Použitie nástroja Úlohy v službe Outlook.com

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Úloha je položka, ktorú môžete vytvoriť a sledovať, až kým nebude dokončená. Pomocou nástroja Úlohy v službe Outlook.com môžete vytvárať, upravovať, kategorizovať a spravovať úlohy.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či v službe Outlook.com používate nové Úlohy alebo klasické Úlohy. Vyberte verziu, ktorú používate, a zobrazia sa pokyny, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK IKONA ÚLOH VYZERÁ TAKTO...

Vyberte klasické Úlohy

Pozrite si časť Pokyny pre nové Úlohy v službe Outlook.com.

AK IKONA ÚLOH VYZERÁ TAKTO...

Vyberte nové Úlohy

Pozrite si časť Pokyny pre klasické Úlohy v službe Outlook.com.

Pokyny pre nové Úlohy v službe Outlook.com

Outlook.com má nový nástroj určený pre úlohy. Umožňuje rýchle usporiadanie úloh vďaka zoznamu Môj deň, označenie úloh ako dôležitých alebo ich pridanie do nových zoznamov, ktoré vytvoríte. K dispozícii je zoznam aj pre tie úlohy, ktorým priradíte dátum v budúcnosti. Začnite prihlásením sa do služby Outlook.com.

Nový nástroj Úlohy sa od toho klasického v službe Outlook.com trochu odlišuje. Líšia sa v niektorých funkciách a ostatné funkcie sa budú pridávať počas sprístupňovania nového nástroja Úlohy.

Poznámka: Ak používate novú službu Outlook.com, úlohy môžete zobrazovať a spravovať aj na cestách, a to tak, že si nainštalujete aplikáciu To-Do.

Ak si chcete zobraziť všetky úlohy a spravovať ich, vyberte položku Ikona nástroja Úlohy Úlohy v dolnej časti navigačnej tably.

Stránka Úlohy obsahuje štyri predvolené zoznamy úloh a všetky zoznamy úloh, ktoré vytvoríte.

 • Zoznam Môj deň. Ide o virtuálny zoznam, ktorý je predvolene na začiatku každého dňa čistý. Existujúce úlohy doň môžete pridať tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na požadovanú úlohu a vyberiete možnosť Pridať do zoznamu Môj deň alebo úlohu z iného zoznamu do zoznamu Môj deň presuniete.

  Poznámka: Môj deň predstavuje virtuálny zoznam, ktorý sa každý večer o polnoci vyčistí. Úlohy zobrazené v zozname Môj deň sa ukladajú aj do iných zoznamov úloh, aby sa pri vyčistení zoznamu Môj deň neodstránili.

  • Návrhy sú nedokončené úlohy, ktoré by ste mohli chcieť pridať do zoznamu Môj deň. Ak si chcete pozrieť navrhované úlohy, prejdite do zoznamu Môj deň a v hornej časti stránky vyberte položku Ikona žiarovky Návrhy. Úlohu do zoznamu Môj deň pridáte výberom znamienka plus (+) vedľa danej úlohy. Ak chcete zavrieť zoznam Návrhy a vrátiť sa do zoznamu Môj deň, vyberte položku Hotovo. Návrhy obsahujú úlohy s termínom dokončenia spadajúcim na aktuálny alebo budúci dátum, úlohy po termíne, úlohy predtým premiestnené do zoznamu Môj deň, no nedokončené, alebo úlohy, na ktorých by ste z určitého dôvodu možno mali začať pracovať.

 • Zoznam Dôležité je virtuálny zoznam úloh, ktoré ste označili ako dôležité. Úlohu môžete označiť ako dôležitú tak, že na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť Označiť ako dôležité alebo vyberiete ikonu hviezdičky vedľa nej.

 • Zoznam Plánované je virtuálny zoznam, ktorý obsahuje úlohy s nastaveným pripomenutím alebo termínom dokončenia. Úlohy, ktorým nastavíte pripomenutie alebo termín dokončenia, sa v tomto zozname zobrazia automaticky. Jediným spôsobom, ako pridať úlohy do tohto zoznamu, ze priradiť k existujúcej úlohe pripomenutie alebo termín dokončenia.

 • Úlohy je zoznam, kde sa predvolene ukladajú nové úlohy.

Zoznam úloh môžete pridať výberom položky Nový zoznam na navigačnej table.

Nové úlohy môžete pridať tak, že vyberiete zoznam úloh, potom vyberiete znamienko plus vedľa položky Pridať úlohu a zadáte popis vašej úlohy. Ak úlohu pridáte do virtuálneho zoznamu Môj deň alebo Dôležité, úloha sa uloží aj do zoznamu Úlohy a prepojí sa s virtuálnym zoznamom, v ktorom ste ju vytvorili.

Poznámka: Nové úlohy nemôžete vytvoriť v zozname Plánované. Ak chcete pridať úlohu do zoznamu Plánované, pridajte k existujúcej či novej úlohe pripomenutie alebo termín dokončenia.

Keď vyberiete úlohu v ktoromkoľvek zozname, zobrazíte všetky dostupné možnosti pre danú úlohu. Môžete k nej pridať ďalšie kroky alebo ju pridať do zoznamu Môj deň, môžete nastaviť, nech sa opakuje, alebo jej nastaviť termín dokončenia či pripomenutie a tiež k nej môžete pridať poznámku.

Úlohu môžete zo správy vytvoriť pomocou tably Úlohy.

 1. V službe Outlook.com prejdite na položku Pošta

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Ikona nástroja Úlohy Úlohy, čím otvoríte tablu Úlohy.

 3. V zozname správ vyhľadajte správu, z ktorej chcete vytvoriť úlohu.

 4. Správu vyberte a presuňte na tablu Úlohy.

Priloženie súboru k úlohe

Môžete pridať jeden alebo viaceré súbory k úlohe.

 1. Výberom položky Ikona nástroja Úlohy Úlohy v dolnej časti navigačnej tably.

 2. Vyberte úlohu, ktorú chcete pridať do súboru.

 3. Vyberte položku Pridať súbor z pracovnej tably Podrobnosti.

 4. Vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete pridať.

Poznámka: Môžete pripojiť viac ako jeden súbor k úlohe, ale môžete ich pridať iba jeden naraz.

Nastavenia pre nový nástroj Úlohy sa nachádzajú na samostatnej stránke. V hornej časti stránky Úlohy vyberte položku Tlačidlo ozubeného kolieska vo Windowse 10 Nastavenia, čím zobrazíte všetky možnosti pre nový nástroj Úlohy.

Ku klasickému nástroju Úlohy sa môžete vrátiť výberom prepínača Nové Úlohy v hornej časti stránky Úlohy.

Ak ste sa vrátili ku klasickému nástroju Úlohy, na nový nástroj Úlohy prepnete výberom prepínača Vyskúšať verziu beta v hornej časti stránky Úlohy.

Pokyny pre klasické Úlohy v službe Outlook.com

Klasické Úlohy obsahujú úlohy, ktoré ste vytvorili už skôr a uložili ich do ktoréhokoľvek priečinka Úlohy, a tiež úlohy s príznakom.

Nasledujúci obrázok s očíslovanými položkami odkazujúcimi na jednotlivé oblasti vám pomôže získať lepší prehľad o table Úlohy.

Spravujte úlohy.

 1. Môžete vytvoriť, odstrániť, premiestniť alebo kategorizovať úlohy. Po dokončení úloh ich môžete označiť ako dokončené.

 2. Moje úlohy – zobrazuje priečinky, ktoré môžete použiť na zobrazovanie a spravovanie úloh. Môžete vybrať, či sa majú zobrazovať položky, ktoré ste označili príznakom ako dôležité. Takisto môžete vytvoriť nové priečinky úloh a premenovať alebo premiestniť tie existujúce. Ak chcete pridať priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Moje úlohy a vyberte položku Vytvoriť nový priečinok. Ak chcete priečinok premenovať alebo odstrániť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Premenovať alebo Odstrániť.

 3. Zoznam úloh – filtrujte a zobrazte úlohy podľa stavu, ktorý ste im priradili. Na zoradenie úloh podľa rôznych kritérií použite ponuku Filter.

  Výber spôsobu filtrovania, zoradenia a usporiadania úloh v zozname Úlohy v službe Outlook.com

  Pomocou panela príkazov nad zoznamom úloh môžete úlohy odstrániť, kategorizovať alebo označiť ako dokončené. V prípade e-mailových správ je k dispozícii možnosť Odpovedať.

  Panel príkazov pre úlohy

 4. Podrobnosti o úlohe – môžete zobraziť podrobnosti o úlohe vybratej v zozname úloh. Ak chcete upraviť podrobnosti úlohy, napríklad stav, prioritu a percento dokončenia, vyberte položku Upraviť .

 1. Prihláste sa do služby Outlook.com.

 2. V spúšťači aplikácií vyberte položku Úlohy.

 3. Vyberte položku Nová.

  Nová úloha

 4. Zadajte predmet, termín, a ak chcete, tak aj poznámku o úlohe.

 5. Výberom položky Zobraziť viac podrobností získate možnosť zadania informácií ako Počiatočný dátum, Dátum dokončenia a Stav, pomocou ktorých budete mať možnosť sledovať priebeh úlohy, napríklad prostredníctvom % dokončenia alebo odpracovaných hodín.

 6. Ak chcete k úlohe priložiť súbor, vyberte položku Priložiť.

 7. Ak chcete k úlohe pridať symbol, vyberte položku Symbol. Symboly sú ikony, ktoré môžete použiť na jednotlivé položky Úloh ako vizuálne pomôcky, vďaka ktorým rýchlo identifikujete konkrétne typy úloh.

 8. Vyberte položku Uložiť.

  Formulár s podrobnými informáciami o úlohe v službe Outlook.com

 1. Prihláste sa do služby Outlook.com.

 2. V spúšťači aplikácií vyberte položku Úlohy.

 3. Vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a potom v paneli úloh vyberte položku Upraviť Upraviť .

 4. Upravte úlohu a vyberte položku Uložiť.

 1. Prihláste sa do služby Outlook.com.

 2. V spúšťači aplikácií vyberte položku Úlohy.

 3. V zozname úloh vyberte úlohu, ktorú chcete kategorizovať, vyberte položku Kategórie a potom vyberte požadovanú kategóriu. Vyberte napríklad kategóriu Žltá kategória.

  Kategórie úloh

 1. Prihláste sa do služby Outlook.com.

 2. V spúšťači aplikácií vyberte položku Úlohy.

 3. Vyberte ponuku Filter a vyberte, ako sa majú úlohy v zozname úloh zoradiť. Na nasledujúcom obrázku sú napríklad úlohy zoradené podľa stavu (Aktívne) a termínu dokončenia, a najstaršie úlohy sa nachádzajú v hornej časti. Úlohy môžete zoradiť podľa stavu Aktívne, Po termíne alebo Dokončené.

  Výber spôsobu filtrovania, zoradenia a usporiadania úloh v zozname Úlohy v službe Outlook.com

Poznámka: Outlook.com nepodporuje zoraďovanie úloh podľa kategórie.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×