Použitie poľa typu Memo na ukladanie veľkého množstva informácií

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pole typu Memo môžu byť užitočné pre ukladanie veľkého množstva informácií o alfanumerický. Použiť pre tento typ údajov bude poznámku, komentáre, popis alebo poľa adresy, typ údajov Memo umožňuje až 65 536 alfanumerické znaky s možnosťami na nastavenie vlastností, ako je napríklad formátovanie textu vo formáte RTF. Pri použití typ údajov Memo vo webovej databáze, hodnoty, ktoré obsahujú viac ako 8,192 znakov sú skrátené.

Táto téma vysvetľuje postup na pridanie poľa typu memo do tabuľky v novom alebo existujúcom Microsoft Access 2010 na klientskej databázy.

Čo vás zaujíma?

Porozumieť typ údajov Memo

Spôsoby pridania poľa typu Memo

Pridanie poľa typu Memo v návrhovom zobrazení

Odstránenie poľa typu Memo

Vlastnosti poľa typu Memo

Porozumieť typ údajov Memo

Ak ste novým používateľom programu Access, nezabudnite, že údaje v databáze sa ukladajú do jednej alebo viacerých tabuliek. Môžete použiť rôzne zobrazenia na zobrazenie údajov, ako napríklad, údajové zobrazenie, formulára alebo zostavy. Každá tabuľka pozostáva zo skupiny polí (stĺpcov) a vlastností jednotlivých polí nastavený na prijímanie jeden špecifický typ údajov. Na ukladanie dátumov a časov nastaviť vlastnosť poľa pre údajov Date/Time zadajte napríklad. Môžete zadať veľké množstvo textových a číselných údajov v poli typu Memo. Tiež, ak návrhár databázy nastaví v poli na podporu formátovanie RTF, môžete použiť typy formátovania, ktoré nájdete v programoch na spracovanie, ako je napríklad Word. Môžete napríklad použiť iné písma a veľkosti písma pre určité znaky v texte a zjednodušenie ich tučné alebo kurzíva, a tak ďalej. Jazyk HTML (Hypertext Markup) značky môžete pridať aj k údajom. Ďalšie informácie o nastavení vlastnosti tabuľky nájdete v téme Úvod k tabuľkám.

Špecifikácie poľa Memo

Polia typu Memo v programe Access 2010 môžu obsahovať až 1 GB znakov alebo 2 GB ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), ktoré môžete zobraziť 65.535 znakov v textovom poli ovládacieho prvku formulára alebo zostavy. Okrem toho teraz môžete použiť formátovanie RTF na údaje v poli typu Memo. Môžete napríklad nastaviť farby, zmeniť písma a skontrolujte údaje, tučné alebo kurzíva.

Spôsoby pridania poľa typu Memo

Program Access poskytuje niekoľko spôsobov na pridanie poľa typu Memo do novej alebo existujúcej tabuľky. Môžete pridať pole v údajovom zobrazení alebo v návrhovom zobrazení novej alebo existujúcej tabuľky v databáze programu Access. Pri použití návrhového zobrazenia na pridanie poľa typu Memo, môžete tiež nastaviť niektoré vlastnosti poľa, napríklad vo formáte RTF, zoznam hodnôt vyhľadávania. Ďalšie informácie o vlastnostiach, ktoré môžete nastaviť pre pole typu Memo, nájdete v časti Vlastnosti poľa typu Memo.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Memo v údajovom zobrazení

Tieto kroky vysvetlené umiestniť nové pole typu Memo do tabuľky v údajovom zobrazení.

Pridanie poľa typu Memo na konci tabuľky

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na hlavičku stĺpca, kliknite na položku Pridať a vyberte položku Memo.

 3. Dvakrát kliknite na riadok hlavičky a zadajte názov nového poľa.

Analytický graf otvorený v novom okne prehliadača

Pridanie poľa typu Memo medzi dve polia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec napravo od pozície, ktoré chcete pridať nové pole typu Memo a vyberte položku Vložiť pole.

 2. Vyberte pole a kliknite na položku Polia Kreslenie

 3. Kliknite na položku Ďalšie polia a vyberte položku Memo .

 4. Dvakrát kliknite na riadok hlavičky a zadajte názov nového poľa.

locate the Memo field data type under more fields

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Memo v návrhovom zobrazení

Návrhové zobrazenie môžete použiť aj na pridanie poľa typu Memo do novej alebo existujúcej tabuľky. Na rozdiel od údajové zobrazenie, návrhové zobrazenie umožňuje ovládať každom pole alebo objekt v tabuľke. V tejto časti je vysvetlený postup na pridanie poľa typu Memo do existujúcich alebo nových tabuliek a ako nastaviť pole typu Memo na úpravu textu vo formáte RTF.

Pridanie poľa typu Memo do existujúcej tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete pridať pole typu Memo na a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V stĺpci Názov poľa v návrhárovi zadajte názov poľa typu Memo. Príklad: "Adresa", "Poznámky" alebo "Poznámky".

 3. Kliknite na stĺpec Typ údajov vedľa názvu poľa a vyberte položku Memozo zoznamu.

  add a new fieldto a table from design view

 1. Uložte zmeny.

  Poznámka: Na table Vlastnosti poľa použiť nastavenie vlastností pre jednotlivé polia. Napríklad, môžete použiť tablu, ak chcete zmeniť formát textu na formát RTF alebo zmeňte hodnoty vo vyhľadávacom poli.

Pridanie poľa typu Memo do novej tabuľky

 1. Na karte súbor dvakrát kliknite na položku Otvoriť.

 2. VOtvorte dialógové okno, vyberte a otvorte databázu.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu dokumentu pre novú tabuľku a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 5. Ak sa zobrazí dialógové okno Uložiť ako, zadajte názov pre novú tabuľku.

 6. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov poľa. Pre pole typu Memo sa obyčajne zadávajú názvy ako Komentáre alebo Poznámky.

 7. Kliknite na stĺpec Typ údajov vedľa názvu poľa a zo zoznamu vyberte oznamu.

 8. Uložte zmeny.

  Tip: Na table Vlastnosti poľa použiť nastavenie vlastností pre jednotlivé polia. Napríklad, môžete použiť tablu, ak chcete zmeniť formát textu na formát RTF alebo zmeňte hodnoty vo vyhľadávacom poli.

Ak naviažete textové pole na pole typu memo, musíte nastaviť vlastnosti Formát textu pre textové pole na Text vo formáte RTF.

Ďalšie informácie o formátovaní údajov vo formáte RTF nájdete v téme zadávanie alebo úprava údajov v ovládacom prvku alebo stĺpci, ktorý podporuje textu vo formáte RTF.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa typu Memo

Odstránenie poľa typu Memo z tabuľky môžete použiť údajovom zobrazení alebo v návrhovom zobrazení.

Upozornenie: 

Ak chcete odstrániť pole typu Memo, ktorá obsahuje údaje, údaje sa stratia natrvalo a odstránenie nie je možné vrátiť späť. Zálohujte databázu pred odstránením polí tabuliek alebo iných súčastí databázy.

Odstránenie poľa typu Memo v údajovom zobrazení

 1. Otvorte databázu a na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

 2. Vyhľadajte pole typu Memo, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky (názov) a kliknite na položku Odstrániť pole.

 3. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

Odstránenie poľa typu Memo v návrhovom zobrazení

 1. Otvorte databázu a na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na selektor riadka (prázdny štvorec) vedľa poľa typu Memo a kliknite na položku Odstrániť riadky.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Vlastnosti poľa typu Memo

Pri používaní návrhového zobrazenia na pridanie poľa typu Memo do tabuľky je možné nastaviť a zmeniť niektoré vlastnosti poľa. Nasledovná tabuľka obsahuje vlastnosti poľa typu Memo a popisuje ich funkcie vrátane dôsledkov nastavenia a zmien vo vlastnostiach.

Vlastnosť

Použitie

Formát

Zadajte znaky vlastného formátovania na definovanie formátu zobrazenia. Tu definované formáty sa zobrazia v údajových hárkoch, formulároch a zostavách.

Popis

Špecifikuje názov textového poľa. Táto vlastnosť podporuje až 2 048 znakov. Ak nezadáte popis, program Access použije predvolený názov poľa.

Predvolená hodnota

Zadaná hodnota automaticky priradí k tomuto poľu, pri pridaní nového záznamu. Napríklad, ak zadáte hodnotu, ako napríklad "zadajte maximálne 65 KB textu." Pritom by upozorní používateľov, môžete ich zadať 255 znakov.

Overovacie pravidlo

Určuje požiadavky na údaje zadávané do záznamu, poľa alebo ovládacieho prvku. Ak používatelia zadajú údaje, ktoré porušujú pravidlo zadané pre dané pole, na určenie výsledného chybového hlásenia môžete použiť vlastnosť Text overenia. Maximálna dĺžka je 2 048 znakov.

Ďalšie informácie o používaní overovacích pravidiel nájdete v článku obmedzenie vstupu údajov prostredníctvom overovacieho pravidla.

Overovací text

Určuje text v chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď používatelia porušia overovacie pravidlo. Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku obmedzenie vstupu údajov prostredníctvom overovacieho pravidla.

Povinné

Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu Áno, musí sa zadať hodnota do poľa alebo do iných ovládacích prvkov viazaných na pole. Táto hodnota nesmie byť Null.

Povoliť nulovú dĺžku

Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu Áno, do poľa možno zadávať reťazce s nulovou dĺžkou. Reťazec nulovou dĺžkou neobsahuje žiadne znaky a môžete ho použiť na označenie toho, že pre dané pole nepoznáte hodnotu. Reťazec s nulovou dĺžkou môžete vložiť zadaním dvoch dvojitých úvodzoviek bez medzery uprostred ("").

Indexované

Indexy možno použiť na zrýchlenie dotazov, operácií zoraďovania a zoskupovania spustených pri obrovskom množstve údajov. Indexovaním môžete zabrániť tomu, aby používatelia zadávali duplicitné informácie. Možnosti:

 • Žiadne: vypne indexovanie (predvolená možnosť)

 • Áno (duplicity povolené): Indexuje pole a povoľuje duplicitné hodnoty. Napríklad, máte duplicitné meno a priezvisko.

 • Áno (bez duplicít):  Indexuje pole a nepovoľuje duplicitné hodnoty.

Kompresia kódu Unicode

Program Access používa kód Unicode na vyjadrenie údajov v poliach typu Text, Memo a Hyperlink. Kód Unicode zaberá viac priestoru na disku, pretože používa 2 bajty na znak (namiesto 1 bajtu). Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru, nastavte predvolenú hodnotu vlastnosti Kompresia kódu Unicode pre polia typu Text, Memo alebo Hyperlink na Áno. Ak je vlastnosť nastavená na hodnotu Áno, každý znak, ktorého prvý bajt je nula, sa pri uložení skomprimuje a pri opätovnom načítaní sa znova rozbalí.

Údaje v poli typu Memo nie sú skomprimované, pokým údaje zaberajú na disku 4 096 bajtov alebo menej po kompresii. Preto môže byť obsah v jednom zázname poľa typu Memo skomprimovaný a v inom nie.

Režim IME

Určuje editor metódy vstupu, čo je nástroj na používanie anglických verzií programu Access s poľami vytvorenými v japonských alebo kórejských verziách. Predvolená hodnota: Bez kontroly. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Režim vety IME

Určuje typ údajov, ktoré je možné zadať použitím editora metódy vstupu. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Inteligentné značky

Zadajte jednu alebo viaceré inteligentné značky pre pole a ovládacie prvky viazané na pole. Inteligentné značky sú súčasti, ktoré rozlišujú typy údajov v poli a umožňujú vykonávať akcie podľa tohto typu. V poli E-mailová adresa môže napríklad inteligentná značka spustiť novú e-mailovú správu alebo pridať adresu do zoznamu kontaktov.

Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača Ak chcete zobraziť zoznam dostupných inteligentné značky.

Formát textu

Povoľuje alebo zakazuje úpravu vo formáte RTF. Ak chcete povoliť formát RTF, kliknite na položku Formát RTF.

Poznámka: Ak v poli povolíte formát RTF a potom k tomuto poľu naviažete ovládací prvok textového poľa, aj pre daný ovládací prvok musíte povoliť úpravu vo formáte RTF.

Zarovnanie textu

Určuje zarovnanie údajov v poli typu Memo. Máte k dispozícii nasledovné voľby:

 • Všeobecné: Zarovná text doľava a čísla a dátumy vpravo

 • Vľavo: zarovná text, dátumy a čísla doľava

 • Centrum: vycentruje text, dátumy a čísla

 • Doprava: zarovná text, dátumy a čísla doprava

 • Distribuovať: rozmiestni text, dátumy a čísla rovnomerne vzhľadom na obe strany poľa alebo textového poľa

Len priložiť

Určuje, či sa majú sledovať zmeny hodnôt polí.

Existujú dve položky:

 • Áno: sleduje zmeny. Na zobrazenie histórie hodnotu pole, kliknite pravým tlačidlom myši na pole a potom kliknite na položku Zobraziť históriu stĺpca.

 • Žiadne: nezaznamená zmeny.

Upozornenie: Výberom nastavenia Nie sa odstráni celá história hodnôt stĺpca.


Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×