Použitie a prispôsobenie motívu dokumentu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Použitím motívu dokumentu môžete rýchlo a jednoducho formátovať celý dokument a dať mu tak profesionálny moderný vzhľad. Motív dokumentu je množina možností formátovania, ktoré zahŕňajú farby motívu, písma motívu (vrátane nadpisov a písiem základného textu) a efekty motívu (vrátane čiar a efektov výplne).

Programy ako Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint poskytujú niekoľko preddefinovaných motívov dokumentov, ale môžete tiež vytvárať vlastné motívy prispôsobením a následným uložením existujúceho motívu dokumentu. Motívy dokumentu sa zdieľajú v rámci všetkých programov balíka Office, aby mohli mať vaše dokumenty balíka Office rovnaký a jednotný vzhľad. PowerPoint, na rozdiel od Wordu a Excelu, obsahuje možnosti prispôsobenia štýlu pozadia. Informácie o pridávaní a prispôsobovaní pozadí nájdete v téme Formátovanie farby pozadia snímok.

Poznámka: Informácie o použití alebo prispôsobení motívu v PowerPointe nájdete v téme Vytvorenie vlastného motívu v PowerPointe.

Tento článok sa zaoberá motívmi. Ďalšie informácie o vyhľadávaní šablón dokumentov nájdete v téme Vyhľadanie a použitie šablóny

Použitie motívu dokumentu

Ak chcete zmeniť predvolene použitý motív dokumentu vo Worde alebo Exceli, vyberte iný preddefinovaný motív dokumentu alebo vlastný motív dokumentu. Použité motívy dokumentu ovplyvňujú štýly, ktoré je možné použiť v dokumente.

 1. Ak používate Excel, na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Ak používate Word, na karte Návrh v skupine Formátovanie dokumentu kliknite na položku Motívy.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť preddefinovaný motív dokumentu, kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete použiť vlastný motív dokumentu, kliknite na položku Vlastné a vyberte motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

   Poznámka: Položka Vlastné je dostupná iba v prípade, že ste vytvorili jeden alebo viaceré vlastné motívy. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v časti Prispôsobenie motívu dokumentu nižšie.

 3. Ak nie je uvedený motívu dokumentu, ktorý chcete použiť, kliknite na položku Prehľadávať motívy, vyhľadajte v počítači alebo v sieti. Ak chcete použiť motív z jedného dokumentu balíka Office do druhej, v dialógovom okne vybrať motív alebo dokument s motívom vyberte Office dokument, ktorý obsahuje požadovaný motív, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Open.

 4. V aplikáciách balíka Office 2007 môžete vyhľadať ďalšie motívy dokumentov na lokalite Office Online. Kliknite na položku vyhľadávania na lokalite Office Online.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie motívu dokumentu

Ak chcete prispôsobiť motív dokumentu, začnite zmenou použitej farby, písma alebo čiar či efektov výplní. Zmeny vykonané na niektorej z týchto súčastí motívu okamžite ovplyvnia štýly, ktoré ste použili v aktívnom dokumente. Ak chcete použiť tieto zmeny v nových dokumentoch, môžete ich uložiť ako vlastný motív dokumentu.

Prispôsobenie farieb motívu

Farby motívu obsahujú štyri textu a farby pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia. Farby Farby motívu tlačidlo Vzhľad tlačidla obsahujú aktuálny text a farby pozadia a množinu farieb vedľa názvu Farby motívu, po kliknutí na tlačidlo Farby motívu predstavujú farby zvýraznenia a hypertextové prepojenie tejto témy. Ak zmeníte niektoré z týchto farieb, ak chcete vytvoriť vlastnú množinu farieb motívu, farby v tlačidle Farby motívu a vedľa názvu Farby motívu zmení.

 1. Ak používate Excel, na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Farby.

  Ak používate Word, na karte Návrh v skupine Formátovanie dokumentu kliknite na položku Farby.

 2. Ak používate Excel, kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívu.

  Ak používate Word, kliknite na položku Prispôsobiť farby.

 3. V časti Farby motívu kliknite na tlačidlo farby motívu, ktorý chcete zmeniť.

 4. V časti Farby motívu vyberte farby, ktoré chcete použiť. Zopakujte kroky 3 a 4 pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: V časti Ukážka môžete vidieť ukážku vykonaných zmien. Ak chcete vidieť, ako vybraté farby ovplyvnia použité štýly v dokumente, kliknite na položku Ukážka.

 5. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nových farieb motívu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Ak chcete všetky prvky farby motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Prispôsobenie písma motívu

Písma motívu obsahujú písmo nadpisu a písmo základného textu. Po kliknutí na tlačidlo Písma motívu Bublina 4 sa zobrazí názov písiem nadpisov a základného textu, ktoré sú použité pre každé písmo motívu v položke s názvom Písma motívu. Obe písma môžete meniť a vytvoriť si vlastnú množinu písiem motívu.

 1. Ak používate Excel, na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Písma.

  Ak používate Word, na karte Návrh v skupine Formátovanie dokumentu kliknite na položku Písma.

 2. Ak používate Excel, kliknite na položku Vytvoriť nové písma motívu.

  Ak používate Word, kliknite na položku Prispôsobiť písma.

 3. V poliach Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, ktoré chcete použiť.

  Tip: Ukážka sa aktualizuje vybratými písmami.

 4. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nového písma motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Výber množiny efektov motívu

Efekty motívu sú množiny efektov čiar a výplne. Po kliknutí na tlačidlo Efekty motívu Vzhľad tlačidla sa zobrazia čiary a efekty výplne, ktoré sa používajú pre každú množinu efektov motívov v obrázku s názvom Efekty motívu. Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si zvoliť efekt motívu, ktorý chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu.

 1. Ak používate Excel, na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Efekty.

  Ak používate Word, na karte Návrh v skupine Formátovanie dokumentu kliknite na položku Efekty.

 2. Kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Uloženie motívu dokumentu

Všetky zmeny farieb, písma, efektov čiar a výplne existujúceho motívu dokumentu môžete uložiť ako vlastný motív dokumentu, aby ste ho mohli použiť v ďalších dokumentoch.

 1. Ak používate Excel, na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Ak používate Word, na karte Návrh v skupine Formátovanie dokumentu kliknite na položku Motívy.

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Vlastný motív dokumentu sa uloží do priečinka Document Themes a automaticky sa pridá do zoznamu vlastných motívov.

Na začiatok stránky

Použitie motívu dokumentu

Ak chcete zmeniť predvolene použitý motív dokumentu vo Worde alebo Exceli, vyberte iný preddefinovaný motív dokumentu alebo vlastný motív dokumentu. Použité motívy dokumentu ovplyvňujú štýly, ktoré je možné použiť v dokumente.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Vzhľad pása s nástrojmi alebo Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť preddefinovaný motív dokumentu, kliknite na položku Vstavané a kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete použiť vlastný motív dokumentu, kliknite na položku Vlastné a vyberte motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

   Poznámka: Položka Vlastné je dostupná iba v prípade, že ste vytvorili jeden alebo viaceré vlastné motívy. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných motívov dokumentov nájdete v časti Prispôsobenie motívu dokumentu nižšie.

 3. Ak nie je uvedený motívu dokumentu, ktorý chcete použiť, kliknite na položku Prehľadávať motívy, vyhľadajte v počítači alebo v sieti. Ak chcete použiť motív z jedného dokumentu balíka Office do druhej, v dialógovom okne vybrať motív alebo dokument s motívom vyberte Office dokument, ktorý obsahuje požadovaný motív, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Open.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie motívu dokumentu

Ak chcete prispôsobiť motív dokumentu, začnite zmenou použitej farby, písma alebo čiar či efektov výplní. Zmeny vykonané na niektorej z týchto súčastí motívu okamžite ovplyvnia štýly, ktoré ste použili v aktívnom dokumente. Ak chcete použiť tieto zmeny v nových dokumentoch, môžete ich uložiť ako vlastný motív dokumentu.

Prispôsobenie farieb motívu

Farby motívu obsahujú štyri textu a farby pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia. Farby Farby motívu tlačidlo Vzhľad tlačidla obsahujú aktuálny text a farby pozadia a množinu farieb vedľa názvu Farby motívu, po kliknutí na tlačidlo Farby motívu predstavujú farby zvýraznenia a hypertextové prepojenie tejto témy. Ak zmeníte niektoré z týchto farieb, ak chcete vytvoriť vlastnú množinu farieb motívu, farby v tlačidle Farby motívu a vedľa názvu Farby motívu zmení.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Farby.

  Vzhľad pása s nástrojmi alebo Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívu.

 3. V časti Farby motívu kliknite na tlačidlo farby motívu, ktorý chcete zmeniť.

 4. V časti Farby motívu vyberte farby, ktoré chcete použiť. Zopakujte kroky 3 a 4 pre všetky prvky farieb motívu, ktoré chcete zmeniť.

  Tip: V časti Ukážka môžete vidieť ukážku vykonaných zmien. Ak chcete vidieť, ako vybraté farby ovplyvnia použité štýly v dokumente, kliknite na položku Ukážka.

 5. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nových farieb motívu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Tip: Ak chcete všetky prvky farby motívu nastaviť na pôvodné farby motívu, pred kliknutím na tlačidlo Uložiť kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Prispôsobenie písma motívu

Písma motívu obsahujú písmo nadpisu a písmo základného textu. Po kliknutí na tlačidlo Písma motívu Bublina 4 sa zobrazí názov písiem nadpisov a základného textu, ktoré sú použité pre každé písmo motívu v položke s názvom Písma motívu. Obe písma môžete meniť a vytvoriť si vlastnú množinu písiem motívu.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Písma.

  Vzhľad pása s nástrojmi alebo Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Kliknite na položku Vytvoriť nové písma motívu.

 3. V poliach Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, ktoré chcete použiť.

  Tip: Ukážka sa aktualizuje vybratými písmami.

 4. Do poľa Názov zadajte vhodný názov nového písma motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Výber množiny efektov motívu

Efekty motívu sú množiny efektov čiar a výplne. Po kliknutí na tlačidlo Efekty motívu Vzhľad tlačidla sa zobrazia čiary a efekty výplne, ktoré sa používajú pre každú množinu efektov motívov v obrázku s názvom Efekty motívu. Hoci nie je možné vytvoriť vlastnú množinu efektov motívov, môžete si zvoliť efekt motívu, ktorý chcete použiť vo vlastnom motíve dokumentu.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Efekty.

  Vzhľad pása s nástrojmi alebo Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Kliknite na efekt, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Uloženie motívu dokumentu

Všetky zmeny farieb, písma, efektov čiar a výplne existujúceho motívu dokumentu môžete uložiť ako vlastný motív dokumentu, aby ste ho mohli použiť v ďalších dokumentoch.

 1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

  Vzhľad pása s nástrojmi alebo Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte vhodný názov motívu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Vlastný motív dokumentu sa uloží do priečinka Document Themes a automaticky sa pridá do zoznamu vlastných motívov.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Použitie štýlu na text vo Worde

Prispôsobiť alebo vytvoriť nové štýly v programe Word

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×