Použitie funkcie Automatické dokončovanie vzorca

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zjednodušiť vytváranie a úpravu vzorcov a minimalizuje výskyt preklepov a syntaktických chýb pomocou funkcie Automatické dokončovanie vzorca. Po zadaní znamienka rovnosti (=) a začiatočných písmen alebo spúšťača zobrazenia, program Microsoft Office Excel zobrazí pod bunkou dynamický zoznam rozbaľovací zoznam platných funkcie, mená a textové reťazce, ktoré zodpovedajú písmená alebo spúšťaču. Potom môžete položku v rozbaľovacom zozname do vzorca pomocou spúšťača vkladania.

Automatické dokončovanie vzorca

1. Ak chcete spustiť funkciu Automatické dokončovanie vzorca, zadajte = (znamienko rovnosti) a začiatočné písmená alebo spúšťač zobrazenia.

2. Počas zadávania sa zobrazí posúvateľný zoznam platných položiek so zvýraznením najbližšej podobnej položky.

3. ikony predstavujú typ položky, ako je napríklad funkcia alebo odkaz na tabuľku.

4. Podrobné obrazovkové komentáre vám pomáhajú vybrať tie najvhodnejšie možnosti.

Čo chcete urobiť?

Ovládanie rozbaľovacieho zoznamu pomocou spúšťačov zobrazenia

Pohyb rozbaľovacom zozname funkcie Automatické dokončovanie vzorca pomocou klávesov

Vloženie položky z rozbaľovacieho zoznamu pomocou spúšťača vkladania

Vypnutie funkcie Automatické dokončovanie vzorca

Ovládanie rozbaľovacieho zoznamu pomocou spúšťačov zobrazenia

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrnné údaje o spôsobe dynamického ovládania zobrazenia položiek v rozbaľovacom zozname funkcie Automatické dokončovanie vzorca.

Požadované zobrazenie

Zadaná hodnota

Používateľom definované názvy funkcií a názvy funkcií programu Excel

Písmeno alebo počiatočné písmená môžu byť vložené na ktorékoľvek miesto vo funkcii.

Príklad: Su

Argumenty funkcie

(Bez spúšťača zobrazenia).

Zadajte argument, napríklad číslo alebo odkaz na bunku, alebo použite spúšťač zobrazenia, napríklad začiatočné písmená alebo znak [(ľavá hranatá zátvorka).

Príklad: SUM(5;A2;[

Pre každý nasledujúci argument zadajte čiarku a potom argument alebo ďalší spúšťač zobrazenia.

Poznámka: Nasledujúce funkcie majú argumenty s vymenovanými konštantami, ktoré sa automaticky zobrazujú v rozbaľovacom zozname: BUNKE, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, poradie, Funkcia SUBTOTAL a VLOOKUP.

Definované názvy a názvy tabuliek

Písmeno alebo počiatočné písmená, kam môže byť vkladaný názov.

Príklad: Ann

Špecifikátory stĺpcov tabuľky a špeciálnych položiek ([#Všetko], [#Údaje], [#Hlavičky], [#Súčty], [#TentoRiadok])

Niektorý z nasledujúcich krokov:

 • [  (ľavá hranatá zátvorka) bezprostredne za názvom tabuľky.

  Príklad: RočnýSúhrn[

 • ;  (bodkočiarka) bezprostredne za špeciálnou položkou.

  Príklad: =RočnýSúhrn[#Všetko];,

 • :  (dvojbodka) bezprostredne za názvom stĺpca.

  Príklad: RočnýSúhrn[Predaj:

Poznámka: Ak sú bunky v tabuľke, názov tabuľky je voliteľný. Napríklad nasledujúce vzorce môžu byť rovnaké:

=[Predaj]/[Náklady]

=RočnýSúhrn[Predaj]/RočnýSúhrn[Ceny]

Názvy pripojení vo funkciách Kocky

"  (počiatočná jednoduchá úvodzovka) bezprostredne za ľavou zátvorkou názvu funkcie Kocky.

Príklad: CUBEMEMBER("

Poznámka: Zobrazia sa iba pripojenia OLAP uložené v aktuálnom zošite.

Textové reťazce multidimenzionálnych výrazov (MDX) vo funkciách Kocky

Niektorý z nasledujúcich krokov:

 • "  (počiatočná úvodzovka) bezprostredne za bodkočiarkou pre argument.

  Príklad: CUBEMEMBER("PredajÚdajKocky";"

 • .  (znak podčiarknutia) bezprostredne za pravou zátvorkou.

  Príklad: CUBEMEMBER("PredajÚdajKocky";"[Zákazníci].

  Príklad: CUBEMEMBER("PredajÚdajKocky";"[Zákazníci].[Mexiko].

 • ((ľavá zátvorka) bezprostredne za znakom počiatočnej úvodzovky pre textový reťazec MDX označujúca začiatok n-tice.

  Príklad: CUBEVALUE("PredajÚdajKocky";"(

 • ;   (bodkočiarka) bezprostredne za pravou hranatou zátvorkou v textovom reťazci MDX na označenie druhej časti n-tice.

  Príklad: CUBEVALUE("PredajÚdajKocky";"([Zákazníci].[Mexiko],

 • {  (ľavá zložená zátvorka) bezprostredne za znakom počiatočnej úvodzovky pre textový reťazec MDX označujúca začiatok vloženia výrazu pre množinu.

  Príklad: CUBEVALUE("PredajÚdajKocky";"{

  Poznámky: 

  • Ak chcete vložiť textový reťazec MDX pomocou funkcie Automatické dokončovanie vzorca, musíte byť pripojení na zdroj údajov OLAP.

  • Označenie sa po zadaní zobrazí v obrazovkovom komentári na potvrdenie výberu.

  • Ak je textový reťazec MDX nejednoznačný, tak jedinečný názov člena zostane vložený, ale musíte sa rozhodnúť, či bol vložený ten správny. Ak napríklad existujú dve hodnoty pre nasledujúci textový reťazec MDX:

   CUBEMEMBER ("PredajÚdajKocky"; "[zákazníci]. [ Mexiko]. [Hidalgo]. [Dora N. topánky]

   Môže byť vložená jedna z nasledujúcich hodnôt:

   [Zákazníci].[Meno].&[54342]

   [Zákazníci].[Meno].&[34297]

   Ak niektorý z vložených reťazcov nechcete, môžete ho odstrániť a potom vybrať iný.

  • Názvy funkcií pre služby analýzy servera Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server Analysis Services), napríklad „Children", „Parent", alebo „Crossjoin", sa v rozbaľovacom zozname nezobrazia, ale môžete ich zadať.

Poznámky: 

 • Kedykoľvek, keď používate funkciu Automatické dokončovanie vzorca, môžete vzorec dokončiť zadaním potrebného reťazca.

 • Funkciu Automatické dokončovanie vzorca môžete použiť v prostriedku existujúcej vnorenej funkcie alebo vzorca. Text bezprostredne pred kurzorom sa používa na zobrazenie hodnôt v rozbaľovacom zozname a celý text za kurzorom zostane nezmenený.

 • Definované názvy, ktoré ste vytvorili pre vymenované konštanty, napríklad tie, ktoré sa používajú vo funkcii SUBTOTAL, alebo pripojenia funkcie Kocky, sa v rozbaľovacom zozname funkcie Automatické dokončovanie vzorca nezobrazia, ale môžete ich zadať.

Na začiatok stránky

Pohyb v rozbaľovacom zozname funkcie Automatické dokončovanie vzorca pomocou klávesov

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky klávesy, ktoré môžete použiť na pohyb v rozbaľovacom zozname funkcie Automatické dokončovanie vzorca.

Akcia

Klávesy

Presunúť kurzor o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunúť kurzor o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Presunúť výber o jednu položku smerom nahor

ŠÍPKA NAHOR

Presunúť výber o jednu položku smerom nadol

ŠÍPKA NADOL

Vybrať poslednú položku.

END

Vybrať prvú položku.

HOME

Presunúť o jednu stranu nadol a vybrať novú položku.

PAGE DOWN

Presunúť o jednu stranu nahor a vybrať novú položku.

PAGE UP

Zavrieť rozbaľovací zoznam.

ESCAPE (alebo kliknite na inú bunku)

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Automatické dokončovanie vzorca.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok stránky

Vložiť položku z rozbaľovacieho zoznamu pomocou spúšťača vkladania

Dôležité: Pri zadávaní vzorca, a to aj v prípade, ak ste použili spúšťač vkladania, nezabudnite napísať pravú zátvorku pre funkciu, pravú hranatú zátvorku pre odkaz na tabuľku alebo pravú úvodzovku pre textový reťazec MDX.

 • Ak chcete vložiť vybratú položku do vzorca a kurzor umiestniť priamo na ňu, stlačte kláves TAB alebo na položku dvakrát kliknite.

Na začiatok stránky

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Automatické dokončovanie vzorca

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Vzorce.

 2. V časti Práca so vzorcami vyberte alebo zrušte výber funkcie Automatické dokončovanie vzorca.

Tip: Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov ALT + šípka nadol.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×