Použitie dotazu ako zdroja záznamov pre formulár alebo zostavu

Ak chcete zadať údaje do formulára alebo do zostavy, môžete použiť dotaz. Môžete to vykonať tak, že použijete sprievodcu, a môžete to vykonať aj manuálne, a to tak, že nastavíte vlastnosť Zdroj záznamov formulára alebo zostavy. Tento článok nájdete informácie o tom, ako môžete použiť dotaz ako zdroj záznamov pre formulár alebo zostavu.

Obsah tohto článku

Úvod

Používanie dotazu ako zdroja záznamov pre formulár

Používanie dotazu ako zdroja záznamov pre zostavu

Úvod

Samotná tabuľka často nemôže poskytnúť údaje potrebné na vytvorenie konkrétneho formulára alebo zostavy. Možno budete chcieť použiť údaje z viacerých tabuliek. Možno budete chcieť zhrnúť údaje z jednej tabuľky. Možno budete chcieť použiť údaje len z jednej tabuľky a možno budete chcieť pomocou vzťahu medzi týmito dvoma tabuľkami určiť, ktoré záznamy sú v skupina záznamov.

V takýchto prípadoch môžete zostaviť dotaz na získanie údajov, s ktorými chcete pracovať, a potom ho použiť ako zdroj záznamov pre formulár alebo zostavu. Môžete to vykonať viacerými spôsobmi. V tomto článku nájdete vysvetlenie, ako sa majú používať jednotlivé spôsoby pre formuláre aj zostavy.

V tomto článku nie sú vysvetlené všetky kroky, ktoré sú potrebné na vytvorenie formulára alebo zostavy.

Na začiatok stránky

Používanie dotazu ako zdroja záznamov pre formulár

Existujú tri základné spôsoby použitia dotazu ako zdroja záznamov formulára.

Vytvorenie formulára pomocou Sprievodcu formulárom

V sprievodcovi zadáte dotaz, ktorý chcete použiť, na prvej strane sprievodcu. Dotaz už musí existovať.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Ďalšie formuláre a potom kliknite na položku Sprievodca formulárom Obrázok tlačidla .

  Spustí sa Sprievodca formulára.

 2. V poli so zoznamom Tabuľky alebo dotazy kliknite na názov dotazu, ktorý chcete použiť ako zdroj záznamov formulára.

 3. V zozname Dostupné polia dvakrát kliknite na každé pole, ktoré chcete používať.

  Keď dvakrát kliknete na pole, pridá sa do zoznamu Vybraté polia.

 4. Ak ste skončili s pridávaním polí, kliknite na položku Ďalej.

Nastavte vlastnosť Zdroj záznamov na dotaz v návrhovom zobrazení formulára

Vytvoríte formulár v návrhovom zobrazení a nastavíte vlastnosť formulára Zdroj záznamov tak, aby ste určili existujúci dotaz, ktorý chcete použiť.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Formuláre na položku Návrh formulára.

  Poznámka: Ak sa vám namiesto tlačidla Návrh formulára zobrazuje tlačidlo Jednoduchý formulár, kliknite na šípku vedľa položky Jednoduchý formulár a potom kliknite na položku Návrh formulára.

 2. Ak ešte nie je otvorený hárok vlastností formulára, otvorte ho stlačením klávesu F4.

 3. V hárku vlastností formulára na karte Údaje kliknite na pole vlastnosti Zdroj záznamov.

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Začnite zadávať názov dotazu, ktorý chcete použiť ako zdroj záznamov formulára.

   Pri zadávaní sa v programe Access automaticky vypĺňa názov objektu.

  • Kliknite na šípku nadol a v zobrazenom rozbaľovacom zozname vyberte dotaz, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie nového dotazu pomocou tlačidla Zostaviť v návrhovom zobrazení formulára

Vytvorte formulár v návrhovom zobrazení a pomocou tlačidla Zostaviť ( Builder button ) v poli vlastnosti Zdroj záznamov formulára vytvorte nový dotaz, ktorý sa použije ako zdroj záznamov formulára.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Formuláre na položku Návrh formulára.

  Poznámka: Ak sa namiesto tlačidla Návrh formulára zobrazí tlačidlo Jednoduchý formulár, kliknite na šípku vedľa tlačidla Jednoduchý formulár a potom kliknite na položku Návrh formulára.

 2. Ak hárok vlastností formulára ešte nie je otvorený, otvorte ho stlačením klávesu F4.

 3. Na hárku vlastností formulára na karte Údaje kliknite na pole vlastnosti Zdroj záznamov.

 4. Kliknite na položku Builder button .

  Nový dotaz sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 5. Navrhnite dotaz a potom ho uložte a zavrite.

Na začiatok stránky

Používanie dotazu ako zdroja záznamov pre zostavu

Existujú tri základné spôsoby použitia dotazu ako zdroja záznamov pre zostavu.

Vytvorenie zostavy pomocou Sprievodcu zostavou

Na prvej strane sprievodcu zadajte dotaz, ktorý chcete používať. Dotaz už musí existovať.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Zostavy na položku Sprievodca zostavou.

  Spustí sa Sprievodca zostavou.

 2. V poli so zoznamom Tabuľky alebo dotazy kliknite na názov dotazu, ktorý chcete použiť ako zdroj záznamov pre zostavu.

 3. V zozname Dostupné polia dvakrát kliknite na každé pole, ktoré chcete používať.

  Keď dvakrát kliknete na pole, pridá sa do zoznamu Vybraté polia.

Nastavenie vlastnosti Zdroj záznamov na dotaz v návrhovom zobrazení zostavy

V návrhovom zobrazení vytvorte zostavu a nastavte vlastnosť Zdroj záznamov zostavy tak, aby ste určili existujúci dotaz, ktorý chcete použiť.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Zostavy na položku Návrh zostavy.

  Poznámka: Ak sa namiesto tlačidla Návrh zostavy zobrazí tlačidlo Jednoduchá zostava, kliknite na šípku vedľa tlačidla Jednoduchá zostava a potom kliknite na položku Návrh formulára.

 2. Ak hárok vlastností zostavy ešte nie je otvorený, otvorte ho stlačením klávesu F4.

 3. Na hárku vlastností zostavy na karte Údaje kliknite na pole vlastnosti Zdroj záznamov.

  Poznámka: Ak sa pole vlastnosti Zdroj záznamov nezobrazuje, skontrolujte, či sa zobrazujú vlastnosti samotnej zostavy, a nie vlastnosti konkrétneho ovládacieho prvku v zostave.

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Začnite zadávať názov dotazu, ktorý chcete použiť ako zdroj záznamov zostavy.

   Pri zadávaní sa v programe Access automaticky vypĺňa názov objektu.

  • Kliknite na šípku nadol a v zobrazenom rozbaľovacom zozname vyberte dotaz, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie nového dotazu pomocou tlačidla Zostaviť v návrhovom zobrazení zostavy

Vytvorte zostavu v návrhovom zobrazení a pomocou tlačidla Zostaviť ( Builder button ) v poli vlastnosti Zdroj záznamov zostavy vytvorte nový dotaz, ktorý sa použije ako zdroj záznamov zostavy.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Zostavy na položku Návrh zostavy.

  Poznámka: Ak sa namiesto tlačidla Návrh zostavy zobrazí tlačidlo Jednoduchá zostava, kliknite na šípku vedľa tlačidla Jednoduchá zostava a potom kliknite na položku Návrh zostavy.

 2. Ak hárok vlastností zostavy ešte nie je otvorený, otvorte ho stlačením klávesu F4.

 3. Na hárku vlastností zostavy na karte Údaje kliknite na pole vlastnosti Zdroj záznamov.

 4. Kliknite na položku Builder button . Nový dotaz sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 5. Navrhnite dotaz a potom ho uložte a zavrite.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×