Použitie zástupných znakov v porovnaniach reťazcov

Vstavané porovnávanie vzorov je univerzálny nástroj na porovnávanie reťazcov. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené zástupné znaky, ktoré možno použiť s operátorom Like, a počet číslic alebo reťazcov, ktorým zodpovedajú.

Znaky vo vzore

Zhody vo výraze

? alebo _ (znak podčiarknutia)

Ľubovoľný jeden znak

* alebo %

Nula alebo viacero znakov

#

Ľubovoľná jednotlivá číslica (0-9)

[zoznamznakov]

Ľubovoľný jednotlivý znak v zozname zoznamznakov

[!zoznamznakov]

Ľubovoľný jednotlivý znak, ktorý nie je v zozname zoznamznakov


Na porovnávanie ľubovoľného jednotlivého znaku vo výraze môžete použiť skupinu jedného alebo viacerých znakov (zoznamznakov) uzavretých v zátvorkách ([ ]), kde zoznamznakov môže obsahovať akékoľvek znaky z tabuľka znakov ANSI vrátane číslic. Ako chcete vyhľadať priamo špeciálne znaky, ako sú úvodná hranatá zátvorka ([ ), otáznik (?), číselný znak (#), a hviezdička (*), je potrebné ich uzavrieť do zátvoriek. Koncovú hranatú zátvorku ( ]) v skupine nie je možné vyhľadať priamo, ale môžete ju použiť mimo skupiny ako samostatný znak.

Okrem jednoduchého zoznamu znakov uzavretých do hranatých zátvoriek môže zoznamznakov pomocou spojovníka (-) určovať aj rozsah znakov. Spojovník oddeľuje hornú a spodnú hranicu rozsahu znakov. Napríklad pri použití znakov [A-Z] vo vzore je výsledkom zhoda, ak príslušná pozícia znaku vo výraze obsahuje ľubovoľné veľké písmená v rozsahu od A po Z. Do hranatých zátvoriek je možné uzavrieť viaceré rozsahy bez toho, aby ste ich vzájomne oddelili. Napríklad rozsah [a-zA-Z0-9] zodpovedá všetkým alfanumerickým znakom.

Dôležité je pamätať na to, že zástupné znaky ANSI SQL (%) a (_) sú dostupné len v databázovom stroji programu Microsoft Access a v poskytovateľovi OLE DB programu Access. Pri ich používaní v programe Access alebo DAO sa považujú za literály.

Medzi ostatné dôležité pravidlá pri porovnávaní vzorov patrí:

  • Výkričník (!) na začiatku zoznamu zoznamznakov znamená, že zhoda nastane vtedy, ak je vo výraze nájdený ľubovoľný znak okrem znaku v zozname zoznamznakov. Pri použití mimo hranatých zátvoriek sa výkričník považuje za normálny výkričník.

  • Ak chcete vyhľadať priamo spojovník (-), použite ho buď na začiatku (po výkričníku, ak je použitý), alebo na konci zoznamu zoznamznakov. Na ostatných pozíciách slúži spojovník na určenie rozsahu znakov ANSI.

  • Ak vymedzujete rozsah znakov, musíte znaky uvádzať vo vzostupnom poradí (A-Z alebo 0-100). [A-Z] je platný vzor, ale [Z-A] už nie.

  • Postupnosť znakov [ ] sa ignoruje. Považuje sa za reťazec nulovej dĺžky ("").Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×