Použitie toku činností na správu schválenia obsahu knižnice

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pracovného postupu môžete použiť na spravovanie schválenia obsahu (nazývané aj moderovanie) v knižniciach, pre ktoré schválenie obsahu sa vyžaduje a je povolená tvorba verzií hlavné a vedľajšie. Ak chcete použiť pracovný postup na spravovanie procesu schválenia obsahu, vedľajšie verzie dokumentu dovtedy, kým čakajú nie sú schválené alebo odmietnuté celého procesu pracovného postupu. Ak je vedľajšia verzia schválená prostredníctvom pracovného postupu, jej stav sa aktualizuje zo čaká sa na schválenéa je publikovaný ako hlavná verzia a zobrazí sa každému používateľovi s povolením na zobrazenie knižnice. Ak je vedľajšia verzia v toku činností zamietnutá, jej stav sa aktualizuje zo čaká sa na odmietnuté a zostáva vedľajšou verziou, ktorá sa zobrazuje iba kontaktom s ľuďmi, ktorí majú povolenie na zobrazenie vedľajších verzií v knižnici. Pracovného postupu schválenia obsahu sa spustí automaticky, keď autori vrátenie do projektu vedľajšiu verziu ako hlavnú verziu, alebo pri výbere pre dokument príkaz Publikovať hlavnú verziu. Môžete tiež povoliť používateľom s konkrétnymi povoleniami na manuálne spustenie toku činností schválenie obsahu.

Prepojenia na ďalšie informácie o schválení obsahu a riadení verzií nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Nasledovné časti vysvetľujú kroky, ktoré sú potrebné pri prípravách toku činností pre riadenie schválenia obsahu knižnice.

Obsah tohto článku

Krok 1: Zapnutie schválenia obsahu pre knižnicu

Krok 2: Zapnutie hlavné a vedľajšie spravovania verzií pre knižnicu

Krok 3: Nastavenie pracovného postupu na riadenie schválenia obsahu pre knižnicu

Na začiatok stránky

Krok 1: Zapnutie schválenia obsahu a určenie zabezpečenia položky konceptu pre knižnicu

Keď nastavujete knižnicu, môžete vyžadovať schválenie zmien dokumentov, ktoré sú uložené v danej knižnici.

Keď sa pre knižnicu vyžaduje schválenie obsahu, dokument, ktorý bol zmenený zostane v stave čaká sa na dovtedy, kým ho na schválenie alebo odmietnutie niekto, kto má povolenie ho schváliť. Ak je súbor schválený, je priradená stav schválené v knižnici a zobrazí sa každému, kto má povolenie na zobrazenie knižnice. Ak je súbor zamietnutý, jeho stav sa aktualizuje na odmietnuté a zostáva Zobraziť iba autor dokumentu a používatelia s povolením spravovať zoznamy.

Predvolene je čakajúci dokument viditeľný iba svojmu autorovi a používateľom s povolením spravovať zoznamy, ale môžete určiť, či iné skupiny používateľov môžu dokument zobraziť.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

  1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenie riadenia verzií.

 3. V časti Schválenie obsahu v rámci položky Chcete požadovať schválenie obsahu pre odoslané položky? kliknite na tlačidlo Áno.

 4. V sekcii Zabezpečenie položky konceptu v časti Kto bude môcť zobraziť položky konceptu v tejto knižnici dokumentov? zvoľte možnosť Len používatelia, ktorí môžu schvaľovať položky (a autor položky).

  Poznámka: Ak ste predtým neaktualizovali nastavenia riadenia verzií knižnice, táto možnosť je zvolená automaticky, keď zvolíte možnosť vyžadovať schválenie obsahu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Krok 2: Zapnutie riadenia hlavných a vedľajších verzií knižnice

Pred tým, ako bude možné použiť tok činností na riadenie schválenia obsahu, musíte zapnúť vytváranie hlavných a vedľajších verzií knižnice.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa názov knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

  1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

   Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenie vytvárania verzií.

 3. V časti História verzií dokumentu kliknite na položku Vytvoriť hlavné a vedľajšie verzie (koncepty).

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

3. krok: Nastavenie toku činností na riadenie schválenia obsahu knižnice

Preddefinovaný tok činností schvaľovania, ktorý je k dispozícii v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007, je možné použiť na spravovanie schválenia obsahu knižnice. Organizácia si môže vybudovať a rozvinúť vlastný tok činností na spravovanie schvaľovania obsahu.

Pri použití pracovného postupu na riadenie schválenia obsahu v knižnici, tok činností schválenia obsahu sa spustí vždy, keď používatelia vrátenie do projektu dokument ako hlavnú verziu, alebo pri výbere pre dokument príkaz Publikovať hlavnú verziu. Počas pracovného postupu v dokumente zostáva vedľajšou verziou so stavom Čakajúce. Ak je dokument schválený v toku činností schválenia obsahu, aktualizuje sa jej stav schválenéa dokument je publikovaný ako hlavná verzia, ktorá umožňuje zobraziť každý používateľ s povolením na zobrazenie dokumentov v knižnici. Ak je dokument zamietnutý v toku činností schválenia obsahu, jeho stav sa aktualizuje na odmietnutéa zostáva vedľajšou verziou a zobrazuje sa iba autor dokumentu a používatelia, ktorí majú povolenie na spravovanie zoznamov.

Poznámka: Môže existovať iba jeden určený tok činností schválenia obsahu pre knižnicu, ktorý sa spúšťa automaticky, keď autori vrátia do projektu dokumenty ako hlavné verzie, alebo keď zvolia pre dokument príkaz Publikovať hlavnú verziu.

 1. Otvorte knižnicu, do ktorej chcete pridať tok činností.

  1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

   V knižnici dokumentov napríklad kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Nastavenie toku činností.

  Poznámky: 

  • Príkaz Nastavenie toku činností sa zobrazí, iba ak sú pre túto kolekciu lokality aktivované toky činností.

  • Pokiaľ toky činností boli už pridané do tejto knižnice, tento krok vás zavedie priamo na stránku Zmena nastavení toku činností. Ak sa chcete dostať na stránku Pridať tok činností, musíte kliknúť na položku Pridať tok činností. Ak do tohto zoznamu, knižnice alebo typu obsahu neboli ešte pridané žiadne toky činností, tento krok vás zavedie priamo na stránku Pridať tok činností.

 3. Na stránke Pridať tok činností v sekcii Tok činností kliknite na šablónu názov toku činností, ktorú chcete použiť na riadenie schválenia obsahu.

  Ak máte v úmysle použiť preddefinovaný tok činností schvaľovania, ktorý je k dispozícii v programe Office SharePoint Server 2007, kliknite na šablónu toku činností Schválenie.

 4. Do časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností.

  1. V časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý sa má použiť s týmto tokom činností.

   Poznámky: 

   • Môžete použiť predvolený zoznam Úlohy alebo môžete vytvoriť nový zoznam. Ak použijete predvolený zoznam Úlohy, účastníci toku činností si budú môcť jednoducho vyhľadať a zobraziť svoje úlohy toku činností pomocou použitia zobrazenia Moje úlohy zo zoznamu Úlohy.

   • Ak úlohy pre tok činností bude zobrazovať citlivé a dôverné informácie, ktoré chcete oddeliť od všeobecného zoznamu Úlohy, mali by ste vytvoriť nový zoznam úloh.

   • Ak bude v organizácii veľké množstvo tokov činností, alebo ak si toky činností budú vyžadovať veľké množstvo úloh, mali by ste tiež vytvoriť nový zoznam úloh. V takomto prípade by ste pre každý tok činností mali vytvoriť zoznam úloh.

 5. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytujú počas každej inštancie toku činností.

  Poznámka: Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový zoznam. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 6. V sekcii Možnosti spustenia začiarknite políčko Spustiť tento tok činností na schválenie publikovania hlavnej verzie položky.

  Poznámka: Táto možnosť je dostupná, iba ak je zapnuté riadenie verzií knižnice a ak sa zvolená šablóna toku činností môže použiť na schválenie obsahu.

 7. Ak chcete povoliť manuálne spustenie toku činností, začiarknite políčko Povoliť tento pracovný postup na manuálne spustenie podľa overeného používateľa s povolenia na úpravu položiek. Vyberte položku Vyžadovať povolenia spravovať zoznamy spustite pracovný postup začiarknite políčko, ak chcete vyžadovať ďalšie povolenia na spustenie pracovného postupu.

 8. Ak pre váš tok činností existujú doplnkové možnosti prispôsobenia, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom určite požadované možnosti toku činností na stránke prispôsobenia.

  Ak používate preddefinovaný tok činností schvaľovania, ktorý je dostupný v Office SharePoint Server 2007, v téme Používanie toku činností schvaľovania podrobné informácie o tom, ako prispôsobiť svoj pracovný postup.

 9. Ak pre tok činností nie sú dostupné ďalšie možnosti prispôsobenia, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Tok činností schválenia obsahu začne automaticky, keď autor vráti do projektu koncept ako hlavnú verziu, alebo keď autor zvolí pre dokument príkaz Publikovať hlavnú verziu.

  • Používatelia, ktorí majú povolenie priamo schváliť dokument, to môžu urobiť upravením vlastností pre daný dokument priamo v knižnici. Ak je dokument týmto spôsobom schválený alebo zamietnutý, tok činností sa automaticky ukončí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×