Použitie filtra na zobrazenie vybratých záznamov v databáze programu Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Filtrovanie je užitočný spôsob, ako zobraziť iba údaje, ktoré sa má zobraziť v databázy programu Access. Filtre môžete použiť na zobrazenie konkrétnych záznamov vo formulári, zostave, dotaz alebo údajového hárka alebo ak chcete vytlačiť len niektoré záznamy zo zostavy, tabuľky alebo dotazu. Pomocou filtra, máte možnosť, ak chcete obmedziť údaje v zobrazení bez zmeny návrhu príslušnom objekte.

Obsah tohto článku

Ako filtre sú užitočné

Vyberte a použite typ filtra

Odstránenie alebo opätovné použitie filtra

Vymazanie filtra

Uloženie filtra

Ako filtre sú užitočné

Vzhľadom na zobrazenie sa zobrazí po použití filtra obsahuje len záznamy s hodnotami, ktoré ste vybrali, Ostatné údaje ostane skrytý, kým sa Vymazať filter.

Poznámka: Stĺpce v údajových hárkoch a ovládacie prvky vo formulároch a zostavách, ktoré sú povinné výrazy nepodporujú filtrovanie.

Existuje niekoľko typov filtrov a niektoré z nich sa jednoducho používajú a odstrániť. Prístup obsahuje niektoré všeobecné filtre, ktoré sú zabudované do každého zobrazenia. Dostupnosť príkazov filtrovania závisí od typu a hodnôt poľa.

Napríklad na zobrazenie záznamov ľudí, ktorých narodeniny v určitého mesiaca, kliknite na stĺpec Dátum narodenia , na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Filtre dátumua potom vyberte požadovaný dátum obdobia.

Filtrovanie dátumového poľa

1. filtre, ktoré sú k dispozícii, závisia od typu údajov vo vybratom stĺpci.

2. všetky dátumy v období filter ignoruje deň a rok časť hodnoty dátumu.

V tejto ukážke sa zobrazia len tie záznamy, v ktorých mesiac z poľa DátumNarodenia nastavená na apríl.

Dátum narodenia filtrovaný pre apríl

1. na ikonu filtra v hlavičke stĺpca a navigačný panel záznamu označuje, že aktuálne zobrazenie je filtrované podľa poľa DátumNarodenia.

2. v údajovom zobrazení, keď ukážete, myši na záhlavie stĺpca, zobrazí sa aktuálne kritériá filtra.

Poznámka:  Keď použijete filter na stĺpec, ktorý už je filtrovaný, starý filter, budú automaticky odstránené. Iba jeden filter môže byť v skutočnosti pre pole naraz, môžete určiť rôznych filtrov pre každé pole v zobrazení.

Napríklad, ak chcete zobraziť mená kontaktov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ktorých narodeniny v apríl, môžete filtrovať tabuľky Kontakty na pole KrajinaOblasť a tiež na pole DátumNarodenia. Pri filtrovaní viacerých polí v jednom zobrazení, filtrov, ktoré sú skombinované pomocou operátora AND, napríklad takto:

KrajinaOblasť = UK AND mesiac poľa DátumNarodenia = apríl

Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu: odstráňte filtre. Odstránenie filtra dočasne odstráni z zobrazenia, takže môžete prepínať späť na pôvodné nefiltrované zobrazenie.

Prepínanie medzi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením: v skupine Zoradiť & Filter na karte domov kliknite na položku Prepnúť filter.

Ak chcete natrvalo odstrániť filter zo zobrazenia: Vymazať filter. Zistite, ako vymazať filtre, nájdete v časti Vymazať filter.

Nastavenie filtra zostane platné dovtedy, kým nezavriete objekt, aj keď prejdete na iné zobrazenie objektu. Inými slovami, Ak filtrujete formulár v údajovom zobrazení, nastavenie filtra zostanú platné aj v prípade prepnite na formulárové zobrazenie alebo zobrazenie rozloženia a zostane v platnosti dovtedy, kým nezavriete formulár. Ak uložíte objekt sa použije filter, bude k dispozícii najbližšom otvorení objektu. Ďalšie informácie o ukladaní filtra, nájdete v časti uloženie filtra v tomto článku.

Na začiatok stránky

Vyberte a použite typ filtra

Môžete vybrať z niekoľkých pripravené na použitie filtrov pre typ údajov. Tieto filtre sú k dispozícii ako príkazov ponuky v nasledujúcich zobrazení: údajové, formulára, zostavy a rozloženia. Okrem týchto filtrov môžete filtrovať formulár alebo údajový hárok vyplnením formulára (nazývané filtrovanie podľa formulára).

Ak chcete väčšiu flexibilitu a ste pripravení na písanie výrazy, môžete vytvoriť vlastné filtre pomocou možností na karte dokumentu Filter .

Vyberte niektorú z nasledujúcich typov filtrov:

Všeobecné filtre: Ak chcete filtrovať špecifické hodnoty alebo rozsahu hodnôt.

Filtrovanie podľa výberu: Ak chcete filtrovať všetky riadky v tabuľke, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá sa zhoduje s vybratou hodnotu v riadku pomocou filtrovania v údajovom zobrazení.

Filtrovanie podľa formulára: Ak chcete filtrovať niekoľko polí vo formulári alebo údajovom hárku, alebo ak sa snažíte nájsť konkrétny záznam.

Rozšírený filter: na typ filtra, kde ste definujte kritériá vlastného filtra.

Poznámka: Ak sa nezobrazujú žiadne filtra príkazov v ktoromkoľvek zobrazení, mohol zakázať filtrovanie návrhár formulára alebo databázy. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na návrhára.

Všeobecné filtre

Okrem OLE Object polia a polia, ktoré sa zobrazujú vypočítavané hodnoty, ponúkajú všetky typy polí všeobecné filtre. Zoznam filtrov, ktoré sú k dispozícii závisí od typu údajov vybratého poľa a hodnoty.

Kliknite pravým tlačidlom myši na pole, ktoré chcete filtrovať. Filtrovať podľa viacerých stĺpcov alebo ovládacích prvkov, sa musí buď vyberte a filtrovať každý stĺpec alebo ovládací prvok samostatne, alebo použite možnosť rozšíreného filtra. Nájdete v častiach filtrovanie podľa formulára a Rozšírené filtre v tomto článku nájdete ďalšie informácie.

Napríklad na zobrazenie filtrov dostupných pre pole DátumNarodenia na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku Filter

Všeobecné filtre dátumu
Príklad všeobecné filtre dátumu

1. Ak chcete filtrovať špecifické hodnoty, použite zoznam začiarkavacích políčok. V zozname sa zobrazujú všetky hodnoty, ktoré sa aktuálne zobrazujú v poli.

2. Ak chcete filtrovať rozsah hodnôt, kliknite na niektorú z týchto filtrov a zadajte požadované hodnoty. Napríklad, ak chcete zobraziť narodeniny od aktuálneho dátumu do konca roka, kliknite medzia zadajte príslušné počiatočné a koncové dátumy v dialógovom okne medzi . Ak chcete zobraziť sú zobrazené všetky narodeniny pripadajú na konkrétny dátum, kliknite na položku Dátum a narodenín, ktoré pripadajú na konkrétny dátum.

Je dôležité Všimnite si, že hodnoty v poli Dátum vplyv na zozname špecifické filtre. Ak Najnovšia dátum hodnotu v poli Dátum spadá do posledné dva roky, pozrite si tému dlhšie, Podrobnejšie filtrovanie zoznamu. Ak žiadny z dátumov v poli nie je menšia než dva roky, zobrazí sa kratší zoznam filtrovania.

Zoznamy dlhé a krátke všeobecného filtra dátumu
Zoznamy dlhé a krátke všeobecného filtra dátumu

Poznámka: Špecifické filtre nie sú k dispozícii pre áno/nie, objekt OLE a polia prílohy. Zoznam hodnôt nie je k dispozícii pre polia typu memo alebo pre polia, ktoré obsahujú text vo formáte RTF.

Použitie všeobecného filtra

 1. Otvorte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu v niektorom z nasledujúcich zobrazení: údajové, formulára, zostavy alebo rozloženie.

 2. Uistite sa, že zobrazenie nie je filtrované. Na paneli selektor záznamu overiť, že buď nefiltrované alebo neaktívne ikona Bez filtra .

  Tip: Ak chcete odstrániť všetky filtre pre konkrétny objekt, na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku Spresniťa potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v stĺpci alebo ovládací prvok, ktorý zodpovedá prvé pole, ktoré chcete filtrovať, a na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku Filter

Ak chcete použiť všeobecného filtra: ukážte na položku Text (alebo číslo alebo Dátum) filtrea potom kliknite na tlačidlo filter, ktorý chcete. Filtre, ako napríklad sa rovná a medzi zobrazí výzva na zadanie potrebných hodnôt.

Tip:  Niektoré znaky, ako napríklad *, %, a?, majú špeciálny význam, ak je zadaný v textovom poli filter. Napríklad * predstavuje reťazec znakov, takže reťazec * bude zodpovedať reťazec, ktorý sa začína , a to nielen so zadaným reťazcom *. Zrušiť špeciálny význam znaku, uzavrite ho do hranatých zátvoriek [], napríklad takto: [*]. Považoval databázy, ktoré používajú štandard ANSI-89 *,?, [,],!, -, a # ako špeciálne znaky. Databázy, ktoré používajú štandard ANSI-92 považoval %, _, [,], ^, a - ako špeciálne znaky. Môžete použiť ľubovoľný štandard s prístupom, ale nie je možné kombinovať dva štandardy (napríklad ?*) vo výraze.

Ak chcete použiť filter na základe hodnôt: zrušte začiarknutie políčok vedľa hodnôt, podľa ktorého chcete filtrovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Filtrovať podľa jednej alebo iba niekoľkých hodnôt v dlhý zoznam, najskôr zrušiť začiarknutie (Vybrať všetko) začiarknite políčko a potom vyberte požadované hodnoty.

Ak chcete záznamy filtrujúce hodnoty null (hodnota null označuje nedostatku údajov) v textu, čísla a dátumových polí: V zozname začiarknite políčko zrušte (Vybrať všetko) políčko a potom začiarknite políčko vedľa položky (prázdne).

Filtrovanie podľa výberu

Ak chcete zobraziť všetkých riadkov v tabuľke, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá zodpovedá hodnote v riadku, môžete rýchlo filtrovať v údajovom zobrazení vyberte určitú hodnotu a potom kliknete na príkaz Výber . Rozbaľovacieho zoznamu zobrazí dostupné možnosti filtrovania. Tieto možnosti sa budú líšiť v závislosti od typu údajov vybratej hodnoty. Ďalším spôsobom, ako získať prístup k možnostiam filtrovania výberu je kliknite pravým tlačidlom myši na konkrétnu bunku.

Napríklad, ak je hodnota 2/21/1967 je vybratý v poli Dátum narodenia, na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na tlačidlo výberu zobrazenia filtra podľa výberu príkazov a potom vyberte požadovanú možnosť filtrovania.

Zoznam na základe výberu filtrov

Zoznam príkazov závisí aj aká časť hodnoty je vybratá. Napríklad, ak vyberiete len niektoré znaky v hodnote, sa zobrazí iný zoznam príkazov, v závislosti od toho, ktorá časť poľa ste vybrali.

Filtre založené na čiastočne vybraté pole

1. filter používajúci začiatok hodnoty poľa...

2.... v strednej hodnoty poľa...

3.... alebo na konci poľa hodnota.

Poznámka: Filtrovanie na čiastočný výber nie je k dispozícii pre polia s viacerými hodnotami. Príkaz Výber nie je k dispozícii pre prílohy.

Ak chcete odstrániť filter, na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Prepnúť Filter, alebo kliknite na položku Rozšírené a kliknite na položku Vymazať všetky filtre.

Použitie filtra na základe výberu

 1. Otvorte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu v niektorom z nasledujúcich zobrazení: údajové, formulára, zostavy alebo rozloženie.

 2. Uistite sa, že zobrazenie nie je filtrované. Na paneli selektor záznamu overiť, že buď nefiltrované alebo neaktívne ikona Bez filtra .

 3. Presun do záznamu, ktorý obsahuje hodnotu, ktorá sa má použiť ako súčasť filter, a potom kliknite do stĺpca (v údajovom zobrazení) a ovládacích prvkov (vo formulári, zostave alebo rozloženie zobrazeniach).

Ak chcete filtrovať na základe čiastočného výberu; Vyberte znaky, ktoré sa má na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku výberua potom kliknite na tlačidlo filter, ktorý chcete použiť.

Filtrovanie podľa formulára

Tento filter je užitočné, ak chcete filtrovať niekoľko polí do formulára alebo údajového hárka, alebo ak sa snažíte nájsť konkrétny záznam. Program Access vytvorí prázdny formulár alebo údajový hárok, ktorý sa podobá na pôvodný formulár alebo údajový hárok a potom môžete vykonať toľko polí, ako chcete. Keď ste hotoví, Access nájde záznamy, ktoré obsahujú zadanými hodnotami.

Poznámka: Pri je možné určiť hodnoty polí pre polia s viacerými hodnotami pomocou filtrovania podľa formulára, ani pre polia typu Memo, hypertextové prepojenie, áno/nie alebo s typom údajov OLE Object, hoci môžete zadať hodnoty pre ostatné polia v skupine záznamov.

Napríklad, ak chcete nájsť všetky záznamy zákazníkov, kde kontaktná osoba označená ako vlastníka táto osoba sa nachádza v Liptovský Podzámok alebo Trnava, otvorte zákazníci údajového hárka alebo formulára a na karte domov v Zoradenie & Filter zoskupenie, kliknite na položku Rozšírenéa potom kliknite na položku filtrovať podľa formulára.

Zadajte prvú množinu hodnôt, a potom kliknite na kartu alebo v dolnej časti údajového hárka alebo formulára a potom zadajte druhú množinu hodnôt. Všimnite si, že ak chcete, aby hodnota poľa slúžila ako filter nezávisle od iných hodnôt polí, musíte zadať túto hodnotu na kartách vyhľadajte a každý alebo . Každá karta alebo predstavuje alternatívnu množinu hodnôt filtra.

Ak chcete zobraziť len tie záznamy zodpovedajúce zadanie:    Na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku Prepnúť Filter.

Použitie filtra vyplnením formulára

 1. Otvorte tabuľku alebo dotaz v údajovom zobrazení, alebo formulár vo formulárovom zobrazení.

 2. Skontrolujte, či zobrazenie nie je filtrované. Na paneli selektor záznamu overiť, že buď nefiltrované alebo neaktívne ikona Bez filtra .

 3. Na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku Spresniťa potom kliknite na položku filtrovanie podľa formulára v kontextovej ponuke.

 4. V závislosti od toho, či pracujete v údajovom zobrazení alebo vo formulárovom zobrazení, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Údajové zobrazenie:Kliknite na prvý riadok v stĺpci, podľa ktorého chcete filtrovať, kliknite na zobrazenú šípku a potom vyberte hodnotu. Ak chcete pridať ďalšie hodnoty, stačí kliknúť alebo kartu v dolnej časti údajového hárka a vyberte inú hodnotu.

  Formulárové zobrazenie: kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí v ovládacom prvku a vyberte hodnotu, podľa ktorej chcete filtrovať. Ak chcete pridať ďalšie hodnoty, kliknite na položku alebo kartu v dolnej časti formulára a vyberte inú hodnotu.

  Tipy: Nie je možné zadať pole hodnôt pre polia s viacerými hodnotami pomocou filtrovania podľa formulára, ale môžete určiť hodnoty pre iné ako s viacerými hodnotami v skupine záznamov.

  • Ak chcete zadať zoznam možných hodnôt pre pole, použite operátor alebo . Zadajte napríklad "Liptovský Podzámok" alebo "Oregon" v poli Mesto, ak chcete filtrovať záznamy, ktoré obsahujú buď hodnotu.

  • Na filtrovanie na základe stavu ovládacieho prvku, ako napríklad začiarkavacieho políčka alebo tlačidla, kliknite na ovládací prvok tak, aby sa v stave, ktoré chcete. Vrátiť ovládací prvok do neutrálny postoj, aby sa nepoužíval ako kritérium na filtrovanie záznamov, zabezpečiť, že je k dispozícii (sivý).

  • Ak chcete filtrovať záznamy, ktoré nemajú hodnotu null (chýbajúce) nenulové, prázdne (prázdne alebo ""), alebo ktoré nie sú prázdne hodnoty, typ Is Null, Is Not Null, "", alebo nie "" v poli.

 5. Ak chcete zadať dve rôzne množiny kritérií, napríklad ak chcete zobraziť iba názvy kontaktov, ktorých hodnota krajina je USA a narodeniny pokles apríl, máte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete získať všetky záznamy, ktoré spĺňajú jednu z viac skupín kritérií, zadajte kritériá zadaním prvá množina kritérií, kliknite na položku alebo klávesom tab a potom zadajte druhú množinu kritérií. Všimnite si, že ak chcete, aby hodnota poľa slúžila ako filter nezávisle od iných hodnôt polí, musíte zadať túto hodnotu vyhľadajte kartu a každý alebo kartu. Inými slovami, vyhľadajte kartu a každý kartu alebo predstavuje alternatívnu množinu hodnôt filtra.

  • Pamätajte, že zakaždým, keď pridáte kritérium poľa na kartu alebo Access vytvorí druhého alebo kartu. Umožňuje zadať niekoľko kritérií "alebo". Filter vráti všetky záznamy, ktoré obsahuje všetky hodnoty zadané na vyhľadajte kartu alebo všetky hodnoty zadané na prvej alebo tab alebo všetky hodnoty zadané na druhej alebo kartu, a tak ďalej.

Ak chcete odstrániť filter a Zobraziť všetky záznamy, kliknite na položku Prepnúť Filter znova.

Ak chcete upraviť filter podľa formulára, kliknite na položku Rozšírenéa potom kliknite na položku Filtrovanie podľa formulára znova. Zobrazí sa aktuálna množina kritérií filtra.

Rozšírený filter

V niektorých prípadoch možno budete chcieť použiť filter, ktorý je typ rozšíreného filtra a môže byť potrebné zadať kritérium filtra sami. Napríklad, ak chcete nájsť záznamy, ktoré obsahujú dátumy vyskytujúce sa posledných sedem dní alebo posledných šesť mesiacov.

Rozšírené filtre vyžaduje zápisu výrazu. Výrazy sa podobajú vzorcov v Exceli a kritériá, ktoré ste zadali pri návrhu dotazu.

Jeden príklad, kde môžete použiť rozšírený filter je nájsť mená tých kontaktov, narodeniny sa vyskytli počas posledných sedem dní. Potom môžete použiť filter Spresnenie, môžete obmedziť výsledky na tých, ktorých krajinu alebo oblasť USA.

Používanie rozšíreného filtra

 1. Otvorte tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu v niektorom z nasledujúcich zobrazení: údajové, formulára, zostavy alebo rozloženie.

 2. Uistite sa, že zobrazenie nie je filtrované. Na navigačnom paneli záznamu, overte sivý Bez filtra (nie je k dispozícii). Ak navigačný panel záznamu nezobrazuje, v skupine Zoradiť & Filter na karte domov kliknite na položku Rozšírené a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre (ak sivý Vymazať všetky filtre nie sú žiadne filtre platné).

 3. Na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku Rozšírené a potom kliknite na položku Rozšírený Filter alebo zoradenie v kontextovej ponuke.

 4. Pridajte polia, podľa ktorého chcete filtrovať do mriežky.

 5. V riadku kritériá každého poľa zadajte kritérium. Kritériá sú použité ako množinu a zobrazujú sa len záznamy, ktoré spĺňajú všetky kritériá do riadka kritériá . Ak chcete zadať ďalšie kritériá pre jedno pole, zadajte prvé kritérium do riadka kritériá a druhé kritérium do riadka alebo atď.

  Tipy: 

  • Celú množinu kritérií v riadku alebo sa použije ako alternatívu k určitých kritérií v riadku kritériá . Kritérium, ktorý chcete použiť pre obe množiny kritérií, je nutné zadať v riadku kritériá a alebo riadok. Kliknite na položku Prepnúť Filter na zobrazenie vyfiltrované riadky.

  • Dobrý spôsob, ako sa naučiť písať kritériá, je použitie všeobecného filtra alebo filtra na základe výberu, ktorý vypočíta výsledok, ktorý sa podobá na to, čo hľadáte. Potom s filtrom použitým na zobrazenie, zobrazenie kartu objektu Filter

Špeciálne príkazy na karte dokumentu Filter

Dve špeciálne príkazy sú k dispozícii na kartu dokumentu Filter . Po kliknutí na ľubovoľné miesto nad mriežku návrhu na karte načítať z dotazu a Uložiť ako dotaz príkazy sú k dispozícii v kontextovej ponuke.

Možnosti špeciálne filtra

Príkaz načítať z dotazu načíta návrh vybratého dotazu do mriežky. Môžete použiť kritériá dotazu ako kritériá filtra.

Príkaz Uložiť ako dotaz umožňuje uložiť nastavenie filtra ako nový dotaz.

Na začiatok stránky

Odstránenie alebo opätovné použitie filtra

Ak chcete prepnúť na nefiltrované zobrazenie údajov, odstráňte filtre kliknutím na položku filtrované na navigačnom paneli záznamu sa vrátiť na úplné zobrazenie.

Keď odstránite aktuálne filtre, filtre sa dočasne odstránia zo všetkých polí v zobrazení. Napríklad, ak najprv použijete filtre v poliach KrajinaOblasť a DátumNarodenia a potom odstráňte filtre, zobrazí všetky záznamy znova.

Na opätovné použitie naposledy použité filtre, na navigačnom paneli záznamu kliknite na položku nefiltrované .

Na začiatok stránky

Vymazanie filtra

Vymazanie filtra, keď už nepotrebujete. Vymazanie filtra sa odstránia zo zobrazenia a môžete ho už znova použiť ho kliknutím na položku nefiltrované v stavovom riadku. Môžete vymazať jeden filter z jedného poľa alebo vymazanie všetkých filtrov zo všetkých polí v zobrazení.

 • Ak chcete vymazať jeden filter z jedného poľa: kliknite pravým tlačidlom myši na filtrovaný stĺpec alebo ovládací prvok a potom kliknite na položku Vymazať filter z názov poľa.

 • Vymazanie všetkých filtrov zo všetkých polí: na Home tab v skupina Zoradiť & Filter , kliknite na položku Spresniťa potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre v kontextovej ponuke.

Na začiatok stránky

Uloženie filtra

Môže byť užitočné Uložiť filter, ak budete používať ho znova. Nastavenie filtra, ktoré sú platné v čase zatvorenia tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy sa automaticky uložia spolu s objektom a sú k dispozícii na opätovné použitie. Však v predvolenom nastavení filtra nie sú automaticky použité automaticky pri ďalšom otvorení objektu.

Ak chcete zabezpečiť, že aktuálne filtre automaticky použili pri ďalšom otvorení tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy, z hárka vlastností objektu, nastavte objektu FiltrovaťPriZavedení naÁno. FiltrovaťPriZavedení sa použijú pri ďalšom otvorení objektu. Vždy, keď zmeníte toto nastavenie, musíte zavrieť objektu a jeho otvorení, aby bolo možné použiť nové nastavenie.

Poznámka: FiltrovaťPriZavedení sa použije iba po načítaní objektu. Nastavenie tejto vlastnosti pre objekt v návrhovom zobrazení a následné prepnutie na iné zobrazenie nespôsobí nastavenia, ktoré chcete použiť. Po zatvorení a opätovnom otvorení objektu zmeny sa FiltrovaťPriZavedení prejavili .

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×