Použitie profesionálneho vzhľadu na kresby s motívmi

Motív v programe Microsoft Visio 2010 je sústava farieb a efektov, ktoré môžete použiť na kresbu jediným kliknutím. Motívy predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako dať kresbám svieži a profesionálne navrhnutý vzhľad.

Obsah tohto článku

Použitie motívu

Vytvorenie vlastného motívu

Duplikácia motívu

Úprava vlastného motívu

Kopírovanie vlastného motívu do inej kresby

Ako zabrániť, aby motívy neovplyvnili tvar

Odstránenie motívu z tvaru

Odstránenie vlastného motívu

Motív pozostáva z dvoch častí:

 • farby motívu—sústava farieb navrhnutých tak, aby spolu dobre vyzerali,

 • efekty motívu—sústava efektov písma, výplní, tieňov, čiar a spojníc.

Farby a efekty motívov môžete miešať a spájať v akejkoľvek kombinácii.

Jednoduchá organizačná schéma pred použitím motívu.

Jednoduchá organizačná schéma pred použitím motívu.

Rovnaká organizačná schéma po použití motívu.

Rovnaká organizačná schéma po použití motívu.

Program Microsoft Office Visio obsahuje sústavu vstavaných motívov, ale môžete si vytvoriť a upraviť aj vlastné motívy. Môžete si napríklad vytvoriť vlastný motív, ktorý sa hodí k logu a značke vašej spoločnosti.

Vstavané farby motívov sa zhodujú s farbami motívov dostupnými v iných aplikáciách balíka Microsoft Office,ako je napríklad PowerPoint a Word.

Použitie motívu

 1. Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Ďalšie. Obrázok tlačidla

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť motív na aktuálnu stranu kreslenia, pravým tlačidlom myši kliknite na miniatúru a potom kliknite na položku Použiť na aktuálnu stranu.

  • Ak chcete použiť motív na všetky strany kreslenia, pravým tlačidlom myši kliknite na miniatúru a potom kliknite na položku Použiť na všetky strany.

   Tip: Môžete tiež kliknúť na miniatúru. Kliknutím na miniatúru aplikujete motív buď na aktuálnu stranu alebo na všetky strany kreslenia podľa toho, čo ste robili naposledy.

   Poznámky: 

   • Ak chcete odstrániť aktuálne farby motívov alebo efekty motívov zo všetkých tvarov, v skupine Motívy kliknite na položku Ďalšie Obrázok tlačidla a potom na položku Žiadny motív.

   • Niektoré motívy môžu obsahovať aj farbu pozadia. Ak chcete s motívom použiť novú farbu pozadia, na karte Návrh v skupine Pozadia kliknite na položku Pozadia a vyberte požadované pozadie.

   • Ak nechcete, aby sa na výtlačku zobrazila farba pozadia motívu, v dialógovom okne Tlač začiarknite okienko Žiadne pozadie.

   • Ak použijete motív, tento motív sa použije na všetky tvary pridané do kresby. AK chcete dočasne zakázať túto funkciu, v skupine Motívy kliknite na položku Ďalšie Obrázok tlačidla a odstráňte začiarknutie poľa Použiť motív na nové tvary.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného motívu

Ak chcete vytvoriť vlastné farby motívov, postupujte takto:

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na tlačidlo Farby a potom na položku Obrázok tlačidla Vytvoriť nové farby motívu.

 2. V dialógovom okne Nové farby motívu vyberte požadované farby alebo efekty a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Keď zmeníte farby motívu, farby v tlačidle Farby Obrázok tlačidla sa príslušne zmenia.

Ak chcete vytvoriť vlastné efekty motívov, postupujte takto:

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na tlačidlo Efekty a potom na položku Obrázok tlačidla Vytvoriť nové efekty motívu.

 2. V dialógovom okne Nové efekty motívu vyberte požadované farby alebo efekty a kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Pred vytvorením vlastného motívu použite najprv motív podobný motívu, ktorý chcete vytvoriť. Keď potom otvoríte dialógové okno Nové farby motívu alebo Nové efekty motívu, väčšina výberu je už hotová.

Na začiatok stránky

Duplikácia motívu

Ak chcete zduplikovať farby motívov, postupujte takto:

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Farby Obrázok tlačidla a potom pravým tlačidlo myši kliknite na miniatúru požadovaných farieb motívu a a začiarknite pole Duplikovať.

  Duplicitné farby motívu sa pridajú do zoznamu Farby Obrázok tlačidla v časti Vlastné.

Ak chcete zduplikovať efekty motívov, postupujte takto:

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Efekty Obrázok tlačidla a potom pravým tlačidlo myši kliknite na miniatúru požadovaných efektov motívu a a začiarknite pole Duplikovať.

  Duplicitné farby motívu sa pridajú do zoznamu Efekty Obrázok tlačidla v časti Vlastné.

Na začiatok stránky

Úprava vlastného motívu

Ak chcete upraviť farby motívov, postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Farby Obrázok tlačidla a potom v časti Vlastné pravým tlačidlo myši kliknite na miniatúru farby motívu, ktorú chcete upraviť, a vyberte Upraviť.

 2. V dialógovom okne Upraviť farby motívu vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete upraviť efekty motívov, postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Efekty Obrázok tlačidla a potom v časti Vlastné pravým tlačidlo myši kliknite na miniatúru efektov motívu, ktoré chcete upraviť, a vyberte Upraviť.

 2. V dialógovom okne Upraviť efekty motívu vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vstavané motívy programu Visio nemožno upravovať. Ak chcete zmeniť jeden zo vstavaných motívov, zduplikujte ho a potom upravte duplicitný motív.

Na začiatok stránky

Kopírovanie vlastného motívu do inej kresby

 1. Otvorte kresbu s vlastným motívom, ktorý chcete skopírovať.

 2. Vyberte tvar s použitým vlastným motívom.

 3. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Tlačidlo Kopírovať. .

 4. Otvorte kresbu, do ktorej chcete skopírovať vlastný motív.

 5. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Prilepiť. Farby a efekty vlastného motívu sa pridajú do zoznamu Farby Obrázok tlačidla a Efekty Obrázok tlačidla v časti Vlastné.

 6. Teraz môžete odstrániť tvar, ktorý ste prilepili do kresby.

Poznámka: Do programu Visio nemôžete skopírovať motív z iného programu balíka Microsoft Office, napríklad z programu PowerPoint alebo Word. Motív nemôžete skopírovať ani z programu Visio do iného programu balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Ako zabrániť, aby motívy neovplyvnili tvar

Motív nemusíte použiť na každý tvar v kresbe. Ak máte v kresbe napríklad dopravnú značku, zrejme nebudete chcieť pri použití motívu zmeniť farbu jej výplne alebo vzor.

Ak nechcete použiť motívy na určitý tvar, buď zakážete motívy pre tento tvar, alebo tvar ochránite pre farbami alebo efektmi motívu.

Poznámka:  Niektoré tvary v programe Visio sú predvolene nastavené tak, aby ich motívy neovplyvnili. Ak umožníte motívom ovplyvniť tiet tvary, môžete dostať neočakávané výsledky.

Zakázanie použitia motívov na tvar

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ukážte na položku Formát a potom odstráňte začiarknutie príkazu Povoliť motívy.

Ako ochrániť tvar pred farbami alebo efektmi motívov

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Vývojár v skupine Návrh tvaru kliknite na položku Zabezpečenie.

  Kde sa nachádza karta Vývojár?

  Kartu Vývojár zobrazíte takto:

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

  3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio kliknite na kartu Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  4. V zozname Prispôsobenie pása s nástrojmi vyberte položku Hlavné karty a potom v časti Hlavné karty začiarknite pole Vývojár.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Ochrana začiarknite pole Pred farbami motívu alebo Pred efektmi motívu.

Použite text, čiaru alebo farbu výplne, ktorá sa nemení s motívom.

 • Vyberte tvar.

 • Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Na karte Domov v skupine Tvar kliknite na položku Výplň alebo Čiara a potom v časti Štandardné farby vyberte jednu z farieb.

  • Na karte Domov v skupine Typ písma kliknite na tlačidlo Farba písma Tlačidlo Farba písma a potom v časti Štandardné farby vyberte jednu z farieb.

Na začiatok stránky

Odstránenie motívu z tvaru

 • Pravým tlačidlo myši kliknite na tvar, ukážte na položku Formát a kliknite na položku Odstrániť motív.

  Tip: Ak chcete odstrániť aktuálne farby motívov alebo efekty motívov zo všetkých tvarov, v skupine Motívy kliknite na položku Ďalšie Obrázok tlačidla a potom na položku Žiadny motív.

Na začiatok stránky

Odstránenie vlastného motívu

Ak chcete odstrániť farby motívov, postupujte takto:

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Farby Obrázok tlačidla a potom v časti Vlastné pravým tlačidlo myši kliknite na miniatúru farby motívu, ktorú chcete odstrániť, a vyberte Odstrániť.

Ak chcete odstrániť efekty motívov, postupujte takto:

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na tlačidlo Efekty Obrázok tlačidla a potom v časti Vlastné pravým tlačidlo myši kliknite na miniatúru efektov motívu, ktoré chcete odstrániť, a vyberte Odstrániť.

Poznámka: Vstavané motívy programu Visio nemožno odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×