Použitie klávesnice na formátovanie e-mailovej správy v aplikácii Pošta pre Windows 10

Tlačidlá formátovania v aplikácii Pošta pre Windows 10 sú na karte Formát na páse s nástrojmi, ktorý sa zobrazí iba pri vytváraní e-mailovej správy. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú tri karty: Formát,Vložiť a Možnosti.

Formátovanie e-mailovej správy

 1. Vyberte text v tele správy, ktorý chcete formátovať.

 2. Stlačením klávesu Alt sa presuniete na pás s nástrojmi a pomocou klávesu so šípkou doľava alebo šípkou doprava sa potom môžete presúvať medzi kartami.

 3. Vyberte kartu Formát a stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na dolný pás s nástrojmi.

 4. Na páse s nástrojmi na formátovanie sa môžete medzi tlačidlami presúvať pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab. Ďalšie informácie o formátovaní nájdete v časti Tlačidlá Formát, Vložiť a Možnosti na karte Formátneskôr v tejto téme.

 5. Ak chcete odoslať správu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

Tlačidlá Formát, Vložiť a Možnosti na karte Formát

Nasledujúce časti obsahujú podrobné informácie o tlačidlách na kartách Formát, Vložiť a Možnosti.

Tlačidlá na karte Formát

Nasledujúci zoznam vám poskytne viac podrobností o tlačidlách na karte Formát a ponukách, ktoré obsahujú.

Tlačidlo Písmo

 • Štýl písma a veľkosť písma

 • Formát textu: tučné, kurzíva, podčiarknuté, prečiarknuté, dolný index a horný index

 • Zvýraznenie

 • Farba písma

Tlačidlo Zarovnanie

 • Vytváranie zoznamov s odrážkami a číslovaných zoznamov

 • Zmenšenie zarážky, zväčšenie zarážky

 • Zarovnanie (vľavo, vpravo, na stred a podľa okrajov)

 • Riadkovanie

 • Medzery pred a za odsekmi

Tlačidlo Štýly odsekov

 • Nadpisy

 • Nadpisy a podnadpisy

 • Ďalšie štýly zo šablóny

Tlačidlo Späť

 • Jednoduché vrátenie predchádzajúcej akcie, žiadna ponuka

Tlačidlá na karte Vložiť

Nasledujúci zoznam obsahuje viac podrobností o tlačidlách na karte Vložiť na páse s nástrojmi.

Tlačidlá na karte Možnosti

Nasledujúci zoznam obsahuje viac podrobností o tlačidlách na karte Možnosti.

 • Tlačidlo Vysoká dôležitosť – pridá k správe príznak Vysoká dôležitosť.

 • Tlačidlo Nízka dôležitosť – pridá k správe príznak Nízka dôležitosť.

 • Ponuka Jazyk – rozbaľovacia ponuka jazykov na nastavenie predvoleného jazyka.

 • Tlačidlo Pravopis a gramatika – kontroluje slová, ktoré správa obsahuje. Ak sa nájde chyba, aplikácia Pošta pre Windows 10 otvorí pás s nástrojmi s navrhovanými pravopisnými zmenami vybraného slova.

 • Tlačidlo Korektúra a jazyk – otvorí sa ponuka na výber, či sa majú zobrazovať značky korektúry.

 • Tlačidlo Priblíženie – otvorí ponuku možností priblíženia uvedených v podobe percentuálneho nárastu. Podrobnejšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na približovanie v aplikácii Pošta pre Windows 10.

Ďalšie informácie

Používanie čítačky obrazovky v aplikácii Pošta pre Windows 10

Klávesové skratky v aplikáciách Pošta a Kalendár pre Windows 10

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×