Použitie politík uzavretia a odstránenia lokality

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak lokality SharePointu už nepotrebujete, je vhodné ich odstrániť, pretože sa môžu rýchlo rozrásť. Zastarané lokality zaberajú ukladací priestor, sťažujú ľuďom hľadanie aktuálnych informácií a môžu tiež prekážať pri zachovávaní súladu.

Správcovia kolekcie lokalít môžu použiť politiky lokalít na zabránenie rozrastania lokalít. Politika lokality definuje životný cyklus lokality tak, že určí, kedy sa lokalita uzavrie a kedy bude odstránená. Politiky lokality sú užitočné najmä v prípade organizácií, ktoré umožňujú veľkému počtu používateľov vytvárať vlastné lokality. Pri vytváraní lokalít sa môže vyžadovať výber politiky lokality.

Poznámka: Ak kolekcie lokalít je priradená skupiny služieb Office 365, sa nezobrazí možnosť na vytvorenie politiky lokality v ponuke Nastavenie lokality.

Zatvorenie lokality naznačuje, že sa lokalita už viac nepoužíva a môže byť prípadne aj podľa plánu odstránená. Uzavreté lokality sa nezobrazujú v miestach, ako napríklad v Delve, môžu však byť spolu so svojím obsahom stále upravované tak, že používatelia na dosiahnutie lokality použijú URL.

Vytvorenie politík lokality

Podľa týchto krokov budete môcť vytvárať politiky lokality, ktoré budú k dispozícii na každej lokalite v kolekcii lokalít.

 1. Prihláste sa ako správca kolekcie lokalít a otvorte koreňovú lokalitu kolekcie lokalít.

 2. Kliknite na položku nastavenia   Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa nezobrazuje nastavenia lokality, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Niektoré stránky môžu vyžadovať vyberte položku obsah lokality a potom Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Politiky lokality.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť a potom vyberte niektorú z možností:

  Nezatvárať alebo neodstraňovať lokalitu automaticky. Ak sa pre lokalitu použije táto možnosť, vlastník lokality musí odstrániť lokalitu manuálne.

  Odstrániť lokality automaticky. Ak sa pre lokalitu použije táto možnosť, vlastník lokality musí manuálne uzavrieť lokalitu a potom sa lokalita automaticky odstráni. Politika, ktorá odstráni lokalitu automaticky, určuje pravidlo, kedy sa lokalita odstráni. Existujú tieto možnosti:

  • Odstránenie lokality spustí určitá činnosť. Treba definovať čas, ktorý musí uplynúť od spustenia činnosti pred samotným odstránením lokality. Spúšťačom môže byť buď vytvorenie lokality, alebo uzavretie lokality. Môžete napríklad vytvoriť politiku, ktorá odstráni lokalitu tri mesiace po jej uzavretí alebo politiku, ktorá odstráni lokalitu jeden rok po jej vytvorení.

  • Či má SharePoint poslať vlastníkovi lokality určitý čas pred jej plánovaným odstránením e-mail.

  • Či budú mať vlastníci lokalít možnosť oddialiť odstránenie lokality.

  Zavrieť a odstrániť lokality automaticky. Táto možnosť umožňuje rovnaké možnosti odstránenia lokality a vyžaduje stanovenie, ako dlho po vytvorení lokality sa má daná lokalita zavrieť.

  Ak chcete spravovať uzavretie lokality, automaticky spustite pracovný postup a potom lokality automaticky odstráňte. (k dispozícii v niektorých plánoch a verziách). S touto možnosťou máte na výber rovnaký spôsob odstránenia lokality, pričom je potrebné zadať pracovný postup, ktorý sa spustí, aby sa lokalita zatvorila. Keď sa pracovný postup ukončí, SharePoint zatvorí lokalitu. Vy určíte názov pracovného postupu, za aký čas po vytvorení lokality sa má pracovný postup spustiť a či sa má spúšťať pravidelne, až kým sa lokalita nezatvorí.

 5. Ak chcete, aby po uzavretí lokality bola koreňová lokalita a všetky podlokality iba na čítanie, vyberte položku Kolekcia lokality bude po uzavretí určená iba na čítanie..

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Manuálne zatvorenie lokality alebo opätovné otvorenie uzavretej lokality

 1. Prihláste sa ako vlastník lokality.

 2. Kliknite na položku nastavenia   Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa nezobrazuje nastavenia lokality, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Niektoré stránky môžu vyžadovať vyberte položku obsah lokality a potom Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa lokality kliknite na položku Uzavretie a odstránenie lokality.

 4. Ak chcete lokalitu zavrieť, kliknite na položku Zavrieť túto lokalitu teraz. Ak chcete lokalitu opätovne otvoriť, kliknite na položku Otvoriť túto lokalitu.

Výber politiky pre lokalitu

 1. Prihláste sa ako vlastník lokality.

 2. Kliknite na položku nastavenia   Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa nezobrazuje nastavenia lokality, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Niektoré stránky môžu vyžadovať vyberte položku obsah lokality a potom Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa lokality kliknite na položku Uzavretie a odstránenie lokality.

 4. Vedľa položky Politika lokality vyberte politiku a potom kliknite na položku OK.

Poznámka: Dátumy uzavretia a odstránenia lokality na stránke zobrazenej nižšie sú iba približné. Lokality sú uzavreté alebo odstránené úlohou časovača, ktorá je predvolene nastavená na spustenie raz za týždeň. Lokality sú preto zatvárané alebo odstraňované do jedného týždňa od dátumov uvedených na stránke Uzavretie a odstránenie lokality.

Stránka s uzavretím a odstránením lokality so zobrazenými dátumami

Manuálne odstránenie lokality

 1. Prihláste sa ako vlastník lokality.

 2. Kliknite na položku nastavenia   Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa nezobrazuje nastavenia lokality, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Niektoré stránky môžu vyžadovať vyberte položku obsah lokality a potom Nastavenie lokality.

 3. V časti Akcie lokality kliknite na položku Odstrániť túto lokalitu.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Informácie o odstránení kolekcie lokalít nájdete v téme Odstránenie kolekcie lokalít.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×