Použitie príkazu "Otvoriť v programe Prieskumník" na riešenie problémov v službe SharePoint Online

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Úvod

Tento článok popisuje, ako pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník v SharePointe Online zobrazovať, kopírovanie a premiestňovanie súborov v knižnici. Článok sa zaoberá ako riešiť problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri použití tohto príkazu.

Procedúra

Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník sa otvorí lokálnej inštancie programu Windows Prieskumník, ktorý sa zobrazuje štruktúra priečinkov na serveri, ktorý hosťuje lokalita SharePoint. Potom môžete pracovať so súbormi v priečinku. Napríklad, môžete vykonať nasledujúce akcie:

 • Presuňte knižnice dokumentov

 • Vytváranie priečinkov

 • Premiestniť alebo kopírovať dokumenty z jednej knižnice do inej knižnice v rámci tej istej kolekcie lokalít alebo medzi kolekcie lokalít

 • Odstránenie viacerých dokumentov naraz

Poznámka: Ak použijete verzií knižnice SharePoint Online, dokument – História verzií nie je zachované, ak používate Windows Prieskumník na premiestnenie súborov tvoria jeden podlokalita ďalšie podlokality.

Používanie "Otvoriť v programe Prieskumník" v knižnici dokumentov SharePoint Online alebo OneDrive for Business

Pre knižnicu dokumentov

V knižnici dokumentov SharePoint Online, kliknite na kartu Knižnica na páse s nástrojmi a potom kliknite na ikonu Otvoriť v programe Prieskumník v skupine pripojiť a exportovať .

Ak nemáte k dispozícii na kartu Knižnica a používate nový vzhľad a navigácia skúsenosti pre knižnice dokumentov, kliknite na ponuku Zobraziť (napríklad Všetky dokumenty) v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku Zobraziť v Prieskumníkovi.

Ďalšie informácie o nový vzhľad a navigácia skúsenosti pre knižnice dokumentov nájdete v téme prepínanie predvoleného skúsenosti zoznamov alebo knižníc dokumentov z nové alebo klasické.

OneDrive for Business

Kliknite na kartu Knižnica na páse s nástrojmi a potom kliknite na ikonu Otvoriť v programe Prieskumník v skupine pripojiť a exportovať .

Ak nemáte k dispozícii na karte Knižnica , kliknite na ikonu ozubeného kolieska v ponuke nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi.

Poznámka: Ak nie je k dispozícii v ponuke NastavenieZobraziť pás s nástrojmi , musíte najprv kliknite na položku vrátiť do klasického OneDrive v ľavom dolnom rohu sa vráťte na klasické zobrazenie a potom vyberte položku Zobraziť Pás s nástrojmi možnosť. Ak sa chcete vrátiť do nového OneDrive zobrazenia, kliknite na prepojenie OneDrive v spúšťači aplikácií služieb Office 365.

Ďalšie informácie o tom, ako kopírovanie alebo premiestňovanie súborov v knižnici pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník, prejdite na Kopírovanie alebo premiestnenie súborov v knižnici pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník.

Riešenie problémov s "Otvoriť v programe Prieskumník" chybové hlásenia

Pri prechode do knižnice dokumentov služby SharePoint Online, zobrazí občasné pripojenie problémy alebo sa môže zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

 • Klient nepodporuje otvorenie tohto zoznamu v programe Windows Prieskumník

 • Budeme sa vyskytol problém otvorenie tohto umiestnenia v programe Prieskumník. Pridať túto webovú lokalitu do zoznamu dôveryhodných lokalít a skúste to znova.

 • Budeme sa vyskytol problém otvorenie tohto umiestnenia v programe Prieskumník. Ak chcete otvoriť v programe Prieskumník, budete musieť pridať túto lokalitu do zoznamu dôveryhodných lokalít a začiarknite políčko "Neodhlasovať ma" po prihlásení na lokalitu SharePoint Online. Ďalšie informácie nájdete v téme http://support.microsoft.com/kb/2629108.

 • Vyskytli sa problémy s otváraním túto knižnicu v Prieskumníkovi. Synchronizácia Knižnica vám lepšie skúsenosti.

  máte problémy s

Poznámka: Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník nefunguje v prehliadači Microsoft Edge.

Internet Explorer 10 s Windowsom 7 alebo Windows 8, nainštalujte rýchlu opravu na vyriešenie tohto problému

Ak používate Internet Explorer 10 s Windowsom 7 alebo Windows 8, rýchla oprava bola vydaná na vyriešenie tohto problému. Ďalšie informácie nájdete v téme chyba pri otváraní knižnice dokumentov lokality SharePoint v programe Windows Prieskumník alebo sieťovú jednotku do knižnice po nainštalovaní programu Internet Explorer 10.

Overenie služby Office 365

Uistite sa, že ste overovania služieb Office 365. Na vykonanie tohto kroku použite jeden z nasledujúcich postupov.

Metóda 1: Použitie "Neodhlasovať ma"

 1. Prihláste sa na lokalitu SharePoint Online pomocou Office 365 prácu alebo školy poverenia konta. Keď to urobíte, uistite sa, vyberte možnosť Neodhlasovať ma začiarkavacie políčko.

  Poznámka: Ak ste predtým nevybrali Toto nastavenie, môžete zistiť, či ste už prihlásení pri prechode na lokalitu SharePoint Online alebo Office 365 portal. V tomto prípade musíte najprv odhlásiť a znova sa prihláste pomocou uchovať prihlásenie začiarkavacie políčko. Ak chcete urobiť, postupujte nasledovne:

  1. Na páse s nástrojmi balíka Office 365, kliknite na šípku vedľa svojho mena používateľa.

  2. Kliknite na položku odhlásiť sa.

  3. Zavrite všetky okná prehliadača.

  4. Prejdite na portál služieb Office 365.

  5. Neodhlasovať ma začiarknite políčko, zadajte Office 365 prácu alebo školy poverenia konta a potom kliknite na položku Prihlásiť (ak je to potrebné).

 2. Otvorte knižnicu dokumentov v zobrazenie Prieskumníka.

Metóda 2: Použitie trvalých súborov cookie

Parameter UsePersistentCookiesForExplorerView rutiny typu cmdlet Set-SPOTenant, ktorý sa používa v SharePoint Online management shell umožňuje SharePoint vydávať špeciálne súborov "cookie", ktoré vám umožnia túto funkciu pracovať, aj keď Neodhlasovať ma prihlásení na nie je vybratá .

Po zapnutí tento parameter, zobrazí sa výzva po kliknutí na položku Otvoriť v programe Prieskumník v službe SharePoint Online v dialógovom okne, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky. Po kliknutí na Toto je súkromnom počítači, je uložená trvalá súborov "cookie". Preto už máte vyberte Neodhlasovať ma.

Táto metóda sa použijú iba na súkromnom počítači.

Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenie zabezpečenia programu Internet Explorer, ktorá hovorí "webovej stránky chce otvoriť webového obsahu pomocou tohto programu v počítači", je pravdepodobné, že SharePoint Online nepridá do zóny Dôveryhodné lokality v programe Internet Explorer. Nájdete v časti "Pridanie lokality SharePoint Online dôveryhodných lokalít" tohto článku, ďalšie informácie o pridávaní SharePoint Online dôveryhodné lokality.

Ďalšie informácie o tom, ako používať parameter spolu s rutiny typu cmdlet Set-SPOTenant a ďalšie informácie o tento parameter a trvalých súborov cookie, prejdite na Súbor SPOTenant.


Ďalšie informácie o prostredia správy SharePointu Online v téme Úvod do prostredia správy SharePointu Online.

Pridajte svoje SharePoint Online stránky alebo otvorený Explorer URL dôveryhodných lokalít

Uistite sa, že SharePoint Online alebo otvoriť v programe Prieskumník alebo adresy URL, boli pridané do zóny Dôveryhodné lokality v programe Internet Explorer. Ak chcete urobiť, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer.

 2. V závislosti od verzie programu Internet Explorer, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.

  • Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.

   Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje

 3. Kliknite na kartu zabezpečenie , kliknite na položku dôveryhodnélokalitya potom kliknite na položku lokality.

  Na kartu zabezpečenie v dialógovom okne Možnosti siete Internet

 4. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte URL adresu pre SharePoint Online alebo OneDrive for Business stránky a otvoriť v programe Prieskumník URL (ktoré používa – formát súborov alebo - myfiles), ktorú chcete pridať do zóny Dôveryhodné lokality a potom kliknite na položku pridať / C2 >.

  Zadajte napríklad https://contoso. sharepoint.com a https://contoso-files.sharepoint.com pre lokalitu. Prípadne zadajte https://contoso-myfiles.sharepoint.com a https://contoso-my.sharepoint.com pre knižnicu OneDrive for Business.

  Poznámka: v tomto príklade contoso predstavuje doménu, ktorú používate v organizácii.

  Tento krok zopakujte pre všetky ďalšie lokality, ktoré chcete pridať do tejto zóny.

  Uistite sa, že Otvoriť v programe Prieskumník funguje správne, musí obsahovať adresu URL lokality SharePoint alebo OneDrive for Business URL okrem "-súbory" (pre lokalitu) URL adresu alebo "-myfiles" (pre knižnicu OneDrive for Business) URL adresu.

  Dialógové okno dôveryhodné lokality

 5. Po pridaní každú lokalitu do zoznamu webové lokality , kliknite na tlačidlo Zavrieťa potom kliknite na tlačidlo OK.

Skontrolujte stav služby WebClient

Uistite sa, že sa použijú najnovšie aktualizácie Windowsu. Ak sa použijú najnovšie aktualizácie a problém pretrváva, skontrolujte, či je spustená služba WebClient. Ak chcete urobiť, postupujte nasledovne:

 1. Použite vhodný krok pre váš operačný systém:

  1. Pre systém Windows XP, Windows Vista a Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz services.msc, a stlačte kláves Enter.

  2. Pre Windows 8, kliknite na tlačidlo Štart, zadajte príkaz services.msca potom stlačte kláves Enter.

  3. Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012, kliknite na tlačidlo Štart, zadajte príkaz services.msc a potom stlačte kláves Enter. Ak služba WebClient nenachádza, musíte najprv nainštalovať Desktop Experience. Ďalšie informácie o tom, ako nainštalovať Desktop Experience, prejdite na Nainštalovať Desktop Experience.

 2. V zozname služby vyhľadajte služba WebClient a uistite sa, či sa jej stav v stĺpci stav nastavený na pracovať. Ak nie je nastavená na hodnotu spustená, dvakrát kliknite na službu WebClient otvorenie dialógového oknaVlastnostiWebClient, kliknite na tlačidlo Štarta potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak Typ spustenia pre službu WebClient nastavená na Vypnuté, tlačidlo Otvoriť v programe Prieskumník nefunguje správne, a nie je možné spustiť službu. Na zapnutie služby, v dialógovom okne Vlastnosti WebClient kliknite na možnosť rozbaľovacieho zoznamu Typ spustenia nastavenie a potom vyberte položku manuálne alebo Automatické. Po dokončení tohto kroku, kliknite na tlačidlo použiť, kliknite na tlačidlo Spustiť spustite službu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Riešenie pomaly "Otvoriť v programe Prieskumník" v počítačoch so systémom Windows 8 alebo Windows Server 2012

Pri prechode do knižnice dokumentov služby SharePoint Online, a potom kliknite na položku "Otvoriť v programe Prieskumník", môžu sa vyskytnúť problém, v ktorom je zoznam súborov a adresárov spomaliť, než sa predpokladalo. Rýchla oprava bola vydaná na vyriešenie tohto problému. Ďalšie informácie nájdete v téme pomalý výkon pri pripojení k zdieľanému priečinku WebDAV, Windows 8 alebo Windows Server 2012.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o práci s stránky knižnice v Prieskumníkovi prejdite na Možnosti práce s stránky knižnice v Prieskumníkovi.

Ďalšie informácie o práci so službou WebClient nájdete v nasledujúcich článkoch vedomostnej databázy Knowledge Base:

Stále potrebujete pomoc? Prejdite na Lokalitu Microsoft Community.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×