Použitie panelov úloh v klientovi programu Microsoft Project Online pracovnej plochy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak používate Project Online účastníka, môžete pracovať s projektmi v lepší spôsob, ako v programe Project Online pracovnú plochu. Ak sa používajú na používanie Kanban pre metodiky Scrum na spravovanie projektov, Project Online klientových umožňuje vytváranie a spravovanie projektov známych spôsobom pomocou zobrazenia panela úloh projekty a možnosť vytvoriť na základe šprinty projekty.

Dôležité: 

 • Funkcie opísané v tomto článku sú dostupné s verziou projektu, ktoré sú k dispozícii pre Project Online predplatné iba. Kontrola verzie projektu, ktoré používate, otvorte projekt, vyberte položky súbor a potom vyberte konto. V časti Informácie o produkte, máte verziu predplatného, ak sa zobrazí nasledovné: Snímka obrazovky s názvom Predplatený produkt: Microsoft Project Online Desktop Client, ako sa zobrazuje v sekcii Projectu Súbor > Konto.

 • Pre organizácie, ktoré nastavili v službách Office 365 výberové vydanie, sa postupne zavádzajú ďalšie funkcie. Preto sa táto funkcia zatiaľ možno vôbec nezobrazuje alebo môže vyzerať inak, ako je popísané v článkoch Pomocníka.

V tomto článku získate informácie o týchto možnostiach:

Zobrazenie projektu v panel úloh

Ak sa používajú na prácu s projektmi s Kanban funkcie, ako napríklad panely, Project vám umožní zobraziť a spravovať svoje existujúce projekty tradičné "vodopádový" v zobrazení panel úloh.

Zobrazenie projektu v panel úloh:   

 • Otvorte projekt a potom na karte Zobraziť kliknite v časti Zobrazenie úloh vyberte Panel úloh.

  Panel úloh na páse s nástrojmi Zobraziť

  Vaše projektové úlohy sa zobrazia ako panely v zobrazení panel úloh.

  Zobrazenie panela úloh

Poznámka: V prípade projektovej úlohy chcete zobraziť v zobrazení na panel úloh, zobrazenie palube nastavenie úloh, je potrebné nastaviť na Áno (predvolené nastavenie).

Ak chcete zmeniť prezentáciu na palube nastavenie pre úlohu:   

 1. Otvorenie projektu v Zobrazení Ganttovho grafu.

 2. V Ganttovom grafe v rámci projektu, vyberte položku Pridať nový stĺpec.

 3. V zozname začiarknite políčko Zobraziť na palube.

  Zobrazenie na palube nastavenia pre úlohy
 4. Zobraziť palube stĺpec zobrazí hodnotu pre každú úlohu (Áno / nie ).

 5. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, kliknite na položku hodnoty pre úlohu a vyberte hodnotu, ktorú chcete zmeniť.

 6. Uložte zmeny.

Pridanie ďalších informácií do karty panela úloh

Ak úlohy sú zobrazené v zobrazeniach Panel úloh, úlohu "pohľadnice" zobrazí predvolene niekoľko základného polia spolu s názvom úlohy (zdroj priradený k a začiarknutie, ak dokončené úlohy). Môžete poskytnúť viac informácií na kartách úloh projektu (napríklad vlastné pole informácie) pomocou funkcie Prispôsobenie karty panel úloh. To vám umožní zobraziť informácie pre až do piatich vlastné polia v každej karty úlohy, ako aj vyberte základný polia, ktoré sa zobrazí.

Ak chcete prispôsobiť úlohy karty pre projekt:   

 1. Kliknite na kartu Formát a potom vyberte položku Prispôsobiť karty.

  Prispôsobenie karty
 2. Na stránke Prispôsobiť karty panela úloh vyberte v časti Polia Base Base polia, ktoré chcete zobraziť.

 3. V časti Ďalšie polia, kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte položku vlastné pole, ktoré chcete zobraziť. Môžete vybrať až do piatich vlastné polia.

  Prispôsobenie konfigurácie nastavení karty
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Teraz by sa mala Zobraziť všetky úlohy karty na zobrazenie projektu s poľami, ktoré ste vybrali.

  Karta úlohy prispôsobenia.

Poznámka: Prispôsobenie nastavení karty sú špecifické pre projekt, v ktorej sa nastavujú. Ak chcete zobraziť tie isté prispôsobenia v iných projektoch, musíte nakonfigurovať ich pre príslušné projekty aj.

Pridanie šprinty do existujúceho projektu

Teraz už môžete zobraziť a spravovať projektu prostredníctvom panela úloh, projekt môžete k nemu pridávať šprinty. Po pridaní viac šprinty do projektu, šprinty kartu vám poskytne šprinty ďalšie funkcie.

Ak chcete pridať šprinty do projektu:

 1. Na karte projekt vyberte položku Spravovať šprinty.

  Šprinty tlačidlo Spravovať
 2. Na stránke Správa šprinty sa predvolene pridá svoj prvý šprint. Dĺžka a začatie informácie uvedené Sprint 1 môžete upraviť:

  • Dĺžka: trvania sprintu.

  • Spustenie: dátum začatia šprinte.

 3. V časti Pridanie Sprint zadajte informácie pre ďalšie šprinty, ktorú chcete pridať:

  • Spustenie Sprint: dátum začatia sprint pridávate.

  • Trvanie: dĺžka v čase za šprint (napríklad jeden týždeň).

 4. Vyberte možnosť Pridať Sprint. Tým sa pridá ďalší šprint do projektu.

  Správa šprinty
 5. Po pridaní vašej šprinty, vyberte položku OK.

Po pridaní ďalších šprinty do projektu, šprinty karty sa zobrazia na páse s nástrojmi, vďaka ktorej môžete spravovať svoje sprint funkcie v programe project. Pomocou týchto funkcií je opísané v časti plánovanie projektu so šprinty .

Karta šprinty

Vytvorenie nového projektu šprinty

Nielenže môžete pridať šprinty do existujúceho projektu, ale môžete tiež vytvoriť nové projekty na základe šprinty šprinty projektu šablóny.

Ak chcete vytvoriť nový projekt šprinty:

 1. Vyberte ponuku súbor, vyberte položku nový a v najvýznamnejšie vyberte Šprinty projektu.

  Šablóna programu Project šprinty
 2. Sprint plánovanie panela bude zobrazovať, čo vám umožní pridať vaše projektové úlohy a presuňte ich do rôznych sprint cyklov.

  Šprinty plánovanie panela

Naplánovať projekt s šprinty

Na spustenie projektu s šprinty v projekte, musíte najprv pridanie úloh do projektu, a potom priradiť úlohy šprintya nakoniec premiestnenie úloh vo všetkých oblastiach , ako je váš tím pracuje a dokončí ich. Potom môžete použiť šprinty zobrazenia, ak chcete Zobraziť úlohy priradené k konkrétnych šprinty.

Môžete zobraziť všetky aktívne úlohy v zobrazení Ganttovho grafu a spravovať pomocou obe metódy tradičnej vodopádový a s šprinty. Môžete tiež spustiť len podmnožinu tradičné projekte pomocou šprinty. Pozrite si tému Správa úloh s šprinty v Ganttovom grafe.

Pridanie úloh do projektov

Najjednoduchším spôsobom, ako pridať nové úlohy do projektu šprinty je:

 • Zobrazenie panela úloh: vyberte tlačidlo Nová úloha v zobrazení panela úloh na vytvorenie novej úlohy.

 • Zobrazenie Ganttovho grafu: úloh pridať pomocou zobrazenia Ganttovho grafu sa ich pridať aj do úlohy panely aj.

 • Zobrazenie panela úloh hárka: Podobne môžete pridať nové úlohy pomocou ľubovoľného zobrazenia hárka panel úloh.

Každá z vyššie uvedených metód pridá novú úlohu v stĺpci Nespustilo panel úloh.

Nezačaté úlohy

Priradenie úlohy šprinty

Po vytvorení zoznamu úloh pre projekt, ktorý zoradiť tieto úlohy do šprinty podľa Ak chcete tieto úlohy. Najprv je potrebné definovať sprint dĺžka a dátumy, a potom môžete Premiestniť úlohy na konkrétne šprinty.

Definovanie dĺžky a dátumov šprintov:   

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov sa dostanete na stránku Spravovať šprinty.:

  • Na karte šprinty, vyberte položku Spravovať.

  • Na karte projekty v skupine vlastnosti, vyberte položku Spravovať šprinty.

 2. Na stránke Správa šprinty sa predvolene pridá svoj prvý šprint. Dĺžka a začatie informácie uvedené Sprint 1 môžete upraviť:

  • Dĺžka: trvania sprintu.

  • Spustenie: dátum začatia šprinte.

 3. V časti Pridanie Sprint zadajte informácie pre ďalšie šprinty, ktorú chcete pridať:

  • Spustenie Sprint: dátum začatia sprint pridávate.

  • Trvanie: dĺžka v čase za šprint (napríklad jeden týždeň).

 4. Vyberte možnosť Pridať Sprint. Tým sa pridá ďalší šprint do projektu.

  Správa šprinty

Presunutie úloh do konkrétnych šprintov:   

 1. Na karte šprinty kliknite v skupine zobrazenia vyberte položku plánovanie a potom vyberte Sprint plánovanie panela.

 2. V časti Plánovací panel šprintov presuňte úlohy zo stĺpca Žiadny šprint do ľubovolného šprintu, v ktorom ich chcete plniť.

  Presuňte úlohu na šprint.

Tipy: Úlohy k šprintom môžete priraďovať aj v zobrazení hárka tak, že zmeníte obsah stĺpca Šprint. Prechod na zobrazenie hárka:

 1. Ak ste v zobrazení panela, kliknite na kartu Formát .

 2. V skupine zobrazenie vyberte hárok.

Presunutie úloh na paneli

Ako váš tím pracuje na úlohách v rámci konkrétnych šprinty, ich môžete premiestniť cez vaše panel úloh na sledovanie priebehu dokončenia.

 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov prejdite do Aktuálneho Sprint panel zobrazenia:

  • Na karte šprinty v skupine zobrazenia vyberte Sprint, potom Aktuálne Sprint Rady.

  • Na karte zobrazenie v skupine Zobrazenia úloh vyberte Panel úloh, potom Ďalšie zobrazenia, a potom vyberte Aktuálny Sprint panela.

 2. Na začiatku sú v Projecte k dispozícii tri stĺpce: Nasleduje, Prebieha a Hotovo.

  Aktuálne Sprint panela

  • Ak chcete zmeniť názov stĺpca, kliknite pravým tlačidlom myši na názov stĺpca, vyberte položku Premenovať, zadajte nový názov a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pridať ďalšie stĺpce, napravo od posledného stĺpca vyberte položku Pridať nový stĺpec, zadajte názov a potom stlačte kláves Enter.

 3. Myšou presuňte úlohy do stĺpcov, ktoré zodpovedajú ich stavu.

  Presun úlohy v aktuálnej šprinty panela.

Tipy: Stav úlohy môžete zmeniť aj v zobrazení hárka zmenou obsahu stĺpca Stav panela. Prechod na zobrazenie hárka:

 • Na karte šprinty v skupine zobrazenia vyberte Sprint, potom Aktuálny hárok Sprint.

 • Na karte zobrazenie v skupine Zobrazenia úloh vyberte položku Panel úloh a potom vyberte položku Hárok na panel úloh.

Pozrite si tému úlohy priradené k konkrétnych šprinty

Zobrazí všetky úlohy priradené špecifické šprinty panel úloh zobrazení je k dispozícii na karte šprinty.

Sprint zobrazenia
 1. Vyberte kartu šprinty Zobraziť na páse s nástrojmi šprinty.

 2. Na páse s nástrojmi, vyberte Sprinta z rozbaľovacieho zoznamu vyberte konkrétne šprint, ktoré chcete zobraziť.

  Napríklad výber Sprint 2 by Zobrazenie úloh pre túto konkrétnu sprint Sprint paneli.

  Zobrazenie panela Sprint pre konkrétne sprint

Môžete zobraziť aj úlohy, ktoré nie sú priradené k šprinty tak, že vyberiete Bez Sprint.

Spravovanie agilných úloh v Ganttovom grafe

Bez ovplyvnenia prezeranie môžete sledovať vaše projektové úlohy v tradičných vodopádový zobrazenia a úlohy panely v rovnakom čase. Zobrazenie panelov úloh pridať informácie k úlohám, ale neberte preč Ganttovho grafu Podrobnosti o úlohe. Nebudú zobrazovať všetky podrobnosti o úlohe v zozname zobrazenia na panel úloh, ale všetky stále bude k dispozícii v iných zobrazeniach Projectu.

Môžete obmedziť úlohy, ktoré sa zobrazia vo svojich zobrazeniach panel úloh – napríklad ak máte veľkého projektu a len chcete sledovať malá časť pomocou šprinty.

Ak chcete spravovať úlohy, ktoré sa zobrazujú v zobrazení panela úloh:   

 1. Na páse s nástrojmi Úloha vyberte položku Ganttov graf.

 2. Vyberte posledný stĺpec v tabuľke: Pridať nový stĺpec.

 3. V zozname stĺpcov, vyberte položku Zobraziť palube.

 4. Všetky úlohy sú nastavené na Áno v tomto stĺpci automaticky. Odstránenie úlohy z zobrazení aktívne, zmeňte hodnotu Zobraziť palube stĺpec na hodnotu No. Túto úlohu už sa zobrazia v zobrazení na panel úloh.

  Zobrazenie na palube nastavenie

Získajte panel úloh správy

Projekt poskytuje vstavaný panel úloh správy o úlohy, v práci alebo šprint stav.

Ak chcete nájsť zostavy služby panel úloh:   

 1. Na páse s nástrojmi zostavy , vyberte v časti Zobraziť zostavy Panel úloh.

 2. Vyberte správu.

  Príklad jednej z týchto zostáv:

  Snímka obrazovky so zostavou Aktuálny šprint – stav práce v Projecte

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×