Office
Prihlásenie

Použitie alebo zmena rozloženia snímky

 

Súčasťou všetkých motívov v programe PowerPoint je množina rozložení snímok. Rozloženie snímky definuje, ako sa text a ďalší obsah usporiada na snímke. Ak vám preddefinované rozloženia, ktoré sú súčasťou motívu, nevyhovujú, môžete ich zmeniť.

Ďalšie informácie o rozloženiach snímok nájdete v téme Čo je rozloženie snímky?

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
29 sekúnd

Použitie rozloženia snímky v normálnom zobrazení

Vyberte si preddefinované rozloženie, ktoré usporiadaním textových a iných zástupných objektov zodpovedá vášmu plánovanému rozloženiu snímky.

Ak nechcete rozloženie, ktoré na snímku umiestni zástupné objekty, môžete si v kroku 3 vybrať rozloženie Prázdna.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na table miniatúr vľavo na snímku, na ktorej chcete použiť rozloženie.

 3. Na karte Domov kliknite na položku Rozloženie a potom vyberte požadované rozloženie.

  Výber a použitie rozloženia na snímku

Zmena rozloženia snímky v zobrazení predlohy snímky

Ak ste nenašli rozloženie snímky, ktoré by zodpovedalo textu a ďalším objektom, ktoré plánujete na snímkach použiť, zmeňte rozloženie v zobrazení predlohy snímky.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na table miniatúr vľavo na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť.

  Výber rozloženia, ktoré chcete zmeniť

 3. Na karte Predloha snímky zmeníte rozloženie niektorým z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať zástupný objekt, kliknite na položku Vložiť zástupný objekt a potom zo zoznamu vyberte typ zástupného objektu.

  • Ak chcete zmeniť usporiadanie zástupných objektov, kliknite na okraj zástupného objektu. Keď sa zobrazí štvorsmerná šípka, presuňte zástupný objekt na nové miesto na snímke.

  • Ak chcete odstrániť zástupný objekt, vyberte ho a stlačte kláves Delete na klávesnici.

  • Ak chcete pridať nové rozloženie, kliknite na položku Vložiť rozloženie.

  • Ak chcete premenovať rozloženie, na table miniatúr vľavo kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie, ktoré chcete premenovať, kliknite na položku Premenovať rozloženie, zadajte nový názov rozloženia a potom kliknite na tlačidlo Premenovať.

   Dôležité:  Ak zmeníte rozloženie, ktoré ste použili v prezentácii, prejdite do normálneho zobrazenia a znova použite nové rozloženie na tieto snímky, ak chcete zmeny vykonať aj v nich. Ak napríklad zmeníte rozloženie snímky ukážky, snímky v prezentácii s rozložením ukážky si zachovajú pôvodný vzhľad, ak zrevidované rozloženie nepoužijete na každú z nich.

 4. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

  V nasledujúcich krokoch dokončíte proces opätovným použitím zmien na snímky v prezentácii používajúce rozloženie, ktoré ste práve zmenili.

 5. V normálnom zobrazení kliknite na table miniatúr na snímky, na ktoré chcete použiť aktualizované rozloženie.

  (Ak chcete vybrať viacero snímok, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na každú snímku.)

 6. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na položku Rozloženie a vyberte rozloženie, ktoré ste aktualizovali v zobrazení predlohy snímky.

Zmena orientácie snímok

Postup prepínania medzi orientáciou na výšku a orientáciou na šírku je popísaný v samostatnom článku Pomocníka:

Orientácia snímky na šírku  na šírku
Orientácia snímky na výšku na výšku

Výber štandardného rozloženia snímky

 1. V zobrazení Normálne na karte Domov kliknite na položku Rozloženie.

 2. Vyberte rozloženie, ktoré najlepšie vyhovuje obsahu vašej snímky.

  Kliknutím na položku Rozloženie na karte Domov zmeníte vzhľad snímky

Prispôsobenie rozloženia snímky

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

  Príkaz predlohy snímky v PowerPointe pre Mac
 2. Rozloženia snímok sa zobrazujú ako miniatúry na ľavej table pod predlohou snímky.

  Tabla miniatúr zobrazujúca rozloženie pri úprave predlohy snímky
 3. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Kliknite na požadované rozloženie a prispôsobte ho. Môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť veľkosť zástupných objektov a kartu Domov môžete použiť na zmenu písiem, farieb a iných prvkov návrhu.

  • Kliknite na položku Vložiť rozloženie, pridajte novú snímku a naformátujte ju.

 4. Kliknite na položku Zavrieť predlohu a zastavte úpravu rozložení.

  Upravené rozloženie snímky bude možné vložiť ako novú snímku do prezentácie na ľubovoľné miesto.

Uloženie zmien ako nového motívu

 1. Kliknite na položku Návrh a ukážte na niektorý z motívov.

 2. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa zobrazí pod panelom motívov.

 3. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív, pomenujte motív a kliknite na tlačidlo Uložiť. Nový motív bude obsahovať novoupravené rozloženie snímky a bude k dispozícii v galérii Motívy.

Súvisiace informácie

Predlohy snímok v PowerPointe pre Mac

Používanie motívov v PowerPointe pre Mac

Prispôsobenie a uloženie motívu v PowerPointe pre Mac

Používanie šablón v PowerPointe pre Mac

Pridanie nového rozloženia snímky do predlohy snímky

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na predlohu snímky. Predloha snímky je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Predloha snímky kliknite na položku Nové rozloženie.

  Karta Predloha snímky, skupina Predloha snímky

  PowerPoint vloží rozloženie novej snímky so zástupnými objektmi pre názov a päty.

 4. Vykonajte ďalšie úpravy nového rozloženia snímky.

  Poznámka: Ďalšie informácie o ďalších úpravách rozloženia snímky nájdete v téme Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho.

 5. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Duplikovanie rozloženia snímky v predlohe snímky

Pomocou vlastných rozložení môžete vytvoriť rad rozložení, ktoré majú rovnaký vzhľad, ale rôzny obsah. Môžete napríklad vytvoriť prvé rozloženie, ktoré bude mať logo spoločnosti v ľavom rohu a zástupný objekt textu, a potom toto vlastné rozloženie duplikovať a zmeniť zástupný objekt na tabuľku.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Zdvojiť rozloženie.

 4. Vykonajte ďalšie úpravy nového rozloženia snímky.

  Poznámka: Ďalšie informácie o ďalších úpravách rozloženia snímky nájdete v téme Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho.

 5. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Odstránenie rozloženia snímky v predlohe snímky

V predlohe snímky môžete odstrániť akékoľvek rozloženia snímok okrem tých, ktoré sa používajú v aktuálnej prezentácii.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete odstrániť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Predloha snímky kliknite na položku Odstrániť.

  Karta Predloha snímky, skupina Predloha snímky

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Premenovanie rozloženia snímky v predlohe snímky

Môžete zmeniť názov rozloženia snímky, čím sa zmení názov, ktorý sa pre dané rozloženie zobrazuje v časti Nová snímka alebo v ponuke Rozloženie na karte Domov.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky, a potom v časti Predloha snímky kliknite na položku Premenovať.

  Karta Predloha snímky, skupina Predloha snímky

 4. Do poľa Názov zadajte nový názov.

 5. Kliknite na tlačidlo Premenovať.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Súvisiace informácie

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho

Úprava predlohy snímky

Informácie o navrhovaní prezentácie

Každé rozloženie snímky obsahuje zástupný text, zástupné obrázky, grafy, tvary a iné. Výber rozloženia snímky, ktoré najviac vyhovuje jej obsahu, vás pri usporiadaní obsahu na snímkach posunie výrazne dopredu.

Výber rozloženia pri pridávaní novej snímky:

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nová snímka.

 2. Vyberte rozloženie pre novú snímku a potom kliknite na položku Pridať snímku.

Rozloženie existujúcej snímke zmeníte takto:

 1. Na karte Domov kliknite na položku Rozloženie.

 2. Vyberte rozloženie, ktoré najlepšie vyhovuje obsahu snímky, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

  Zmena rozloženia snímky

V telefóne:

 1. Ťuknite na snímku, ktorej rozloženie chcete definovať.

 2. Na plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti okna ťuknite na položku Rozloženie Pomocou tlačidla Rozloženie na plávajúcom paneli s nástrojmi môžete zmeniť rozloženie snímky .

 3. Ťuknutím vyberte požadované rozloženie snímky.

  Rozloženie sa použije. Môžete pokračovať v úpravách snímky alebo prejdite na ďalšiu snímku.

V telefóne:

 1. Ťuknite na snímku, ktorej rozloženie chcete definovať.

 2. Na plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti okna ťuknite na položku Rozloženie Pomocou tlačidla Rozloženie na plávajúcom paneli s nástrojmi môžete zmeniť rozloženie snímky .

 3. Ťuknutím vyberte požadované rozloženie snímky.

  Rozloženie sa použije. Môžete pokračovať v úpravách snímky alebo prejdite na ďalšiu snímku.

V telefóne:

 1. Ťuknite na snímku, ktorej rozloženie chcete definovať.

 2. Na plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti okna ťuknite na položku Rozloženie Pomocou tlačidla Rozloženie na plávajúcom paneli s nástrojmi môžete zmeniť rozloženie snímky .

 3. Ťuknutím vyberte požadované rozloženie snímky.

  Rozloženie sa použije. Môžete pokračovať v úpravách snímky alebo prejdite na ďalšiu snímku.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×