Použitie kontingenčných tabuliek a ďalších nástrojov BI na analýzu údajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Odporúčané kontingenčné tabuľky pre vaše údaje

Kedy sa má zmysel veľkého množstva údajov, či už v hárku alebo so zjednodušeným ovládaním niekam inam – Excel vám poskytuje výkonných nástrojov.

Môžete analyzovať údaje v jednej alebo viacerých tabuliek a vytvoriť interaktívny a vizuálne zostavy môžete zdieľať s účastníkom projektu.

Tipy skôr než začnete

  • Nech Excel sa odporúča kontingenčnej tabuľky    Na rýchle zobrazenie údajov, ktoré chcete analyzovať v programe Excel, začnite výberom kontingenčnej tabuľky v rozložení, ktoré program Excel odporúča pre vaše údaje.

  • Analýzu údajov vo viacerých tabuľkách    môžete analyzovať údaje z viacerých tabuliek v zostave kontingenčnej tabuľky v Exceli, aj v prípade, že nepoužívate PowerPivot. Funkcia dátového modelu vstavaná Excel. Len Pridanie údajov vo viacerých tabuľkách v programe Excel a potom vytvoriť vzťahy medzi nimi v hárku kontingenčnej tabuľky alebo funkcie Power View. Tu! Teraz máte dátové modely a rozšírenie možností analýze údajov.

  • Zobrazenie vašich údajov priamo do interaktívnych kontingenčného grafu    V Exceli môžete vytvárať samostatné (oddelené) kontingenčného grafu, ktorý vám umožní pracovať s nimi a filtrovať údaje priamo v grafe.

  • Ťuknite do naplno PowerPivot a v Power View    Ak máte Office Pro Plus nainštalované, skúste s využitím výkonných doplnkov:

    • Vstavané dátový Model môže byť všetko, čo potrebujete na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách, ale PowerPivot vám pomôže vytvoriť sofistikovaný dátový model v samostatnom PowerPivot okne. Existuje niekoľko rozdielov, ktoré možno budete chcieť porovnať pred začatím.

    • Power View môžete urobiť PowerPivot údajov (alebo iné údaje programu Excel v tabuľke) pomáha do výkonných interaktívne zostavy, ktorá profesionálny vzhľad. Stačí kliknúť na tlačidlo Power View na karte Vložiť, aby ste mohli začať.

Vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Skontrolujte lepšie obchodné rozhodnutia pri pohľade na vaše údaje z iného uhla v zostave kontingenčnej tabuľky. Excel vám odporučí ten, ktorý pracuje pre vaše údaje a môžete začať.

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu externých údajov

Keď údaje, ktorú chcete preskúmať sa ukladajú do iného súboru mimo programu Excel, napríklad databázy programu Access alebo súbor kocky Online Analytical Processing (OLAP), môžete sa pripojiť k danému zdroju externých údajov do analýza údajov v zostave kontingenčnej tabuľky.

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Ak chcete na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách, môžete to urobiť v programe Excel. Získajte informácie o rôznych spôsobov, ako vytvárať vzťahy medzi viacerými tabuľkami v zostave kontingenčnej tabuľky pre účinná analýza údajov. Čo je v zákulisí, program Excel vytvorí dátového modelu.

Ďalšie informácie o používaní údajového modelu v Exceli 2013

Skôr než začnete vlastné, môže to byť užitočné postupujte podľa pokynov v tomto kurze vybudovať vzorka kontingenčnej tabuľky programu Excel, ktorá spája údaje z viacerých tabuliek do dátového modelu.

Použitie zoznamu polí na zobrazenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Po vytvorení kontingenčnej tabuľky na základe údajov hárka, externých údajov alebo viacero tabuliek, môžete získať prístup k zoznamu polí na pridanie, usporiadanie alebo odstránenie polí v zostave kontingenčnej tabuľky kedykoľvek.

Vytvorenie kontingenčného grafu

Vizuálnu prezentáciu, môžete vytvoriť kontingenčného grafu s interaktívnych filtrovania ovládacích prvkov, takže môžete analyzovať podmnožiny údajov. Program Excel môže odporúčať kontingenčného grafu pre údaje. Ak máte záujem o interaktívneho grafu, nie je potrebné najprv vytvoriť kontingenčnú tabuľku.

Odstránenie kontingenčnej tabuľky

Ak chcete odstrániť kontingenčnú tabuľku, trik je pred stlačením klávesu Delete, aj keď má veľké množstvo údajov, vyberte položku Celá kontingenčná tabuľka – tento článok poskytuje rýchly spôsob, ako vybrať celú kontingenčnú tabuľku.

Zmena formátu zostavy kontingenčnej tabuľky

Návrh rozloženia a formátu zostavy kontingenčnej tabuľky

Po vytvorení zostavy kontingenčnej tabuľky a pridajte polia, ktoré chcete, môžete zmeniť rozloženie na jednoduchšie čítanie a kontrolu. Stačí si vybrať rôzne zostavy rozloženie pre okamžité rozloženie zmeny.

Zmeňte štýl svojej kontingenčnej tabuľky

Ak sa vám vaša kontingenčná tabuľka po vytvorení nepáči, môžete si vybrať iný štýl. Napríklad, ak máte v kontingenčnej tabuľke skupinu údajov, hodí sa zobrazenie vyznačených riadkov alebo stĺpcov na zjednodušenie skenovania alebo zvýraznenie dôležitých údajov na ich vyniknutie.

Zobraziť Podrobnosti o kontingenčnej tabuľky

Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Triedenie pomáha usporadúvate veľkého množstva údajov kontingenčnej tabuľky, aby sa ľahšie nájsť položky, ktoré chcete analyzovať. Môžete zoradiť údaje v abecednom poradí alebo od najväčšieho najnižšie hodnoty (alebo naopak).

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Zameranie na menšie časti veľkého množstva hĺbkovú analýzu údajov kontingenčnej tabuľky, môžete filtrovať údaje. Existuje niekoľko spôsobov, ako tak urobiť. Napríklad Vloženie jedného alebo viacerých rýchlych filtrov vám rýchly a účinný spôsob na filtrovanie údajov.

Zoskupenie alebo oddelenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky

Zoskupovanie údajov v kontingenčnej tabuľke môžete vidieť podmnožinu údajov, ktoré chcete analyzovať.

Prechod na detaily údajov kontingenčnej tabuľky

Prechod na detaily veľkého množstva údajov v hierarchii kontingenčnej tabuľky bol doteraz časovo náročnou úlohou vyžadujúcou veľa rozbaľovania, zbaľovania a filtrovania.

V Exceli, nová funkcia rýchle preskúmanie umožňuje prejsť na kocke OLAP alebo v hierarchii kontingenčnej tabuľky založenej na dátovom modeli analyzovať Podrobnosti údajov na rôznych úrovniach. Rýchle preskúmanie pomáha prejdete na údaje, ktoré chcete zobraziť, a funguje ako filter, keď sa na detaily. Tlačidlo sa zobrazuje vždy, keď vyberiete položku v poli.

Použitie časovej osi na filtrovanie údajov kontingenčnej tabuľky

Namiesto hrať s filtrov na zobrazenie dátumov, môžete časovej osi kontingenčnej tabuľky. Pridanie časovej osi do kontingenčnej tabuľky, filtrovať podľa času, a obdobia, ktoré chcete priblížiť.

Výpočet hodnôt kontingenčnej tabuľky

Zobraziť medzisúčty v kontingenčnej tabuľke

V kontingenčnej tabuľke, automaticky vypočítané medzisúčty a celkové sú zobrazené v predvolenom nastavení. Ak nechcete vidieť, môžete však pridať ich.

Možno budete chcieť vedieť, ako výpočet percenta pre medzisúčtyalebo skryť medzisúčty a celkové súčty ich odstrániť.

Súčet hodnôt v kontingenčnej tabuľke

Súhrn hodnôt v kontingenčnej tabuľke, použite funkcie ako súčet, počet a priemer. Súhrnné funkcie nie sú k dispozícii v kontingenčných tabuľkách, ktoré sú založené na zdrojové údaje OLAP.

Zmena alebo aktualizácia údajov kontingenčnej tabuľky

Zmena zdrojových údajov pre kontingenčnú tabuľku

Po vytvorení zostavy kontingenčnej tabuľky, možno budete chcieť zmeniť zdroj údajov je analýza – napríklad zahrnúť viac alebo menej údajov.

Aktualizácia (obnovenie) údajov v kontingenčnej tabuľke

Po pripojení k externým údajom kontingenčnej tabuľky obnovte ho od času na aktualizáciu údajov kontingenčnej tabuľky.

Ťuknite do power PowerPivot

Účinná analýza údajov a modelovanie údajov v Exceli

Ak máte Office Professional Plus nainštalovaný, spustite doplnok Power Pivot dodávaný s Excelom na vykonávanie účinnej analýzy údajov. Potom použite PowerPivot okna Vytvoriť sofistikovaný dátový Model.

Ďalšie informácie o používaní údajového modelu v Exceli 2013

Importovať viacero tabuliek vzorových údajov súčasne v tomto kurze. V druhej polovici tohto kurzu budete pracovať s modelom údajov v okne PowerPivot.

Získanie údajov pomocou doplnku Power Pivot

Skúste vykonať importovanie relačných údajov v okne PowerPivot rýchle a efektívne alternatívne s importovaním alebo pripojenie k údajom v programe Excel.

Vytvorenie vzťahu medzi dvoma tabuľkami

Zapnutie analýze údajov vytvorením vzťahov medzi rôznymi tabuľkami, ktoré majú zhodné údaje, ako podobné pole identifikácia. Vzťahy tabuliek umožňujú vytvoriť zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré používa polia z každej tabuľky aj v prípade, že tabuľky pochádza z rôznych zdrojov.

Použiť výpočty v doplnku Power Pivot

Riešenie analýza údajov a modelovanie problémy v PowerPivot pomocou výpočty funkcie Automatický súčet, vypočítaný stĺpec a Vzorce výpočtových polí alebo vlastné vzorce Data Analysis Expressions (DAX).

Pridanie kľúčových ukazovateľov výkonu do kontingenčnej tabuľky

Pomocou PowerPivot môžete vytvoriť kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) môžete pridať do kontingenčné tabuľky.

Optimalizovať údajový Model pre Power View

V tomto kurze sa dozviete, ako vykonávať zmeny v dátového modelu s cieľom zlepšiť zostavy Power View.

Preskúmanie údajov pomocou funkcie Power View

Skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov pomocou funkcie Power View

Pomocou funkcie Power View (čo je nainštalovaný s balíkom Office Professional Plus) Ak chcete vytvoriť interaktívne grafy a iné vizualizácie v samostatných, tabule (dashboard)-ako hárky Power View môžete prezentovať na účastníkov projektu.

Na konci informácie o používaní údajového modelu v programe Excel 2013, zobrazí sa niektoré užitočné pokyny na optimalizáciu PowerPivot údajov pre funkciu Power View.

Vytvorenie zostavy Power View pomocou údajov zo služby Microsoft Azure Marketplace

V tomto kurze, Stiahnite si bezplatné údaje z Microsoft Azure Marketplace a kombinovať s inými údajmi na webe vytvoriť zaujímavé, zostavách interaktívne funkcie Power View. Zistite, ktoré letiská a leteckých spoločností v December 2011 vykonať najlepšie!

Pozrite si funkcie Power View a Power Pivot v akcii

Pozrite si tieto videá a zistite, čo Power View môžete urobiť pre vás s PowerPivot vo vedľajšej úlohe.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×