Použitie opätovne použiteľného obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Možnosť opätovného použitia obsahu je užitočná v každom publikačnom prostredí. Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje možnosť opätovne použiť obsah vo všetkých kolekciách lokality, ktoré majú publikačné funkcie povolené pomocou zoznamu Opätovne použiteľný obsah.

Do zoznamu Opätovne použiteľný obsah môžete pridať položky a vytvoriť v ňom kategórie a priečinky, ktoré vám pomôžu organizovať tieto položky. Keď pridáte položky do zoznamu Opätovne použiteľný obsah, tieto položky môžete pridať do obsahu stránky pomocou nástroja na výber opätovne použiteľného obsahu.

Obsah tohto článku

Čo je opätovne použiteľný obsah zoznamu?

Prečo používať opätovne použiteľného obsahu?

Kedy mám používať opätovne použiteľného obsahu?

Ako používa opätovne použiteľného obsahu?

Čo je opätovne použiteľný obsah?

Zoznam Opätovne použiteľný obsah predstavuje kolekciu obsahu, ktorú vytvoríte pre kolekciu lokality. Táto kolekcia obsahu je uložená vo forme zoznamu položiek. Každá položka opätovne použiteľného obsahu pozostáva z textu vo formáte HTML alebo obyčajného textu. Jej automatické aktualizácie môžu, ale nemusia byť určené.

Opätovne použiteľný obsah vo formáte HTML môže obsahovať text a prvky HTML, ako sú napríklad obrázky, tabuľky a zoznamy. Štýl a formátovanie týchto prvkov HTML sa môže použiť podľa potreby.

Opätovne použiteľný obsah, ktorý pozostáva z obyčajného textu, môže obsahovať iba text bez použitia štýlov a formátovania.

Ak ja nastavená automatická aktualizácia položky opätovne použiteľného obsahu, obsah sa vloží na webové stránky ako odkaz len na čítanie a obsah stránky sa aktualizuje pri zmene položky.

Ak aktualizácia položky opätovne použiteľného obsahu nie je nastavená, obsah sa vloží ako kópia na webovú stránku a pri zmene položky sa neaktualizuje.

Na začiatok stránky

Na čo sa používa opätovne použiteľný obsah?

Existujú dva základné scenáre, v ktorých je opätovne použiteľný obsah najužitočnejší:

 • Označenie a politika     Opätovne použiteľný obsah môžete použiť na vytvorenie položiek HTML s firemným vzhľadom, ktoré sa musia presne zhodovať v celej kolekcii lokality, ako je napríklad logo spoločnosti alebo názov produktu. Podobne môžete použiť opätovne použiteľný obsah na vytvorenie obsahu politiky, ako je napríklad politika ochrany osobných údajov alebo licenčná zmluva. Keď použijete opätovne použiteľný obsah na tieto účely, mali by ste zadať automatickú aktualizáciu obsahu. Zabezpečíte tým jeho rovnaké zobrazenie v celej kolekcii lokality.

 • Šablóny     Opätovne použiteľný obsah môžete použiť na vytvorenie východiskových bodov pre autorov stránky. Môžete mať napríklad štandardný úvod s vyhlásením, ktorý sa má zobraziť na začiatku všetkých článkov s názormi publikovaných v kolekcii lokality.

Na začiatok stránky

Kedy je možné použiť opätovne použiteľný obsah?

Opätovne použiteľný obsah môžete použiť vždy, keď použijete editor HTML na úpravu obsahu, ktorý je zahrnutý v ovládacom prvku poľa Obsah stránky.

Poznámka: Hoci sa editor HTML používa aj na úpravu obsahu, ktorý je zahrnutý vo webová časť Editor obsahu, opätovne použiteľný obsah nie je k dispozícii vo webovej časti.

To, či stránka obsahuje ovládací prvok poľa Obsah stránky, závisí od rozloženia stránky, ktoré sa používa na vytvorenie stránky. Program Office SharePoint Server 2007 poskytuje niekoľko rozložení stránok, ktoré obsahujú ovládacie prvky poľa Obsah stránky. Môžete vytvoriť aj vlastné rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládacie prvky poľa Obsah stránky pomocou nástrojov na vytváranie webových stránok, ktoré spolupracujú s programom Office SharePoint Server 2007, ako je napríklad nástroj Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Program Office SharePoint Server 2007 poskytuje nasledovné rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládací prvok poľa Obsah stránky:

 • Stránky s článkami     Existujú štyri rozloženia stránok s článkami, z ktorých všetky majú ovládací prvok poľa Obsah stránky:

  • stránka s článkom len s telom,

  • stránka s článkom s obrázkom vľavo,

  • stránka s článkom s obrázkom vpravo,

  • stránka s článkami so súhrnnými prepojeniami.

 • Uvítacie stránky     Existuje niekoľko rozložení uvítacích stránok, z ktorých tri majú ovládací prvok poľa Obsah stránky:

  • domovská stránka Intranetu,

  • Uvítacia stránka so súhrnnými prepojeniami.

  • uvítacia stránka s obsahom.

Na začiatok stránky

Ako sa používa opätovne použiteľný obsah?

Existujú dva aspekty použitia opätovne použiteľného obsahu: vytvorenie položiek pre zoznam Opätovne použiteľný obsah a pridanie položiek z tohto zoznamu na stránku.

Pridanie položky do zoznamu Opätovne použiteľný obsah

Ak chcete pridať položku do zoznamu Opätovne použiteľný obsah, musíte mať povolenia prispievateľa pre kolekciu lokality, ktorá obsahuje zoznam. Ak chcete pridať položku do zoznamu Opätovne použiteľný obsah, použite nasledovný postup:

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokality v ponuke Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality. Otvorí sa stránka Obsah celej lokality.

 2. Na stránke Obsah celej lokality v časti Zoznamykliknite na položku Opätovne použiteľný obsah. Otvorí sa zoznam opätovne použiteľného obsahu.

 3. Na paneli s nástrojmi zoznamu kliknite na šípku vedľa položky Nové a potom kliknite na položku Opätovne použiteľný obsah HTML aleboOpätovne použiteľný text. Otvorí sa stránka Nová položka.

  Poznámka: V zozname Opätovne použiteľný obsah môžete vytvoriť aj priečinky kliknutím na položku Nový priečinok v ponuke Nové. Priečinky môžete použiť na organizovanie položiek zoznamu. Ak chcete v niektorom z týchto priečinkov vytvoriť opätovne použiteľný obsah, kliknite na tento priečinok a potom pokračujte od začiatku tohto kroku.

 4. Na stránke Nová položka môžete nastaviť nasledovné vlastnosti položky:

  • Nadpis      Musíte zadať nadpis položky. Nadpis sa zobrazí v zozname Opätovne použiteľný obsah ako názov položky.

  • Poznámky      Môžete zadať poznámky o položke. Poznámky sa môžu formátovať pomocou panela s nástrojmi v hornej časti okna Poznámky. V niektorých zobrazeniach zoznamu Opätovne použiteľný obsah, vrátane predvoleného zobrazenia sa tieto poznámky zobrazia v stĺpci Poznámky.

  • Kategória obsahu      Kategóriu obsahu môžete vybrať zo zoznamu, ak sú nejaké kategórie definované. Kategórie obsahu môžu definovať správcovia lokality alebo vlastník zoznamu Opätovne použiteľný obsah úpravou stĺpca Kategória obsahu v zozname opätovne použiteľného obsahu.

  • Automatická aktualizácia      Ak chcete položky sa automaticky aktualizuje, vyberte položku Automatické aktualizácie.

  • Opätovne použiteľný obsah HTML alebo Opätovne použiteľný text     Pre opätovne použiteľný obsah HTML kliknite na položku Upraviť obsah na otvorenie editora HTML. Potom môžete vytvoriť opätovne použiteľný obsah pomocou editora HTML. Pre opätovne použiteľný text zadajte text do poľa Opätovne použiteľný text na vytvorenie položky opätovne použiteľného obsahu.

Pridanie opätovne použiteľného obsahu na stránku

Ak chcete pridať položku zo zoznamu Opätovne použiteľný obsah na stránku, použite editor HTML.

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať opätovne použiteľný obsah, kliknite v ponuke Akcie lokality na položku Upraviť stránku.

 2. V ovládacom prvku poľa Obsah stránky kliknite na položku Upraviť obsah. Otvorí sa editor HTML a zobrazí obsah stránky.

 3. V okne editora HTML Vložiť opätovne použiteľný obsah panela s nástrojmi tlačidlo Obrázok tlačidla . Vyberte opätovne použiteľný obsah dialógové okno webová stránka sa otvorí a zobrazí obsah opätovne použiteľný obsah zoznamu.

 4. V zozname Opätovne použiteľný obsah vyhľadajte položku, ktorú chcete pridať na stránku a potom dvakrát na ňu kliknite.

 5. Ak sa nezobrazuje položku, ktorú chcete, to môže nie boli vytvorené. Ak chcete pridať nový opätovne použiteľný obsah, kliknite na položku Otvoriť zoznam v dialógovom okne Vyberte opätovne použiteľného obsahu webovej stránky a potom postupujte podľa krokov v predchádzajúcej časti od kroku 3.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×