Použitie alebo zmena rozloženia snímky

Všetky motívy v PowerPointe obsahujú jednu snímku predlohy a skupinu rozložení snímok. Rozloženie snímky, ktoré si vyberiete, závisí od toho, aké farby a písma majú byť na snímkach a ako má byť usporiadaný text či iný obsah. Ak vám preddefinované rozloženia nevyhovujú, môžete ich zmeniť.

Ďalšie informácie o rozloženiach nájdete v téme Čo je rozloženie snímky?

Použitie rozloženia snímky v normálnom zobrazení

Vyberte si preddefinované rozloženie, ktoré usporiadaním textových a iných zástupných objektov zodpovedá vášmu plánovanému rozloženiu snímky.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. V normálnom zobrazení kliknite na table miniatúr vľavo na snímku, na ktorej chcete použiť rozloženie.

 3. Na karte Domov kliknite na položku Rozloženie a potom vyberte požadované rozloženie.

  Výber a použitie rozloženia na snímku

Zmena rozloženia snímky v zobrazení predlohy snímky

Ak ste nenašli rozloženie snímky, ktoré by zodpovedalo textu a ďalším objektom, ktoré plánujete na snímkach použiť, zmeňte rozloženie v zobrazení predlohy snímky.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na table miniatúr vľavo na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť.

  Výber rozloženia, ktoré chcete zmeniť

Na karte Predloha snímky zmeníte rozloženie niektorým z týchto krokov:

 • Ak chcete pridať zástupný objekt, kliknite na položku Vložiť zástupný objekt a potom zo zoznamu vyberte typ zástupného objektu.

 • Ak chcete zmeniť usporiadanie zástupných objektov, kliknite na okraj zástupného objektu. Keď sa zobrazí štvorsmerná šípka, presuňte zástupný objekt na nové miesto na snímke.

 • Ak chcete odstrániť zástupný objekt, vyberte ho a stlačte kláves Delete na klávesnici.

 • Ak chcete pridať nové rozloženie, kliknite na položku Vložiť rozloženie.

 • Ak chcete premenovať rozloženie, na table miniatúr vľavo kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie, ktoré chcete premenovať, kliknite na položku Premenovať rozloženie, zadajte nový názov rozloženia a potom kliknite na tlačidlo Premenovať.

  Dôležité:  Ak zmeníte rozloženie, ktoré ste použili v prezentácii, prejdite do normálneho zobrazenia a znova použite nové rozloženie na tieto snímky, ak chcete zmeny vykonať aj v nich. Ak napríklad zmeníte rozloženie snímky ukážky, snímky v prezentácii s rozložením ukážky si zachovajú pôvodný vzhľad, ak zrevidované rozloženie nepoužijete na každú z nich.

Zmena orientácie snímok

Orientáciu všetkých snímok môžete zmeniť na štandardný formát, širokouhlý formát alebo vlastnú veľkosť a môžete zadať orientáciu buď na výšku, alebo na šírku pre snímky aj poznámky.

 • Na karte Návrh kliknite na položku Veľkosť snímky a vyberte niektorú možnosť.

  Kliknutie na možnosť Vlastná veľkosť snímok

 • Ak chcete zmeniť orientáciu, kliknite na položku Vlastná veľkosť snímok a potom v časti Orientácia vyberte požadovanú orientáciu.

  Slovo s tromi vybratými spojeniami
 • Ak chcete vytvoriť vlastnú veľkosť snímok, kliknite na položku Vlastná veľkosť snímok a potom vyberte možnosti obrazovky, šírky a výšky v ľavej časti dialógového okna Veľkosť snímky.

Orientáciu všetkých snímok môžete zmeniť na štandardný formát, širokouhlý formát alebo vlastnú veľkosť a môžete zadať orientáciu buď na výšku, alebo na šírku pre snímky aj poznámky.

 • Na karte Návrh kliknite na položku Nastavenie strany a vyberte niektorú z možností v časti Veľkosť snímok.

 • Ak chcete zmeniť orientáciu, kliknite na položku Orientácia snímky a potom vyberte požadovanú orientáciu.

 • Ak chcete vytvoriť vlastnú veľkosť snímok, kliknite na položku Nastavenie strany a vyberte možnosti šírky a výšky.

Súvisiace informácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×