Použitie filtra na zobrazenie vybratých záznamov v databáze programu Access

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Filtrovanie je užitočný spôsob, ako zobraziť iba údaje, ktoré chcete zobraziť. Filtre môžete použiť na zobrazenie konkrétnych záznamov vo formulári, zostave, dotaz alebo údajového hárka alebo ak chcete vytlačiť len niektoré záznamy zo zostavy, tabuľky alebo dotazu. Pomocou filtra, máte možnosť, ak chcete obmedziť údaje v zobrazení bez zmeny návrhu príslušnom objekte. Tento článok vysvetľuje typy filtrov v programe Access, použitie, uloženie alebo odstránenie filtrov v databáze programu Access 2010 klienta. Tento článok sa nevzťahuje na filtrovanie záznamov v databáze programu Access 2010 web.

Obsah článku

Ako filtre sú užitočné

Vyberte a použite typ filtra

Odstránenie alebo opätovné použitie filtra

Vymazanie filtra

Uloženie filtra

Užitočnosť filtrov

Keďže zobrazenie, ktoré dostanete po použití filtra, obsahuje iba záznamy s hodnotami, ktoré ste vybrali, zvyšné údaje zostanú skryté, pokiaľ filter neodstránite.

Poznámka: Stĺpce v databáze alebo ovládacie prvky vo formulároch a zostavách, ktoré sú viazané na výrazy, nepodporujú filtrovanie.

Existuje niekoľko typov filtrov a niektoré z nich sa ľahko používajú a odstraňujú. Program Access 2010 obsahuje niektoré všeobecné filtre, ktoré sú integrované do každého zobrazenia. Dostupnosť príkazov filtrovania závisí od typu a hodnôt poľa.

Ak chcete zobraziť napríklad záznamy osôb, ktoré majú narodeniny v určitom mesiaci, kliknite na stĺpec DátumNarodenia na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať, kliknite na položku Filtre dátumu a potom vyberte požadované obdobie dátumov.

Filtrovanie dátumového poľa

1. filtre, ktoré sú k dispozícii, závisia od typu údajov vo vybratom stĺpci.

2. všetky dátumy v období filter ignoruje deň a rok časť hodnoty dátumu.

V tomto filtrovanom zobrazení sa zobrazia iba záznamy, v ktorých je časť poľa DátumNarodenia nastavená na apríl.

Filtrovanie poľa DátumNarodenia podľa kritéria apríl

1. na ikonu filtra v hlavičke stĺpca a navigačný panel záznamu označuje, že aktuálne zobrazenie je filtrované podľa poľa DátumNarodenia.

2. v údajovom zobrazení, keď ukážete, myši na záhlavie stĺpca, zobrazí sa aktuálne kritériá filtra.

Poznámka: Keď použijete filter na stĺpec, ktorý už je filtrovaný, starý filter, budú automaticky odstránené. Iba jeden filter môže byť v skutočnosti pre pole naraz, môžete určiť rôznych filtrov pre každé pole v zobrazení.

Ak chcete zobraziť napríklad mená kontaktných osôb žijúcich vo Veľkej Británii, ktoré majú narodeniny v apríli, v tabuľke Kontakty môžete priradiť filter k poľu KrajinaOblasť aj k poľu DátumNarodenia. Pri filtrovaní viacerých polí v zobrazení sa filtre kombinujú pomocou operátora AND, napríklad:

KrajinaOblasť = UK AND mesiac poľa DátumNarodenia = apríl

Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu: odstráňte filtre. Odstránenie filtra dočasne odstráni z zobrazenia, takže môžete prepínať späť na pôvodné nefiltrované zobrazenie.

Prepínanie medzi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením: v skupine Zoradiť a filtrovať na karte domov kliknite na položku Prepnúť filter.

Ak chcete natrvalo odstrániť filter zo zobrazenia: Vymazať filter. Zistite, ako vymazať filtre, nájdete v časti Vymazať filter.

Nastavenie filtra zostane platné dovtedy, kým nezavriete objekt, aj keď prejdete na iné zobrazenie objektu. Inými slovami, Ak filtrujete formulár v údajovom zobrazení, nastavenie filtra zostanú platné aj v prípade prepnite na formulárové zobrazenie alebo zobrazenie rozloženia a zostane v platnosti dovtedy, kým nezavriete formulár. Ak uložíte objekt sa použije filter, bude k dispozícii najbližšom otvorení objektu. Ďalšie informácie o ukladaní filtra, nájdete v časti uloženie filtra v tomto článku.

Na začiatok stránky

Výber a použitie jednotlivých typov filtrov

K dispozícii je niekoľko typov filtra, ktoré sú pripravené na okamžité použitie. Tieto filtre sú dostupné vo forme príkazov ponuky v nasledujúcich zobrazeniach: údajové zobrazenie, formulárové zobrazenie, zobrazenie zostavy a zobrazenie rozloženia. Okrem týchto filtrov môžete formulár alebo údajový hárok filtrovať aj vyplnením formulára (tzv. filtrovanie podľa formulára).

Ak potrebujete väčšiu flexibilitu a nevadí vám, že musíte zadávať výrazy, môžete použiť možnosti na karte dokumentu Filter a vytvoriť vlastné filtre.

Výber je možný z nasledujúcich typov filtrov:

Všeobecné filtre: Ak chcete filtrovať špecifické hodnoty alebo rozsahu hodnôt.

Filtrovanie podľa výberu: Ak chcete filtrovať všetky riadky v tabuľke, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá sa zhoduje s vybratou hodnotu v riadku pomocou filtrovania v údajovom zobrazení.

Filtrovanie podľa formulára: Ak chcete filtrovať niekoľko polí vo formulári alebo údajovom hárku, alebo ak sa snažíte nájsť konkrétny záznam.

Rozšírený filter: na typ filtra, kde ste definujte kritériá vlastného filtra.

Poznámka: Ak sa nezobrazujú žiadne filtra príkazov v ktoromkoľvek zobrazení, mohol zakázať filtrovanie návrhár formulára alebo databázy. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na návrhára.

Všeobecné filtre

Okrem polí typu OLE Object a polí, v ktorých sa zobrazujú vypočítavané hodnoty, ponúkajú všetky typy polí všeobecné filtre. Zoznam dostupných filtrov závisí od typu údajov a hodnôt vybratého poľa.

Kliknite pravým tlačidlom myši na pole, ktoré chcete filtrovať. Filtrovať podľa viacerých stĺpcov alebo ovládacích prvkov, sa musí buď vyberte a filtrovať každý stĺpec alebo ovládací prvok samostatne, alebo použite možnosť rozšíreného filtra. Nájdete v častiach filtrovanie podľa formulára a Rozšírené filtre v tomto článku nájdete ďalšie informácie.

Napríklad na zobrazenie filtrov dostupných pre pole DátumNarodenia na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Filter

Všeobecné filtre dátumu
Príklad všeobecné filtre dátumu

1. Ak chcete filtrovať špecifické hodnoty, použite zoznam začiarkavacích políčok. V zozname sa zobrazujú všetky hodnoty, ktoré sa momentálne zobrazujú v poli.

2. Ak chcete filtrovať rozsah hodnôt, kliknite na niektorú z týchto filtrov a zadajte požadované hodnoty. Napríklad, ak chcete zobraziť narodeniny od aktuálneho dátumu do konca roka, kliknite medzi a zadajte príslušné počiatočné a koncové dátumy v dialógovom okne medzi. Ak chcete zobraziť sú zobrazené všetky narodeniny pripadajú na konkrétny dátum, kliknite na položku Dátum a narodenín, ktoré pripadajú na konkrétny dátum.

Je dôležité, aby ste nezabudli, že hodnoty v dátumovom poli majú vplyv na zoznam typovo špecifických filtrov. Ak najnovšia dátumová hodnota v dátumovom poli spadá do obdobia posledných dvoch rokov, zobrazí sa dlhší a podrobnejší zoznam filtrovania. Ak ani jeden z dátumov v poli nie je starší než dva roky, zobrazí sa kratší zoznam filtrovania.

Dlhé a krátke zoznamy všeobecného filtra dátumu
Dlhé a krátke zoznamy všeobecného filtra dátumu

Poznámka: Typovo špecifické filtre nie sú dostupné pre polia Áno a Nie, objekt OLE a polia príloh. Zoznam hodnôt nie je dostupný pre polia typu Memo a ani pre polia, ktoré obsahujú text RTF.

Používanie všeobecného filtra

 1. Otvorte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu v niektorom z nasledujúcich zobrazení: údajové zobrazenie, formulárové zobrazenie, zobrazenie zostavy alebo zobrazenie rozloženia.

 2. Uistite sa, že zobrazenie nie je filtrované. Na paneli selektor záznamu overiť, že buď nefiltrované alebo neaktívne ikona Bez filtra.

  Tip: Ak chcete odstrániť všetky filtre pre konkrétny objekt na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Spresniť a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v stĺpci alebo ovládací prvok, ktorý zodpovedá prvé pole, ktoré chcete filtrovať, a na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Filter

Ak chcete použiť všeobecného filtra: ukážte na položku Text (alebo číslo alebo Dátum ) filtre a potom kliknite na tlačidlo filter, ktorý chcete. Filtre, ako napríklad sa rovná a medzi zobrazí výzva na zadanie potrebných hodnôt.

Tip: Niektoré znaky, ako napríklad *, % a ?, majú špeciálny význam, ak je zadaný v textovom poli filter. Napríklad * predstavuje reťazec znakov, takže reťazec * bude zodpovedať reťazec, ktorý sa začína , a to nielen so zadaným reťazcom *. Zrušiť špeciálny význam znaku, uzavrite ho do hranatých zátvoriek [], napríklad takto: [*]. Považoval databázy, ktoré používajú štandard ANSI-89 *, ?, [,],!, -, a # ako špeciálne znaky. Databázy, ktoré používajú štandard ANSI-92 považoval %, _, [,], ^, a - ako špeciálne znaky. Môžete použiť ľubovoľný štandard s prístupom, ale nie je možné kombinovať dva štandardy (napríklad ?*) vo výraze.

Ak chcete použiť filter na základe hodnôt: zrušte začiarknutie políčok vedľa hodnôt, podľa ktorého chcete filtrovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Filtrovať podľa jednej alebo iba niekoľkých hodnôt v dlhý zoznam, najskôr zrušiť začiarknutie (Vybrať všetko) začiarknite políčko a potom vyberte požadované hodnoty.

Ak chcete záznamy filtrujúce hodnoty null (hodnota null označuje nedostatku údajov) v textu, čísla a dátumových polí: V zozname začiarknite políčko zrušte (Vybrať všetko) políčko a potom začiarknite políčko vedľa položky (prázdne).

Filtrovanie podľa výberu

Ak chcete zobraziť všetky riadky tabuľky, ktoré obsahujú hodnotu zodpovedajúcu hodnote v riadku, zobrazenie údajového hárku môžete rýchlo prefiltrovať výberom konkrétnej hodnoty a následným kliknutím na príkaz Výber. Dostupné možnosti filtrovania sa zobrazia v rozbaľovacom zozname. Tieto možnosti sa líšia v závislosti od typu údajov vybratej hodnoty. K možnostiam výberu filtra sa môžete dostať aj tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na konkrétnu bunku.

Ak je napríklad v poli DátumNarodenia aktuálne vybratá hodnota 21. február 1967, kliknutím na položku Výber na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať zobrazíte príkazy filtra podľa výberu a potom vyberiete možnosť filtrovania.

Zoznam filtrov založených na výbere

Zoznam príkazov závisí aj od toho, aká časť hodnoty je vybratá. Ak vyberiete napríklad iba niekoľko znakov hodnoty, zobrazí sa iný zoznam príkazov, čo závisí od toho, akú časť poľa ste vybrali.

Filtre založené na čiastočne vybratom poli

1. Filter používajúci začiatok hodnoty poľa...

2. ...stred hodnoty poľa...

3. ...alebo koniec hodnoty poľa.

Poznámka: Filtrovanie na čiastočný výber nie je k dispozícii pre polia s viacerými hodnotami. Príkaz Výber nie je k dispozícii pre prílohy.

Ak chcete filter odstrániť, na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Prepnúť filter, alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom na položku Vymazať všetky filtre.

Používanie filtra založeného na výbere

 1. Otvorte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu v niektorom z nasledujúcich zobrazení: údajové zobrazenie, formulárové zobrazenie, zobrazenie zostavy alebo zobrazenie rozloženia.

 2. Uistite sa, že zobrazenie nie je filtrované. Na paneli selektor záznamu overiť, že buď nefiltrované alebo neaktívne ikona Bez filtra.

 3. Prejdite na záznam obsahujúci hodnotu, ktorú chcete použiť ako súčasť filtra, a potom kliknite do stĺpca (v údajovom zobrazení) alebo ovládacieho prvku (vo formulárovom zobrazení, zobrazení zostavy alebo v zobrazení rozloženia).

Ak chcete filtrovať na základe čiastočného výberu; Vyberte znaky, ktoré sa má na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku výberu a potom kliknite na tlačidlo filter, ktorý chcete použiť.

Filtrovanie podľa formulára

Toto filtrovanie je užitočné v prípade, ak chcete filtrovať niekoľko polí vo formulári alebo údajovom hárku, alebo ak chcete vyhľadať špecifický záznam. V programe Access sa vytvorí prázdny formulár alebo údajový hárok, ktorý je podobný pôvodnému formuláru alebo údajovému hárku a umožňuje vyplniť požadované množstvo polí. Po dokončení sa v programe Access vyhľadajú záznamy obsahujúce zadané hodnoty.

Poznámka: Pomocou filtrovania podľa formulára nie je možné zadať hodnoty polí pre polia s viacerými hodnotami, polia s typom údajov Memo, Hyperlink, Yes/No alebo OLE Object, hoci môžete zadať hodnoty pre ostatné polia v skupine záznamov.

Napríklad, ak chcete nájsť všetky záznamy zákazníkov, kde kontaktná osoba označená ako vlastníka táto osoba sa nachádza v Liptovský Podzámok alebo Trnava, otvorte zákazníci údajového hárka alebo formulára a na karte domov v Zoradiť a filtrovať zoskupenie, kliknite na položku Rozšírené a potom kliknite na položku filtrovať podľa formulára.

Zadajte prvú množinu hodnôt, kliknite na kartu Alebo v spodnej časti údajového hárku alebo formulára a potom zadajte druhú množinu hodnôt. Nezabúdajte, že ak chcete, aby hodnota poľa slúžila ako filter nezávisle od iných hodnôt polí, musíte túto hodnotu zadať na karte Hľadať a na každej karte Alebo. Každá karta Alebo predstavuje alternatívnu množinu hodnôt filtra.

Ak chcete zobraziť len tie záznamy zodpovedajúce zadanie:    Na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Prepnúť Filter.

Používanie filtra vyplnením formulára

 1. Otvorte tabuľku alebo dotaz v údajovom zobrazení, alebo formulár vo formulárovom zobrazení.

 2. Skontrolujte, či zobrazenie nie je filtrované. Na paneli selektor záznamu overiť, že buď nefiltrované alebo neaktívne ikona Bez filtra.

 3. Na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Spresniť a potom kliknite na položku filtrovanie podľa formulára v kontextovej ponuke.

 4. V závislosti od toho, či pracujete v údajovom zobrazení alebo vo formulárovom zobrazení, použite niektorý z nasledovných spôsobov:

  Údajovom zobrazení: Kliknite na prvý riadok v stĺpci, podľa ktorého chcete filtrovať, kliknite na zobrazenú šípku a potom vyberte hodnotu. Ak chcete pridať ďalšie hodnoty, stačí kliknúť alebo kartu v dolnej časti údajového hárka a vyberte inú hodnotu.

  Formulárové zobrazenie: kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí v ovládacom prvku a vyberte hodnotu, podľa ktorej chcete filtrovať. Ak chcete pridať ďalšie hodnoty, kliknite na položku alebo kartu v dolnej časti formulára a vyberte inú hodnotu.

  Tipy: Nie je možné zadať pole hodnôt pre polia s viacerými hodnotami pomocou filtrovania podľa formulára, ale môžete určiť hodnoty pre iné ako s viacerými hodnotami v skupine záznamov.

  • Ak chcete zadať zoznam možných hodnôt pre pole, použite operátor alebo . Zadajte napríklad "Liptovský Podzámok" alebo "Oregon" v poli Mesto, ak chcete filtrovať záznamy, ktoré obsahujú buď hodnotu.

  • Ak chcete filtrovať na základe stavu ovládacieho prvku (napríklad začiarkavacieho políčka alebo tlačidla), kliknutím na ovládací prvok nastavte jeho požadovaný stav. Ak chcete prepnúť ovládací prvok do neutrálnej polohy, aby sa nepoužíval ako kritérium na filtrovanie záznamov, skontrolujte, či je nedostupný (zobrazuje sa ako neaktívny).

  • Ak chcete filtrovať záznamy, ktoré nemajú hodnotu null (chýbajúce) nenulové, prázdne (prázdne alebo ""), alebo ktoré nie sú prázdne hodnoty, typ Is Null, Is Not Null, "", alebo nie "" v poli.

 5. Ak chcete zadať dve alternatívne množiny kritérií, napríklad zobraziť iba mená kontaktných osôb, ktoré majú pre pole KrajinaOblasť nastavenú hodnotu USA a majú narodeniny v apríli, môžete použiť jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete získať všetky záznamy, ktoré spĺňajú jednu z viac skupín kritérií, zadajte kritériá zadaním prvá množina kritérií, kliknite na položku alebo klávesom tab a potom zadajte druhú množinu kritérií. Všimnite si, že ak chcete, aby hodnota poľa slúžila ako filter nezávisle od iných hodnôt polí, musíte zadať túto hodnotu vyhľadajte kartu a každý alebo kartu. Inými slovami, vyhľadajte kartu a každý kartu alebo predstavuje alternatívnu množinu hodnôt filtra.

  • Pamätajte, že zakaždým, keď pridáte kritérium poľa na kartu alebo Access vytvorí druhého alebo kartu. Umožňuje zadať niekoľko kritérií "alebo". Filter vráti všetky záznamy, ktoré obsahuje všetky hodnoty zadané na vyhľadajte kartu alebo všetky hodnoty zadané na prvej alebo tab alebo všetky hodnoty zadané na druhej alebo kartu, a tak ďalej.

Ak chcete odstrániť filter a Zobraziť všetky záznamy, kliknite na položku Prepnúť Filter znova.

Ak chcete upraviť filter podľa formulára, kliknite na položku Rozšírené a potom kliknite na položku Filtrovanie podľa formulára znova. Zobrazí sa aktuálna množina kritérií filtra.

Rozšírené filtrovanie

Môže sa stať, že budete chcieť použiť filter rozšíreného typu a sami zadať kritérium filtrovania. Napríklad ak chcete nájsť záznamy, ktoré obsahujú dátumy z posledných siedmich dní alebo posledných šiestich mesiacov.

Používanie rozšírených filtrov si vyžaduje písanie výrazov. Výrazy sú podobné vzorcom v programe Excel a kritériám, ktoré sa zadávajú pri návrhu dotazu.

Rozšírené filtrovanie môžete použiť napríklad pri hľadaní mien kontaktných osôb, ktoré mali narodeniny v posledných siedmich dňoch. Po použití rozšíreného filtra možno výsledky ďalej obmedziť na osoby, ktorých krajina alebo oblasť pôvodu je USA.

Používanie rozšíreného filtra

 1. Otvorte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu v niektorom z nasledujúcich zobrazení: údajové zobrazenie, formulárové zobrazenie, zobrazenie zostavy alebo zobrazenie rozloženia.

 2. Skontrolujte, či vybraté zobrazenie nie je filtrované. Na navigačnom paneli záznamu overte, či sa položka Bez filtra zobrazuje ako neaktívna (nedostupná). Ak sa navigačný panel záznamu nezobrazuje, kliknite na položku Rozšírené v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Domov a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre (ak sa položka Vymazať všetky filtre zobrazuje ako neaktívna, nie sú použité žiadne filtre).

 3. Na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Rozšírené a potom kliknite na položku Rozšírený Filter alebo zoradenie v kontextovej ponuke.

 4. Do mriežky pridajte polia, ktoré chcete filtrovať.

 5. V riadku Kritériá každého poľa zadajte kritérium. Kritériá sa používajú ako množina a zobrazia sa iba tie záznamy, ktoré spĺňajú všetky kritériá zadané v riadku Kritériá. Ak chcete zadať ďalšie kritériá pre jedno pole, zadajte prvé kritérium do riadka Kritériá a druhé kritérium do riadka Alebo atď.

  Tipy: 

  • Celá množina kritérií v riadku Alebo sa použije ako alternatíva k množine kritérií v riadku Kritériá. Každé kritérium, ktoré chcete použiť v oboch množinách kritérií, je nutné zadať do riadka Kritériá aj do riadka Alebo. Ak chcete zobraziť filtrované riadky, kliknite na položku Prepnúť filter.

  • Dobrý spôsob, ako sa naučiť písať kritériá, je použitie všeobecného filtra alebo filtra na základe výberu, ktorý vypočíta výsledok, ktorý sa podobá na to, čo hľadáte. Potom s filtrom použitým na zobrazenie, zobrazenie kartu objektu Filter

Špeciálne príkazy na karte dokumentu Filter

Dve špeciálne príkazy sú k dispozícii na kartu dokumentu Filter. Po kliknutí na ľubovoľné miesto nad mriežku návrhu na karte načítať z dotazu a Uložiť ako dotaz príkazy sú k dispozícii v kontextovej ponuke.

Možnosti špeciálneho filtra

Príkaz Načítať z dotazu načíta návrh vybratého dotazu do mriežky. To umožňuje použiť kritériá dotazu ako kritériá filtra.

Príkaz Uložiť ako dotaz umožňuje uložiť nastavenie filtra ako nový dotaz.

Na začiatok stránky

Odstránenie alebo opätovné použitie filtra

Ak chcete prepnúť na nefiltrované zobrazenie údajov, odstráňte filtre kliknutím na položku Filtrované na navigačnom paneli záznamu a prejdite na úplné zobrazenie.

Keď odstránite aktuálne filtre, tieto filtre sa dočasne odstránia zo všetkých polí zobrazenia. Ak napríklad najprv použijete filtre v poliach KrajinaOblasť a DátumNarodenia a potom tieto filtre odstránite, znova sa zobrazia všetky záznamy.

Ak chcete znova použiť naposledy použité filtre, na navigačnom paneli kliknite na položku Nefiltrované.

Na začiatok stránky

Vymazanie filtra

Ak filter viac nepotrebujete, vymažte ho. Vymazaním sa filter odstráni zo zobrazenia a po kliknutí na položku Nefiltrované v stavovom riadku sa vymazaný filter nedá znova použiť. Môžete vymazať jeden filter z jedného poľa alebo môžete vymazať všetky filtre zo všetkých polí v zobrazení.

 • Ak chcete vymazať jeden filter z jedného poľa: kliknite pravým tlačidlom myši na filtrovaný stĺpec alebo ovládací prvok a potom kliknite na položku Vymazať filter z názov poľa.

 • Vymazanie všetkých filtrov zo všetkých polí: na Home tab v skupina Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Spresniť a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre v kontextovej ponuke.

Na začiatok stránky

Uloženie filtra

Ak budete filter znova používať, mali by ste si ho uložiť. Nastavenie filtra použité v čase zatvorenia tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy sa automaticky uloží spolu s objektom a toto nastavenie ostane k dispozícii na opätovné použitie. Nastavenie filtra sa však na základe predvoleného nastavenia nepoužije automaticky pri ďalšom otvorení objektu.

Ak chcete zabezpečiť, že aktuálne filtre automaticky použili pri ďalšom otvorení tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy, z hárka vlastností objektu, nastavte objektu FiltrovaťPriZavedení naÁno. FiltrovaťPriZavedení sa použijú pri ďalšom otvorení objektu. Vždy, keď zmeníte toto nastavenie, musíte zavrieť objektu a jeho otvorení, aby bolo možné použiť nové nastavenie.

Poznámka: FiltrovaťPriZavedení sa použije iba po načítaní objektu. Nastavenie tejto vlastnosti pre objekt v návrhovom zobrazení a následné prepnutie na iné zobrazenie nespôsobí nastavenia, ktoré chcete použiť. Po zatvorení a opätovnom otvorení objektu zmeny sa FiltrovaťPriZavedení prejavili.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×