižnice a zoznamy lokality.

 5. Kliknite na položku zo zoznamu, napríklad na položku Prispôsobiť prvok „Zdieľané dokumenty“.

 6. Na stránke s nastaveniami zoznamu, v rámci časti Všeobecné nastavenia kliknite na možnosť Rozšírené nastavenia.

 7. V časti Hľadať vyberte na otázku Chcete povoliť, aby sa položky z tohto objektu typu knižnica dokumentov zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania? odpoveď Áno. Všetky položky v zozname alebo knižnici sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania. Výberom odpovede Nie sa žiadna z daných položiek nezobrazí vo výsledkoch vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Rozhodnutie, či zobrazovať obsah stránok ASPX vo výsledkoch vyhľadávania

Vlastník stránky môže rozhodnúť, či sa obsah stránok ASPX bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Keď vytvoríte lokalitu, mnoho stránok s obsahom sa vytvorí automaticky, ako napríklad stránky default.aspx, allitems.aspx pre galériu webových súčastí, stránka editform.aspx ako formulár na úpravu v zoznamoch oznamov a niekoľko ďalších. Môžete vytvárať vlastné stránky ASPX. Predvolene je nastavené, že ak sa vo webovej súčasti, ktorá sa zobrazuje na stránke ASPX, používajú informácie zo zoznamu alebo knižnice, ktoré obsahujú obmedzené povolenia (taktiež nazývané podrobné povolenia), vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazí žiaden obsah zo žiadnej stránky ASPX. Týmto spôsobom sa bráni používateľom zobrazovať obsah bez oprávnenia.

Povedzme, že na tímovej lokalite s 50 členmi sa zobrazuje v rámci webovej súčasti Zdieľané dokumenty 5 dokumentov. Jeden z dokumentov má obmedzené povolenie. Môže ho zobrazovať iba niekoľko ľudí. Obsah sa automaticky skryje a dokument sa nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Týmto spôsobom sa zabraňuje, aby sa obsah stránky ASPX nedopatrením nezobrazil ľuďom, ktorí ho nemajú vidieť.

Ignorovaním tohto nastavenia sa bude vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať všetok obsah bez ohľadu na povolenia. V tomto prípade sa všetok obsah bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, ale neoprávnení používatelia nebudú mať ku konkrétnym dokumentom prístup. Ďalšou možnosťou je nezahrnúť obsah stránok ASPX do výsledkov vyhľadávania bez ohľadu na nastavené povolenia.

Poznámka:  Ak chcete toto nastavenie zmeniť, musíte mať úroveň povolení Správa povolení. Táto úroveň povolení je súčasťou skupiny Vlastník lokality „Názov lokality“.

 1. Prejdite na lokalitu, v ktorej chcete ovládať webové časti vo výsledkoch vyhľadávania.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Kliknite v časti Správa lokality na položku Vyhľadávanie a dostupnosť v režime offline.

 4. V Indexovanie ASPX obsah stránkysekcie, v časti Táto lokalita neobsahuje žiadne povolenia. Určenie lokality ASPX stránku indexovania správanie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť

Popis

Neindexovať webové časti ak stránka obsahuje diferencované povolenia

Ak sa povolenia stránky ASPX odlišujú od povolení na nadradenej lokalite, vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazí žiaden obsah.

Vždy indexovať všetky webové časti tejto lokality

Obsah všetkých stránok ASPX sa bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania bez ohľadu na spôsob nastavenia povolení.

Nikdy neindexovať žiadne webové časti tejto lokality

Obsah žiadnych stránok ASPX sa nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania bez ohľadu na spôsob nastavení povolení.

Na začiatok stránky

Vyňatie obsahu stĺpcov z výsledkov vyhľadávania

Vlastník lokality môže rozhodovať, či sa obsah konkrétnych stĺpcov v zoznamoch alebo knižniciach bude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Predvolene je nastavené zobrazovanie všetkého obsahu vo výsledkoch vyhľadávania. Toto nastavenie je vhodné, ak chcete predchádzať zobrazovaniu citlivých údajov vo výsledkoch vyhľadávania.

Poznámka: Ak chcete zmeniť toto nastavenie, musíte mať úroveň povolení spravovať povolenia. Táto úroveň povolení je súčasťou "Názov lokality" vlastníka skupiny.

 1. Prejdite na lokalitu, ktorá obsahuje zoznam alebo knižnicu.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Kliknite v časti Správa lokality na položku Prehľadávateľné stĺpce.

 4. Začiarknite v sekcii Stĺpce vylúčené z indexovania vyhľadávania v rámci položky Vylúčené začiarkavacie políčko vedľa názvu stĺpca, ktorý chcete vylúčiť zo zobrazovania vo výsledkoch vyhľadávania.


  Poznámka: Zobrazené stĺpce patria lokalite, s ktorou práve pracujete.

Na začiatok stránky

Súvisiace úlohy

Definovanie rozsahov pre vyhľadávanie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×