Použitie zobrazenia pre prezentujúceho v PowerPointe pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Používanie zobrazenia pre prezentujúceho je skvelý spôsob, ako zobraziť prezentáciu s poznámkami lektora na jednom počítači (napríklad na prenosnom Macu), zatiaľ čo na obrazovke sledovanej publikom (napríklad na väčšej obrazovke, na ktorej sa zobrazuje prezentácia) sa zobrazujú len samotné snímky.

Ak chcete začať používať zobrazenie pre prezentujúceho, kliknite na položku Zobrazenie pre prezentujúceho na karte Prezentácia.

Zobrazenie pre prezentujúceho na karte Prezentácia

(Pred spustením prezentácie môžete pomocou príkazu Nastaviť prezentáciu v ponuke Prezentácia vybrať požadované možnosti, ako je napríklad nepretržité prehrávanie prezentácie alebo používanie intervalového časovania.)

Oboznámenie so zobrazením pre prezentujúceho

Zobrazenie pre prezentujúceho obsahuje tieto nástroje:

Zobrazenie pre prezentujúceho
 • Časovač:    Časovač sa nachádza v ľavej hornej časti obrazovky nad aktuálnou snímkou. Spustí sa okamžite po otvorení zobrazenia pre prezentujúceho a bude odpočítavať čas, až kým prezentáciu nepozastavíte alebo neukončíte.

 • Aktuálna snímka:    Najväčšou snímkou v zobrazení pre prezentujúceho je snímka, ktorá sa práve zobrazuje publiku.

 • Hodiny:    Hodiny sa nachádzajú vpravo nad aktuálnou snímkou. Zobrazujú aktuálny čas podľa systémových nastavení počítača.

 • Nasledujúca snímka:    Napravo od aktuálnej snímky sa zobrazuje nasledujúca snímka v balíku. Táto snímka sa publiku nezobrazuje.

 • Poznámky lektora:    Pred prezentáciou alebo počas nej môžete do poľa pod oblasťou ukážky Nasledujúca snímka pridať súkromné poznámky lektora.

 • Navigačná tabla snímok:    V dolnej časti obrazovky sa nachádza miniatúrne zobrazenie predchádzajúcich a nasledujúcich snímok v balíku. (Táto tabla sa zobrazuje vždy a nedá sa skryť.)

Pri používaní zobrazenia pre prezentujúceho s druhým displejom sa publiku zobrazuje prezentácia na celej obrazovke, zatiaľ čo na vašom Macu sa zobrazuje zobrazenie pre prezentujúceho.

Navigácia medzi snímkami

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku   

 • Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, kliknite na tlačidlá so šípkou pod aktuálnou snímkou v zobrazení pre prezentujúceho alebo použite šípky, ktoré sa zobrazia po podržaní ukazovateľa myši na aktuálnej snímke.

  Dve možnosti prechodu na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku

  Môžete tiež používať rovnaké príkazy klávesnice alebo myši, ktoré sa používajú pri zobrazení prezentácie na celej obrazovke.

Preskočenie na snímku   

 • Na navigačnej tabule snímok v dolnej časti obrazovky kliknite na snímku, na ktorú chcete preskočiť.

Časovače, poznámky a komentáre

Pozastavenie, spustenie alebo vynulovanie časovača   

Časovač zobrazuje celkový čas, ktorý uplynul od spustenia prezentácie. Časovač sa automaticky spúšťa po otvorení zobrazenia pre prezentujúceho, ak však potrebujete zastaviť a odpovedať na otázky alebo si urobiť prestávku, môžete ho pozastaviť a potom znova spustiť.

Akcia

Kliknite na položku

Pozastavenie časovača

Tlačidlo Pozastaviť časovač

Spustenie alebo opätovné spustenie časovača

Tlačidlo Spustiť časovač

Spustenie alebo opätovné spustenie časovača

Tlačidlo Vynulovať časovač

Čítanie alebo zaznamenávanie poznámok zo schôdze počas prezentácie   

Na pravej strane obrazovky sa pod ukážkou v časti Nasledujúca snímka zobrazujú poznámky lektora zadané k aktuálnej snímke. V prípade potreby môžete počas prezentácie zadávať nové poznámky. Stačí kliknúť na tablu poznámok a zadať požadované poznámky zo schôdze.

Písanie alebo kreslenie na aktuálnu snímku

 1. Podržte ukazovateľ na aktuálnej snímke a kliknite na nástroj Pero.

  Nástroj Pero v zobrazení pre prezentujúceho
 2. V ponuke kliknite na položku Pero a pomocou myši začnite písať alebo kresliť na snímku.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zmeniť farbu, kliknite na položku Farba pera v ponuke Pero. Veľkosť pera nemožno zmeniť.

  • Obsah, ktorý napíšete alebo nakreslíte pomocou nástroja Pero, je dočasný. Ak v prezentácii prejdete dopredu alebo dozadu alebo ak prezentáciu ukončíte, tento obsah sa neuloží.

Prečo sa nasledujúce snímky zobrazujú automaticky?   

Ak ste prezentáciu nahrali a uložili časovanie snímok, je možné, že snímky sú nastavené na automatické posúvanie podľa uloženého časovania. Ak počas prezentácie nechcete časovanie používať, môžete ho vypnúť. Na karte Prezentácia kliknite na položku Nastaviť prezentáciu a zrušte začiarknutie políčka Použiť časovania.

Zatvorenie zobrazenia pre prezentujúceho a ukončenie prezentácie

Ak chcete prezentáciu ukončiť, kliknite na položku Ukončiť prezentáciu v ľavom hornom rohu prezentácie alebo stlačte kláves ESC.

Vypnutie zobrazenia pre prezentujúceho počas prezentácie

 • V hornej časti okna zobrazenia pre prezentujúceho kliknite na položku Použiť prezentáciu.

  Výberom možnosti Použitie prezentácie nachádzajúcej sa v hornej časti okna zobrazenia pre prezentujúceho vypnite zobrazenie pre prezentujúceho počas prezentácie.

  Toto tlačidlo zatvorí zobrazenie pre prezentujúceho, v dôsledku čoho sa na obrazovke osobného počítača aj na obrazovke projektora zobrazí prezentácia.

Vypnutie zobrazenia pre prezentujúceho pred spustením prezentácie

 1. V ponuke PowerPoint vyberte položku Predvoľby.

 2. V dialógovom okne Predvoľby PowerPointu kliknite v časti Výstup a zdieľanie na položku Prezentácia.

  V dialógovom okne Predvoľby PowerPointu kliknite v časti Výstup a zdieľanie na položku Prezentácia.
 3. V dialógovom okne Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Vždy spustiť zobrazenie pre prezentujúceho na 2 obrazovkách.

  V dialógovom okne Prezentácia zrušte začiarknutie políčka Vždy spustiť zobrazenie pre prezentujúceho s 2 obrazovkami.
 4. Zatvorte dialógové okno.

Rozšírenie pracovnej plochy počítača Mac na druhý monitor

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Otvorte aplikáciu Displeje.

 3. V dialógovom okne kliknite na kartu Usporiadanie.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Zrkadliť displeje.

Po vykonaní týchto krokov budete používať zobrazenie na dvoch monitoroch. Prezentáciu programu PowerPoint môžete zobraziť na jednej obrazovke a zároveň mať na druhej obrazovke otvorené iné aplikácie, ktorých obsah nemusí nikto iný vidieť.

Súvisiace informácie

Vytvorenie automatickej prezentácie

Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie v programe PowerPoint pre Mac

Záznam prezentácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×