Použitie skupinovej politiky na ovládanie nastavení klienta synchronizácie pre OneDrive

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok sa týka správcovia IT správa nový synchronizačný klient pre OneDrive v prostredí Windows Server podniku, ktorý používa Doménové služby Active Directory (AD DS).

Poznámka: Ak nie ste správcom IT, pozrite si tému Začíname pracovať s nového klienta synchronizácie OneDrivu vo Windowse informácie o nastavení synchronizácie OneDrive.

Správa služby OneDrive pomocou skupinovej politiky

  1. Nainštalujte najnovšiu Synchronizačný klient pre OneDrive v počítači so systémom Windows 10. Takto sa prevezme .adml a .admx súbory.

  2. Vyhľadajte %localappdata%\Microsoft\OneDrive\číslo zostavy\adm\, podpriečinka pre jazyk podľa potreby.

    (Ak je číslo zostavy je číslo zobrazené v synchronizácii klienta nastavenia na karte o.)

    ADM priečinok v adresári inštalácie služby OneDrive
  3. .Adml a .admx súbory skopírujte a prilepte ich do vašej domény centrálne ukladanie, \\domény\sysvol\domain\Policies\PolicyDefinition, (ak je doména názov domény, napríklad corp.contoso.com), v priečinku príslušného jazyka.

  4. Konfigurácia nastavení z radič domény alebo v počítači s Windowsom spustením Vzdialený Server Administration nástrojov. Informácie o používaní politiky na rôzne časti vašej organizácie nájdete v téme objekty skupinovej politiky prepojenie na kontajnery služby Active Directory.

Objekty skupinovej politiky OneDrive práce nastavenie databázy Registry na počítačoch vo vašej doméne.

  • Keď povolíte alebo zakážete niektorú politiku, aktualizuje sa príslušný kľúč databázy Registry v počítačoch vo vašej doméne. Ak neskôr nastavíte politiku späť na možnosť Nie je nakonfigurovaná, zodpovedajúci kľúč databázy Registry sa neupraví a uplatňované nastavenie politiky sa nezmení. Preto po nakonfigurovaní politiky použite nastavenia PovolenáZakázaná, aby sa upravilo nastavenie tejto politiky.

  • Bol aktualizovaný na miesto, kde sú napísané kľúčoch databázy registry. Ak chcete použiť najnovšie súbory, odstránite kľúčoch databázy registry, ktoré ste nastavili predtým.

Politiky konfigurácie počítačov

Politiky konfigurácie počítačov sú v umiestnení Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Konfigurácia politiky počítača v editore politiky skupiny správy

K dispozícii sú nasledujúce politiky konfigurácie počítačov:

Poznámka: "Lokálny SharePoint URL adresa servera" a "nastavenie priorít SharePointu pre hybridné nasadenie Zákazníci, ktoré používajú služby SharePoint Online (SPO) a v službe SharePoint v lokálnom serveri" sú zahrnuté v súbore .adml a bude čoskoro v ukážke.

Povolenie synchronizácie kont OneDrive len pre konkrétne organizácie   

Táto politika umožňuje používateľom synchronizácia OneDrive pre len v niektorých organizáciách sa uvedie zoznam povolených nájomníka identifikácie. Ak zapnete toto nastavenie, používatelia budú sa chybové hlásenie, ak sa pokúsi pridať konto od organizácie, ktoré sa nenachádzajú na zozname. Ak používateľ už má konto, súbory sa prestanú synchronizovať.

V dialógovom okne Možnosti kliknite na zobrazenie zadajte identifikáciu nájomníka.

Túto politiku nastaví tento kľúč databázy registry.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444", kde je nájomník ID)

Ak chcete zablokovať konkrétne organizácie namiesto toho, používať "Blok synchronizácie OneDrive kontá pre konkrétne organizácie."

Toto nastavenie sa majú vyššiu prioritu ako politiku "Blok synchronizácie OneDrive kontá pre konkrétne organizácie." Nepovolíte politiku v rovnakom čase.

Blokovanie synchronizácie kont OneDrive pre konkrétne organizácie   

Pomocou tejto politiky môžete používateľom zablokovať nahrávanie súborov do inej organizácie tak, že zadáte zoznam blokovaných ID nájomníka. Ak povolíte toto nastavenie, používateľom sa pri pokuse o pridanie konta z blokovanej organizácie zobrazí chyba. Ak už niektorý používateľ takéto pridal, súbory sa prestanú synchronizovať.

V dialógovom okne Možnosti kliknite na zobrazenie zadajte identifikáciu nájomníka.

Túto politiku nastaví tento kľúč databázy registry.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444", kde je nájomník ID)

Ak chcete zadať zoznam povolených organizácií namiesto toho, použite "Povoliť synchronizáciu OneDrive kont pre len konkrétne organizácie."

Toto nastavenie nebude fungovať, ak máte politiky "Povoliť synchronizáciu OneDrive kont pre len konkrétne organizácií." povolené. Nepovolíte politiku v rovnakom čase.

Povoliť OneDrive súbory na požiadanie   

Táto politika umožňuje ovládať, či OneDrive súbory na požiadanie je povolené pre vašu organizáciu. Súbory na požiadanie vám pomôže ušetriť miesto v počítačoch používateľov a minimalizovať vplyv synchronizácie. Funkcia je k dispozícii pre používateľov so systémom Windows 10 Jesenná tvorcovia aktualizovať. Ďalšie informácie o OneDrive súbory na požiadanie.

Ak povolíte toto nastavenie, nových používateľov, ktorí nastavenie klienta synchronizácie stiahne súbory na zobrazenie iba online v predvolenom nastavení. Ak vypnete Toto nastavenie, používatelia Windowsu 10 budú mať s týmto istým javom synchronizácie ako používateľov z predchádzajúcich verzií systému Windows a nebudete môcť zapnúť OneDrive súbory na požiadanie. Ak nie ste nakonfigurovali Toto nastavenie, OneDrive súbory na požiadanie môžete zapnúť alebo vypnúť podľa používateľov. Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "FilesOnDemandEnabled"="dword:00000001"

Migrácia existujúcich tímových lokalít s OneDrive súbory na požiadanie   

Táto politika umožňuje konvertovať synchronizovaného SharePoint súbory do súborov na zobrazenie iba online, keď zapnete OneDrive súbory na požiadanie. Zapnutie tejto politiky pomáha minimalizovať sieťový prenos a používanie lokálne úložisko, ak máte veľa počítačov synchronizácia rovnaký tímovej lokality.

Ak povolíte túto politiku, súbory v aktuálne synchronizované tímových lokalít sa zmení na súbory na zobrazenie iba online v predvolenom nastavení. Súbory neskôr pridané alebo aktualizované na tímovej lokalite sa prevezmú iba online a súbory. Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry na 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DehydrateSyncedTeamSites"="dword:00000001"

Zabrániť OneDrivu vo vytváraní sieťové prenosy dovtedy, kým sa prihlasujú do služby OneDrive   

Táto politika umožňuje zabrániť Synchronizačný klient pre OneDrive (OneDrive.exe) z generovanie sieťové prenosy (kontrola aktualizácie, atď.), kým používateľ príznaky v na OneDrive alebo spustí synchronizáciu súborov do lokálneho počítača.

Ak povolíte toto nastavenie, používatelia musia Prihláste sa do Synchronizačný klient pre OneDrive v lokálnom počítači alebo vyberte synchronizovať OneDrive alebo SharePoint súborov v počítači, pre klienta synchronizácie na automatické spustenie.

Ak toto nastavenie nie je povolená, Synchronizačný klient pre OneDrive automatické spustenie, keď používatelia prihlasovať do systému Windows. Ak zapnete alebo vypnete Toto nastavenie, nevrátia nastavenie nie je nakonfigurovaný. Tým sa nezmení konfigurácie a posledné nakonfigurované nastavenie zostane v platnosti. Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry na 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "PreventNetworkTrafficPreUserSignIn"="dword:00000001"

Nastavenie maximálneho percenta šírky pásma na nahrávanie, ktoré používa OneDrive.exe   

Táto politika umožňuje nakonfigurovať maximálne percento počítača je k dispozícii ukladania výkonnosti, ktorá Synchronizačný klient pre OneDrive môžete použiť na nahratie. (OneDrive len používa tento šírky pásma pri synchronizácii súborov.) Šírka pásma na počítači sa neustále mení, aby definovanie percento umožňuje klienta synchronizácie, reagovali na zvýšenie a zníženie dostupnosť šírky pásma počas synchronizácie na pozadí.

Ak povolíte toto nastavenie, pri nahratí súboru, Synchronizačný klient pre OneDrive opatrenia, koľko obsahu sa odovzdáva a ako dlho trvá počas 60 sekúnd identifikovať výkon maximálne nahrať do služby v danom čase. Nahrať maximálny výkon je založený na špičky pozorovaná hodnota výkon počas interval merania.

Nahratie výkon výpočtov

Poznámka: Hodnoty získané maximálny výkon môže byť niekedy vyššiu alebo nižšiu, než sa očakávalo z dôvodu iného prenosy obmedzujúca mechanizmy, ktoré môžu používať Internet Service Provider (ISP).

V tomto vypočítanou hodnotou sa potom vynásobí percento, ktoré vyberiete v poli Šírka pásma (z 10 – 99) a slúži ako zakončenie výkon pre ďalších 10 minút. Po 10 minút klienta synchronizácie uskutoční iného 60 sekúnd mierové a prispôsobiť na základe výsledkov je nová hodnota maximum presúvať výkon pre dané obdobie merných jednotiek. Nahratie výkon nie je obmedzené v intervale 60 sekúnd mierové a umožňuje súborov na odovzdanie v maximálny výkon k dispozícii. Táto funkcia umožňuje dva kľúčové scenáre. Najprv príliš malý súbor sa odošle rýchlo pretože sa zmestí do interval, počas ktorého je klienta synchronizácie meranie maximálnu možnú rýchlosťou. Druhé, všetky dlho spúšťania upload synchronizácie bude zachovať optimalizácia rýchlosť nahrávania na percentuálnu hodnotu vykonaného Toto nastavenie.

Čím nižšie percento nastavíte, tým dlhšie bude trvať synchronizačnému klientovi nahrávanie súborov. Odporúčame nastaviť minimálne hodnotu 50 %. Predvolená maximálna hodnota je 99 %. Ak povolíte toto nastavenie, používatelia nebudú môcť zmeniť mieru nahrávania otvorením nastavení synchronizačného klienta a kliknutím na kartu Sieť.

Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 10 až 99. Napríklad:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage"="dword:000000 32"

Vyššie uvedený kľúč databázy Registry nastaví percento priepustnosti nahrávania na 50 % zadaním hexadecimálnej hodnoty pre hodnotu 50, ktorou je 00000032.

Informácie o odhad šírky pásma siete pre klienta synchronizácie a ovládanie synchronizácie výkon, pozrite si tému využitie siete plánovanie pre klienta synchronizácie služby OneDrive.

Konfigurácia bez použitia služby OneDrive pomocou poverení Windows 10 alebo domény   

Dôležité: ADAL je teraz povolená automaticky, kedy použiť túto politiku alebo kľúč databázy registry, takže nebudete musieť stiahnuť a povoľte ho samostatne.

Táto politika umožňuje nakonfigurovať Synchronizačný klient pre OneDrive bez použitia pomocou primárneho konta Windows na Windows 10 a poverenia pre doménu v systéme Windows 7 alebo novšia verzia.

Ak povolíte toto nastavenie, OneDrive.exe sa pomocou týchto poverení pokúsi prihlásiť do pracovného alebo školského konta. Pred synchronizáciou sa spustí kontrola voľného miesta na disku a ak je veľké, OneDrive vyzve používateľa na výber svojich priečinkov. Prahovú hodnotu, pre ktorú sa výzva objaví používateľovi, možno nakonfigurovať pomocou funkcie DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive sa pokúsi o prihlásenie s každým kontom v počítači a v prípade úspešnosti sa také konto už nepokúsi o konfiguráciu bez zobrazenia upozornenia.

Ak povolíte toto nastavenie a používateľ používa predchádzajúcu verziu synchronizačného klienta pre OneDrive for Business, nový synchronizačný klient sa pokúsi prevziať synchronizáciu. Nový synchronizačný klient sa pokúsi importovať nastavenia synchronizácie používateľa z predchádzajúceho synchronizačného klienta.

Ak vypnete Toto nastavenie, OneDrive pokúsi nie používatelia prihlasovať automaticky. Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry na 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "SilentAccountConfig"="dword:00000001"

Túto politiku možno použiť pomocou funkcie DiskSpaceCheckThresholdMB, ako aj funkcie DefaultRootDir.

Ak máte pripomienky k tejto funkcii alebo ak máte nejaké problémy, oznámte nám to. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu služby OneDrive v oblasti oznámení a potom kliknite na položku „Nahlásiť problém“. Označte akúkoľvek spätnú väzbu „SilentConfig“, aby vaša spätná väzba bola zaslaná priamo inžinierom pracujúcim na tejto funkcii.

Konfigurácia maximálnej veľkosti OneDrive automaticky sťahovať všetky súbory   

Toto nastavenie sa používa v spojení s SilentAccountConfig. Každý používateľ s OneDrive, ktorá je väčšia ako stanovené prahové hodnoty (v MB) sa zobrazí výzva na výber priečinkov by chceli synchronizovať pred Synchronizačný klient pre OneDrive (OneDrive.exe) súbory na stiahnutie.

V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Zobraziť zadať nájomníka ID a maximálnu veľkosť v Megabajtoch (od 0 do 4294967295).

Zapnutie tejto politiky nastaví tento kľúč databázy registry.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB] "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(kde sa nachádza "1111-2222-3333-4444" Identifikácia nájomníka a 0005000 prahovú hodnotu 5000 MB)

Politiky konfigurácie používateľov

Politiky konfigurácie používateľov sú v umiestnení User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Nastavenie OneDrivu v Group Policy Management Editor

K dispozícii sú nasledujúce politiky konfigurácie používateľov:

Nastavenie predvoleného umiestnenia pre priečinok OneDrive   

Táto politika umožňuje nastaviť určitú cestu ako predvolené umiestnenie priečinka OneDrive keď používatelia prechádzajú Vitajte v sprievodcovi OneDrive nastavenie klienta synchronizácie. V predvolenom nastavení, cestu je v časti % userprofile %.

Ak povolíte toto nastavenie, lokálne umiestnenie priečinka OneDrive – < nájomníka názov > predvolene cestu, ktoré určíte. Zobraziť v okne Možnosti môžete zadať IČ nájomníka a cestu, musíte kliknúť.

Túto politiku nastaví tento kľúč databázy registry reťazec, ktorý určuje cestu k súboru.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "1111-2222-3333-4444"="{používateľa path}"

(kde "1111-2222-3333-4444" je nájomník ID)

Ak zakážete toto nastavenie, lokálne umiestnenie priečinka OneDrive – <názov nájomníka> sa predvolene nastaví na %userprofile%.

Poznámka: Premennú % logonuser % nebude fungovať prostredníctvom skupinovej politiky. Odporúčame namiesto toho používa % username %.

Znemožnenie používateľom meniť umiestnenie svojho priečinka OneDrive   

Táto politika umožňuje zabrániť používateľom v zmene umiestnenia priečinka OneDrive vo svojom počítači.

Ak chcete použiť túto politiku, musíte zadať svoje ID nájomníka v editore skupinovej politiky. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Zobraziť zadajte identifikáciu nájomníka a zadajte 1 Zapnite túto politiku alebo 0, ak chcete vypnúť.

Ak povolíte toto nastavenie, používatelia nemohli zmeniť umiestnenie ich "OneDrive – {nájomníka názov}" priečinok v okne Víta vás sprievodca OneDrive. To sily používateľom používať predvolené umiestnenie, alebo ak ste nastavili Nastavenie predvoleného umiestnenia priečinka OneDrive nastavenie zabezpečí, že všetci používatelia majú ich miestne OneDrive priečinok v umiestnení, ktoré ste zadali.

Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry na 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "1111-2222-3333-4444"="dword:00000001"

(kde "1111-2222-3333-4444" je nájomník ID)

Ak vypnete Toto nastavenie, používateľov môžete zmeniť umiestnenie ich synchronizáciu priečinka v okne Víta OneDrive sprievodca.

Ďalšie informácie o používaní tejto politiky v rámci presmerovania Windows známe priečinkov (napríklad priečinok dokumenty) OneDrive v téme presmerovanie známe priečinkov do služby OneDrive for Business.

Zabránenie používateľom v synchronizácii osobných kont OneDrive   

Táto politika umožňuje blokovať používateľov zo synchronizácie osobné súbory do ukladacieho priestoru OneDrive dostanú ku kontu Microsoft. Na základe predvoleného nastavenia používatelia budú môcť synchronizovať osobné OneDrive kontá. Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry na 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync"="dword:00000001"

Ak povolíte toto nastavenie, používateľom sa zabráni v nastavení synchronizačného vzťahu pre ich osobné kontá OneDrive. Ak si predtým synchronizovali osobné kontá OneDrive, zobrazí sa im pri spustení synchronizácie chyba, ich súbory ale zostanú v počítači uložené.

Ak zakážete toto nastavenie, používatelia si budú môcť synchronizovať osobné kontá OneDrive.

Nastavenie šírky pásma maximum presúvať, používajúcu OneDrive.exe   

Táto politika umožňuje nastaviť rýchlosť ukladania maximálny výkon v kilobajtoch (KB) / sec v počítačoch so systémom Synchronizačný klient pre OneDrive. Minimálna sadzba je 50 KB/sec a maximálna rýchlosť je 100,000 KB za sekundu. Dolná ukladania výkon sadzba, ktorá môžete konfigurovať, dlhšie počítačoch so systémom OneDrive.exe začne nahrať súbory.

Predvolene je miera priepustnosti nahrávania neobmedzená a používateľ ju môže nakonfigurovať priamo v synchronizačnom klientovi. Ak povolíte toto nastavenie, počítače vplyvom tejto politiky budú používať maximálnu možnú mieru priepustnosti nahrávania, ktorú ste zadali, a používatelia nebudú môcť sami zmeniť nastavenia miery priepustnosti nahrávania v synchronizačnom klientovi. Všimnite si, že ak chcete použiť konfiguráciu špecifikovanú v tomto nastavení, súbor OneDrive.exe treba v zariadeniach používateľov reštartovať. Ak toto nastavenie vypnete, používatelia môžu nakonfigurovať hodnotu maximálnej možnej miery priepustnosti nahrávania pre svoj počítač otvorením nastavení synchronizačného klienta a kliknutím na kartu Sieť. 

Odporúčame, aby ste toto nastavenie používali iba v prípadoch, kde sa vyžadujú presné obmedzenia objemu prenosov, napríklad pri provom nasadení synchronizačného klienta vo svojej organizácii. Neodporúčame, aby ste toto nastavenie používali priebežne, pretože zníži výkon synchronizačného klienta a negatívne ovplyvní používania skúsenosti používateľa. 

Keď povolíte túto politiku, musíte zadať šírku pásma (od 1 do 100000) do poľa Šírka pásma.

Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 50 až 100 000. Napríklad:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

Vyššie uvedený kľúč databázy Registry nastaví sadzbu mieru priepustnosti nahrávania na 50 kB/s zadaním hexadecimálnej hodnoty pre hodnotu 50, ktorou je 00000032.

Informácie o odhad šírky pásma siete pre klienta synchronizácie a ovládanie synchronizácie výkon, pozrite si tému využitie siete plánovanie pre klienta synchronizácie služby OneDrive.

Spoluautorstvo a zdieľanie súborov balíka Office v aplikácii   

Táto politika umožňuje používateľom spolupracovať na dokumentoch v reálnom čase a zdieľať ich z počítačových aplikácií balíka Office 2016 a Office 2013. Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients"="dword:00000001"

Ak povolíte toto nastavenie, Office karta sa zobrazuje v nastavení synchronizácie OneDrive a výber "Použitie balíka Office 2016 na synchronizáciu Office, I otvorenými" predvolené.

Snímka obrazovky s kartou Office v nastaveniach nového klienta synchronizácie pre OneDrive for Business

Ak toto nastavenie zakážete, karta Office sa v synchronizačnom klientovi skryje a spolutvorba a zdieľanie súborov balíka Office v aplikácii sa zakážu. Nastavenie Používatelia môžu určiť, ako postupovať pri konflikte súborov balíka Office sa bude správať ako zakázané a v prípade konfliktu súborov sa uchovajú obe kópie. Ďalšie informácie o nastaveniach v synchronizačnom klientovi nájdete v téme Synchronizácia otvorených súborov balíka Office pomocou balíka Office 2016.

Oneskorenie aktualizácie súboru OneDrive.exe až do druhej vlny vydaní   

Aktualizácie súboru OneDrive.exe vydávame v dvoch okruhoch. Prvý okruh označovaný ako Production je predvolený. Úplné uvedenie a vydanie v tomto okruhu zvyčajne trvá jeden až dva týždne. Keď dokončíme uvedenie v okruhu Production, vydáme aktualizáciu v druhom okruhu označovanom ako Enterprise. Výberom okruhu Enterprise získate až 60 dní na prípravu na aktualizácie a získate možnosť riadiť ich nasadenie v rámci vašej organizácie. Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate"="dword:00000001"

Ak povolíte toto nastavenie, synchronizačné klienty služby OneDrive vo vašej doméne (vrátane klientov používaných na synchronizáciu osobných kont) sa aktualizujú počas uvádzania aktualizácií v druhom okruhu.

Ak zakážete toto nastavenie, synchronizačné klienty služby OneDrive sa aktualizujú okamžite po vydaní aktualizácií v prvom okruhu.

Ďalšie informácie o okruhoch aktualizácie a kontrole aktualizácií synchronizačným klientom nájdete v téme Proces aktualizácie synchronizačného klienta pre OneDrive.

Používatelia môžu určiť, ako postupovať pri konflikte súborov balíka Office   

Táto politika určuje, čo sa stane, keď dôjde počas synchronizácie ku konfliktu verzií súborov balíka Office 2016. Predvolené nastavenie umožňuje používateľom rozhodnúť, či chcú zmeny zlúčiť, alebo či chcú zachovať obe kópie. Používatelia môžu tiež nakonfigurovať synchronizačného klienta tak, aby vždy ponechával obe kópie súboru. (Táto možnosť je k dispozícii iba v balíku Office 2016) V starších verziách balíka Office sa súbor vždy zdvojuje a vždy sa uchovávajú jeho obe kópie.) Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile"="dword:00000001"

Ak povolíte toto nastavenie, používatelia budú môcť rozhodnúť, či chcú zmeny zlúčiť, alebo či chcú zachovať obe kópie. Používatelia môžu podľa príkladu nižšie tiež nakonfigurovať synchronizačného klienta tak, aby vždy ponechával obe kópie súboru.

Karta Office dialógového okna Nastavenie synchronizácie

Ak zakážete toto nastavenie, súbor sa bude vždy zdvojovať a v prípade konfliktu synchronizácie sa uchovajú obe jeho kópie. Nastavenie konfigurácie sa v synchronizačnom klientovi zakáže.

Na povolenie tejto politiky musíte povoliť politiku Spolutvorba a zdieľanie súborov balíka Office v aplikácii. Ďalšie informácie o nastaveniach v synchronizačnom klientovi nájdete v téme Synchronizácia otvorených súborov balíka Office pomocou balíka Office 2016.

Zabránenie používateľom v používaní funkcie vzdialeného načítania súborov s cieľom získania prístupu k súborom v počítači   

Táto politika umožňuje zablokovať používateľom využívanie funkciu načítanie po prihlásení pomocou konta Microsoft na OneDrive.exe. Načítanie funkcia umožňuje používateľom prejdite na lokalitu OneDrive.com, vyberte počítača s Windowsom, ktorý je momentálne online a spustený Synchronizačný klient pre OneDrive a prístup k všetky vaše osobné súbory z tohto počítača. Na základe predvoleného nastavenia používateľov môžete použiť funkciu načítať.

Existujú dve nastavenia – jedno pre 32-bitové počítače a jedno pre 64-bitové počítače. Povolením týchto nastavení sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\Remote prístup] "GPOEnabled"="dword:00000001"

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote prístup] "GPOEnabled"="dword:00000001"

Ak povolíte toto nastavenie, používatelia nebudú môcť používať funkciu načítania.

Ak zakážete toto nastavenie, používatelia budú môcť používať funkciu načítania.

Nastavenie maximálneho stiahnutie šírka pásma, ktorá používa OneDrive.exe   

Táto politika umožňuje nastaviť rýchlosť sťahovania maximálny výkon v kilobajtoch (KB) / sec v počítačoch so systémom Synchronizačný klient pre OneDrive. Minimálna sadzba je 50 KB/sec a maximálna rýchlosť je 100,000 KB za sekundu. Nižšie Stiahnuť výkon sadzba, ktorá môžete konfigurovať, dlhšie počítačoch so systémom OneDrive.exe začne sťahovať súbory.

Predvolene je miera priepustnosti sťahovania neobmedzená a používateľ ju môže nakonfigurovať priamo v synchronizačnom klientovi. Ak povolíte toto nastavenie, počítače vplyvom tejto politiky budú používať maximálnu možnú mieru priepustnosti sťahovania, ktorú ste zadali, a používatelia si nebudú môcť sami zmeniť mieru sťahovania v nastaveniach synchronizačného klienta. Všimnite si, že súbor OneDrive.exe treba v zariadeniach používateľov reštartovať, aby sa použila konfigurácia určená v tomto nastavení. Ak toto nastavenie vypnete, používatelia môžu nastaviť maximálnu možnú rýchlosť sťahovania pre svoj počítač otvorením nastavení synchronizačného klienta a kliknutím na kartu Sieť. 

Odporúčame, aby ste toto nastavenie používali iba v prípadoch, kde možnosť Súbory na vyžiadanie NIE JE zapnutá a kde sa vyžadujú presné obmedzenia objemu prenosov, napríklad pri prvom nasadení synchronizačného klienta vo svojej organizácii alebo povolení synchronizácie tímových lokalít. Neodporúčame, aby ste toto nastavenie používali priebežne, pretože zníži výkon synchronizačného klienta a negatívne ovplyvní používania skúsenosti používateľa. 

Keď povolíte túto politiku, musíte zadať šírku pásma (od 1 do 100000) do poľa Šírka pásma.

Povolením tejto politiky sa nastaví hodnota nasledujúceho kľúča databázy Registry na hodnotu 50 až 100 000. Napríklad:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

Vyššie uvedený kľúč databázy Registry nastaví mieru priepustnosti sťahovania na 50 kB/s zadaním hexadecimálnej hodnoty pre hodnotu 50, ktorou je 00000032.

Informácie o odhad šírky pásma siete pre klienta synchronizácie a ovládanie synchronizácie výkon, pozrite si tému využitie siete plánovanie pre klienta synchronizácie služby OneDrive.

Zabrániť používateľom v zobrazuje kurz vo OneDrive prihlasovania   

Toto nastavenie umožňuje používateľom zabrániť Spustenie webového kurz na konci OneDrive prvého spustenia skúsenosti. Ak povolíte toto nastavenie, používateľom sa nezobrazí kurz pri ich dokončite nastavenie konta. Ak vypnete alebo nakonfigurovať toto nastavenie, sa zobrazia s kurzom.

Zapnutie tejto politiky nastaví tieto hodnoty kľúča databázy registry na 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisableTutorial"="dword:00000001"

Súvisiace témy

Nasadenie nového klienta synchronizácie služby OneDrive v prostredí

Zabrániť používateľom v inštalácii klienta synchronizácie

Povoliť synchronizáciu len v počítačoch, Spojené do určitých domén

Blokovať synchronizácia konkrétne typy súborov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×