Použitie funkcie Automatické dokončovanie vzorca

Ak chcete jednoduchšie vytvárať a upravovať vzorce a zároveň obmedziť chyby zadávania a syntaxe, použite funkciu automatického dokončovania vzorca. Po zadaní znamienka rovnosti (=) a začiatočného písmena alebo písmen funkcie do riadka vzorcov sa zobrazí zoznam funkcií, názvov a textových reťazcov. Zobrazí sa tiež text, ktorý vám pomôže vybrať správnu funkciu.

Zoznam Automatické dokončovanie vzorca

Nižšie sa nachádza niekoľko činností, ktoré môžete vykonať pomocou funkcie Automatické dokončovanie vzorca.

Zobrazenie položiek v zozname Automatické dokončovanie vzorca

Nasledujúca tabuľka obsahuje spôsob ovládania zobrazenia položiek v zozname Automatické dokončovanie vzorca.

Ak chcete zobraziť

Zadaná hodnota

Používateľom definované názvy funkcií a názvy funkcií aplikácie Excel Online

Písmeno alebo počiatočné písmená môžu byť vložené na ktorékoľvek miesto vo funkcii.

Príklad: Su

Argumenty funkcie

Zadajte ( – ľavú zátvorku

Zadajte argument, napríklad číslo alebo odkaz na bunku, alebo použite spúšťač zobrazenia, napríklad začiatočné písmená, čiarku, ľavú zátvorku alebo znak [ (ľavá hranatá zátvorka).

Príklad: SUM(5;A2;[

Pre každý nasledujúci argument zadajte čiarku a potom argument alebo ďalší spúšťač zobrazenia.

Poznámka: Nasledujúce funkcie majú argumenty s vymenovanými konštantami, ktoré sa automaticky zobrazujú v rozbaľovacom zozname: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL a VLOOKUP.

Definované názvy a názvy tabuliek

Písmeno alebo počiatočné písmená, kam môže byť vkladaný názov.

Príklad: Ročná tržba

Špecifikátory stĺpcov tabuľky a špeciálnych položiek ([#Všetko], [#Údaje], [#Hlavičky], [#Súčty], [#TentoRiadok])

Niektorý z nasledujúcich krokov:

 • [  (ľavá hranatá zátvorka) bezprostredne za názvom tabuľky.

  Príklad: RočnýSúhrn[

 • ;  (bodkočiarka) bezprostredne za špeciálnou položkou.

  Príklad: =RočnýSúhrn[#Všetko];,

 • :  (dvojbodka) bezprostredne za názvom stĺpca.

  Príklad: RočnýSúhrn[Predaj:

Poznámka: Ak sú bunky v tabuľke, názov tabuľky je voliteľný. Napríklad nasledujúce vzorce môžu byť rovnaké:

=[Predaj]/[Náklady]

=RočnýSúhrn[Predaj]/RočnýSúhrn[Ceny]

Názvy pripojení vo funkciách Kocky

"  (počiatočná jednoduchá úvodzovka) bezprostredne za ľavou zátvorkou názvu funkcie Kocky.

Príklad: CUBEMEMBER("

Poznámka: Zobrazia sa iba pripojenia OLAP uložené v aktuálnom zošite.

Textové reťazce multidimenzionálnych výrazov (MDX) vo funkciách Kocky

Niektorý z nasledujúcich krokov:

 • "  (počiatočná úvodzovka) bezprostredne za bodkočiarkou pre argument.

  Príklad: CUBEMEMBER("PredajÚdajKocky";"

 • .  (znak podčiarknutia) bezprostredne za pravou zátvorkou.

  Príklad: CUBEMEMBER("PredajÚdajKocky";"[Zákazníci].

  Príklad: CUBEMEMBER("PredajÚdajKocky";"[Zákazníci].[Mexiko].

 • ( (ľavá zátvorka) bezprostredne za znakom počiatočnej úvodzovky pre textový reťazec MDX označujúca začiatok n-tice (reťazca obsahujúceho hodnoty oddelené čiarkou).

  Príklad: CUBEVALUE("PredajÚdajKocky";"(

 • ;   (bodkočiarka) bezprostredne za pravou hranatou zátvorkou v textovom reťazci MDX na označenie druhej časti n-tice.

  Príklad: CUBEVALUE("PredajÚdajKocky";"([Zákazníci].[Mexiko],

 • {  (ľavá zložená zátvorka) bezprostredne za znakom počiatočnej úvodzovky pre textový reťazec MDX označujúca začiatok vloženia výrazu pre množinu.

  Príklad: CUBEVALUE("PredajÚdajKocky";"{

  Poznámky: 

  • Ak chcete vložiť textový reťazec MDX pomocou funkcie Automatické dokončovanie vzorca, musíte byť pripojení na zdroj údajov OLAP.

  • Označenie sa po zadaní zobrazí v obrazovkovom komentári na potvrdenie výberu.

  • Ak je textový reťazec MDX nejednoznačný, tak jedinečný názov člena zostane vložený, ale musíte sa rozhodnúť, či bol vložený ten správny. Ak napríklad existujú dve hodnoty pre nasledujúci textový reťazec MDX:

   CUBEMEMBER("PredajÚdajKocky";"[Zákazníci].[Mexiko].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Môže byť vložená jedna z nasledujúcich hodnôt:

   [Zákazníci].[Meno].&[54342]

   [Zákazníci].[Meno].&[34297]

   Ak niektorý z vložených reťazcov nechcete, môžete ho odstrániť a potom vybrať iný.

  • Názvy funkcií pre služby analýzy servera Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server Analysis Services), napríklad „Children", „Parent", alebo „Crossjoin", sa v rozbaľovacom zozname nezobrazia, ale môžete ich zadať.

Poznámky: 

 • Kedykoľvek, keď používate funkciu Automatické dokončovanie vzorca, môžete vzorec dokončiť zadaním potrebného reťazca.

 • Funkciu Automatické dokončovanie vzorca môžete použiť v prostriedku existujúcej vnorenej funkcie alebo vzorca. Text bezprostredne pred kurzorom sa používa na zobrazenie hodnôt v rozbaľovacom zozname a celý text za kurzorom zostane nezmenený.

 • Definované názvy, ktoré ste vytvorili pre vymenované konštanty, napríklad tie, ktoré sa používajú vo funkcii SUBTOTAL, alebo pripojenia funkcie Kocky, sa v rozbaľovacom zozname funkcie Automatické dokončovanie vzorca nezobrazia, ale môžete ich zadať.

Prechádzanie zoznamom Automatické dokončovanie vzorca pomocou klávesnice

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesy, ktoré môžete použiť pri používaní zoznamu Automatické dokončovanie vzorca.

Ak chcete

Stlačte

Presunúť kurzor o jeden znak doľava.

Šípka doľava

Presunúť kurzor o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Presunúť výber o jednu položku smerom nahor

Šípka nahor

Presunúť výber o jednu položku smerom nadol

Šípka nadol

Vybrať poslednú položku.

End

Vybrať prvú položku.

Home

Presunúť o jednu stranu nadol a vybrať novú položku.

Page Down

Presunúť o jednu stranu nahor a vybrať novú položku.

Page Up

Zavrieť rozbaľovací zoznam.

Esc (alebo kliknite na inú bunku)

Vloženie položky zo zoznamu

Dôležité: Pri zadávaní vzorca nezabudnite napísať pravú zátvorku pre funkciu, pravú hranatú zátvorku pre odkaz na tabuľku alebo pravú úvodzovku pre textový reťazec MDX.

 • Ak chcete vložiť vybratú položku do vzorca a kurzor umiestniť priamo za ňu, stlačte kláves Tab alebo na položku dvakrát kliknite.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×