Použitie čítačky obrazovky na zmenu zarážok a možností riadkovania v Outlooku

Použitie čítačky obrazovky na zmenu zarážok a možností riadkovania v Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Outlook s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na Pridanie medzery pred a za každým odsekom a vytvorenie zarážok. Môžete vytvoriť zarážku iba v prvom riadku odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, v ktorej prvý riadok odseku nie je odsadený, ale nasledujúce riadky sú. Okrem toho môžete zmeniť riadkovanie v odseku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

Obsah tohto článku

Pridanie rozstupov medzi odsekmi

 1. Pri vytváraní e-mailu Vyberte odseky, v ktorých chcete pridať medzery.

  Tip: Ak chcete vybrať odsek, v tele správy ťahajte prstom nahor alebo nadol na obrazovku jedným prstom, kým sa neozve "body", potiahnite prstom doľava alebo doprava, prejdite na odsek, ktorý chcete vybrať, a potom trikrát ťuknite na obrazovku. Po výbere odseku potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 2. PoTiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti. Počujete: "zaHodiť, tlačidlo".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Format" (formát), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku riadkovanie _AMP_ medzi odsekmi , ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "riadkovanie a medzery medzi odsekmi, tlačidlo zbalené", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať medzeru pred odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru pred odsek, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "pridať medzeru za odsek", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po výbere možnosti sa medzera pridá pred odsek alebo za odsekom a zameranie sa presunie na telo e-mailovej správy.

Nastavenie riadkovania

 1. Vyberte odsek, v ktorom chcete zmeniť riadkovanie.

 2. Otvorenie vedľajšej ponuky riadkovanie _AMP_ medzi odsekmi . Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "riadkovanie, tlačidlo, dvojité ťuknutie na aktiváciu", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa vedľajšia ponuka riadkovanie.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť riadkovania. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Vytvorenie zarážok odseku

Vytvorenie špeciálnej zarážky odseku

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, v ktorých chcete vytvoriť zarážku.

 2. PoTiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti. Počujete: "zaHodiť, tlačidlo".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Format" (formát), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent" (špeciálna zarážka), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa vedľajšia ponuka zarážky.

 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete odsadiť všetky riadky, ale prvý odsek odseku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Hanging" (zavesenie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odsadiť iba prvý odsek odseku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "First Link" (prvý rad), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po výbere možnosti sa vytvorí zarážka a zameranie sa presunie na telo e-mailovej správy.

Poznámka: Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, do ktorých chcete vložiť zarážku.

 2. PoTiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "tlačidlo Ďalšie možnosti, tlačidlo zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti. Počujete: "zaHodiť, tlačidlo".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Format" (formát), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Formát.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať zarážku vľavo, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "zmenšiť zarážka button" (tlačidlo Zmenšiť zarážku) a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať zarážku doprava, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo Zväčšiť zarážku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Po výbere možnosti sa vytvorí zarážka a zameranie sa presunie na telo e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×