Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke

Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke

Po vytvorení kontingenčnej tabuľky sa zobrazí zoznam polí, kde môžete pridávaním alebo usporadúvaním polí meniť návrh tabuľky. Ak chcete zoraďovať alebo filtrovať stĺpce s údajmi zobrazujúce sa v kontingenčnej tabuľke, pozrite si témy Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke a Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke.

Zoznam polí sa zobrazí, keď kliknete na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke. Ak kliknete dovnútra kontingenčnej tabuľky, no zoznam polí sa nezobrazí, otvoríte ho takto:

  1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke zobrazte na páse s nástrojmi kartu Nástroje pre kontingenčné tabuľky Nástroje pre kontingenčné tabuľky .

  2. Kliknite na položky Analyzovať > Zoznam polí

Tlačidlo Zoznam polí na karte Analyzovať

Zoznam polí obsahuje sekciu polí, kde vyberiete polia, ktoré chcete v kontingenčnej tabuľke zobraziť, a sekciu oblastí, kde môžete polia usporiadať tak, ako si želáte.

Zoznam polí so zobrazením sekcií polí a oblastí

Tip:  Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania sekcií v zozname polí, kliknite na tlačidlo Nástroje  Tlačidlo zoznamu polí a potom vyberte požadované rozloženie.

Ponuka nástroje zoznamu polí

Pridanie a zmena usporiadania polí v zozname polí

Na pridanie polí do kontingenčnej tabuľky použite sekciu polí zoznamu polí:

  • Ak chcete vložiť pole do predvolenej oblasti zoznamu polí, začiarknite políčko vedľa názvu poľa.

    Nečíselné polia sa štandardne pridajú do oblasti Riadky, číselné polia sa pridajú do oblasti Hodnoty a hierarchie dátumu a času OLAP sa pridajú do oblasti Stĺpce.

Použite sekcie oblastí zoznamu polí, aby ste uskutočnili požadovanú zmenu usporiadania polí tak, že ich presuniete medzi štyri sekcie.

Polia, ktoré vložíte medzi jednotlivé oblasti, sa v kontingenčnej tabuľke zobrazia takto:

  • Polia oblasti Filtre sa zobrazujú ako filtre zostáv v hornej časti nad kontingenčnou tabuľkou takto:

Pole v oblasti Filtre

  • Polia v oblastiStĺpce sa zobrazujú ako Označenia stĺpcov v hornej časti kontingenčnej tabuľky takto:

Pole v oblasti Stĺpce

V závislosti od hierarchie polí môžu byť stĺpce vnorené v stĺpcoch, ktoré sa nachádzajú vyššie.

  • Polia oblasti Riadky sa zobrazujú ako Označenia riadkov v ľavej časti kontingenčnej tabuľky takto:

Pole v oblasti Riadky

V závislosti od hierarchie polí môžu byť riadky vnorené v riadkoch, ktoré sa nachádzajú vyššie.

  • Polia v oblasti Hodnoty sú polia, ktoré sa v kontingenčnej tabuľke zobrazujú ako súhrnné číselné hodnoty takto:

Pole v oblasti Hodnoty

Ak sa v oblasti nachádza viac ako jedno pole, môžete zmeniť poradie polí tak, že ich presuniete na požadované miesto. Ak chcete pole z kontingenčnej tabuľky odstrániť, presuňte ho mimo sekcie oblastí.

Ďalšie informácie o kontingenčných tabuľkách

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×