Povolenie alebo zakázanie digitálnych podpisov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri vytváraní šablóny formulára môžete určiť, či používatelia môžu alebo nemôžu použiť digitálny podpis pri vyplňovaní formulárov na základe šablóny formulára. Na použitie digitálneho podpisu môžete mať rovnaké dôvody ako na podpísanie papierového dokumentu. Digitálny podpis slúži na overiť digitálnych informácií, napríklad šablón formulárov, formulárov, e-mailových správ a dokumentov, pomocou počítačovej kryptografie. Ak podpíšete formulár, celý formulár alebo jeho podpísanú časť už nebude možné upraviť bez zrušenia platnosti podpisu.

Poznámka : Ak do šablóny formulára bol navrhnutý na základe schémy XML, môžete povoliť digitálne podpisy pre šablónu formulára iba v prípade, že schému XML uzol, ktorý sa nachádza v World Wide Web Consortium (W3C) XML digitálny podpis priestor názvov.

Obsah tohto článku

Informácie týkajúce sa kompatibility

Povoliť digitálne podpisy, aby používatelia mohli prihlasovať celého formulára

Povoliť digitálne podpisy, aby používatelia mohli prihlasovať časť formulára

Zakázanie digitálnych podpisov

Požiadavky na kompatibilitu

Ak chcete vytvoriť šablónu formulára, môžete povoliť digitálne podpisy tak, aby používatelia môžu pridávať ich do celého formulára alebo na určité časti formulára. V Microsoft Office InfoPath 2007, môžete tiež návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je šablóny formulára, ktorý je určený v programe InfoPath pomocou špecifický režim kompatibility. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžu byť podporované prehliadačom pri publikovaní na serveri aplikácie služby InfoPath Forms Services. V šablón formulárov podporovaných prehliadačom môžete povoliť iba digitálne podpisy, ktoré sa majú pripočítať na určité časti formulárov, ktoré používatelia vyplniť. Keď povolíte digitálnych podpisov pre časti formulára, podpisy sa vzťahujú len na údaje v týchto špecifických častiach formulára.

Na začiatok stránky

Povolenie digitálnych podpisov pre celý formulár

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V časti Kategória kliknite na položku Digitálne podpisy a potom kliknite na možnosť Povoliť digitálne podpisy pre celý formulár.

  Poznámka : Ak vytvárate šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, možnosť Povoliť digitálne podpisy pre celý formulár nie je k dispozícii, pretože šablóny formulára kompatibilné s prehľadávačom podporujú iba digitálne podpisy pre určité časti šablóny formulára. Ak po povolení digitálnych podpisov zmeníte možnosti kompatibility šablóny formulára, mali by ste spustiť kontrolu návrhu a overiť, či sú možnosti digitálneho podpisu správne nastavené. Ďalšie informácie o kontrole návrhu nájdete v časti Pozrite tiež.

 3. Ak bola šablóna formulára navrhnutá podľa databázy, webovej služby alebo schému XML, ktorý obsahuje priestor názvov digitálneho podpisu, kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov na zadanie skupiny v zdroji údajov ukladajú podpis. Skupina musí byť súčasťou priestoru názvov digitálneho podpisu.

  Poznámka : Ak vytvárate šablónu formulára, ktorá nie je založená na databáze, webovej službe ani schéme XML obsahujúcej digitálny priestor názvov, táto možnosť nebude k dispozícii. V takom prípade prejdite na krok 5.

 4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, pre ktoré chcete povoliť digitálne podpisy, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete, aby používatelia podpísali formulár pred jeho odoslaním, začiarknite políčko Zobraziť výzvu na podpísanie formulára, ak ho používateľ odosiela bez podpisu.

  Poznámka : Ak ste ešte nepovolili odoslanie formulára pre danú šablónu formulára, po začiarknutí tohto políčka to musíte urobiť.

Na začiatok stránky

Povolenie digitálnych podpisov pre časť formulára

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V časti Kategória kliknite na položku Digitálne podpisy a potom kliknite na možnosť Povoliť digitálne podpisy pre konkrétne údaje vo formulári.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. V dialógovom okne Množina podpísateľných údajov zadajte názov časti šablóny formulára, pre ktorú chcete povoliť digitálne podpisy.

  Tip : Meno, ktoré používate nemôže obsahovať žiadne medzery.

 5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa polia a skupiny, ktorý treba podpísať.

 6. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, pre ktoré chcete povoliť digitálne podpisy, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V časti Možnosti podpisu v dialógovom okne Množina podpísateľných údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete povoliť iba jeden podpis pre túto časť šablóny formulára, kliknite na možnosť Povoliť len jeden podpis.

  • Ak chcete povoliť viac podpisov nezávislých jeden od druhého, z ktorých každý je možné pridať alebo odstrániť bez ovplyvnenia ostatných podpisov, kliknite na možnosť Všetky podpisy sú nezávislé (súčinný podpis).

  • Ak chcete povoliť viac podpisov, ktoré podpisujú predchádzajúce podpisy, kliknite na možnosť Každý podpis podpisuje predchádzajúce podpisy (odvetný podpis).

 8. Do poľa Potvrdzujúca správa o podpise zadajte text, ktorý sa má zobraziť, keď používateľ podpíše túto časť formulára, a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 9. V šablóne formulára priraďte k sekcii tú časť šablóny, pre ktorú ste povolili digitálne podpisy.

  Ako?

  1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť sekciu.

  2. Ak sa pracovná tabla Zdroj údajov nezobrazuje, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobrazenie.

  3. Na pracovnej table Zdroj údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete pridať ovládací prvok, ktorý je viazaný na pole, kliknite pravým tlačidlom myši na pole a potom kliknite na položku Ovládací prvok, ktorý chcete viazať do tohto poľa.

   • Pridať sekciu, ktorý je viazaný na skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu a potom kliknite na položku Sekcia s ovládacími prvkami.

    Poznámka : Ak sa pole alebo skupina opakuje, musíte vybrať neopakujúcu sa skupinu, ktorá obsahuje dané pole alebo skupinu.

 10. V šablóne formulára dvakrát kliknite na menovku Sekcia pod sekciou obsahujúcou ostatné sekcie alebo ovládacie prvky, ktoré ste práve vložili.

 11. Kliknite na kartu Digitálne podpisy.

 12. Začiarknite políčko Povoliť používateľom digitálne podpísať túto sekciu.

 13. V poli Pri podpísaní tejto sekcie podpísať nasledujúce údaje vo formulári kliknite na názov sekcie, pre ktorú ste v kroku 4 vytvorili digitálny podpis.

 14. Ak chcete po pridaní zobraziť podpisy v sekcii, začiarknite políčko Zobraziť podpisy v sekcii

 15. Ak chcete po podpísaní nastaviť ovládacie prvky v sekcii iba na čítanie, začiarknite políčko Po podpísaní zmeniť ovládacie prvky na prvky určené len na čítanie.

Na začiatok stránky

Zakázanie digitálnych podpisov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V časti Kategória kliknite na položku Digitálne podpisy a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zakázať digitálne podpisy pre celú šablónu formulára, kliknite na možnosť Nepovoliť digitálne podpisy.

  • Ak chcete zakázať digitálne podpisy pre konkrétnu časť šablóny formulára, kliknite na možnosť Povoliť digitálne podpisy pre konkrétne údaje vo formulári. V zozname Údaje vo formulári, ktorý môže byť podpísaný kliknite na časť šablóny formulára, pre ktorú chcete zakázať digitálne podpisy, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×