Použitie webovej časti Obsah na zobrazenie navigácie na webovej stránke

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dobrá navigácia je jedným z kľúčov k úspešnej webovej stránke. V programe Microsoft Office SharePoint Server 2007 môžete zlepšiť funkčnosť navigácie webovej stránky pomocou webová časťObsah.

Obsah tohto článku

Čo je webová časť obsah?

Kedy mám používať webovú časť obsah?

Ako použiť webovú časť obsah?

Čo je webová časť Obsah?

Webová časť Obsah je konfigurovateľná súčasť, ktorú možno pridať k stránka webovej časti. Webová časť Obsah sa používa na automatické vygenerovanie mapy lokality, ktorá ukazuje na rôzne časti kolekcie lokality programu Office SharePoint Server 2007 .

Keď na stránku pridáte webovú časť Obsah, určíte, ku ktorej časti kolekcie lokality má webová časť vygenerovať prepojenia, ako sa majú tieto prepojenia prezentovať a ako budú tieto prepojenia usporiadané.

Na začiatok stránky

Kedy môžem používať webovú časť Obsah?

Novú stránku môžete vytvoriť s rozložením stránky Uvítacia stránka s obsahom. Takto vytvorená stránka už bude obsahovať webovú časť Obsah.

Webovú časť Obsah možno použiť na poskytnutie navigačných prepojení na ľubovoľnú stránku webových častí pridaním webovej časti Obsah k zóne webovej časti na stránke. Nasledovné rozloženia stránok, ktoré obsahuje program Office SharePoint Server 2007 umožňujú pridanie webovej časti Obsah:

 • Rozšírené hľadanie.

 • Domovská stránka Intranetu.

 • Domovská stránka správ.

 • Stránka výsledkov vyhľadávania ľudí.

 • Stránka vyhľadávania.

 • Výsledky vyhľadávania.

 • Domovská stránka adresára lokalít.

 • Uvítacia stránka so súhrnnými prepojeniami.

 • Uvítacia úvodná stránka.

Na začiatok stránky

Ako mám používať webovú časť Obsah?

Používanie webovej časti Obsah je rozdelené do dvoch krokov:

 1. Pridanie webovej časti na stránku

 2. Konfigurácia webovej časti

Pridanie webovej časti na stránku

Ako je uvedené vyššie, stránky vytvorené pomocou rozloženia strany Uvítacia stránka s obsahom obsahujú webovú časť Obsah hneď po vytvorení. Ak stránka, na ktorej pracujete, podporuje webové časti, ale ešte nemá webovú časť Obsah, môžete ju pridať nasledovným spôsobom:

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať webovú časť Obsah.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. Vyberte zónu pre webovú časť a potom v danej zóne kliknite na položku Pridať webovú časť. Otvorí sa dialógové okno webovej stránky Pridať webové časti.

 4. V dialógovom okne Pridať webové časti v časti Predvolené v skupinovou rámčeku Všetky webové časti začiarknite políčko Webová časť Obsah a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Konfigurácia webovej časti

Webovú časť Obsah nakonfigurujete podľa nasledovného postupu:

 1. Kliknite na šípku v pravom hornom rohu webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Otvorí sa časť s nástrojmi Webová časť Obsah.

  Poznámka: Keď už stránku upravujete, šípka v pravom hornom rohu webovej časti má označenie úprava.

 2. V sekcii Obsah nastavte nasledovné možnosti:

  • Začať od      Táto možnosť určuje koreňovú úroveň pre zahrnutý obsah. Všetok obsah, ktorý poskytuje webová časť Obsah, musí byť buď stránkou z tejto koreňovej lokality, lokalitou z tejto koreňovej lokality alebo stránkou z lokality, ktorá je z tejto koreňovej lokality. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyberte lokalitu, ktorú chcete pre webovú časť použiť ako koreňovú.

  • Zobraziť úrovne      Túto možnosť použite na zadanie počtu úrovní navigácie, ktoré má webová časť zobrazovať. Koreňová lokalita je v navigácii na prvej úrovni, všetky lokality priamo pod koreňovou lokalitou sú na druhej úrovni a tak ďalej. Stránky sú v navigácii na tej istej úrovni ako lokalita, do ktorej patria.

   Predpokladajme napríklad, že ste si vybrali koreňovú lokalitu s názvom Domov, v ktorej sa nachádzajú dve lokality nazvané Správy a Oznamy a obe lokality obsahujú štyri ďalšie lokality nazvané 1. štvrťrok, 2. štvrťrok, 3. štvrťrok a 4. štvrťrok. Ak zadáte, že vo webovej časti Obsah sa majú zobrazovať dve úrovne, nezobrazia sa lokality štvrťrokov, pretože sú v navigácii na tretej úrovni. V tomto príklade sa však zobrazia stránky patriace do lokalít Správy a Oznamy, pretože tieto lokality sú v navigácii na druhej úrovni.

  • Zobraziť obsah od úvodného umiestnenia      Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby webová časť zobrazovala prepojenia na stránky, ktoré sú priamo pod koreňovým uzlom. Ten zadáte v možnosti Začať od. Ak toto políčko nezačiarknete, vo webovej časti sa zobrazia lokality priamo pod koreňovým uzlom a stránky a lokality pod týmito lokalitami, ale nezobrazia sa stránky, ktoré sa nachádzajú priamo pod týmto koreňovým uzlom.

   Poznámka: Ak začiarknete políčko Zobraziť obsah od úvodného umiestnenia, obsah sa zobrazí v jednom stĺpci.

  • Zobraziť stránky      Ak chcete, aby webová časť zobrazovala tak prepojenia na stránky, ako aj prepojenia na lokality, musíte vybrať túto možnosť. Keď táto možnosť nie je začiarknutá, vo webovej časti sa zobrazia iba prepojenia na lokality.

  • Zahrnúť skryté stránky      Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa vo webovej časti zobrazili prepojenia na stránky, ktoré sú v navigácii skryté.

  • Zahrnúť skryté lokality      Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa vo webovej časti zobrazili prepojenia na lokality, ktoré sú v navigácii skryté.

 3. V sekcii Prezentácia nastavte nasledovné možnosti:

  • Text hlavičky      Do hlavičky webovej časti môžete pridávať text tak, že ho zadáte do tohto poľa. Text hlavičky sa zobrazí priamo pod názvom webovej časti.

  • Štýl hlavičky      Keď pridávate text hlavičky, môžete pomocou tejto možnosti určiť aj štýl tohto textu. Štýl vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

  • Zobraziť stĺpce      Túto možnosť použite na nastavenie počtu stĺpcov, ktoré má webová časť zobrazovať. Prepojenia sa zoradia do stĺpcov, ktorých počet zadáte pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

   Poznámka: Ak v sekcii Obsah začiarknete políčko Zobraziť obsah od úvodného umiestnenia, nebude táto možnosť aktívna a vo webovej časti budú prepojenia zobrazené len v jednom stĺpci.

  • Štýl úrovne 1      Pomocou tejto možnosti môžete zadať štýl zobrazenia prepojení, ktoré sú na prvej úrovni navigačnej hierarchie webovej časti. Prepojenia úrovne 1 odkazujú na položky priamo pod koreňovou úrovňou, ktorú zadáte pomocou možnosti Začať od v sekcii Obsah.

  • Štýl úrovne 2      Môžete zadať štýl zobrazenia prepojení, ktoré sú na druhej úrovni navigačnej hierarchie webovej časti pomocou tejto možnosti. Prepojenia úrovne 2 odkazujú na položky priamo pod prepojeniami úrovne 1. Táto možnosť nemá žiadny vplyv, ak nastavíte možnosť Zobraziť úrovne (v sekcii obsah ) na 1.

  • Štýl úrovne 3      Môžete zadať štýl zobrazenia prepojení, ktoré sú na tretej úrovni navigačnej hierarchie webovej časti pomocou tejto možnosti. Prepojenia úrovne 3 odkazujú na položky priamo pod prepojeniami úrovne 2. Ak nastavíte možnosť Zobraziť úrovne (v sekcii obsah ) na 1 alebo 2, táto možnosť nemá žiadny vplyv.

 4. V sekcii Organizácia nastavte nasledovné možnosti:

  • Zoradiť obsah podľa zoradenia v navigácii      Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby webová časť používala rovnaký spôsob zoradenia, aký sa používa v navigačných nastaveniach lokality.

  • Zoradiť obsah pomocou nasledujúcich nastavení      Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať spôsob zoradenia pre webovú časť. Ak vyberiete túto možnosť, sprístupnia sa nasledovné možnosti zoradenia:

   • Lokality zoradiť podľa      Táto možnosť umožňuje zadať, ktoré vlastnosti lokalít sa majú používať na zoradenie prepojení na tieto lokality. Na zoraďovanie môžete použiť tri vlastnosti: Názov, Dátum vytvorenia a Dátum poslednej úpravy.

   • Smer zoradenia      Používa sa na výber smeru zoradenia použitých prepojení lokalít. Napríklad lokality možno zoradiť v abecednom poradí podľa názvu tak, že možnosť Lokality zoradiť podľa nastavíte na Názov a možnosť Smer zoradenia na Vzostupne.

   • Stránky zoradiť podľa      Táto možnosť umožňuje zadávať vlastnosti stránok, ktoré sa majú používať na zoradenie prepojení na tieto stránky. Na zoraďovanie môžete používať tri vlastnosti: Názov, Dátum vytvorenia a Dátum poslednej úpravy.

   • Smer zoradenia      Používa sa na výber smeru zoradenia, ktorý sa má použiť na zoradené prepojenia stránok. Napríklad stránky možno zoradiť v abecednom poradí podľa názvu tak, že možnosť Stránky zoradiť podľa nastavíte na Názov a možnosť Smer zoradenia na Vzostupne.

    Poznámka: Stránky sa zoradia podľa lokalít, do ktorých patria.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×