Použitie viacerých predlôh snímky v jednej prezentácii

Ak chcete použiť viacero motívov v jednej prezentácii, budete potrebovať viacero predlôh snímok. Každá predloha snímky predstavuje motív.

Na nasledujúcom obrázku sa napríklad nachádzajú dve predlohy snímok (s priradenými rozloženiami pod každou predlohou) tak, ako sa zobrazujú v zobrazení Predloha snímky. Každá predloha snímky používa iný motív.

Viaceré predlohy snímky

Chcete vedieť viac o predlohách snímok v PowerPointe? Pozrite si tému Čo je predloha snímky?

Postup na vytvorenie alebo prispôsobenie vlastnej predlohy snímky nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava predlohy snímky.

Pridanie ďalšej predlohy snímky do prezentácie

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na karte Predloha snímky vykonajte nasledovné:

  • V skupine Upraviť predlohu kliknite na položku Vložiť predlohu snímky.

   Po vložení predlohy snímky pomocou tohto postupu sa nová predloha snímky zobrazí pod existujúcou predlohou snímky a zobrazí sa bez farieb a efektov motívu. Ak chcete použiť vlastný motív, môžete využiť ľubovoľné možnosti v skupine Pozadie. Ďalšie informácie získate v článku Vytvorenie vlastného motívu v PowerPointe.

  • Na karte Predloha snímky kliknite v skupine Upraviť motív na položku Motívy a vyberte nový motív.

   Ak má vaša prezentácia len jednu predlohu snímky, výberom nového motívu pomocou tohto postupu nahradíte motív predlohy snímky novým motívom.

Pridanie ďalšej predlohy snímky do prezentácie

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na karte Predloha snímky vykonajte nasledovné:

  • V skupine Upraviť predlohu kliknite na položku Vložiť predlohu snímky.

   Po vložení predlohy snímky pomocou tohto postupu sa nová predloha snímky zobrazí pod existujúcou predlohou snímky a zobrazí sa bez farieb a efektov motívu. Ak chcete použiť vlastný motív, môžete využiť ľubovoľné možnosti v skupine Pozadie. Ďalšie informácie získate v článku Vytvorenie vlastného motívu v PowerPointe.

  • Na karte Predloha snímky kliknite v skupine Upraviť motív na položku Motívy a vyberte nový motív.

   Ak má vaša prezentácia len jednu predlohu snímky, výberom nového motívu pomocou tohto postupu nahradíte motív predlohy snímky novým motívom.

Kopírovanie a prilepenie predlohy snímky z jednej prezentácie do druhej

 1. Otvorte prezentáciu s predlohou snímky, ktorú chcete kopírovať, a prezentáciu, do ktorej predlohu snímky prilepíte.

 2. V prezentácii s predlohou snímky, ktorú chcete kopírovať, kliknite na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy na položku Predloha snímky.

 3. Na table miniatúra snímok kliknite pravým tlačidlom myši na predlohu snímky, ktorú chcete kopírovať, a potom kliknite na príkaz Kopírovať.

  Poznámky: 

  • Na table miniatúra snímok predstavuje predloha snímky väčší obrázok snímky. Pod ňou sa nachádzajú príslušné rozloženia, ktoré sú menšie.

  • Mnohé prezentácie obsahujú viacero predlôh snímok, je preto možné, že sa budete musieť posúvať, aby ste našli požadovanú predlohu.

 4. Na karte Zobraziť v skupine Okno kliknite na tlačidlo Prepnúť okná a potom vyberte prezentáciu, do ktorej chcete prilepiť predlohu snímky.

 5. V prezentácii, do ktorej chcete prilepiť predlohu snímky, kliknite na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy na položku Predloha snímky.

 6. Ak chcete kliknúť na table miniatúra snímok na miesto, kam chcete umiestniť predlohu snímky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V prípade, že cieľová prezentácia obsahuje prázdnu predlohu snímky, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu predlohu snímky a potom kliknite na príkaz Prilepiť.

  • Ak cieľová prezentácia obsahuje jednu alebo viac prispôsobených predlôh snímok, posuňte sa nadol, kde sa nachádza posledné rozloženie snímky, kliknite pravým tlačidlom myši pod toto rozloženie a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete použiť farby, písma a efekty motívu cieľovej prezentácie, do ktorej prilepujete predlohu, kliknite na položku Použitie cieľového motívu .

   • Ak chcete zachovať motív prezentácie, z ktorej snímku kopírujete, kliknite na položku Ponechanie formátovania zdroja .

 7. Ak chcete skopírovať a prilepiť ďalšie predlohy snímok, postupujte podľa krokov 1 až 6.

 8. Na karte Predloha snímky v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Použitie predlohy snímky na snímky, ktoré ste importovali z knižnice snímok

Knižnice snímok zjednodušujú zdieľanie, ukladanie a spravovanie snímok v PowerPointe.

Dôležité: Na ukladanie, zdieľanie a opätovné použitie snímok v knižnici snímok musí byť počítač so spusteným PowerPointom pripojený na server so spustenými službami Office 2010. Ak neviete, či je počítač pripojený na SharePoint Server 2010 (predtým známy ako MOSS), obráťte sa na správcu servera.

Ak chcete použiť predlohu snímky na snímky, ktoré ste importovali z knižnice snímok, postupujte takto:

 1. Otvorte prezentáciu, do ktorej chcete pridať snímku.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na položku Nová snímka a potom na položku Znova použiť snímky.

 3. Na table Znova použiť snímky v poli Vložiť snímku z vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zadajte umiestnenie knižnice snímok a potom kliknite na šípku Vyhľadanie snímky na vyhľadanie knižnice snímok.

  • Kliknite na položku Prehľadávať na vyhľadanie knižnice snímok.

 4. Kliknite v zozname Všetky snímky na snímku, ktorú chcete pridať do svojej prezentácie.

  Tip: Ak chcete zobraziť väčšiu miniatúru snímky, podržte ukazovateľ myši na snímke.

 5. Ak chcete zachovať pôvodné formátovanie na importovanej snímke, v dolnej časti tably Znova použiť snímky vyberte možnosť Ponechať formátovanie zdroja. Keď vkladáte snímku z knižnice snímok a ponechávate jej formátovanie zdroja, predloha snímky sa vloží do cieľovej prezentácie spolu so snímkou.

 6. Ak chcete pridať do prezentácie ďalšiu snímku z knižnice snímok, zopakujte kroky 3 až 5.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×