Použitie vrstiev na nastavenie vlastností pre viaceré tvary

Použitie vrstiev na nastavenie vlastností pre viaceré tvary

Program Visio umožňuje pomocou vrstiev zmeniť vlastnosti všetkých tvarov, ktoré boli priradené k danej vrstve. Je možné nastaviť nasledujúce vlastnosti:

 • Viditeľné – zapnutie alebo vypnutie viditeľnosti.

 • Tlač – zahrnutie alebo vylúčenie tvarov pri tlači diagramu.

 • Aktívne – automatické priradenie tvarov k aktívnym vrstvám po pridaní tvarov k diagramu.

 • Zamknutie – zabránenie alebo povolenie zmien v tvaroch.

 • Prichytenie – zapnutie alebo vypnutie prichytenia.

 • Prilepenie – zapnutie alebo vypnutie prilepenia.

 • Farba – zobrazenie alebo skrytie farby vrstvy.

Šablóny obsahujú predvolené vrstvy, ku ktorým sú priradené tvary po presunutí tvaru na stranu. Môžete ponechať predvolené vrstvy alebo ich odstrániť a vytvoriť vlastné. Ak chcete zobraziť vrstvy, ku ktorým je tvar pridelený, postupujte takto:

 1. Vyberte tvar na stránke kresby.

 2. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Priradiť k vrstve .

Otvorí sa dialógové okno Vrstva a zobrazí sa zoznam vrstiev v diagrame. Vybraté sú vrstvy, ku ktorým je priradený tvar. Priradenia vrstiev môžete pridávať alebo odstraňovať začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčok v tomto dialógovom okne.

Ak chcete používať vlastné vrstvy, najprv ich vytvorte, a potom k nim priraďte tvary.

Vytvorenie vrstvy

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a potom na položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne Vrstva – vlastnosti kliknite na tlačidlo Nový .

 3. Zadajte názov vrstvy a kliknite na tlačidlo OK.

V tomto dialógovom okne môžete taktiež odstrániť existujúcu vrstvu, čím súčasne odstránite všetky tvary priradené k danej vrstve diagramu. Ak chcete ponechať tvary, najprv pomocou príkazu Priradiť k vrstve odstráňte z vrstvy všetky tvary, a potom príkazom Vlastnosti vrstvy odstráňte vrstvu.

Zamknutie vrstvy

Na zamknutej vrstve nie je možné tvary vybrať, presunúť ani upraviť. Taktiež nie je možné pridať tvary do zamknutej vrstvy.

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a potom na položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti vrstvy začiarknite alebo odstráňte začiarknutie políčka v stĺpci Zamknutie pre vrstvu.

Priradenie farby k vrstve

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a potom na položku Vlastnosti vrstvy.

 2. Pri vrstve, ktorú chcete vyplniť farbou, kliknite na začiarkavacie políčko v stĺpci Farba.

 3. Vyberte názov vrstvy a v zozname Farba vrstvy kliknite na názov farby.

 4. Ak chcete, aby bola vrstva priehľadná, posuňte jazdec Priehľadnosť na požadovanú hodnotu.

  Pri hodnote 100% je vrstva neviditeľná; pri hodnote 0% je vrstva nepriehľadná.

Farba a priehľadnosť, ktoré priraďujete k tvarom na vrstve, dočasne prepíšu pôvodnú farbu a priehľadnosť každého tvaru. Vypnite farbu vrstvy, ak sa chcete vrátiť k pôvodnej farbe každého tvaru. Tvary priradené k viac ako jednej vrstve používajú pôvodnú farbu namiesto farby vrstvy. Farby vrstvy sa zobrazujú na zobrazenej aj vytlačenej kresbe.

Aktivácia vrstiev

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a potom na položku Vlastnosti vrstvy.

 2. Pri každej vrstve, ktorú chcete aktivovať, kliknite na začiarkavacie políčko v stĺpci Aktívne.

Vrstva je aktívna na aktuálnej strane. Ak presúvate tvar, ktorý nemá preddefinované priradenie k vrstve na strane, tvar bude priradený k aktívnej vrstve. Aktivácia vrstvy umožňuje rýchlo priradiť tvary k vrstve počas ich pridávania na stranu. Vrstvu zamknutú pre úpravy nie je možné aktivovať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×