Použitie a konfigurácia tably na čítanie na zobrazenie ukážky správ

Po výbere správy v zozname správ sa daná správa zobrazí na table na čítanie a získate prístup k mnohým typom priložených súborov. Fungovanie a vzhľad tably na čítanie môžete prispôsobiť a môžete ju tiež vypnúť.

Okrem použitia tably na čítanie, ktorá poskytuje rýchly prehľad správ, môžete tiež zobraziť ukážku niekoľkých prvých riadkov správ v zozname správ, ako aj rozložiť dlhé správy rozdelením okna správy.

Zapnutie, vypnutie alebo premiestnenie tably na čítanie

Tabla na čítanie je predvolene zapnutá. Použite jeden z týchto postupov:

 • Vypnutie tably na čítanie     Na karte Zobraziť kliknite v skupine Rozloženie na položku Tabla na čítanie a potom na položku Vypnutá.

 • Zapnutie alebo premiestnenie tably na čítanie     Na karte Zobraziť kliknite v skupine Rozloženie na položku Tabla na čítanie a potom kliknite na položku Vpravo alebo Dole.

  Možnosti tably na čítanie na karte Zobraziť

Výberom položky Vypnutá sa tabla na čítanie zavrie len v priečinku, v ktorom sa nachádzate. Ak chcete rýchlo vypnúť tablu na čítanie vo viacerých priečinkoch, na karte Zobraziť kliknite na položky Zmeniť zobrazenie > Použiť aktuálne zobrazenie na iné poštové priečinky a potom v dialógovom okne Použiť zobrazenie vyberte priečinky.

Ďalšie možnosti zobrazenia ukážky

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

 2. V časti Tably programu Outlook kliknite na tlačidlo Tabla na čítanie.

 3. Ak chcete túto funkciu zapnúť, začiarknite políčko Po zobrazení položiek na table na čítanie označiť položky ako prečítané a potom zadajte číslo do poľa Pred označením položky počkať n s.

  Ak chcete túto funkciu vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Po zobrazení položiek na table na čítanie označiť položky ako prečítané.

  Nastavenia v dialógovom okne Tabla na čítanie

Čítanie jedným klávesom pomocou medzerníka vám umožňuje rýchlo prechádzať správami na table na čítanie. Pri každom stlačení medzerníka sa obsah tably na čítanie posunie o jednu stranu nadol. Na konci položky sa zobrazí ďalšia neprečítaná položka v zozname správ.

Čítanie jedným klávesom je predvolene zapnuté, ale dá sa kedykoľvek vypnúť alebo znova zapnúť.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Spresnenie.

 2. V časti Tably programu Outlook kliknite na tlačidlo Tabla na čítanie.

 3. Začiarknite políčko Čítanie jedným klávesom pomocou medzerníka alebo zrušte jeho začiarknutie.

  Nastavenia v dialógovom okne Tabla na čítanie

Tabla na čítanie v Microsoft Outlooku poskytuje dva spôsoby na dočasné zväčšenie alebo zmenšenie úrovne priblíženia. Použite jeden z týchto postupov:

 • Použite ovládací prvok Lupa v dolnej časti okna programu Outlook.

  Ovládací prvok úrovne priblíženia

 • Ak používate myš s ovládacím kolieskom, kliknite na tablu na čítanie, stlačte kláves CTRL a posúvajte kolieskom myši. Posúvaním kolieska smerom od seba sa obsah zväčší a posúvaním kolieska smerom k sebe sa obsah zmenší.

Poznámka: Zväčšenie ovplyvní len zobrazenú ukážku aktuálnej položky. Keď vyberiete inú položku alebo priečinok, veľkosť tably na čítanie sa vráti na pôvodnú veľkosť 100 %.

Ak si chcete rýchlo prezrieť priečinok doručenej pošty, skúste použiť ukážku správy. Pri použití tejto funkcie môžete vybrať zobrazenie jedného až troch riadkov každej správy v zozname správ, spolu s menom odosielateľa a riadkom predmetu.

 • V Outlooku 2016 a Outlooku 2013: Na karte Zobraziť kliknite na položku Ukážka správy a potom vyberte niektorú možnosť.

  Možnosti ukážky správy na karte Zobraziť

 • V Outlooku 2010: Na karte Zobraziť kliknite na položku Nastavenie zobrazenia, na položku Ďalšie nastavenia a potom v časti Automatická ukážka vyberte položku Zobraziť všetky položky.

Pri čítaní alebo vytváraní e-mailovej správy môžete okno e-mailovej správy rozdeliť vodorovne na dve tably. Obe tably sa dajú nezávisle od seba posúvať, takže môžete zobraziť dve časti správy, ktoré by sa inak na obrazovke súčasne nezobrazili.

 1. Otvorte správu vo vlastnom okne.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + S a potom kliknite na miesto, kde sa má okno vodorovne rozdeliť.

 3. Presuňte rozdeľovač myšou na požadované miesto. Obsah v jednej table môžete posúvať nezávisle od obsahu v druhej table.

Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu jednej tably správy, presuňte rozdeľovač myšou do hornej alebo dolnej časti okna. Rozdelené zobrazenie môžete vypnúť aj opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + S.

Zapnutie, vypnutie alebo premiestnenie tably na čítanie

Tabla na čítanie je predvolene zapnutá. Použite jeden z týchto postupov:

 • Vypnutie tably na čítanie     V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabla na čítanie a potom kliknite na položku Vypnutá.

 • Zapnutie alebo premiestnenie tably na čítanie     V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabla na čítanie a potom kliknite na položku Vpravo alebo Dole.

Výberom položky Vypnutá sa tabla na čítanie zavrie len v priečinku, v ktorom sa nachádzate.

Ďalšie možnosti zobrazenia ukážky

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Iné.

 2. V časti Tably programu Outlook kliknite na tlačidlo Tabla na čítanie.

 3. Ak chcete túto funkciu zapnúť, začiarknite políčko Po zobrazení položiek na table na čítanie označiť položky ako prečítané a potom zadajte číslo do poľa Pred označením položky počkať n s.

  Ak chcete túto funkciu vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Po zobrazení položiek na table na čítanie označiť položky ako prečítané.

  Nastavenia v dialógovom okne Tabla na čítanie

Čítanie jedným klávesom pomocou medzerníka vám umožňuje rýchlo prechádzať správami na table na čítanie. Pri každom stlačení medzerníka sa obsah tably na čítanie posunie o jednu stranu nadol. Na konci položky sa zobrazí ďalšia neprečítaná položka v zozname správ.

Čítanie jedným klávesom je predvolene zapnuté, ale dá sa kedykoľvek vypnúť alebo znova zapnúť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Iné.

 2. V časti Tably programu Outlook kliknite na tlačidlo Tabla na čítanie.

 3. Začiarknite políčko Čítanie jedným klávesom pomocou medzerníka alebo zrušte jeho začiarknutie.

  Nastavenia v dialógovom okne Tabla na čítanie

Ak si chcete rýchlo prezrieť priečinok doručenej pošty, vyskúšajte automatickú ukážku. Táto funkcia zobrazí v zozname správ prvé tri riadky každej správy spolu s menom odosielateľa a riadkom predmetu.

Automatická ukážka zobrazuje prvé 3 riadky správy

 • V ponuke Zobraziť kliknite na položku Automatická ukážka.

  Poznámka: Automatickú ukážku môžete použiť na ľubovoľné poštové priečinky, napríklad Odoslaná pošta a Koncepty, najprv ju však treba pre každý z týchto priečinkov zapnúť.

V prípade potreby môžete program nastaviť tak, aby sa zobrazili len trojriadkové ukážky neprečítaných správ. Neprečítané správy sa zobrazujú tučným písmom.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

 2. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia a potom na položku Zobraziť neprečítané položky.

Pri čítaní alebo vytváraní e-mailovej správy môžete okno e-mailovej správy rozdeliť vodorovne na dve tably. Obe tably sa dajú nezávisle od seba posúvať, takže môžete zobraziť dve časti správy, ktoré by sa inak na obrazovke súčasne nezobrazili.

 1. Otvorte správu vo vlastnom okne.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + S a potom kliknite na miesto, kde sa má okno vodorovne rozdeliť.

 3. Presuňte rozdeľovač myšou na požadované miesto. Obsah v jednej table môžete posúvať nezávisle od obsahu v druhej table.

Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu jednej tably správy, presuňte rozdeľovač myšou do hornej alebo dolnej časti okna. Rozdelené zobrazenie môžete vypnúť aj opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + S.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×