Použitie, vytvorenie a odstránenie štýlu bunky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete použiť niekoľko formátov v jednom kroku a uistite sa, že bunky majú konzistentné formátovanie, môžete použiť štýl bunky. Štýl bunky je definovaná množina charakteristík formátovania, napríklad písma a veľkosti písma, formáty čísel, orámovanie buniek a podfarbenie buniek. Ak chcete zabrániť používateľom vo vykonávaní zmien na určité bunky, môžete použiť aj štýl bunky, ktoré uzamkne buniek.

Príklad preddefinovaných štýlov buniek

V programe Microsoft Office Excel máte k dispozícii niekoľko zabudovaných štýlov buniek, ktoré je možné používať a upravovať. Štýl bunky je možné aj upraviť alebo zdvojiť a vytvoriť tak vlastný štýl bunky.

Dôležité: Štýly buniek vychádzajú z motívu dokumentu, ktorý sa vzťahuje na celý zošit. Po prepnutí na iný motív dokumentu sa štýly buniek aktualizujú tak, aby zodpovedali novému motívu.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v hárku.

 2. Na karte domov v skupine štýly kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Ďalšie v Galérii štýlov a vyberte štýl bunky, ktoré chcete použiť.

  Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov

 1. Na karte domov v skupine štýly kliknite na šípku Ďalšie rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov a v dolnej časti galérie na položku Nové štýly buniek.

 2. Do poľa Názov štýlu zadajte vhodný názov nového štýlu bunky.

 3. Kliknite na tlačidlo Formát.

 4. V dialógovom okne Formát buniek vyberte na jednotlivých kartách požadované formátovanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Späť v dialógovom okne štýl v časti Štýl obsahuje (napríklad), zrušte začiarknutie políčka začiarknite políčka s názvami formátovanie, ktoré nechcete do štýlu bunky zahrnúť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Na karte domov v skupine štýly kliknite na položku Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov.

  Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov
 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete upraviť existujúci štýl bunky, pravým tlačidlom myši kliknite na daný štýl bunky a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  • Ak chcete vytvoriť duplikát existujúceho štýlu bunky, pravým tlačidlom myši kliknite na daný štýl bunky a potom kliknite na príkaz Zdvojiť.

 3. Do poľa Názov štýlu zadajte vhodný názov nového štýlu bunky.

  Poznámka: Duplicitný štýl bunky a premenovaný štýl bunky sa pridajú do zoznamu vlastných štýlov buniek. Ak zabudovaný štýl bunky nepremenujete, bude sa tento štýl aktualizovať všetkými zmenami, ktoré vykonáte.

 4. Ak chcete upraviť štýl bunky, kliknite na tlačidlo Formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek vyberte na jednotlivých kartách požadované formátovanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Štýl v časti Štýl obsahuje začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok pre každé formátovanie, ktoré chcete alebo nechcete do štýlu bunky zahrnúť.

Štýl buniek môžete odstrániť z údajov vo vybratých bunkách bez odstránenia samotného štýlu.

 1. Vyberte bunky, ktoré sú formátované štýl bunky, ktoré chcete odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v hárku.

 2. Na karte domov v skupine štýly kliknite na položku Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov.

  Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov
 3. V časti Dobrá, zlá a neutrálna kliknite na položku normálne.

Preddefinovaný alebo vlastný štýl buniek môžete odstrániť, aby sa odstránil zo zoznamu dostupných štýlov buniek. Keď odstránite štýl buniek, odstráni sa zároveň zo všetkých buniek, ktoré sú ním formátované.

 1. Na karte domov v skupine štýly kliknite na položku Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov.

  Ďalšie šípku rozbaľovacieho zoznamu v Galérii štýlov
 2. Ak chcete odstrániť preddefinovaný alebo vlastný štýl buniek a zároveň ho chcete odstrániť aj zo všetkých buniek, ktoré sú ním formátované, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámka: Štýl bunky normálne nie je možné odstrániť.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v hárku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Viac vedľa poľa štýlov buniek.

 3. Kliknite na štýl bunky, ktorý chcete použiť.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Viac vedľa poľa štýlov buniek.

 2. Kliknite na položku Nové štýly buniek.

 3. Do poľa Názov štýlu zadajte vhodný názov nového štýlu bunky.

 4. Kliknite na tlačidlo Formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek vyberte na jednotlivých kartách požadované formátovanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Štýl zrušte v časti Štýl obsahuje (napríklad) začiarknutie políčok pre každé formátovanie, ktoré nechcete do štýlu bunky zahrnúť.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Viac vedľa poľa štýlov buniek.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete upraviť existujúci štýl bunky, pravým tlačidlom myši kliknite na daný štýl bunky a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  • Ak chcete vytvoriť duplikát existujúceho štýlu bunky, pravým tlačidlom myši kliknite na daný štýl bunky a potom kliknite na príkaz Zdvojiť.

 3. Do poľa Názov štýlu zadajte vhodný názov nového štýlu bunky.

  Poznámka: Duplicitný štýl bunky a premenovaný štýl bunky sa pridajú do zoznamu vlastných štýlov buniek. Ak zabudovaný štýl bunky nepremenujete, bude sa tento štýl aktualizovať všetkými zmenami, ktoré vykonáte.

 4. Ak chcete upraviť štýl bunky, kliknite na tlačidlo Formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek vyberte na jednotlivých kartách požadované formátovanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Štýl v časti Štýl obsahuje začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok pre každé formátovanie, ktoré chcete alebo nechcete do štýlu bunky zahrnúť.

Štýl buniek môžete odstrániť z údajov vo vybratých bunkách bez odstránenia samotného štýlu.

 1. Vyberte bunky, ktoré sú formátované štýl bunky, ktoré chcete odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v hárku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Viac vedľa poľa štýlov buniek.

 3. V časti Dobrá, zlá a neutrálna kliknite na položku normálne.

Preddefinovaný alebo vlastný štýl buniek môžete odstrániť, aby sa odstránil zo zoznamu dostupných štýlov buniek. Keď odstránite štýl buniek, odstráni sa zároveň zo všetkých buniek, ktoré sú ním formátované.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Viac vedľa poľa štýlov buniek.

 2. Ak chcete odstrániť preddefinovaný alebo vlastný štýl buniek a zároveň ho chcete odstrániť aj zo všetkých buniek, ktoré sú ním formátované, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámka: Štýl bunky normálne nie je možné odstrániť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×