Použitie denníkov telefonátov v doplnku Business Contact Manager

denník telefonátu môžete použiť v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na uchovávanie záznam vašej konverzácie so zákazník, príležitosť, obchodný kontakt alebo obchodný projekt. Po vytvorení denníka telefonátu môžete zaznamenávať dĺžku hovoru a pripájať komentáre o konverzácii. Denníky telefonátov sú uložené v priečinok História komunikácie. Denníky telefonátov je možné prepájať s viacerými záznamami.

Tento článok popisuje, ako vytvoriť, prepojiť, upraviť alebo odstrániť denník telefonátu.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie a prepojenie denníka telefonátu

Prepojenie existujúceho denníka telefonátu s viacerými záznamami

Úprava denníka telefonátu

Vymazanie denníka telefonátu

Vytvorenie a prepojenie denníka telefonátu

Po vytvorení denníka telefonátu priamo zo záznamu sa denník automaticky prepojí s týmto záznamom. Môžete tiež vytvoriť denník telefonátu a prepojiť ho s jedným alebo viacerými záznamami naraz.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na jeden z nasledovných priečinkov, čím sa zobrazí príslušný pracovný priestor:

  • Správa kontaktov,

  • Predaj,

  • Marketing,

  • Riadenie projektov.

 2. Kliknite na kartu obsahujúcu požadované záznamy.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Dvakrát kliknite na záznam, čím ho otvoríte.

  • Kliknite na záznamy, ktoré chcete prepojiť s novým denníkom telefonátu.

   Ako možno vybrať viac ako jeden záznam?

   Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Ak chcete vybrať všetky záznamy, kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Pridať položku histórie buď na položku Denník telefonátu alebo na položku Ďalšie a potom na položku Denník telefonátu.

 5. V časti Denník obchodného telefonátu zadajte predmet a kliknite na typ telefonického hovoru.

 6. Ak chcete nahrávať dĺžku trvania hovoru, na páse s nástrojmi kliknite v skupine Akcie na položku Spustiť časovač.

  Poznámka:  Po zavretí denníka telefonického hovoru sa časovač zastaví a do formulára denníka telefonátu sa pridá celková dĺžka hovoru.

 7. V časti Komentáre zadajte svoje poznámky.

 8. Ak chcete zaznamenať dátum a čas zápisu poznámok, kliknite na tlačidlo Pridať časovú značku.

 9. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  Pri uložení denníka telefonátu sa automaticky vloží dátum a čas telefonátu. Denník telefonátu je uvedený na stránke histórie každého vybratého záznamu.

Na začiatok stránky

Prepojenie existujúceho denníka telefonátu s viacerými záznamami

V prípade potreby môžete prepojiť denník telefonátu s viacerými záznamami. Vždy, keď prepojíte denník telefonátu so záznamom, objaví sa v priečinku História komunikácie ďalšia kópia denníka.

 1. Dvakrát kliknite na denník telefonátu, ktorý chcete prepojiť s ďalším záznamom.

 2. Kliknite na tlačidlo Prepojiť na

 3. V dialógovom okne Prepojenie na záznam v doplnku Business Contact Manager vyberte v zozname Typ položky typ záznamu, s ktorým chcete prepojiť denník telefonátu.

 4. V zozname kliknite na záznamy, ku ktorým chcete pridať denník telefonátu.

Ako možno vybrať viac ako jeden záznam?

Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Ak chcete vybrať všetky záznamy, kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

 1. V časti Prepojené záznamy kliknite na položku Prepojiť na. Vybraté záznamy sa zobrazia v poli Prepojiť na.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Poznámka:  Položka sa v priečinku História komunikácie sa zobrazuje viackrát, keď je prepojená s viacerými záznamami. Ak v zázname upravíte položku, táto položka sa zmení vo všetkých prepojených záznamoch.

Na začiatok stránky

Úprava denníka telefonátu

Poznámka:  Ak upravujete denník telefonátu, ktorý je prepojený s viacerými záznamami, tento denník sa zmení vo všetkých prepojených záznamoch.

 1. Dvakrát kliknite na denník telefonátu, ktorý chcete upraviť.

 2. Vykonajte zmeny v denníku telefonátu.

 3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Vymazanie denníka telefonátu

Ak je denník telefonátu prepojený len s jedným záznamom, ktorý odstránite z histórie komunikácie tohto záznamu, doplnok Business Contact Manager pre program Outlook presunie denník telefonátu do priečinka Odstránené položky. Ak však existujú prepojenia na denník telefonátu aj v iných záznamoch, denník sa odstráni len z tohto záznamu.

Ak napríklad odstránite denník telefonátu zo záznamu o potenciálnom zákazníkovi a denník je zároveň prepojený s údajmi o obchodnom kontakte, denník telefonátu v údajoch o obchodnom kontakte zostane nezmenený.

Tip:  Keď otvoríte denník telefonátu, môžete zobraziť záznamy, s ktorými je prepojený, v poli Prepojiť na.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na jeden z nasledovných priečinkov, čím sa zobrazí príslušný pracovný priestor:

 • Správa kontaktov,

 • Predaj,

 • Marketing,

 • Riadenie projektov.

 • Kliknite na kartu obsahujúcu požadovaný záznam.

 • Dvakrát kliknite na záznam s prepojením na denník telefonátu, ktorý chcete odstrániť.

 • Na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku História.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na denník telefonátu a potom kliknite na položku Odstrániť.

 • Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×