Použitie tímových zdrojov v Projecte Online

Použitie tímových zdrojov v Projecte Online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tím zdroje sú ľudské aktíva priradené k projektu a sú zodpovedné za vyplnenie konkrétne úlohy. Správca zdrojov najskôr sčíta všetci v organizácii, ktorá je k dispozícii na prácu na projekte na Project Online Stredisko zdrojov. Projektoví manažéri Zostavte svoje projektové tímy výberom niektorej z tejto fond zdrojov. S projektového tímu na mieste, projektovým manažérom priradí zdroje k úlohám. Tím zdroje dokončiť svoje úlohy a môžete použiť Project Online odosielať časové výkazy a priebeh aktualizácie.

Obsah tohto článku

Pridať tímové prostriedky ako používateľov Projectu Online

Väčšina tímu zdroje potrebné prístup k Project Online (spolu s licenciou) vidieť priradených úloh, odosielanie časových výkazov a zadávať priebeh. Prvým krokom je potrebné nastaviť tímu zdroje teda pridajte používateľa ako Project Online používateľov. Môžete pridať interné trvalých zamestnancov, ako aj externí dodávatelia alebo dočasných zamestnancov.

Tip: Nasledujúci postup popisuje, ako pridať používateľov do Project Online jeden naraz. Ak vaša organizácia používa služby Active Directory alebo Exchange, budete môcť automaticky importovať väčšinu alebo všetkým používateľom, ako aj svoje kontaktné informácie. Obráťte sa na správcu Project Online Podrobnosti.

 1. Prejdite na Centrum spravovania služieb Office 365. Ak Project Online alebo v ľubovoľnej aplikácie Office 365 sú otvorené v prehliadači, v ľavom hornom rohu stránky vyberte Spúšťač aplikácií a potom vyberte položku správca. Ak chcete otvoriť centrum spravovania na karte oddelenej v prehliadači, podržte stlačený kláves Ctrl a vyberte položku správca.

  Tip: Ak nie je otvorený, do panela s adresou prehliadača Project Online alebo inej aplikácii Office 365, zadajte http://portal.office.com a stlačte kláves Enter. Po prvom prihlásení Office Online Domovská stránka sa otvorí a je k dispozícii v ľavom hornom rohu na spúšťač aplikácií.

 2. Na ľavej table vyberte položku Používatelia a potom vyberte položku Aktívni používatelia.

 3. Na stránke Aktívni používatelia vyberte položku Pridať používateľa.

 4. Vyplňte polia v dialógovom okne Nový používateľ vrátane názvu, kontaktné informácie, informácie týkajúce sa hesla konta, Project Online úlohy a Project Online informácie o licencii. Vyberte položku Uložiť.

 5. V dialógovom okne používateľ bol pridaný, uistite sa, či je začiarknuté políčko Odoslať heslo v e-maile. Do textového poľa zadajte e-mailovú adresu a potom vyberte položku Odoslať e-mail a zavrieť. Ak by radšej nie odoslať heslo v e-maile, zrušte začiarknutie políčka a vyberte položku Zavrieť.

  Tip: Ak sa rozhodnete odoslať e-mail heslo, nový používateľ dostane e-mail od tímu služieb Microsoft Online s predmetom "Nové alebo zmenené používateľa informácií o konte." Alebo si môžete heslo e-mail odoslaný vám potom dať do nového používateľa.

 6. Tento postup zopakovať pre všetkých používateľov, ktoré chcete pridať do Project Online.

Na začiatok stránky

Nastavenie zdrojov v Projecte Online Resource Center

Po pridaní používateľov, vráťte sa do Project Online a identifikovať ako zdroje v organizácii projekt fondu zdrojov. Označí ako zdroje umožňuje im, ktoré sa majú pripočítať projektové tímy a úlohy priradené k nim.

Tip: Ak vaša organizácia používa služby Active Directory, môžete automaticky identifikovať používateľov ako zdroje prostredníctvom synchronizácie služby Active Directory. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia strediska zdrojov. Bez synchronizácie služby Active Directory, budete potrebovať nastavenie svojich prostriedkov jeden naraz.

 1. V ľavom hornom rohu stránky vyberte Spúšťač aplikácií a potom vyberte položku projektu.

 2. Project Online, na paneli Rýchle spustenie vyberte položku zdroje.

 3. Na karte zdroje, vyberte položku nové.

 4. V časti Identifikačné informácie, začiarknite políčko Priradenie zdroja k používateľskému kontu.

 5. V časti Overenie používateľa v poli prihlasovacie konto používateľa zadajte meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ktorý ste zadali v centre spravovania.

 6. Zadajte ľubovoľné ďalšie informácie máte o zdroj. Vyberte položku Uložiť. Zdroj sa pridá do strediska zdrojov.

 7. Tento postup zopakovať pre všetkých používateľov, ktoré chcete určiť ako zdroje.

Nemáte všetky informácie o zdroji, ak chcete začať s, ale môžete vždy vrátiť a pridať alebo upraviť informácie neskôr. Osobitný význam pre tím a ich projektoví manažéri nájdete konkrétne informácie o zručnosti, dostupnosť, náklady, oddelenie a prácu kódy. Pomocou tohto postupu môžete upraviť zdroj, ktorý sa už nachádza v stredisku zdrojov.

 1. Project Online, na paneli Rýchle spustenie vyberte položku zdroje. Otvorí sa stránka stredisko zdrojov. Stredisko zdrojov uvádza všetky zdroje vo vašej organizácii fond zdrojov, ktoré sú nastavené v aplikácii Project Web App.

 2. Začiarknite políčko vedľa názvu zdroja, ktorého informácie chcete aktualizovať.

 3. Na karte zdroje v skupine zdrojov vyberte položku Upraviť. Otvorí sa stránka Úprava zdroja zobrazujúca Podrobnosti o vybraný zdroj.

 4. Pridajte informácie do polí v celej stránky. Po dokončení vyberte položku Uložiť.

  Tip: Tímové prostriedky považuje za pracovné zdroje Project Online vybavenie zdroje vám môžu pomôcť. Iné druhy zdrojov patrí materiálové zdroje a nákladové zdroje. Nájdete ďalšie informácie o rôznych druhov zdrojov Pridanie zdroja do webovej aplikácie Project Web App .

Na začiatok stránky

Zostavenie projektového tímu

Po pridaní používateľov Projectu Online v stredisku zdrojov, ktoré sú označené ako zdroje a projektoví manažéri teraz môžete pridať ich do svojich špecifických projektoch ako tímu zdroje.

 1. V Project Online, na paneli Rýchle spustenie vyberte projekty.

 2. V časti Centrum projektov a vyberte názov projektu, pre ktorý chcete zostavenie tímu.

 3. Na karte projekt v skupine Navigácia vyberte položku Zostaviť tím. Ľavej časti stránky Zostaviť tím uvádza celý Projectu Online fond zdrojov. Na pravej strane je prázdne, ale bude čoskoro zoznam tímu zdroje vybraté v rámci aktuálneho projektu.

  Build_Project_Team

  Tip: Môžete určiť, či sa v zozname zobrazujú zdroje, ktoré spĺňajú špecifické vlastnosti. Napríklad zobraziť iba práce (a nie materiál alebo náklady zdroje), na karte tímu kliknite v skupine údaje, vyberte políčko ZobraziťVšetky zdroje a potom vyberte položku Práca zdroje. Podobne, ak chcete filtrovať podľa vlastnosti na karte tímu kliknite v skupine údaje vyberte Filter poľa a zadajte do filtra. Napokon na zoskupenie zdrojov vlastnosť, na karte tímu kliknite v skupine údaje vyberte pole Zoskupiť podľa a potom vyberte zoskupenia ako Najskorší k dispozícii alebo Typ rezervácie.

 4. V tabuľke na ľavej strane začiarknite políčka pri menách zdroje, ktoré chcete pridať do svojho tímu.

  Tip: Zostaviť tím tabuľke sú uvedené niektoré polia, ktoré vám pomôžu rozhodnúť, ktoré chcete pridať do svojho tímu. Príklady typu, Nákladové stredisko a Najskorší k dispozícii. Ďalšie informácie o zdroji, najmä ich zručnosti a náklady, prejdite do centra zdroja. Na paneli Rýchle spustenie vyberte položku zdroje. Začiarknite políčko vedľa názvu zdroja. Na karte zdroje v skupine zdrojov vyberte položku Upraviť. Otvorí sa stránka Úprava zdroja zobrazujúca Podrobnosti o vybraný zdroj.

 5. Medzi dvoma tabuľkami, vyberte položku Pridať.

 6. Na karte tímu do tímu skupiny a vyberte Uložiť & zavrieť. Zdroje, ktoré ste vybrali sa pridajú ako projektu tímu zdroje na pravej strane stránky. Tieto zdroje sú teraz pripravené na úlohy, ktoré sú priradené.

  Build_Project_Team_2

Na začiatok stránky

Assign resources to tasks

So svojím tímom ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint, môžete teraz začať orientácia členovia tímu do projektu a podržte výkop schôdze. V Project Online môžete priradiť zdroje k úlohám.

 1. V Project Online, na paneli Rýchle spustenie vyberte projekty.

 2. V časti Centrum projektov a vyberte názov projektu, v ktorej chcete priradiť zdroje k úlohám.

 3. Usporiadať Ganttovho grafu, takže môžete jednoducho pracovať so stĺpcom Názov zdroja. Môžete presunúť rozdeľovača úplne vpravo zobrazí názov úlohy a názov zdroja v rovnakom čase. Prípadne umiestnite ukazovateľ myši na stĺpec Názov zdroja dovtedy, kým sa ukazovateľ zmení na štvorsmernú šípku a potom myšou presuňte stĺpec vľavo, bližšie k stĺpca Názov úlohy.

 4. Priradenie zdroja k úlohe, kliknite na položku v poli Názov zdroja úlohy. Kliknite na položku druhom otvorte rozbaľovaciu ponuku zoznam všetkých zdrojov tímu.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Začiarknite políčka pri menách prostriedky, ktoré chcete priradiť k aktuálnej úlohy. Stlačte kláves Enter.

 6. Tento postup zopakovať pre všetky bunky, ktoré majú byť priradené úlohy. Všimnite si, že môžete priradiť zdroje len na najnižšej úrovni čiastkových úloh prehľadu, nie na ľubovoľnej úrovni súhrnných úloh nad nimi. Ďalšie informácie o čiastkových a súhrnných úloh.

 7. Na karte úloha v skupine projekt vyberte položku Uložiť.

 8. Na karte úloha v skupine projekt vyberte možnosť Publikovať. Hneď po publikovaní projektu, tím zdroje majú prístup k priradených úloh. Po prihlásení do Project Online, môžu si vybrať úlohy na paneli Rýchle spustenie, ak chcete zobraziť svoje úlohy.

  Assign_Resource_To_Task_2

Na začiatok stránky

Nastavenie času a priebehu tvorbu zostáv pre tímové prostriedky

Môžete nastaviť Project Online pre váš tím zdroje zostavy úlohy aktualizácií jedným z troch spôsobov:

 • V časovom výkaze s skutočné hodiny pracovali v jednotlivých priradených úloh

 • Priebeh úlohy, s percentom dokončenia v jednotlivých priradených úloh

 • V časovom výkaze jediného zadania, ktorý zahŕňa skutočné hodiny a percento dokončenia v jednotlivých priradených úloh

Môžete tiež nastaviť či tímu zdroje môžete aktualizovať plánu projektu s ich skutočné hodiny alebo percento dokončenia a či je potrebné schvaľovať jeho aktualizácie.

 1. V Project Online, vyberte položku Nastavenie a potom vyberte položku Nastavenie aplikácie PWA.

 2. V časti Správa času a úloh, vyberte prepojenia ako Fiškálne obdobia alebo Obdobia časového vykazovania nastaviť parametre časovo ohraničených na vytváranie zostáv.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Vyberte nastavenia časového výkazu a predvolených hodnôt a Nastavenie úloh a zobrazí môžete určiť spôsob časové výkazy Zobraziť informácie, ktoré by vykazovanie tímu zdroje, a či ich potrebujú na odoslanie správy na schválenie.

 4. V dolnej časti každej strany, vyberte položku Uložiť na vykonanie zmeny.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Konfigurácia strediska zdrojov

Pridanie zdroja do aplikácie Project Web App

Zníženie a zvýšenie úrovne úloh v projekte

Nastavenie časových výkazov

Aké aktivity môžu členovia tímu vykonávať v Projecte Online?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×