Použitie Excelu 2013 na vytvorenie novej zostavy Projectu Online

Použitie Excelu 2013 na vytvorenie novej zostavy Projectu Online

Microsoft Excel 2013 môžete použiť na pripojenie k svojim údajom v službe Project Online a na vytváranie zostáv. Keď sú zostavy uložené v knižnici služby Project Online, môžete ich zobraziť v okne prehliadača pomocou aplikácie Excel Online.

Dôležité: Pred vykonaním krokov z tohto článku je dôležité, aby ste najskôr udelili prístup k zostavám v Projecte Online. Ide o jednorazové nastavenie, ktorým sa umožní správne obnovovanie zostáv v aplikácii Excel Online.

V tomto článku je popísaný postup vytvorenia údajového prepojenia medzi programom Excel 2013 a službou Project Online s cieľom zobraziť zoznam projektov pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky. Pomocou programu Excel 2013 a pripojenia OData k údajom služby Project Online môžete vykonávať mnohé ďalšie úlohy, keďže však iba začínate, nasledovný príklad je jednoduchý a priamočiary.

V tomto článku sú popísané tieto kroky postupu:

Krok 1: Vytvorenie pripojenia k údajom služby Project Online v programe Excel 2013

Prvým krokom je vytvorenie pripojenia v programe Excel 2013, ktoré smeruje na vaše údaje služby Project Online.

Vytvorenie pripojenia:

 1. V programe Excel 2013 vyberte položky Súbor > Nové > Prázdny zošit.

 2. Na karte Údaje v skupine Získať externé údaje vyberte položky Z iných zdrojov > Z údajového informačného kanála OData.

 3. V časti 1. Umiestnenie údajového informačného kanála zadajte do poľa Prepojenie alebo súbor webovú adresu (URL) pre inštanciu aplikácie Project Web App a pridajte za ňu výraz: /_api/ProjectData/.

  Ak chcete napríklad získať prístup k aplikácii Project Web App na adrese https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, do poľa Pripojenie alebo súbor by ste mali zadať adresu https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa/_api/ProjectData/.

 4. Prihláste sa pomocou svojich poverení pre Microsoft Office 365.

 5. V dialógovom okne Sprievodca pripojením údajov začiarknite políčko Projekty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V kroku Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. V dialógovom okne Import údajov vyberte možnosť Zostava kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Hotovo. Teraz ste pripojení k údajom služby Project Online.

Krok 2: Výber údajov na začlenenie do zostavy

V ďalšom kroku je potrebné vybrať, ktoré časti údajov Projekty sa majú začleniť do zostavy, a následne navrhnúť samotnú zostavu. V tomto veľmi jednoduchom príklade vyberiete dva údajové body: názvy projektov a názvy vlastníkov projektov.

Zostavenie jednoduchej zostavy kontingenčnej tabuľky:

 1. Na table Polia kontingenčnej tabuľky nachádzajúcej sa na pravej strane okna programu Excel 2013 začiarknite polia vedľa položiek Názov_projektu and Meno_vlastníka_projektu.

 2. Pri prispôsobovaní zostavy kontingenčnej tabuľky použite karty Analyzovať a Návrh v časti pásu s nástrojmi Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

Krok 3: Uloženie zostavy do služby Project Online

Posledným krokom po vytvorení zostavy je jej uloženie do služby Project Online, aby ste ju neskôr mohli jednoducho otvoriť pomocou aplikácie Excel Online.

Uloženie zostavy kontingenčnej tabuľky do služby Project Online:

 1. V programe Excel 2013 kliknite na položku Súbor.

 2. Kliknite na položky Uložiť ako, SharePoint a Prehľadávať.

 3. Na hornom paneli, v ktorom je uvedené aktuálne umiestnenie, pravým tlačidlom myši kliknite na URL adresu a potom kliknite na položku Upraviť adresu.

 4. Do poľa umiestnenia zadajte URL adresu svojej lokality aplikácie Project Web App a potom stlačte kláves Enter.

  Zadajte napríklad adresu https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa a potom stlačte kláves Enter.

 5. Dvakrát kliknite na knižnicu Zostavy PWA.

 6. Dvakrát kliknite na priečinok Angličtina (USA).

 7. Do poľa Názov súboru zadajte názov novej zostavy a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Po uložení zostavy do knižnice Zostavy PWA služby Project Online zostavu zavrite v programe Excel 2013. Teraz k nej môžete prejsť v prehliadači a otvoriť ju pomocou služby Project Online.

Krok 4: Otvorenie zostavy v službe Project Online

Po uložení zostavy do služby Project Online môžete prejsť do knižnice Zostavy PWA a potom zostavu otvoriť pomocou služby Excel Online. Takto budete môcť zobraziť zostavu s najnovšími údajmi projektu z ľubovoľného zariadenia s prístupom k službe Project Online.

Otvorenie zostavy v aplikácii Excel Online:

 1. V aplikácii Project Web App kliknite na položku Zostavy na paneli Rýchle spustenie.

 2. Kliknite na položku Angličtina (USA).

 3. Kliknite na názov zostavy, ktorú chcete otvoriť v aplikácii Excel Online.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×