Použitie klávesnice na prácu s programami vybavenými pásom s nástrojmi

Použitie klávesnice na prácu s programami vybavenými pásom s nástrojmi

Vykonajte úlohy rýchlo stlačením niekoľkých klávesov bez použitia myši. Nezáleží na tom, na ktorom mieste programu balíka Office sa nachádzate. Ku každému príkazu na páse s nástrojmi je možné dostať sa pomocou prístupového klávesu. Zvyčajne je potrebné stlačiť dva až štyri klávesy.

Dôležité: Ak je vybratým príkazom tlačidlo rozdelenia (teda tlačidlo, ktoré otvorí ponuku ďalších možností) a chcete ho aktivovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Šípka nadol. Potom použite tabulátor na presun medzi možnosťami. Ak chcete vybrať aktuálnu možnosť, stlačte medzerník alebo kláves Enter.

 1. Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Nad každým príkazom dostupnom v aktuálnom zobrazení sa zobrazia okienka nazývané klávesové skratky.

  Stlačením klávesu ALT alebo F10 zobrazíte klávesové skratky na páse s nástrojmi

  Poznámka: Zoznam klávesových skratiek, ktoré predstavujú dané klávesové skratky, nájdete v tabuľke v nasledujúcej časti.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v klávesovej skratke nad príkazom, ktorý chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s klávesovými skratkami pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Stláčajte písmená dovtedy, kým nestlačíte písmeno konkrétneho príkazu, ktorý chcete použiť.

  Tip: Ak chcete zrušiť vykonávanú akciu a skryť klávesové skratky, stlačte a uvoľnite kláves Alt.

Na začiatok stránky

Klávesové skratky

Klávesové skratky v tejto tabuľke môžete použiť na aktiváciu zobrazenia klávesových skratiek, ktoré sú popísané v predchádzajúcej sekcii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie strany Súbor.

Alt + F

Otvorenie karty Domov.

Alt + H

Otvorenie karty Vložiť.

Alt + N

Otvorenie karty Návrh.

Alt + G

Otvorenie karty Prechody.

Alt + T

Otvorenie karty Animácie.

Alt + A

Otvorenie karty Prezentácia.

Alt + S

Otvorenie karty Revízia.

Alt + R

Otvorenie karty Zobraziť.

Alt + W

Otvorenie poľa Chcem zistiť.

Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz

Na začiatok stránky

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je prechádzanie jednotlivými kartami a príkazmi až k funkcii, ktorú chcete použiť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, ako prechádzať ovládacími prvkami bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty a zobrazenie prístupových klávesov

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do súboru balíka Office a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na inú kartu

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA.

Presun do inej skupiny na aktívnej karte

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA.

Minimalizovanie (zbalenie) alebo obnovenie pása s nástrojmi

CTRL + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

SHIFT + F10

Presunutie zamerania na výber aktívnej karty, súboru balíka Office, pracovnej tably alebo stavového riadka

F6

Presunutie zamerania na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

ALT alebo F10 a potom TAB alebo SHIFT + TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Prechod na príkaz alebo možnosť na páse s nástrojmi s cieľom zmeniť ich.

ENTER

Dokončenie zmien hodnoty príkazu alebo možnosti na páse s nástrojmi a presun výberu späť na súbor balíka Office.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradený žiadny článok Pomocníka, namiesto neho sa zobrazí obsah Pomocníka pre daný program.)

F1

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×