Povolenia používateľov pre služby PerformancePoint

Pred nasadením tabúľ zo súčasti PerformancePoint Dashboard Designer vám musia byť v programe Microsoft SharePoint Server 2010 priradené určité povolenia. Aj používatelia tabúľ musia mať určité povolenia, aby mohli zobrazovať a používať vami nasadené tabule.

Tento článok poskytuje prehľad povolení, ktoré sú potrebné na používanie služieb služby PerformancePoint v rámci servera Microsoft SharePoint Server 2010. Obsahuje aj informácie o tom, ako priradiť povolenia k obsahu tabúľ.

Čo chcete urobiť?

Oboznámenie s povoleniami používateľov

Priradenie a zmena povolení používateľov

Oboznámenie s povoleniami používateľov

Ak by ste chceli vytvárať, upravovať alebo zobrazovať prvky tabúľ, musia vám byť priradené určité povolenia v programe SharePoint Server a v zdrojoch údajov, ktoré používate na tabuliach.

Povolenia lokality SharePoint

Ak chcete vykonávať úlohy v súčasti Dashboard Designer, musíte mať nasledujúce minimálne povolenia v programe SharePoint Server 2010.

Úloha

Minimálne požadované povolenia lokality SharePoint

Inštalácia, otvorenie a používanie súčasti Dashboard Designer

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne povolenia, musíte však byť overeným používateľom programu SharePoint Server 2010

Vytváranie položiek tabúľ súčasti PerformancePoint a ich ukladanie do zoznamov a knižníc dokumentov

Prispieť

Nasadenie tabúľ súčasti PerformancePoint pre používateľov

Návrh

Zobrazenie a používanie položiek tabúľ súčasti PerformancePoint

Čítanie

Priradenie alebo zmena povolení používateľa pre položky tabúľ

Úplný prístup (lokalita) alebo Správca kolekcie lokalít

Zmena nastavenia servera na použitie súčasti Dashboard Designer s inou kolekciou lokality PerformancePoint

Povolenia na čítanie.

Ak však chcete ukladať položky tabúľ do kolekcie lokality, potrebujete povolenia úrovne Prispieť, a ak chcete nasadiť tabuľu, musíte mať povolenia úrovne Návrh.

Povolenia pre údajový server

V závislosti od používaných zdrojov údajov vám musia byť v týchto zdrojoch údajov priradené povolenia na čítanie. Okrem povolení na čítanie potrebujete povolenia lokality SharePoint.

Ak chcete napríklad zobrazovať a používať údaje uložené v službe SQL Server Analysis Services, musia vám byť v službe Analysis Services priradené aspoň povolenia na čítanie. Ak na tabuli používate zostavu služby SQL Server Reporting Services, musia vám byť na serveri zostavy služby Reporting Services priradené aspoň povolenia na čítanie.

Na začiatok stránky

Priradenie a zmena povolení používateľov

Dôležité: Ak chcete priradiť alebo zmeniť povolenia používateľov pre položky tabúľ, musíte mať povolenia úrovne Úplný prístup. Aj keď na základe povolení úrovne Návrh môžete vytvárať a publikovať položky tabúľ, nemôžete priradiť alebo zmeniť povolenia pre položky tabúľ, pokiaľ nemáte povolenia úrovne Úplný prístup (lokalita) alebo Správca kolekcie lokalít.

Na priradenie alebo zmenu povolení používateľov pre položky tabúľ použite dialógové okno Povolenia lokality SharePoint. Dialógové okno Povolenia lokality SharePoint môžete otvoriť zo súčasti Dashboard Designer alebo zo zoznamu lokality SharePoint alebo z knižnice dokumentov, ktorá obsahuje položku tabule. V nasledujúcich sekciách sú popísané oba spôsoby.

Úprava povolení používateľov v súčasti Dashboard Designer

 1. V časti Prehľadávač pracovného priestoru kliknite na položku Obsah služby PerformancePoint alebo na položku Pripojenia údajov podľa toho, ktorú položku chcete upraviť.

  Potom na stredovej table dvakrát kliknite na položku tabule, ktorú chcete otvoriť na úpravu.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Domov, vyhľadajte skupinu Položka a potom kliknite na položku Povolenia.

  Otvorí sa okno prehľadávača, v ktorom môžete zobraziť alebo zmeniť povolenia lokality SharePoint pre položku tabule, ktorú ste otvorili.

 3. Ak chcete upraviť povolenia používateľov pre položku tabule, použite dialógové okno Povolenia lokality SharePoint a vykonané zmeny uložte.

Úprava povolení používateľov v zozname lokality SharePoint alebo v knižnici dokumentov

 1. V zozname lokality SharePoint alebo v knižnici dokumentov vyhľadajte položku tabule, ktorú chcete upraviť.

 2. Začiarknite políčko vedľa názvu položky tabule.

  Začiarkavacie políčko vedľa položky tabule sa nemusí zobraziť automaticky. Začiarkavacie políčko sa zobrazí, ak umiestnite kurzor vedľa stĺpca Nadpis, ktorý sa nachádza vedľa názvu položky tabule.

  Na lokalite SharePoint sa zobrazí pás s nástrojmi.

 3. Na páse s nástrojmi lokality SharePoint kliknite na položku Nástroje zoznamu a potom kliknite na položku Položky. Vyhľadajte sekciu Spravovať a potom kliknite na položku Povolenia dokumentov.

  Otvorí sa dialógové okno Povolenia lokality SharePoint. To vám umožní zobrazovať a meniť povolenia používateľov pre vybratú položku.

 4. Ak chcete upraviť povolenia používateľov pre položku tabule, použite dialógové okno Povolenia lokality SharePoint a vykonané zmeny uložte.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×