Použitie objektu oblasť tlače zobrazíte vzťahu objektov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Objekt oblasť tlače v programe Access ilustruje, ako databázových objektov, ako napríklad tabuliek, formulárov, dotazov a zostáv, práca so alebo závisia od iných objektov.

Tablu Závislosti objektu možno použiť na to, aby ste sa vyhli neúmyselnému odstráneniu zdrojov záznamov. Predpokladajme napríklad, že máte v databáze Predaj dotaz Štvrťročné objednávky a už ho viac nepotrebujete. Pre odstránením dotazu by ste mali zistiť, či niektorý z iných objektov v databáze, napríklad formulár alebo zostava, dotaz nepoužíva ako zdroj údajov. Potom môžete upraviť závislý objekt a odstrániť odkazy na dotaz alebo môžete odstrániť závislé objekty spolu s dotazom. Zobrazenie kompletného zoznamu závislých objektov vám môže pomôcť ušetriť čas tým, že eliminujete potrebu manuálne kontrolovať vlastnosti objektu, a minimalizovať chyby tým, že vyhľadáte podrobnosti, ktoré sa pri manuálnom audite môžu prehliadnuť.

Keď chcete zmeniť návrh databázového objektu, tabla Závislosti objektu môže byť užitočná aj na zobrazenie toho, ako budú zmenou návrhu ovplyvnené iné objekty. Tabla Závislosti objektu vám pomôže naplánovať hlavné zmeny návrhu.

Použitie tably Závislosti objektu

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete preskúmať.

 2. Na navigačnej table vyberte alebo otvorte tabuľku, formulár, zostavu alebo dotaz.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Vzťahy kliknite na položku Závislosti objektu.

 4. V prípade zobrazenia výzvy kliknite na položku OK, aby ste aktualizovali informácie o závislostiach.

  Poznámka: Aktualizácia informácií o závislostiach môže určitý čas trvať.

  Zobrazí sa tabla Závislosti objektu.

  Tabla Závislosti objektu

 5. Ak chcete zobraziť zoznam objektov, ktoré používajú objekt vybratý v kroku 2, kliknite v hornej časti tably na položku Objekty závislé odo mňa. Ak chcete zobraziť zoznam objektov, ktoré používa vybraný objekt, kliknite na položku Objekty, od ktorých závisím.

 6. Ak chcete zobraziť informácie o závislostiach pre daný objekt, kliknite na ikonu rozbalenia (+) vedľa daného objektu. Access zobrazí až štyri úrovne závislostí pre objekt.

Pri používaní tably Závislosti objektu majte na pamäti nasledovné:

 • Informácie o závislostiach sú k dispozícii, len ak máte povolenia na otvorenie objektu v návrhovom zobrazení.

 • Tabla nezobrazuje informácie týkajúce sa makier a modulov kódov.

 • Tabla funguje len pre tabuľky, formuláre, zostavy a dotazy okrem nasledovných typov dotazov:

  • akčné dotazy – dotazy, ktoré vkladajú, aktualizujú alebo odstraňujú údaje,

  • dotazy špecifické pre jazyk SQL vrátane zjednocovacích dotazov, dotazov definujúcich údaje a odovzdávajúcich dotazov,

  • poddotazy.

   Keď Access narazí na vnorené dotazy, informácie o závislostiach sa generujú len pre dotaz prvej úrovne. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na zdrojové tabuľky a dotazy podriadeného údajového hárka dotazu, ako aj na vyhľadávacie polia.

  Poznámka: V týchto typoch prípadov zoznamy prístupu vo všeobecnosti tieto objekty v table Závislostí objektov pod nadpisom Ignoruje objekty > Nepodporované objekty.

 • Access generuje informácie o závislostiach prehľadávaním máp názvov uchovávaných funkciou Automatické opravy – funkciou, ktorá automaticky opravuje bežné sprievodné javy vyskytujúce sa pri premenovaní formulárov, zostáv, tabuliek, dotazov, polí alebo ovládacích prvkov vo formulároch a zostavách. Ak je sledovanie informácií automatických opráv názov vypnuté, predtým, než budete môcť zobraziť informácie o závislostiach, sa zobrazí výzva na zapnutie.

Pozrite tiež

Nastavenie možností automatických opráv názvov

Získajte štruktúry databázy programu Access

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×