Použitie šablón na vytvorenie rôznych lokalít SharePoint

Použitie šablón na vytvorenie rôznych lokalít SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Verzia SharePoint používate určuje typ najvyššej úrovne v rámci lokality alebo podlokality, ktoré môžete vytvoriť. Výber šablóny lokality, ktoré sú k dispozícii v predvolenom nastavení závisí od funkcie správcu a Office 365 alebo SharePoint Server plán máte. Možno budete môcť vytvárať a používať vlastné šablóny lokalít.

Poznámka: Ak máte lokalitu alebo podlokalitu, ktorú už nepotrebujete, pozrite si tému Odstránenie lokality alebo podlokality v SharePointe.

Lokality najvyššej úrovne v službe SharePoint Online

SharePoint Online predvolene ponúka tímové lokality pripojené ku skupine, ktoré sú určené na spoluprácu s členmi vášho tímu alebo osobami spolupracujúcimi na projekte, a komunikačné lokality, ktoré slúžia na zdieľanie správ, zostáv, stavov atď. s ostatnými používateľmi. Keď kliknete na SharePoint v spúšťači služieb Office 365 a potom kliknete na položku + Vytvoriť lokalitu, budete si môcť vybrať jednu z týchto dvoch šablón.

Výber z dvoch šablón najvyššej úrovne – tímová alebo komunikačná lokalita.

Poznámka: Správca môže povoliť alebo zakázať vytváranie lokalít alebo nahradiť vytváranie vlastných alebo klasických tímových lokalít.

Ďalšie informácie o tímových lokalitách v službe SharePoint Online nájdete v téme Vytvorenie tímovej lokality v SharePointe Online alebo Čo je tímová lokalita SharePoint? Informácie o komunikačných lokalitách nájdete v téme Vytvorenie komunikačnej lokality v SharePointe Online alebo Čo je komunikačná lokalita SharePoint?

Podlokality v službe SharePoint Online

Keď je už vytvorená tímová lokalita alebo lokalita zameraná na komunikáciu najvyššej úrovne, môžete vytvoriť podlokality. Podlokality umožňujú použiť širšiu škálu šablón, ktoré zahŕňajú napríklad klasické tímové lokality a lokality publikovania, blogu alebo centra dokumentov. Nižšie uvedené popisy vám pomôžu vybrať si šablónu, ktorú potrebujete.

Poznámka: Lokality najvyššej úrovne v službe SharePoint Online, ako je napríklad tímová alebo komunikačná lokalita, nie sú k dispozícii ako šablóny podlokality. Tímové a komunikačné lokality možno vytvoriť len ako lokality najvyššej úrovne.

V službe SharePoint Online môžete vytvoriť len podlokality s klasickými šablónami. Karta publikovania je k dispozícii len vtedy, keď povolíte infraštruktúru publikovania v službe SharePoint, a len ako podlokalita z tímovej lokality najvyššej úrovne pripojenej ku skupine. Infraštruktúra publikovania a podlokality publikovania nie sú k dispozícii na komunikačných lokalitách najvyššej úrovne.

Pri vytváraní podlokality z tímovej lokality pripojenej ku skupine môže podlokalita dediť povolenia od nadradenej lokality a členovia tímu k nej budú mať prístup. Niektoré funkcie lokality najvyššej úrovne v službe SharePoint Online, napríklad funkcie Premiestniť do a Kopírovať do, nebudú k dispozícii na klasických podlokalitách.

Lokality a podlokality na SharePoint Serveri

So SharePoint Serverom 2013 a 2016 môžete vytvoriť lokality najvyššej úrovne a podlokality pomocou nižšie uvedených klasických šablón. V nasledujúcich popisoch je uvedená dostupnosť šablón podľa verzie a plánu SharePoint Servera, ktorý používate.

SharePoint Server 2013 Foundation podporuje len tímové lokality na spoluprácu a blogy. Nepodporuje žiadne iné šablóny.

Šablóny lokalít na spoluprácu pre SharePoint Online (len podlokality) a SharePoint Server

Šablóny lokalít na spoluprácu vytvárajú lokality, na ktorých môžete poskytovať informácie o tíme a projektoch, vytvoriť blog alebo lokalitu komunity. Všetky sú podporované v službách SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality v službe SharePoint Online. Pre SharePoint 2013 Foundation sú podporované len tímové lokality a blogy.

Pomocou klasickej tímovej lokality môžete rýchlo vytvárať, usporadúvať a zdieľať informácie týkajúce sa vášho tímu alebo projektu. Súčasti lokality: knižnice a zoznamy pre:

 • zdieľané dokumenty,

 • oznamy,

 • kalendáre,

 • prepojenia,

 • úlohy,

 • diskusný panel.

Šablóna tímovej lokality

Tímovú lokalitu je možné používať ako prostredie na vytváranie, usporadúvanie a zdieľanie obsahu. Zoznam oznamov môžete napríklad použiť na vysielanie kľúčových informácií, nových nástrojov alebo zdrojov určených členom tímu. Kalendár môžete použiť na zdieľanie informácií o plánovaní, ako sú tímové udalosti, termíny a informácie o dovolenkách. Pomocou zoznamu prepojení zas môžete umožniť svojmu tímu pripojiť sa k partnerským lokalitám alebo vyhľadávať kľúčové informácie týkajúce sa ich úloh.

Poznámka: V prípade podlokality v službe SharePoint Online sa týmto vytvorí klasická tímová lokalita.

Lokalitu blogu môžete použiť na rýchle uverejňovanie oznamov spoločnosti alebo nápadov, postrehov a posudkov v rámci tímu alebo organizácie. Lokalita obsahuje príspevky, komentáre a prepojenia. Pomocou nástrojov blogu môžete schvaľovať alebo zamietať koncepty príspevkov a upravovať alebo odstraňovať staré príspevky. Pri aktualizácii blogu môžete dokonca dostávať upozornenia.

Šablóna lokality blogu

Ak chcete používateľom uľahčiť vyhľadávanie obsahu, o ktorý majú záujem, môžete vami vytvorené príspevky priradiť do rôznych kategórií. Lokality blogu vám umožňujú komentovať príspevky, čo je skvelý spôsob, ako udržať pozornosť čitateľov.

Šablóna projektovej lokality umožňuje jednoducho spravovať projekty. Lokalita obsahuje podobné funkcie na spoluprácu ako tímová lokalita a zahŕňa webovú časť Súhrn projektu, ktorá je prepojená s predvoleným zoznamom úloh. Položky pridané do zoznamu úloh sa automaticky zobrazujú v časti Súhrn projektu.

Šablóna projektovej lokality

Ďalšie výhody používania projektovej lokality:

 • vizuálna časová os s projektovými úlohami,

 • plán projektových úloh,

 • knižnica na uloženie príslušných projektových dokumentov,

 • poznámkový blok na rýchly záznam a usporiadanie informácií o projekte,

 • zdieľaný kalendár pre tímové udalosti,

 • možnosť pripojenia k Projectu Professional, Project Serveru 2016 alebo Projectu Online.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie projektovej lokality.

Lokalitu komunity môžete používať ako miesto, kde môžu členovia diskutovať o spoločných témach.

Šablóna lokality komunity

Lokality komunity ponúkajú v porovnaní s e-mailami, okamžitými správami a ďalšími spôsobmi komunikácie niekoľko výhod:

 • dostupnosť celého obsahu lokality pre všetkých členov komunity,

 • uchovávanie celej histórie diskusií v súlade so zásadami spoločnosti,

 • vstavané vyhľadávanie, vďaka čomu môžu členovia prehľadávať všetky príspevky v rámci komunity,

 • kategorizácia obsahu na zlepšenie vyhľadávania a zjednodušenie údržby.

 • Údržba lokality pomocou zoznamov služby SharePoint umožňuje využívať výhody riadenia, spravovania záznamov a funkcií integrácie pracovného postupu v službe SharePoint.

Poznámka: Vytvorenie podlokality pomocou šablóny komunikačnej lokality pod komunikačnou lokalitou nie je podporované.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie portálu komunity.

Šablóny podnikových lokalít pre SharePoint Online (len podlokality) a SharePoint Server

Šablóny podnikových lokalít vám poskytujú lokality na ukladanie a sledovanie dokumentov alebo záznamov, analytické nástroje na analýzu údajov a možnosti vyhľadávania v rámci celej lokality. Všetky sú podporované v službách SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality v službe SharePoint Online. SharePoint 2013 Foundation nepodporuje žiadnu z týchto šablón.

Šablónu lokality centra dokumentov môžete použiť na správu veľkého počtu dokumentov. Lokalitu centra dokumentov môžete použiť ako prostredie na tvorbu obsahu alebo ako archív obsahu.

Šablóna lokality centra dokumentov

V prostredí na tvorbu obsahu používatelia často berú súbory z projektu a vracajú ich do projektu a vytvárajú štruktúry priečinkov pre tieto súbory. Pomocou tvorby verzií si môžete nechať 10 alebo viac starších verzií každého dokumentu. Na ovládanie životného cyklu dokumentov môžete použiť aj pracovné postupy.

V archíve obsahu nemožno vytvárať obsah. Používatelia iba zobrazujú alebo nahrávajú dokumenty. Na lokalite centra dokumentov môžete vytvoriť typ archívu, ktorý sa nazýva vedomostná databáza. Vedomostné databázy spravidla obsahujú jednu verziu dokumentov a lokalita môže obsahovať až 10 miliónov súborov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie lokality centra dokumentov.

Pomocou lokality centra záznamov môžete usporadúvať, ukladať a spravovať záznamy, ako sú napríklad právne alebo finančné dokumenty. Centrum záznamov podporuje celý proces spravovania záznamov od zhromažďovania záznamov, cez správu záznamov až po vyraďovanie záznamov.

Šablóna centra záznamov

Tvorba verzií, auditovanie, správa metaúdajov, elektronické vyhľadávanie a prispôsobiteľné smerovanie záznamov sú vstavané funkcie, ktoré slúžia na efektívnejšie spravovanie záznamov.

Poznámka: Vytvorenie podlokality pomocou šablóny komunikačnej lokality pod lokalitou centra záznamov nie je podporované.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie Centra záznamov.

Pomocou lokality analytických nástrojov môžete ukladať, spravovať, zdieľať a zobrazovať obchodné zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a tabule. Lokalita centra analytických nástrojov má určité vlastnosti, ktoré ju odlišujú od iných typov lokalít, ktoré obsahujú vopred vytvorené zoznamy a knižnice určené pre obsah analytických nástrojov, prístup k obsahu lokality služieb PerformancePoint (pre lokálnych zákazníkov), vzorové súbory a prepojenia s dôležitými informáciami o analytických nástrojoch.

Šablóna lokality analytických nástrojov

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zdieľanie a používanie obsahu analytických nástrojov na lokalite centra analytických nástrojov.

Pomocou lokality centra vyhľadávania môžete poskytnúť používateľom spôsob vyhľadávania lokality a zobrazovania výsledkov hľadania. Lokalita centra vyhľadávania je lokalitou najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít, ktoré správca farmy vytvorí pomocou šablóny podnikového centra vyhľadávania.

Šablóna lokality podnikového centra vyhľadávania

Keď vytvoríte lokalitu centra vyhľadávania, vytvorí sa predvolená domovská stránka vyhľadávania a predvolená stránka výsledkov hľadania. Vytvoria sa tiež stránky, ktoré sa označujú ako vertikálne vyhľadávanie, ktoré je možné následne prispôsobiť na vyhľadávanie konkrétneho obsahu, ako sú napríklad ľudia, konverzácie a videá. Tieto stránky zobrazujú výsledky hľadania, ktoré sú filtrované a formátované pre konkrétny typ a konkrétnu triedu obsahu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Správa centra vyhľadávania v SharePointe Online.

Šablóny lokalít publikovania pre SharePoint Online (len podlokality) a SharePoint Server

Šablóny lokalít publikovania ponúkajú publikovanie webových lokalít s pracovným postupom schválenia alebo bez neho, ako aj podnikové wiki na podnikové vedomosti, do ktorého môžu prispievať členovia.

Ak chcete vytvoriť podlokality publikovania, váš správca musí najprv povoliť infraštruktúru publikovania v SharePointe. Po povolení bude k dispozícii tabla Publikovanie.

Všetky šablóny sú podporované v SharePointe 2013 a 2016 a ako podlokality z tímových lokalít v službe SharePoint Online. SharePoint 2013 Foundation nepodporuje žiadnu z týchto šablón a nie sú podporované ani ako podlokality na komunikačných lokalitách v službe SharePoint Online.

Lokalitu publikovania môžete použiť na vytváranie podnikových sietí intranet, portálov komunikácie a na serveri SharePoint Server na vytváranie verejných webových lokalít. Na serveri SharePoint Server sa môžu tieto lokality použiť aj na rozšírenie webovej lokality a rýchle publikovanie webových stránok. Prispievatelia môžu pracovať na pracovných verziách stránok a publikovaním ich sprístupniť čitateľom.

Šablóna lokality publikovania

Lokality publikovania obsahujú jedinečné funkcie, ktoré zjednodušujú tvorbu webovej stránky, schvaľovanie a procesy publikovania. Tieto funkcie sú pri vytváraní lokality publikovania povolené automaticky a zahŕňajú:

 • rozloženia stránok,

 • typy stĺpcov,

 • webové časti,

 • zoznamy,

 • knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálov na publikovanie na webe.

Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcie povolené na publikačných lokalitách SharePointu Online.

Lokalitu publikovania s pracovným postupom môžete použiť na publikovanie webových stránok podľa plánu, a to pomocou schválených pracovných postupov. Obsahuje aj knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálov na publikovanie na webe. Predvolene sa v rámci tejto lokality môžu vytvárať len lokality založené na tejto šablóne.

Šablóna lokality publikovania s pracovným postupom

Pracovný postup schválenia publikovania umožňuje automatizáciu smerovania obsahu na revíziu a schválenie. Publikovanie nových a aktualizovaných webových stránok sa prísne kontroluje. Nový obsah nie je možné publikovať, kým ho neschvália všetci schvaľovatelia v pracovnom postupe.

Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s pracovným postupom schválenia publikovania.

Podnikové wiki je lokalita publikovania, ktorá umožňuje zdieľanie a aktualizáciu veľkého množstva informácií z celého podniku. Ak organizácia potrebuje veľký centralizovaný odkladací priestor vedomostí, ktorý má byť určený na ukladanie aj zdieľanie celopodnikových informácií, mala by zvážiť používanie podnikového wiki.

Šablóna lokality podnikového wiki

Podnikové wiki často slúži ako odkladací priestor pre vedomosti organizácie, ktoré by inak nebolo možné uložiť na použitie v budúcnosti. Podnikové wiki môžete používať na zvýšenie úrovne neformálneho vzdelávania a na zdieľanie tipov s inými používateľmi, čo môže následne znížiť potrebu formálnych školení a nepretržitej IT podpory.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a úprava stránky wiki.

Vytvorenie lokality z kolekcie lokalít v službe SharePoint Online (len správcovia)

Správcovia nájomníkov SharePoint Online môžete použiť centrum spravovania na vytvorenie nových kolekcií lokalít. Pri vytváraní novej kolekcie lokalít, môžete vybrať klasické šablónu pre novú lokalitu najvyššej úrovne. Nemôžete však vytvoriť skupinu pripojení tímovú lokalitu alebo lokalita zameraná na komunikáciu. Výber je podobné šablóny sú k dispozícii pre podlokality SharePoint Online. Pri spustení lokality, musíte nakonfigurovať používateľov, povolenia, formát, obsah a mnohých ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie kolekcie lokalít.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×