Použitie funkcií a vnorených funkcií vo vzorcoch Excelu

Funkcie sú preddefinované vzorce, ktoré vykonávajú výpočty pomocou konkrétnych hodnôt, ktoré sa nazývajú argumenty, v určitom poradí alebo štruktúre. Funkcie sa používajú pri jednoduchých a zložitých výpočtoch. Všetky funkcie Excelu nájdete na páse s nástrojmi na karte Vzorce:

Karta Vzorce na páse s nástrojmi v Exceli
 • Syntax funkcie Excelu

  Nasledujúci príklad, v ktorom funkcia ROUND zaokrúhli číslo v bunke A10, ilustruje syntax tejto funkcie.

  Štruktúra funkcie

  1. Štruktúra. Štruktúra funkcie sa začína znamienkom rovnosti (=), za ktorým nasleduje názov funkcie, ľavá zátvorka, argumenty funkcie oddelené bodkočiarkami a nakoniec pravá zátvorka.

  2. Názov funkcie. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných funkcií, kliknite na bunku a stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F3. Spustí sa tak dialógové okno Vloženie funkcie.

  Vzorce programu Excel – dialógové okno na vloženie funkcie

  3. Argumenty. Argumenty môžu byť čísla, text, logické hodnoty, napríklad TRUE alebo FALSE, polia, chybové hodnoty typu #N/A alebo odkazy na bunku. Vybraté argumenty musia nadobúdať platné hodnoty. Argumentmi môžu byť tiež konštanty, vzorce alebo iné funkcie

  4. Popis argumentu. Po zadaní funkcie sa zobrazí popis so syntaxou a argumentmi. Tento popis sa zobrazí napríklad po zadaní reťazca =ROUND(. Popisy sa zobrazujú len pre vstavané funkcie.

  Poznámka: Funkcie, ako je napríklad =ROUND, nie je potrebné zadávať veľkými písmenami. Excel automaticky po stlačení klávesu Enter vytvorí názov funkcie z veľkých písmen. Ak zadáte názov funkcie nesprávne, napríklad =SUME(A1:A10) namiesto =SUM(A1:A10), Excel vráti chybu #NÁZOV?.

 • Zadávanie funkcií Excelu

  Pri vytváraní vzorca obsahujúceho funkciu môžete použiť dialógové okno Vloženie funkcie, ktoré umožňuje vkladať funkcie hárka. Po výbere funkcie z dialógového okna Vloženie funkcie spustí Excel sprievodcu funkciami, prostredníctvom ktorého sa zobrazí názov funkcie, všetky argumenty, popis funkcie a každého argumentu, aktuálny výsledok funkcie a aktuálny výsledok celého vzorca.

  Sprievodca funkciami v Exceli

  Ak chcete vytvoriť alebo upraviť vzorce a obmedziť chyby zadávania alebo syntaxe, použite Automatické dokončovanie vzorca. Po zadaní znamienka rovnosti (=) a začiatočných písmen funkcie Excel zobrazí dynamický rozbaľovací zoznam s platnými funkciami, argumentmi a názvami, ktoré zodpovedajú písmenám. Potom môžete v rozbaľovacom zozname vybrať, čo potrebujete, a Excel vykoná zadanie za vás.

  Automatické dokončovanie vzorca v Exceli

 • Vnorenie funkcií Excelu

  V niektorých prípadoch je potrebné použiť funkciu ako jeden z argumentov inej funkcie. Nasledujúci vzorec napríklad používa vnorenú funkciu AVERAGE a výsledok porovnáva s hodnotou 50.

  Vnorené funkcie

  1. Funkcie AVERAGE a SUM sú vnorené v rámci funkcie IF.

  Platné výsledky.    Ak sa vnorená funkcia použije ako argument, musí vrátiť rovnaký typ hodnôt, aký používa argument. Ak napríklad argument vracia hodnotu TRUE alebo FALSE, vnorená funkcia musí vrátiť hodnotu TRUE alebo FALSE. V opačnom prípade program Excel zobrazí hlásenie o chybovej hodnote #HODNOTA!.

  Obmedzenia úrovní vnorenia.    Vzorec môže obsahovať najviac sedem úrovní vnorených funkcií. Ak sa jedna funkcia (označme ju ako funkcia B) použije ako argument v inej funkcii (označme ju ako funkcia A), funkcia B bude funkciou druhej úrovne. Napríklad funkcia AVERAGE a funkcia SUM budú funkciami druhej úrovne, ak sa použijú ako argumenty funkcie IF. Funkcia vnorená vo vnorenej funkcii AVERAGE bude funkciou tretej úrovne, a tak ďalej.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office