Použitie šablón na vytvorenie rôznych lokalít SharePoint

Použitie šablón na vytvorenie rôznych lokalít SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Verzia SharePoint používate určuje typ najvyššej úrovne v rámci lokality alebo podlokality, ktoré môžete vytvoriť. Výber šablóny lokality, ktoré sú k dispozícii v predvolenom nastavení závisí od funkcie správcu a Office 365 alebo SharePoint Server plán máte. Možno budete môcť vytvárať a používať vlastné šablóny lokalít.

Poznámka: Ak máte lokalitu alebo podlokalitu, ktorú už nepotrebujete, pozrite si tému Odstránenie lokality alebo podlokality v SharePointe.

SharePoint Online a SharePoint Server 2019 lokality najvyššej úrovne

V predvolenom nastavení SharePoint Online a SharePoint Server 2019 ponuka tímových lokalít pre spolupráci s členmi tímu, alebo spoločná práca na projekte a komunikácie stránok na zdieľanie správy, zostáv, stavy atď s ostatnými. Keď spustenie SharePoint a kliknite na položku + vytvoriť stránku, máte na výber medzi jeden z týchto dvoch šablón.

Výber z dvoch šablón najvyššej úrovne – tímová alebo komunikačná lokalita.

Poznámka: Správca môže povoliť alebo zakázať vytváranie lokalít alebo nahradiť vytváranie vlastných alebo klasických tímových lokalít.

Ďalšie informácie o SharePoint Online a SharePoint Server 2019 tímových lokalít nájdete v téme vytvorenie tímovej lokality v SharePointe alebo čo je na tímovej lokalite SharePoint? Komunikácie lokality, nájdete v článku vytvorenie komunikácie stránky na lokalite SharePoint alebo čo je lokalita SharePoint, komunikácie?

SharePoint Online a SharePoint Server 2019 podlokality

Keď je už vytvorená tímová lokalita alebo lokalita zameraná na komunikáciu najvyššej úrovne, môžete vytvoriť podlokality. Podlokality umožňujú použiť širšiu škálu šablón, ktoré zahŕňajú napríklad klasické tímové lokality a lokality publikovania, blogu alebo centra dokumentov. Nižšie uvedené popisy vám pomôžu vybrať si šablónu, ktorú potrebujete.

Poznámka: SharePoint Online lokality najvyššej úrovne, ako je napríklad lokalita tímu alebo komunikácie nie sú k dispozícii ako šablóny podlokality len ako lokality najvyššej úrovne. SharePoint Server 2019 ponúka nových tímových lokalít ako podlokalita.

V SharePoint Online môžete vytvoriť podlokality s iba klasickej šablóny. Na kartu Publikovanie je k dispozícii, iba ak zapnete SharePoint Infraštruktúra publikovania a len ako podlokality na lokalite najvyššej úrovne, pripojené skupiny tímu. Infraštruktúra publikovania a podlokality na publikovanie nie sú k dispozícii na lokalitách najvyššej úrovne komunikácie.

Pri vytváraní podlokality z tímovej lokality pripojenej ku skupine môže podlokalita dediť povolenia od nadradenej lokality a členovia tímu k nej budú mať prístup. Niektoré funkcie lokality najvyššej úrovne v službe SharePoint Online, napríklad funkcie Premiestniť do a Kopírovať do, nebudú k dispozícii na klasických podlokalitách.

Lokality a podlokality na SharePoint Serveri

So SharePoint Serverom 2013 a 2016 môžete vytvoriť lokality najvyššej úrovne a podlokality pomocou nižšie uvedených klasických šablón. V nasledujúcich popisoch je uvedená dostupnosť šablón podľa verzie a plánu SharePoint Servera, ktorý používate.

SharePoint Server 2013 Foundation podporuje len tímové lokality na spoluprácu a blogy. Nepodporuje žiadne iné šablóny.

Šablóny lokalít na spoluprácu pre SharePoint Online (len podlokality) a SharePoint Server

Šablóny lokalít na spoluprácu vytvárajú lokality, na ktorých môžete poskytovať informácie o tíme a projektoch, vytvoriť blog alebo lokalitu komunity. Všetky sú podporované v službách SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality v službe SharePoint Online. Pre SharePoint 2013 Foundation sú podporované len tímové lokality a blogy.

SharePoint Server 2019 ponúka moderný tímových lokalít ako podlokality, ale bez pripojenia do skupiny služieb Office 365. Ďalšie informácie nájdete v téme čo je na tímovej lokalite SharePoint?.

Moderné tím podlokality

Pomocou klasickej tímovej lokality môžete rýchlo vytvárať, usporadúvať a zdieľať informácie týkajúce sa vášho tímu alebo projektu. Súčasti lokality: knižnice a zoznamy pre:

 • zdieľané dokumenty,

 • oznamy,

 • kalendáre,

 • prepojenia,

 • úlohy,

 • diskusný panel.

Šablóna tímovej lokality

Na tímovej lokalite možno použiť ako jeden prostredie na vytváranie, organizovanie a zdieľanie obsahu. Napríklad, použite zoznam oznamov vysielať kľúčové informácie, nové nástroje alebo zdroje informácií pre členov tímu. Použiť kalendár na zdieľanie informácií o plánovaní, ako tímových udalostí, termíny alebo dovolenky. Môžete tiež skúsiť zoznamu prepojení pomôcť svojmu tímu spojenie s partnerom lokality alebo kľúčové informácie pre svoju prácu.

Poznámka: Pre SharePoint Online podlokality pomocou šablóny tímovej lokality vytvorí klasické tímovej lokality.

Lokalitu blogu môžete použiť na rýchle uverejňovanie oznamov spoločnosti alebo nápadov, postrehov a posudkov v rámci tímu alebo organizácie. Lokalita obsahuje príspevky, komentáre a prepojenia. Pomocou nástrojov blogu môžete schvaľovať alebo zamietať koncepty príspevkov a upravovať alebo odstraňovať staré príspevky. Pri aktualizácii blogu môžete dokonca dostávať upozornenia.

Šablóna lokality blogu

Ak chcete používateľom uľahčiť vyhľadávanie obsahu, o ktorý majú záujem, môžete vami vytvorené príspevky priradiť do rôznych kategórií. Lokality blogu vám umožňujú komentovať príspevky, čo je skvelý spôsob, ako udržať pozornosť čitateľov.

Šablóna projektovej lokality umožňuje jednoducho spravovať projekty. Lokalita obsahuje podobné funkcie na spoluprácu ako tímová lokalita a zahŕňa webovú časť Súhrn projektu, ktorá je prepojená s predvoleným zoznamom úloh. Položky pridané do zoznamu úloh sa automaticky zobrazujú v časti Súhrn projektu.

Šablóna projektovej lokality

Ďalšie výhody používania projektovej lokality:

 • vizuálna časová os s projektovými úlohami,

 • plán projektových úloh,

 • knižnica na uloženie príslušných projektových dokumentov,

 • poznámkový blok na rýchly záznam a usporiadanie informácií o projekte,

 • zdieľaný kalendár pre tímové udalosti,

 • možnosť pripojenia k Projectu Professional, Project Serveru 2016 alebo Projectu Online.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie projektovej lokality.

Lokalitu komunity môžete používať ako miesto, kde môžu členovia diskutovať o spoločných témach.

Šablóna lokality komunity

Lokality komunity ponúkajú v porovnaní s e-mailami, okamžitými správami a ďalšími spôsobmi komunikácie niekoľko výhod:

 • dostupnosť celého obsahu lokality pre všetkých členov komunity,

 • uchovávanie celej histórie diskusií v súlade so zásadami spoločnosti,

 • vstavané vyhľadávanie, vďaka čomu môžu členovia prehľadávať všetky príspevky v rámci komunity,

 • kategorizácia obsahu na zlepšenie vyhľadávania a zjednodušenie údržby.

 • Údržba lokality pomocou zoznamov služby SharePoint umožňuje využívať výhody riadenia, spravovania záznamov a funkcií integrácie pracovného postupu v službe SharePoint.

Poznámka: Vytvorenie podlokality pomocou šablóny komunikačnej lokality pod komunikačnou lokalitou nie je podporované.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie portálu komunity.

Šablóny podnikových lokalít pre SharePoint Online (len podlokality) a SharePoint Server

Šablóny podnikovej lokality vám lokalít pre dokument alebo záznam ukladacieho priestoru a sledovanie analytických nástrojov na analýzu údajov alebo možnosti vyhľadávania lokality. Pokiaľ inak sú podporované v SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality v SharePoint Online alebo SharePoint Server 2019. . Žiadne nepodporuje SharePoint 2013 Foundation.

Šablónu lokality centra dokumentov môžete použiť na správu veľkého počtu dokumentov. Lokalitu centra dokumentov môžete použiť ako prostredie na tvorbu obsahu alebo ako archív obsahu.

Šablóna lokality centra dokumentov

V prostredí na tvorbu obsahu používatelia často berú súbory z projektu a vracajú ich do projektu a vytvárajú štruktúry priečinkov pre tieto súbory. Pomocou tvorby verzií si môžete nechať 10 alebo viac starších verzií každého dokumentu. Na ovládanie životného cyklu dokumentov môžete použiť aj pracovné postupy.

V archíve obsahu nemožno vytvárať obsah. Používatelia iba zobrazujú alebo nahrávajú dokumenty. Na lokalite centra dokumentov môžete vytvoriť typ archívu, ktorý sa nazýva vedomostná databáza. Vedomostné databázy spravidla obsahujú jednu verziu dokumentov a lokalita môže obsahovať až 10 miliónov súborov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie lokality centra dokumentov.

Pomocou lokality centra záznamov môžete usporadúvať, ukladať a spravovať záznamy, ako sú napríklad právne alebo finančné dokumenty. Centrum záznamov podporuje celý proces spravovania záznamov od zhromažďovania záznamov, cez správu záznamov až po vyraďovanie záznamov.

Šablóna centra záznamov

Tvorba verzií, auditovanie, správa metaúdajov, elektronické vyhľadávanie a prispôsobiteľné smerovanie záznamov sú vstavané funkcie, ktoré slúžia na efektívnejšie spravovanie záznamov.

Poznámka: Vytvorenie podlokality pomocou šablóny komunikačnej lokality pod lokalitou centra záznamov nie je podporované.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie Centra záznamov.

Pomocou lokality analytických nástrojov môžete ukladať, spravovať, zdieľať a zobrazovať obchodné zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a tabule. Lokalita centra analytických nástrojov má určité vlastnosti, ktoré ju odlišujú od iných typov lokalít, ktoré obsahujú vopred vytvorené zoznamy a knižnice určené pre obsah analytických nástrojov, prístup k obsahu lokality služieb PerformancePoint (pre lokálnych zákazníkov), vzorové súbory a prepojenia s dôležitými informáciami o analytických nástrojoch.

Šablóna lokality analytických nástrojov

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zdieľanie a používanie obsahu analytických nástrojov na lokalite centra analytických nástrojov.

Používanie lokality centrum vyhľadávania vytvára používateľom Hľadať na webe a zobraziť výsledky vyhľadávania. Lokalitu centrum vyhľadávania je lokality najvyššej úrovne kolekcie lokalít, ktorá vytvára správca farmy pomocou šablóny centrum vyhľadávania podnikové alebo základné centrum vyhľadávania.

Šablóna lokality podnikového centra vyhľadávania

Pri vytvorení lokality centrum vyhľadávania predvolenú Hľadať domovskú stránku a predvolené stránky s výsledkami vyhľadávania sa vytvoria. Ak ste použili podnikového centra vyhľadávania šablóny, stránky známe ako sa vytvárajú vertikálneho vyhľadávania , ktoré je možné prispôsobiť pre vyhľadávanie konkrétny obsah, ako je napríklad ľudí, konverzácií a videá. Tieto stránky sa zobrazujú výsledky vyhľadávania, ktoré sú filtrované a formátované pre konkrétny typ obsahu alebo triedy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Správa centra vyhľadávania v SharePointe Online.

Odkladací priestor procesov programu Visio

len SharePoint Server 2019.

Odkladací priestor procesov programu Visio je lokalita na zobrazenie, zdieľanie a ukladanie diagramov procesov programu Visio. Obsahuje verziami dokumentov knižnice a šablóny diagramov základné vývojové diagramy, vývojové diagramy krížového procesu a zápisu BPMN.

Odkladací priestor procesov programu Visio podlokality

Šablóny lokalít publikovania pre SharePoint Online (len podlokality) a SharePoint Server

Šablón publikačnej lokality ponúkajú publikovanie webovej lokality s alebo bez pracovného postupu schválenia a enterprise Wiki firemné informácie, ktoré môžu členovia prispievajú k. Ďalšie informácie nájdete v časti šablóny lokality umožňujúce publikovanie

Ak chcete vytvoriť podlokality publikovania, váš správca musí najprv povoliť infraštruktúru publikovania v SharePointe. Po povolení bude k dispozícii tabla Publikovanie.

Všetky podporované v programe SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality na tímovej lokalite SharePoint Online alebo SharePoint Server 2019. Žiadne nepodporuje SharePoint 2013 Foundation alebo ako podlokality na lokalite SharePoint Online alebo SharePointServer 2019 komunikácie.

Lokalitu publikovania môžete použiť na vytváranie podnikových sietí intranet, portálov komunikácie a na serveri SharePoint Server na vytváranie verejných webových lokalít. Na serveri SharePoint Server sa môžu tieto lokality použiť aj na rozšírenie webovej lokality a rýchle publikovanie webových stránok. Prispievatelia môžu pracovať na pracovných verziách stránok a publikovaním ich sprístupniť čitateľom.

Šablóna lokality publikovania

Lokality publikovania obsahujú jedinečné funkcie, ktoré zjednodušujú tvorbu webovej stránky, schvaľovanie a procesy publikovania. Tieto funkcie sú pri vytváraní lokality publikovania povolené automaticky a zahŕňajú:

 • rozloženia stránok,

 • typy stĺpcov,

 • webové časti,

 • zoznamy,

 • knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálov na publikovanie na webe.

Ďalšie informácie nájdete v téme funkcie zapnuté na publikačnej lokalite SharePoint.

Lokalitu publikovania s pracovným postupom môžete použiť na publikovanie webových stránok podľa plánu, a to pomocou schválených pracovných postupov. Obsahuje aj knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálov na publikovanie na webe. Predvolene sa v rámci tejto lokality môžu vytvárať len lokality založené na tejto šablóne.

Šablóna lokality publikovania s pracovným postupom

Pracovný postup schválenia publikovania umožňuje automatizáciu smerovania obsahu na revíziu a schválenie. Publikovanie nových a aktualizovaných webových stránok sa prísne kontroluje. Nový obsah nie je možné publikovať, kým ho neschvália všetci schvaľovatelia v pracovnom postupe.

Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s pracovným postupom schválenia publikovania.

Podnikové wiki je lokalita publikovania, ktorá umožňuje zdieľanie a aktualizáciu veľkého množstva informácií z celého podniku. Ak organizácia potrebuje veľký centralizovaný odkladací priestor vedomostí, ktorý má byť určený na ukladanie aj zdieľanie celopodnikových informácií, mala by zvážiť používanie podnikového wiki.

Šablóna lokality podnikového wiki

Podnikové wiki často slúži ako odkladací priestor pre vedomosti organizácie, ktoré by inak nebolo možné uložiť na použitie v budúcnosti. Podnikové wiki môžete používať na zvýšenie úrovne neformálneho vzdelávania a na zdieľanie tipov s inými používateľmi, čo môže následne znížiť potrebu formálnych školení a nepretržitej IT podpory.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a úprava stránky wiki.

Vytvorenie lokality z kolekcie lokalít v službe SharePoint Online (len správcovia)

Správcovia nájomníkov SharePoint Online môžete použiť centrum spravovania na vytvorenie nových kolekcií lokalít. Pri vytváraní novej kolekcie lokalít, môžete vybrať klasické šablónu pre novú lokalitu najvyššej úrovne. Nemôžete však vytvoriť skupinu pripojení tímovú lokalitu alebo lokalita zameraná na komunikáciu. Výber je podobné šablóny sú k dispozícii pre podlokality SharePoint Online. Pri spustení lokality, musíte nakonfigurovať používateľov, povolenia, formát, obsah a mnohých ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie kolekcie lokalít.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×