Použitie zjednocovacieho dotazu na získanie jedného výsledku z kombinácie viacerých dotazov

Použitie zjednocovacieho dotazu na získanie jedného výsledku z kombinácie viacerých dotazov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niekedy môžete zobraziť zoznam záznamov z jednej tabuľky alebo dotazu s tými z jedného alebo viacerých tabuliek, ktoré vytvárajú jednu množinu záznamov – zoznam všetky záznamy z dvoch alebo viacerých tabuliek. Toto je cieľom zjednocovací dotaz v programe Access.

Ak chcete efektívne získať Zjednocovacie dotazy, najskôr by ste oboznámení s návrhom základné výberové dotazy v programe Access. Ďalšie informácie o vytváraní výberových dotazov nájdete v téme Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu.

Poznámka: Obsah v tomto článku sú určené na použitie s počítačovej databázy programu Access. Nie je možné vytvoriť alebo použite zjednocovací dotaz v prístup webových databázach ani vo webových aplikáciách Accessu.

Štúdium cvičný príklad zjednocovací dotaz

Ak ste vytvorili nikdy zjednocovací dotaz pred, sa môžu považovať za užitočné na prvej cvičný príklad v šablóne Northwind prístup. Môžete vyhľadať šablóny vzorky Northwind na stránke Začíname získanie prístupu kliknite na položky súbor > nové alebo si môžete priamo stiahnuť kópiu z tohto umiestnenia: Northwind vzorové šablóny.

Keď program Access otvorí databázu Northwind, ukončite prihlasovací formulár dialógové okno, najprv sa zobrazí, a potom rozbaľte položku na navigačnej table. Kliknite v hornej časti navigačnej tably a potom vyberte Typ objektu na usporiadanie objektov podľa typu. Ďalšie, rozbaľte skupiny dotazov a zobrazí dotaz s názvom Produktu transakcie.

Zjednocovacie dotazy sú jednoducho odlíšiť od iných objektov dotazu, pretože majú špeciálny ikonu, ktorá sa podobá dve prepojené kruhy reprezentujúci Spojené súbor z dvoch množín:

Snímka obrazovky s ikonou zjednocovací dotaz v programe Access.

Na rozdiel od normálny výber a akčné dotazy tabuľky nesúvisia v zjednocovacom dotaze, čo znamená, že prístup grafických dotazu nemožno použiť na vytvorenie alebo úprava Zjednocovacie dotazy. Zistíte to, ak otvoríte zjednocovací dotaz na navigačnej table; Program Access otvorí, a zobraziť výsledky v údajovom zobrazení. V časti príkaz zobrazenia na karte domov, Všimnite si, Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii, keď pracujete s Zjednocovacie dotazy. Pri práci s Zjednocovacie dotazy môžete len prepínať medzi Údajové zobrazenie a Zobrazenie SQL.

Pokračovať v štúdiu v tomto príklade zjednocovací dotaz, kliknite na položky domov > zobrazenia > Zobrazenie SQL, ak chcete zobraziť syntax SQL, ktorý definuje ho. V tomto príklade sme pridali niektoré medzery v SQL takže môžete jednoducho vidieť rôznych častiach, ktoré tvoria zjednocovacieho dotazu.

Vizuálne príklad zjednocovací dotaz v zobrazení SQL zo šablóny programu Access vzorky Northwind.

Poďme štúdia syntax SQL tento zjednocovací dotaz z databázy Northwind podrobne:

SELECT [Product ID], [Order Date], [Company Name], [Transaction], [Quantity]
FROM [Product Orders]

UNION

SELECT [Product ID], [Creation Date], [Company Name], [Transaction], [Quantity]
FROM [Product Purchases]

ORDER BY [Order Date] DESC;

Prvý a tretí častí tento príkaz SQL sú v podstate dvoch výberových dotazov. Tieto dotazy získať dva rôzne druhy záznamami. jedna z tabuľky Objednávky produktu a jednu z tabuľky Nákupov produktu .

Druhá časť tento príkaz SQL je únie kľúčové slovo, ktoré informuje program Access, že tento dotaz bude kombinovať tieto dve skupiny záznamov.

Posledná časť tohto príkazu SQL určuje objednávanie celková záznamov pomocou Príkaz zoradiť. V tomto príklade, Access bude, aby všetky záznamy podľa poľa Dátum objednávky v zostupnom poradí.

Poznámka: Zjednocovacie dotazy sú vždy iba na čítanie v programe Access; nie je možné zmeniť všetky hodnoty v údajovom zobrazení.

Vytváranie a kombinovanie výberové dotazy vytvorte zjednocovací dotaz

Hoci môžete vytvoriť zjednocovací dotaz napísaním priamo SQL syntax v zobrazení SQL, ktorý môže byť jednoduchšie vytvorili v časti s výberových dotazov. Sa môžete potom skopírujte a prilepte SQL častí do kombinovaného zjednocovacieho dotazu.

Ak chcete preskočiť kroky na čítanie a namiesto toho sledovať príklad, nájdete v ďalšej časti, sledovať príklad tvorby zjednocovacieho dotazu.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku obsahujúcu polia, ktoré chcete zahrnúť. Tabuľka sa pridá do okno návrhu dotazu.

 3. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. V okne návrhu dotazu dvakrát kliknite na každé pole, ktoré sa majú zobraziť. Keď vyberiete polia, uistite sa, že pridať rovnaký počet polí v rovnakom poradí, že pridáte výberových dotazov. Dávať pozor na typy údajov polí a uistite sa, že majú kompatibilné typy údajov s poľami v rovnakej pozície v dotazy, ktoré sú kombináciou. Napríklad, ak prvý výberový dotaz obsahuje päť polia, z ktorých obsahuje údajov date/time, uistite sa, že výberové dotazy, ktoré sú kombináciou tiež má každá päť polia, z ktorých obsahuje údajov date/time, a tak ďalej.

 5. Do polí podľa potreby pridajte kritériá zadaním príslušných výrazov do riadka Kritériá mriežky poľa.

 6. Po dokončení pridávania polí a kritérií polí by mali spustiť výberový dotaz a skontrolovať jeho výstup. Na karte návrh v skupine výsledky kliknite na položku Spustiť.

 7. Prepnite dotaz do návrhového zobrazenia.

 8. Uložte výberový dotaz a ponechajte ho otvorený.

 9. Zopakujte tento postup pri každom výberovom dotaze, ktorý chcete skombinovať.

Teraz, keď ste vytvorili vašich výberových dotazov, by ste sa ich kombinovať. V tomto kroku vytvoríte pomocou kopírovania a prilepenia príkazy SQL zjednocovacieho dotazu.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh kliknite v skupine dotaz kliknite na položku zjednocovací. Prístup skryje okna návrhu dotazu a zobrazí kartu objektu zobrazenie SQL. V tomto bode karty objektu zobrazenia SQL je prázdny.

 4. Kliknite na kartu pre prvý výberový dotaz, ktorý chcete skombinovať v zjednocovacom dotaze.

 5. Na karte domov kliknite na položky Zobraziť > Zobrazenie SQL.

 6. Kopírovanie príkaz SQL pre výberový dotaz. Kliknite na kartu pre zjednocovací dotaz, ktorý ste začali vytvárať skôr.

 7. Prilepte príkaz SQL pre výberový dotaz do karty objektu v zobrazení SQL zjednocovacieho dotazu.

 8. Odstráňte bodkočiarku (;) na konci príkazu SQL výberového dotazu.

 9. Stlačením klávesu Enter presunúť kurzor o jeden riadok nadol a zadajte kľúčové slovo UNION do nového riadka.

 10. Kliknite na kartu pre ďalší výberový dotaz, ktorý chcete skombinovať v zjednocovacom dotaze.

 11. Opakujte kroky 5 až 10, kým neskopírujete a neprilepíte všetky príkazy SQL pre výberové dotazy do okna zobrazenia SQL zjednocovacieho dotazu. Neodstraňujte bodkočiarku ani nezadávajte nič za príkaz SQL pre posledný výberový dotaz.

 12. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Výsledky zjednocovacieho dotazu sa zobrazia v údajovom zobrazení.

Pozrite si príklad tvorby zjednocovacieho dotazu

Tu je príklad, s ktorým môžete znova vo vzorovej databáze Northwind. V tomto zjednocovací dotaz zhromažďuje mená ľudí z tabuľky zákazníci a ich zlúči s mená ľudí z tabuľky dodávatelia . Ak chcete sledovať spolu, postupujte nasledovne v osobnej kópie balíka vzorovej databáze Northwind.

Vizuálne príklad tvorby zjednocovací dotaz v Northwind Ukážka šablóny programu Access.

Tu sú kroky potrebné vytvoriť v tomto príklade:

 1. Vytvorenie dvoch výberových dotazov s názvom Query1 a Query2 s tabuľky Zákazníci a produkty v tomto poradí ako zdroje údajov. Použite polia meno a priezvisko ako zobrazenie hodnôt.

 2. Vytvorte nový dotaz s názvom Query3 pôvodne s žiadny zdroj údajov a potom kliknite zjednocovacích príkaz na karte návrh, aby sa tento dotaz do zjednocovacieho dotazu.

 3. Skopírujte a prilepte SQL príkazy z Query1 a Query2 do Query3. Uistite sa, že odstráňte nadbytočné bodkočiarku a pridajte do kľúčové slovo UNION. Potom môžete skontrolovať výsledky v údajovom zobrazení.

 4. Pridanie klauzuly objednávanie do jedného dotazy a potom prilepte príkaz ORDER BY do zjednocovacieho dotazu zobrazenie SQL. Všimnite si, či v Query3 zjednocovací dotaz, keď poradie sa pridajú, najprv bodkočiarky sa odstránia, potom na názov tabuľky z názvy polí.

 5. Finálna verzia SQL, ktorá spája a zoradení mená v tomto príklade zjednocovací dotaz je nasledovná:

  SELECT Customers.Company, Customers.[Last Name], Customers.[First Name]
  FROM Customers
  
  UNION
  
  SELECT Suppliers.Company, Suppliers.[Last Name], Suppliers.[First Name]
  FROM Suppliers
  
  ORDER BY [Last Name], [First Name];

Ak ste pripravení na veľmi písanie SQL syntax, určite môžete napísať vlastné SQL príkaz pre zjednocovací dotaz priamo do SQL Zobraziť. Však sa môžu považovať za užitočné postup, kopírovanie a prilepenie SQL z iných objektov dotazu. Každý dotaz môže byť oveľa zložitejšie ako jednoduché výberový dotaz príklady tu použité. Môže byť pre vás výhodné vytvoriť a testovať každý dotaz starostlivo pred ich kombináciou v zjednocovacom dotaze. Ak spustenie zjednocovacieho dotazu zlyhá, môžete upraviť každý dotaz jednotlivo kým sa mu to nepodarí, a potom znova vytvoriť zjednocovací dotaz opravené syntax.

Pozrite si zostávajúce sekcie v tomto článku sa dozviete ďalšie tipy a triky pri používaní Zjednocovacie dotazy.

V uvedenom príklade od predchádzajúcej časti, pomocou databázy Northwind sa skombinujú iba údaje z dvoch tabuliek. Však môžete skombinovať tromi alebo viacerými tabuľkami veľmi jednoducho v zjednocovacom dotaze. Napríklad budovy v predchádzajúcom príklade, môžete tiež zahrnúť názvy zamestnancov výstup dotazu. Túto úlohu môžete dosiahnuť pridaním tretí dotazu a kombinovanie Predchádzajúci príkaz SQL s ďalšie kľúčové slovo UNION takto:

SELECT Customers.Company, Customers.[Last Name], Customers.[First Name]
FROM Customers

UNION

SELECT Suppliers.Company, Suppliers.[Last Name], Suppliers.[First Name]
FROM Suppliers

UNION

SELECT Employees.Company, Employees.[Last Name], Employees.[First Name]
FROM Employees

ORDER BY [Last Name], [First Name];

Pri prezeraní výsledkov v údajovom zobrazení, zobrazia sa všetkých zamestnancov s názvom spoločnosti vzorky, ktorý pravdepodobne nie je veľmi užitočný. Ak chcete toto pole určenie, či osoba je zamestnanec relácie od dodávateľa alebo od zákazníka, môžete zahrnúť pevné hodnoty namiesto názov spoločnosti. Tu je, ako bude vyzerať SQL:

SELECT "Customer" As Employment, Customers.[Last Name], Customers.[First Name]
FROM Customers

UNION

SELECT "Supplier" As Employment, Suppliers.[Last Name], Suppliers.[First Name]
FROM Suppliers

UNION

SELECT "In-house" As Employment, Employees.[Last Name], Employees.[First Name]
FROM Employees

ORDER BY [Last Name], [First Name];

Tu je ako výsledok sa zobrazí v údajovom zobrazení. Program Access zobrazí tieto záznamy päť príklad:

Nástup do zamestnania

Priezvisko

Meno

Relácie

Freehafer

Anna

Relácie

Giussani

Laura

Dodávateľa

Glasson

Stuart

Zákazníkov

Goldschmidt

Iná

Zákazníkov

Gratacos Solsona

Antonio

Dotaz vyššie možno znížiť ešte viac, pretože prístup len číta mená výstupné polia z prvého dotazu v zjednocovacom dotaze. Tu vidíte, že sme odstránili výstup zo sekcie druhý a tretí dotazu:

SELECT "Customer" As Employment, [Last Name], [First Name]
FROM Customers

UNION

SELECT "Supplier", [Last Name], [First Name]
FROM Suppliers

UNION

SELECT "In-house", [Last Name], [First Name]
FROM Employees

ORDER BY [Last Name], [First Name];

V zjednocovacom dotaze Accessu objednávanie je povolené iba raz, ale každý dotaz je možné filtrovať jednotlivo. Na základe zjednocovací dotaz v predchádzajúcej časti, tu je príklad, kde ste filtrovali sme každý dotaz pridaním klauzulu WHERE.

SELECT "Customer" As Employment, Customers.[Last Name], Customers.[First Name]
FROM Customers
WHERE [State/Province] = "UT"

UNION

SELECT "Supplier", [Last Name], [First Name]
FROM Suppliers
WHERE [Job Title] = "Sales Manager"

UNION

SELECT "In-house", Employees.[Last Name], Employees.[First Name]
FROM Employees
WHERE City = "Seattle"

ORDER BY [Last Name], [First Name];

Prepnúť na údajovom zobrazení a uvidíte výsledky podobné týmto:

Nástup do zamestnania

Priezvisko

Meno

Dodávateľa

Andersen

Elizabeth A.

Relácie

Freehafer

Anna

Zákazníkov

Hasselberg

Jonas

Relácie

Hellung Larsen

Anne

Dodávateľa

Hernandez Echevarria

Amaya

Zákazníkov

Mortensen

Sven

Dodávateľa

Sandberg

Mikael

Dodávateľa

Varga

Jakub

Relácie

Thorpe

Štefan

Dodávateľa

Weiler

Cornelia

Relácie

Zare

René

Ak dotazy na únie veľmi odlišné, môžu sa vyskytnúť situácie, kde výstupné pole musí kombinovanie údajov z rôznych typov údajov. Ak áno, zjednocovací dotaz najčastejšie sa vráti výsledky ako textových údajov zadajte od že typ údajov môže mať aj textu a čísel.

Ak chcete zistiť, ako to funguje, použijeme Produkt transakcie zjednocovací dotaz vo vzorovej databáze Northwind. Otvorte túto vzorovú databázu a potom otvorte produktu transakcie dotazu v údajovom zobrazení. Posledných 10 záznamov by mal byť podobný tento výstup:

ID produktu

Dátum objednávky

Názov spoločnosti

Transakcie

Quantity

77

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

60

80

1/22/2006

Dodávateľ D

Nákup

75

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

125

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

200

7

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

51

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

80

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

34

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

100

80

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

30

Povedzme, že sa má množstvo pole rozdeliť do dvoch - nakupovať a predávať. Predpokladajme tiež, ktorý chcete mať pevnú nulové hodnoty pre pole s žiadnu hodnotu. Tu je, ako bude vyzerať SQL pre zjednocovací dotaz:

SELECT [Product ID], [Order Date], [Company Name], [Transaction], 0 As Buy, [Quantity] As Sell
FROM [Product Orders]

UNION

SELECT [Product ID], [Creation Date], [Company Name], [Transaction], [Quantity] As Buy, 0 As Sell
FROM [Product Purchases]

ORDER BY [Order Date] DESC; 

Ak prepnete do údajového zobrazenia, sa môžu vyskytnúť desiatich záznamov teraz zobrazené ako takto:

ID produktu

Dátum objednávky

Názov spoločnosti

Transakcie

Kúpiť

Predaj

74

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

20

0

77

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

60

0

80

1/22/2006

Dodávateľ D

Nákup

75

0

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

125

0

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

200

0

7

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

0

10

51

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

0

10

80

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

0

10

34

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

0

100

80

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

0

30

Pokračovanie v tomto príklade, čo robiť, ak chcete polia s nulovou prázdna? Môžete upraviť SQL, ak chcete zobraziť prázdnu bunku namiesto nuly pridaním Null slovo, ako je napríklad takto:

SELECT [Product ID], [Order Date], [Company Name], [Transaction], Null As Buy, [Quantity] As Sell
FROM [Product Orders]

UNION

SELECT [Product ID], [Creation Date], [Company Name], [Transaction], [Quantity] As Buy, Null As Sell
FROM [Product Purchases]

ORDER BY [Order Date] DESC;

Však, ako možno ste si všimnúť, prechod na údajové zobrazenie, máte teraz neočakávané výsledky. V stĺpci kúpiť je zrušené všetky polia:

ID produktu

Dátum objednávky

Názov spoločnosti

Transakcie

Kúpiť

Predaj

74

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

77

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

80

1/22/2006

Dodávateľ D

Nákup

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

7

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

51

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

80

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

34

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

100

80

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

30

Toto sa stane preto, lebo prístup určuje typy údajov polí z prvého dotazu. V tomto príklade Null nie je číslo.

Takže čo sa stane, ak sa pokúsite a vložte prázdny reťazec pre hodnotu prázdne polia? SQL pre tento pokus môže vyzerať napríklad takto:

SELECT [Product ID], [Order Date], [Company Name], [Transaction], "" As Buy, [Quantity] As Sell
FROM [Product Orders]

UNION

SELECT [Product ID], [Creation Date], [Company Name], [Transaction], [Quantity] As Buy, "" As Sell
FROM [Product Purchases]

ORDER BY [Order Date] DESC;

Keď sa prepnete do zobrazenia údajového hárka, uvidíte, program Access vyhľadá hodnoty kúpiť, ale konvertuje hodnoty na text. Môžete to zistiť Toto sú textové hodnoty, lebo sú zarovnané doľava v údajovom zobrazení. Prázdny reťazec v prvom dotaze nie je číslo, ktoré je dôvod, prečo sa zobrazí nasledujúce výsledky. Budete tiež oznámenie, že hodnoty Predávame tiež sa skonvertujú na text pretože nákup záznamy obsahujú prázdny reťazec.

ID produktu

Dátum objednávky

Názov spoločnosti

Transakcie

Kúpiť

Predaj

74

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

20

77

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

60

80

1/22/2006

Dodávateľ D

Nákup

75

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

125

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

200

7

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

51

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

80

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

34

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

100

80

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

30

Tak, ako ste vyriešiť tento hlavolam?

Riešením je vynútiť dotazu môžete očakávať hodnota poľa číslo. Ktoré je možné vykonať s výrazom:

IIf(False, 0, Null)

Podmienka skontrolovať, False, nikdy nebude splnená, preto výraz vždy vráti hodnotu Null, ale prístup aj naďalej vyhodnotí obe možnosti výstupu a rozhodne výstup číselné alebo Null.

Tu je ako používame tohto výrazu v našom príklade práce:

SELECT [Product ID], [Order Date], [Company Name], [Transaction], IIf(False, 0, Null) As Buy, [Quantity] As Sell
FROM [Product Orders]

UNION

SELECT [Product ID], [Creation Date], [Company Name], [Transaction], [Quantity] As Buy, Null As Sell
FROM [Product Purchases]

ORDER BY [Order Date] DESC;

Všimnite si, že nie je potrebné upraviť druhého dotazu.

Ak prepnete do údajového zobrazenia, teraz zobrazí výsledok, ktoré chceme:

ID produktu

Dátum objednávky

Názov spoločnosti

Transakcie

Kúpiť

Predaj

74

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

20

77

1/22/2006

Dodávateľ B

Nákup

60

80

1/22/2006

Dodávateľ D

Nákup

75

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

125

81

1/22/2006

Dodávateľa A

Nákup

200

7

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

51

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

80

1/20/2006

Spoločnosť D

Predaj

10

34

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

100

80

1/15/2006

Spoločnosť AA

Predaj

30

Alternatívnym riešením na dosiahnutie rovnakého výsledku je odmietnutie dotazov v zjednocovacom dotaze s ďalšie dotaz:

SELECT 
  0 As [Product ID], Date() As [Order Date], 
  "" As [Company Name], "" As [Transaction], 
  0 As Buy, 0 As Sell
FROM [Product Orders]
WHERE False

Pre každé pole, prístup vráti pevnými hodnotami definovaní typu údajov. Samozrejme, ktoré nechcete výstup tento dotaz ovplyvňovať výsledky tak, aby trik zabrániť tomu, aby sa tak, aby zahŕňalo klauzulu WHERE na hodnotu False:

WHERE False

Toto je malý trik, pretože to je vždy false a potom dotaz nevracia nič. Kombinovanie prehlásenie o ochrane s existujúce SQL a dostaneme vyplnený výkaz nasledujúcim spôsobom:

SELECT 
  0 As [Product ID], Date() As [Order Date], 
  "" As [Company Name], "" As [Transaction], 
  0 As Buy, 0 As Sell
FROM [Product Orders]
WHERE False

UNION

SELECT [Product ID], [Order Date], [Company Name], [Transaction], Null As Buy, [Quantity] As Sell
FROM [Product Orders]

UNION

SELECT [Product ID], [Creation Date], [Company Name], [Transaction], [Quantity] As Buy, Null As Sell
FROM [Product Purchases]

ORDER BY [Order Date] DESC;

Poznámka: Celková dotaz tu v tomto prípade sa používa databázu Northwind vráti 100 záznamov, zatiaľ čo dva dotazy jednotlivých 58 a 43 záznamov pre celkom 101 záznamov. Pre tento rozdiel preto, lebo dva záznamy nie sú jedinečné. Nájdete v časti Práca s jedinečných záznamov v Zjednocovacie dotazy pomocou UNION ALL, a Naučte sa riešiť tento scenár pomocou UNION ALL.

Špeciálny prípad pre zjednocovací dotaz je kombinovať množinu záznamov s jedným záznamom, ktorý obsahuje súčet jedného alebo viacerých polí.

Tu je ďalší príklad, ktoré môžete vytvoriť vo vzorovej databáze Northwind na ilustráciu ako získať súčtu v zjednocovacom dotaze.

 1. Vytvorenie nového jednoduchého dotazu zobrazíte nákup pív (Identifikácia produktu = 34 v databáze Northwind) pomocou nasledujúcej syntaxe SQL:

  SELECT [Purchase Order Details].[Date Received], [Purchase Order Details].Quantity
  FROM [Purchase Order Details]
  WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=34))
  
  ORDER BY [Purchase Order Details].[Date Received];
 2. Prepnúť do údajového hárka zobrazení ktorej sa zobrazí štyri nákupy:

  Dátumu

  Quantity

  1/22/2006

  100

  1/22/2006

  60

  4/4/2006

  50

  4/5/2006

  300

 3. Ak chcete získať súčet, vytvorenie jednoduchého dotazu spojením pomocou nasledujúcich SQL:

  SELECT Max([Date Received]), Sum([Quantity]) AS SumOfQuantity
  FROM [Purchase Order Details]
  WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=34))
 4. Prepnúť do údajového hárka zobrazení ktorej sa zobrazí len jeden záznam:

  MaxOfDate prijaté

  Súčtov množstva

  4/5/2006

  510

 5. Spojenie tieto dva dotazy do zjednocovacieho dotazu môžete pridať záznam s celkové množstvo na nákup záznamov:

  SELECT [Purchase Order Details].[Date Received], [Purchase Order Details].Quantity
  FROM [Purchase Order Details]
  WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=34))
  
  UNION
  
  SELECT Max([Date Received]), Sum([Quantity]) AS SumOfQuantity
  FROM [Purchase Order Details]
  WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=34))
  
  ORDER BY [Purchase Order Details].[Date Received];
 6. Prepnúť do údajového hárka zobrazení ktorej sa zobrazí štyri nákupy s funkciou sum všetkých nasleduje záznam, ktorý spočíta množstvo:

  Dátumu

  Quantity

  1/22/2006

  60

  1/22/2006

  100

  4/4/2006

  50

  4/5/2006

  300

  4/5/2006

  510

Ktoré pokrýva základné informácie o pridávaní súčty do zjednocovacieho dotazu. Môžete tiež konštantných hodnôt, ktoré sú súčasťou oboch dotazy, ako napríklad "Detail" a "Celkový" vizuálne oddeliť celkový záznam z iných záznamov. Môžete skontrolovať pomocou pevné hodnoty v časti spojiť tri alebo viac tabuliek alebo dotazov v zjednocovacom dotaze.

Zjednocovacie dotazy v programe Access predvolene zahŕňa len jedinečných záznamov. Ale čo robiť, ak chcete zahrnúť všetky záznamy? Ďalší príklad by mohli byť užitočné tu.

V predchádzajúcej časti sme zobrazila vytvorenie súčtu v zjednocovacom dotaze. Úprava danej zjednocovací dotaz SQL tak, aby zahŕňalo Identifikácia produktu = 48:

SELECT [Purchase Order Details].[Date Received], [Purchase Order Details].Quantity
FROM [Purchase Order Details]
WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=48))

UNION

SELECT Max([Date Received]), Sum([Quantity]) AS SumOfQuantity
FROM [Purchase Order Details]
WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=48))

ORDER BY [Purchase Order Details].[Date Received];

Prepnúť do údajového hárka zobrazení ktorej sa zobrazí trochu zavádzajúci výsledok:

Dátumu

Quantity

1/22/2006

100

1/22/2006

200

Jeden záznam samozrejme nevracia dvakrát množstvo celkom.

Zobrazí tento výsledok preto, lebo na jeden deň, rovnaké množstvo čokolád predávala dvakrát - zaznamenané v tabuľke Podrobnosti objednávky nákup. Tu je jednoduchý výberový dotaz výsledok so zobrazením obidva záznamy vo vzorovej databáze Northwind:

Nákup ID objednávky

Product

Quantity

100

Northwind Traders čokolády

100

92

Northwind Traders čokolády

100

V zjednocovacom dotaze už bolo uvedené, uvidíte pole Identifikácia objednávky nie je zahrnutý, a či nemáte dve polia spolu vytvárajú dva rôzne záznamy.

Ak chcete zahrnúť všetky záznamy, použite namiesto únie vo vašej SQL UNION ALL. Väčšinou pravdepodobne to bude mať vplyv na zoradenie výsledkov, takže budete chcieť zahŕňať Klauzula ORDER BY na určenie spôsobu zoradenia. Tu je upravené SQL building vypnúť v predchádzajúcom príklade:

SELECT [Purchase Order Details].[Date Received], Null As [Total], [Purchase Order Details].Quantity
FROM [Purchase Order Details]
WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=48))

UNION ALL

SELECT Max([Date Received]), "Total" As [Total], Sum([Quantity]) AS SumOfQuantity
FROM [Purchase Order Details]
WHERE ((([Purchase Order Details].[Product ID])=48))

ORDER BY [Total];

Prepnúť do údajového hárka zobrazení ktorej sa zobrazí všetky informácie okrem celkového ako posledný záznam:

Dátumu

Súčet

Quantity

1/22/2006

100

1/22/2006

100

1/22/2006

Celkom

200

Bežné používanie pre zjednocovací dotaz je slúžiť ako zdroja záznamov pre ovládací prvok rozbaľovacie pole vo formulári. Môžete použiť tento rozbaľovacieho poľa vyberte hodnotu, ktorú chcete filtrovať záznamy formulára. Napríklad filtrovanie záznamov zamestnanca podľa ich mesto.

Ak chcete zobraziť, ako by to mohlo fungovať, tu je ďalší príklad môžete vytvoriť vo vzorovej databáze Northwind na ilustráciu tento scenár.

 1. Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu pomocou nasledovnej syntaxe SQL:

  SELECT Employees.City, Employees.City AS Filter
  FROM Employees;
 2. Prepnúť na údajovom zobrazení ktorej sa zobrazí nasledujúce výsledky:

  Mesto

  Filter

  Seattle

  Seattle

  Malacky

  Malacky

  Redmond

  Redmond

  Kirkland

  Kirkland

  Seattle

  Seattle

  Redmond

  Redmond

  Seattle

  Seattle

  Redmond

  Redmond

  Seattle

  Seattle

 3. Pri pohľade na tieto výsledky nemusia sa zobraziť veľa hodnoty. Aj keď rozbaľte dotaz a transformovanie údajov tak, aby zjednocovacieho dotazu pomocou nasledujúcich SQL:

  SELECT Employees.City, Employees.City AS Filter
  FROM Employees
  
  UNION
  
  SELECT "<All>", "*" AS Filter
  FROM Employees
  
  ORDER BY City;
 4. Prepnúť na údajovom zobrazení ktorej sa zobrazí nasledujúce výsledky:

  Mesto

  Filter

  < všetky >

  *

  Malacky

  Malacky

  Kirkland

  Kirkland

  Redmond

  Redmond

  Seattle

  Seattle

  Program Access vykoná zjednotenie deväť záznamov, predtým znázorniť pevné pole hodnoty < všetkých > a "*".

  Keďže táto klauzula union neobsahuje UNION ALL, prístup vráti iba jedinečné záznamy, čo znamená, že jednotlivé mestá vráti len raz s pevnými identickými hodnotami.

 5. Teraz, keď máte dokončené zjednocovací dotaz zobrazenie každý názov mesta iba raz, spolu s možnosťou, vyberie efektívne vo všetkých mestách, môžete použiť tento dotaz ako zdroj záznamov pre rozbaľovacie pole vo formulári. Pomocou tohto príkladu ako model, môžete vytvoriť ovládací prvok rozbaľovacie pole vo formulári, nastaviť tento dotaz ako svoj zdroj údajov, nastavte vlastnosť šírky stĺpca Filter stĺpca 0 (nula) a skryť ho vizuálne a potom nastavte vlastnosť viazaný stĺpec 1 označí index druhého stĺpca. Vlastnosť Filter samotného formulára, potom môžete pridať do kódu, napríklad na aktiváciu formulára filtra pomocou hodnotu čo bola vybratá v dolnej časti okna:

  Me.Filter = "[City] Like '" & Me![FilterComboBoxName].Value & "'"
  Me.FilterOn = True

  Používateľ formulár môžete filtrovať záznamy formulára na konkrétne mesto názov alebo vybrať < všetko > Zoznam všetkých záznamov vo všetkých mestách.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×