Použitie pravidiel v aplikácii Outlook Web App na automatické preposielanie správ na iné konto

Preposlanie alebo presmerovanie e-mailových správ nastavením pravidiel pre doručenú poštu v aplikácii Outlook Web App.

Pomocou pravidiel pre doručenú poštu môžete na iné konto automaticky preposlať alebo presmerovať správy, ktoré boli odoslané do vašej poštovej schránky. Táto funkcia je užitočná v prípade, ak sa nebudete pripájať na svoje konto, ale chcete mať možnosť čítať a odpovedať na správy pomocou iného konta. Ak chcete nastaviť pravidlá pre doručenú poštu, prejdite na položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Možnosti > Usporiadať poštu alebo Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Možnosti > Pošta > Automatické spracovanie.

Obsah tohto článku

Ako automaticky presmerujem všetky správy na iné konto?

Ako automaticky prepošlem všetky správy na iné konto?

Čo ešte potrebujem vedieť o pravidlách presmerovania a preposielania správ?

Kde získam ďalšie informácie?

Ako automaticky presmerujem všetky správy na iné konto?

Presmerované správy sa zobrazujú tak, ako keby prichádzali od pôvodného odosielateľa. Pravidlo presmerovania správ použite, ak chcete, aby sa vaše odpovede na presmerované správy poslali pôvodnému odosielateľovi.

 1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do aplikácie Outlook Web App pomocou URL adresy získanej od osoby, ktorá spravuje e-maily vo vašej organizácii. Zadajte meno používateľa a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

 2. V hornej časti stránky vyberte položkuOutlook Prípadne vyberte položky Spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 > Outlook.

 3. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu > Možnosti a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Usporiadať poštu > Pravidlá pre doručenú poštu > Nové nové

   ALEBO

  • Pošta > Automatické spracovanie > Pravidlá pre doručenú poštu > Nové nové > Vytvoriť nové pravidlo pre prichádzajúce správy

 4. Zadajte názov svojho pravidla.

 5. V časti Po prijatí správy vyberte možnosť Použiť pre všetky správy.

 6. V časti Vykonať nasledovné vyberte položky Poslať ďalej, presmerovať alebo odoslať > Presmerovať správu na.

 7. Zadajte požadovanú e-mailovú adresu do poľa Komu alebo ju vyberte zo zoznamu kontaktov.

 8. Výberom tlačidla OK uložte výber a výberom tlačidla OK alebo Uložiť vytvorte pravidlo.

Ako automaticky prepošlem všetky správy na iné konto?

Preposlané správy sa zobrazujú ako správy, ktoré ste preposlali vy sami. Pravidlo preposielania správ použite, ak chcete, aby sa odpovede posielali na adresu, z ktorej sú správy preposlané, ale nie pôvodnému odosielateľovi.

 1. V hornej časti stránky v aplikácii Outlook Web App vyberte položky Nastavenia Ikona Nastavenia > Možnosti a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Usporiadať poštu > Pravidlá pre doručenú poštu > Nové nové

   ALEBO

  • Pošta > Automatické spracovanie > Pravidlá pre doručenú poštu > Nové nové > Vytvoriť nové pravidlo pre prichádzajúce správy

 2. V časti Po prijatí správy vyberte možnosť Použiť pre všetky správy.

 3. V závislosti od zobrazených nastavení vyberte niektorý z týchto krokov:

  • Poslať ďalej, presmerovať alebo odoslať > Poslať správu ďalej komu

   ALEBO

  • Ďalšie možnosti > Poslať ďalej, presmerovať alebo odoslať > Poslať správu ďalej komu

 4. Zadajte požadovanú e-mailovú adresu do poľa Komu alebo ju vyberte zo zoznamu kontaktov.

 5. Výberom tlačidla OK uložte výber a výberom tlačidla OK alebo Uložiť vytvorte pravidlo.

Čo ešte potrebujem vedieť o pravidlách presmerovania a preposielania správ?

 • Kópie presmerovaných alebo preposlaných správ zostanú vo vašej poštovej schránke. Ak pridáte akciu na odstránenie správy, správa sa presunie do priečinka Odstránené položky a bude sa započítavať do limitu vašej poštovej schránky. Ak limit poštovej schránky prekročíte, odosielanie alebo prijímanie nových správ sa môže zablokovať. Okrem toho, pravidlá presmerovania nemusia fungovať, kým neodstránite dostatočný počet správ, aby bola celková veľkosť správ nižšia ako limit poštovej schránky.

 • Pri vytváraní pravidla na preposlanie alebo presmerovanie správ môžete pridať viacero adries, na ktoré sa majú správy odosielať. Počet adries, na ktoré možno správy odosielať, však môže byť obmedzený nastaveniami vášho konta. Ak vytvoríte pravidlo s viac ako jednou adresou, otestujte ho, aby ste sa presvedčili, že funguje.

 • Ak chcete, aby sa pravidlo preposielania alebo presmerovania správ nepoužilo na všetky správy, vyberte inú možnosť ako Použiť pre všetky správy.

 • Je možné, že váš správca zablokoval možnosť použitia pravidiel preposielania alebo presmerovania na odosielanie správ do niektorej alebo viacerých cudzích domén. Po vytvorení pravidlo presmerovania alebo preposielania otestujte odoslaním správy na svoje konto z tretieho konta. Potom overte konto, ktoré je v pravidle preposielania alebo presmerovania nastavené ako cieľové.

Kde získam ďalšie informácie?

Ďalšie informácie o nastavení a spravovaní pravidiel doručenej pošty nájdete v téme Pravidlá pre doručenú poštu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×