Office
Prihlásenie

Použitie rutín typu cmdlet prostredia PowerShell funkcie Centralizované nasadenie na spravovanie doplnkov

Ako správca služieb Office 365 môžete nasadiť doplnky balíka Office používateľom prostredníctvom funkcie Centralizované nasadenie (pozrite tému Nasadenie doplnkov balíka Office v Centre spravovania služieb Office 365). Okrem nasadzovania doplnkov balíka Office prostredníctvom Centra spravovania služieb Office 365 môžete použiť aj prostredie Microsoft PowerShell. Stiahnite si rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell funkcie Centralizované nasadenie z Centra sťahovania softvéru.

Čo vás zaujíma?

Pripojenie pomocou poverení správcu

Nahratie manifestu doplnku

Nahratie doplnku z Office Obchodu

Získanie podrobných informácií o doplnku

Zapnutie alebo vypnutie doplnku

Pridávanie alebo odstraňovanie používateľov z doplnku

Aktualizácia doplnku

Odstránenie doplnku

Získanie podrobnej pomoci pre jednotlivé rutiny typu cmdlet

Pripojenie pomocou poverení správcu

Rutiny typu cmdlet funkcie Centralizované nasadenie môžete používať až po prihlásení.

 1. Spustite prostredie PowerShell.

 2. Pripojte sa k prostrediu PowerShell pomocou správcovských poverení spoločnosti. Spustite túto rutinu cmdlet:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Na stránke Zadanie poverení zadajte svoje poverenia globálneho správcu služieb Office 365. Prípadne môžete zadať poverenia priamo do rutiny typu cmdlet.

  Spustite túto rutinu typu cmdlet a zadajte poverenia správcu spoločnosti ako objekt PSCredential.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Poznámka: Ďalšie informácie o používaní prostredia PowerShell nájdete v téme Pripojenie k službám Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Nahratie manifestu doplnku

Spustením rutiny typu cmdlet New-OrganizationAdd-In nahrajte manifest doplnku z umiestnenia súboru alebo URL adresy. Nasledujúci príklad zobrazuje umiestnenie súboru pre hodnotu parametra ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Taktiež môžete spustiť rutinu typu cmdlet New-OrganizationAdd-In na nahratie doplnku a následné priame priradenie používateľom alebo skupinám pomocou parametra Members tak, ako je znázornené v nasledujúcom príklade. E-mailové adresy členov oddeľte čiarkou.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Nahratie doplnku z Office Obchodu

Spustením rutiny typu cmdlet New-OrganizationAddIn nahrajte manifest zo služby Office Obchod.

V nasledujúcom príklade rutina typu cmdlet New-OrganizationAddIn určuje parameter AssetId pre doplnok pre umiestnenie a trh s obsahom v Spojených štátoch.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Ak chcete určiť hodnotu parametra AssetId, môžete ho skopírovať z URL adresy webovej stránky Office Obchod daného doplnku. Parametre AssetId sa vždy začínajú znakmi „WA“, za ktorými je umiestnená číslica. V predchádzajúcom príklade je zdroj parametra AssetId s hodnotou WA104099688 URL adresa webovej stránky Office Obchodu pre doplnok: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Hodnoty pre parametre Locale a ContentMarket sú rovnaké a označujú krajinu alebo oblasť, z ktorej sa pokúšate doplnok nainštalovať. Formát je en-US, fr-FR atď.

Poznámka: Doplnky nahrané z Office Obchodu sa automaticky aktualizujú v priebehu niekoľkých dní od zverejnenia aktualizácie v Office Obchode.

Získanie podrobných informácií o doplnku

Spustením rutiny typu cmdlet Get-OrganizationAddIn, ako je znázornené nižšie, zobrazíte podrobnosti všetkých doplnkov, ktoré sú nahrané do nájomníka vrátane kódu Product ID doplnku.

Get-OrganizationAddIn

Spustením rutiny typu cmdlet Get-OrganizationAddIn s hodnotou parametra ProductId určíte, o ktorom doplnku chcete získať podrobné informácie.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Ak chcete získať podrobné informácie o všetkých doplnkoch, ako aj priradených používateľoch a skupinách, presmerujte výstup rutiny typu cmdlet Get-OrganizationAddIn na rutinu typu cmdlet Format-List, ako je znázornené v nasledujúcom príklade.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Zapnutie alebo vypnutie doplnku

Ak chcete vypnúť doplnok tak, aby priradení používatelia a skupiny stratili k nemu prístup, spustite rutinu typu cmdlet Set-OrganizationAddIn s parametrami ProductId a Enabled nastavenými na hodnotu $false, ako je znázornené v nasledujúcom príklade.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Ak chcete doplnok opätovne zapnúť, spustite rovnakú rutinu typu cmdlet s parametrom Enabled nastaveným na hodnotu $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Pridanie alebo odstránenie používateľov z doplnku

Ak chcete pridať používateľov a skupiny ku konkrétnemu doplnku, spustite rutinu typu cmdlet Set-OrganizationAddInAssignments s parametrami ProductId, Add a Members. E-mailové adresy členov oddeľte čiarkou.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Ak chcete odstrániť používateľov a skupiny, spustite rovnakú rutinu typu cmdlet s parametrom Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Ak chcete priradiť doplnok všetkým používateľom v nájomníkovi, spustite rovnakú rutinu typu cmdlet s parametrom AssignToEveryone s hodnotou $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Ak nechcete priradiť doplnok všetkým a chcete sa vrátiť k používateľom a skupinám priradeným v minulosti, spustite rovnakú rutinu typu cmdlet a vypnite parameter AssignToEveryone nastavením hodnoty na $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Aktualizácia doplnku

Ak chcete aktualizovať doplnok z manifestu, spustite rutinu typu cmdlet Set-OrganizationAddIn s parametrami ProductId, ManifestPath a Locale, ako je znázornené v nasledujúcom príklade.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Poznámka: Doplnky nahrané z Office Obchodu sa automaticky aktualizujú v priebehu niekoľkých dní od zverejnenia aktualizácie v Office Obchode.

Odstránenie doplnku

Ak chcete odstrániť doplnok, spustite rutinu typu cmdlet Remove-OrganizationAddIn s parametrom ProductId, ako je znázornené v nasledujúcom príklade.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Získanie podrobnej pomoci pre jednotlivé rutiny typu cmdlet

Podrobnú pomoc s každou rutinou typu cmdlet môžete získať použitím rutiny typu cmdlet Get-help. Nasledujúca rutina typu cmdlet poskytuje napríklad podrobné informácie o rutine typu cmdlet Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×