Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Zdieľanie dokumentov pomocou Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Pri zdieľaní súborov v OneDrive alebo SharePoint, môžete pozvať ľudí, ak chcete zobraziť alebo upraviť dokument alebo súbor odoslať ako prílohu e-mailu priamo z dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Táto téma predpokladá, že ste prihlásení do konta Microsoft a OneDrive je k dispozícii.

Obsah tohto článku

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft vo Word a ukladanie dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online, takže môžete zdieľať ich s ostatnými. Návod, ako sa prihlásiť, prejdite na základné úlohy pomocou čítačky obrazovky vo Worde > Prihláste sa do svojho konta Microsoft. Pokyny na uloženie dokumentu do miesta online, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Uložením dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online môžete tiež určiť, kto úpravy súboru, uistite sa, že každý vidí k najnovším zmenám ihneď a prístup k vašim dokumentom na akomkoľvek zariadení. Staršie a novšie verzie dokumentov môžete jednoducho nahrať OneDrive alebo SharePoint Online.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Ak chcete otvoriť tablu zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Z, S. Budete počuť: "Ľudí na zdieľanie, upravovať rozbaľovacie pole."

  Poznámka: Ak ste neuložili dokument OneDrive alebo služieb Office 365 SharePoint, sa zobrazí výzva na tak urobiť teraz.

 3. Zadajte e-mailovú adresu alebo meno osoby, ktorú chcete dokument zdieľať, a potom stlačte kláves Enter. Zopakujte pre ďalšie kontakty, ktoré chcete dokument zdieľať.

 4. Ak chcete pridať voliteľnú správu, stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Zadajte voliteľné správu tu úpravy". Zadajte správu pre príjemcov.

 5. Ak chcete definovať, pre koho má byť prepojenie na zdieľanie aktívne, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve aktuálna možnosť, napríklad „Only people in your organization with the link can view and edit“ (Iba ľudia vo vašej organizácii s prepojením môžu zobrazovať a upravovať). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Link settings page“ (Stránka s nastaveniami prepojenia). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť možnosť skupiny prístupu, ktorú chcete vybrať.

 6. V predvolenom nastavení, ktorými ho zdieľate dokument môžu upravovať. Ak chcete, aby sa zobrazil len dokument, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Ďalšie nastavenia začiarknuté, povoliť úpravy, začiarkavacie políčko," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 7. Ak chcete uložiť nastavenia prístupu a ukončite Prepojenie nastavenie strany, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Použiť tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Odoslať prepojenie, stránky."

 8. Ak chcete zdieľať dokument, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a stlačte kláves Enter.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

S Word môžete jednoducho e-mail kópiu dokumentu môžete zdieľať s ostatnými. Môžete odoslať kópiu v pôvodnom formáte alebo vo formáte PDF. Word automaticky konvertuje dokumentu do PDF a pripojí súboru k e-mailovú aplikáciu predvolené, napríklad Outlook.

Ak chcete dokument uložiť vo formáte PDF, pokyny, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Ak chcete otvoriť tablu zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Z, S. Budete počuť: "Ľudí na zdieľanie, upravovať rozbaľovacie pole."

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Odoslať kópiu, tlačidlo Zbaliť," a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa súbor, zadajte požadovanú možnosť, napríklad "PDF, položka ponuky" a potom stlačte kláves Enter.

 5. Word otvorí novú e-mailovú správu s použitím predvoleného klienta e-mailu, vo formáte PDF alebo Word kópiu dokumentu už pripojili. Sa zameriava na poľa do. Zadajte e-mailovú adresu.

 6. Napíšte správu, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Správou", za ktorou nasleduje názov dokumentu a "Správa úpravy". Napíšte svoju správu.

 7. Ak chcete správu odoslať, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

Word vám ponúka dva typy spolutvorba: spolutvorba pravidelne a v reálnom čase. Nechajte obe viacerým ľuďom spolupracovať a spolupráca na dokumentoch. Existuje jeden hlavný rozdiel medzi nimi:

 • Normálna spolutvorba je, keď s ostatnými naraz pracujete na dokumente bez toho, aby ste sa navzájom vymkli. Zamknuté sú iba odseky, na ktorých pracuje niekto iný. Keď dokument uložíte, zobrazia sa vám zmeny, ktoré vykonali ostatní používatelia od posledného uloženia.

 • Počas spolutvorby v reálnom čase dvaja alebo viacerí ľudia píšu naraz a automaticky vidia všetky zmeny textu, ktoré vykonávajú ostatní používatelia. Ak na dokumente pracuje spolu s vami niekto, kto používa verziu aplikácie, ktorá podporuje iba normálnu spolutvorbu, budete síce vidieť, že na dokumente takýto používateľ pracuje, nebudete však vidieť zmeny tohto používateľa, až kým dokument neuloží.

Ak chcete použiť Word na prácu s zdieľaný dokument, nie je potrebné zmeniť ktorúkoľvek spôsob práce. Spoluautorom môžete len po kliknutí na prepojenie ste odoslali, a dokument sa otvorí v ich verzia Word alebo z Word na webe. Ak používate aj Word na webe alebo Word a rozhodli automaticky zdieľať zmeny, svojej práce sa zobrazuje ako tohto problému a čítačky obrazovky môžete použiť čítať upravené text bez čakať, kým ostatní uložte dokument.

Oznámenia čítačky obrazovky

Počas spolupráce na dokumentoch v Word pri použití čítačky obrazovky, budete počuť oznámenia pri určitých udalostiach:

 • Ak sa ozve „Unsynchronized change“ („Nesynchronizovaná zmena“), iný autor s normálnou spolutvorbou upravuje odsek, ale zmeny ešte neuložil. Oblasť je pre spoluautora zamknutá.

 • Ak sa ozve „Editing locked change“ („Úprava zamknutej zmeny“), iný autor zamkol danú oblasť (väčšinou odsek) a nemôžete ju upraviť.

 • Ak sa ozve „External change“ („Externá zmena“), jeden autor práve dokument uložil a spoluautor k nemu pridal nový obsah. Pri normálnej spolutvorbe je pre vidiace osoby oblasť zvýraznená zelenou farbou.

 • Ak sa ozve „Conflicting change“ („Konfliktná zmena“), jeden autor má odsek, ktorý je v konflikte so zmenou, ktorú vykonal spoluautor. Táto oblasť je pre vidiace osoby zvýraznená červenou farbou.

 • Ak sa ozve „Author“ („Autor“), v danom odseku sa práve nachádza aj autor (pri spolutvorbe v reálnom čase). Spoluautor sa tak môže vyhnúť konfliktom, ktoré by mohli vzniknúť úpravou rovnakej oblasti.

Tip: Keď s niekým začnete spolupracovať na dokumente, zobrazí sa dialógové okno s otázkou, aké možnosti spolutvorby chcete využiť. Do dialógového okna prejdete stlačením klávesu F6.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Klávesové skratky pre Microsoft Word pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Zdieľanie dokumentov Word pre Mac pomocou klávesnice a funkcia VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS. Pri zdieľaní súborov v OneDrive alebo SharePoint, môžete pozvať ľudí, ak chcete zobraziť alebo upraviť dokument alebo súbor odoslať ako prílohu e-mailu priamo z dokumentu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft vo Word pre Mac a ukladanie dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online, takže môžete zdieľať ich s ostatnými. Návod, ako sa prihlásiť, prejdite na základné úlohy pomocou čítačky obrazovky vo Worde > Prihláste sa do svojho konta Microsoft. Pokyny na uloženie dokumentu do miesta online, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Uložením dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online môžete tiež určiť, kto úpravy súboru, uistite sa, že každý vidí k najnovším zmenám ihneď a prístup k vašim dokumentom na akomkoľvek zariadení. Staršie a novšie verzie dokumentov môžete jednoducho nahrať OneDrive alebo SharePoint Online.

 1. V dokumente, ktorý chcete zdieľať, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov tab."

 2. Opakovane stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava, kým počuť "Zdieľať, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Budete počuť: "ľudí na zdieľanie, rozbaľovacie pole. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu." Sa zameriava na kontakty textové pole.

 3. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete dokument zdieľať. Ak už máte kontaktné informácie o príslušnej osobe uložené, môžete len zadajte svoje meno a stlačte kláves ENTER.

  Ak chcete zdieľanie uskutočňovať s viacerými osobami, na oddelenie mien alebo e-mailových adries použite bodkočiarku.

 4. Ak chcete pridať správu, jedenkrát stlačte kláves Tab a napíšte správu.

 5. Ak chcete priradiť povolenia, stlačte kartu kľúčové až budete počuť aktuálne vybratú možnosť, ako napríklad "iba osobám, ktoré určíte bude mať prístup k upraviť" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Stlačením klávesu šípka nadol alebo kláves so šípkou nahor, kým sa možnosť povolení požadovaný. Ak nechcete, aby používatelia budú môcť upravovať dokument, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Povoliť začiarkavacie políčko úprav, skontroloval,." Zrušte začiarknutie políčka a priradiť iba zobrazovanie povolenia, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  Ak chcete použiť zmeny v povolení, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Použitie" tlačidlo a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 6. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Tlačidlo, Odoslať" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte tlačidlo a odoslať pozvánku.

Zdieľanie prepojenia na dokument

Prepojenie môžete skopírovať do dokumentu a prilepiť ho do iného zdieľaného súboru, napríklad do prezentácie aplikácie PowerPoint.

 1. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov tab."

 2. Opakovane stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava, kým počuť "Zdieľať, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Budete počuť: "ľudí na zdieľanie, rozbaľovacie pole. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu."

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Skopírujte prepojenie, tlačidlo" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa dialógové okno prepojenie.

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Kópia, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. Prepojenie prilepte napríklad do iného zdieľaného súboru.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete odoslať e-mailom kópiu dokumentu alebo jeho odoslanie vo formáte PDF priamo z Word.

 1. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov tab."

 2. Opakovane stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava, kým počuť "Zdieľať, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Budete počuť: "ľudí na zdieľanie, rozbaľovacie pole. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu."

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odoslať kópiu", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Stláčajte ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol, až kým budete počuť možnosť formát súboru, a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. E-mailového klienta predvolené vytvorí novú e-mailovú správu s kópiu Word súbor priložený alebo kópiu dokumentu vloží vo formáte PDF. Sa zameriava na poľa do. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.

 6. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na ďalšie polia nachádzajúce sa nižšie, ako je napríklad Kópia a Predmet.

 7. Ak chcete správu odoslať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberiete tlačidlo a odošlete správu.

Zdieľať prepojenie na dokument prostredníctvom e-mailu

Odoslanie prepojenia môžete e-mail do dokumentu priamo z Word.

 1. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov tab."

 2. Opakovane stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava, kým počuť "Zdieľať, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Budete počuť: "ľudí na zdieľanie, rozbaľovacie pole. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu."

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Pošty tlačidlo" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. E-mailového klienta predvolené vytvorí novú e-mailovú správu s prepojením do dokumentu vložiť do tela správy. Sa zameriava na poľa do. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.

 5. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na ďalšie polia nachádzajúce sa nižšie, ako je napríklad Kópia a Predmet.

 6. Ak chcete správu odoslať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberiete tlačidlo a odošlete správu.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

Keď používate Word pre Mac na prácu so zdieľaným dokumentom, nie je potrebné zmeniť spôsob, akým pracujete. Stačí, aby spoluautori klikli na prepojenie, ktoré im odošlete, a ich verzia Wordu alebo Word na webe otvorí dokument.

Dokument s aktualizáciami vykonanými inými autormi obnovíte stlačením kombinácie klávesov Command + S.

Vzatie dokumentu z projektu

Ak chcete dokument uzamknúť iba vaše aktualizácie, súbor môžete vziať z projektu. Keď je súbor vzatý z projektu, ostatní ho nemôžu aktualizovať ani zobraziť úpravy, ktoré ste vykonali, kým ho neuložíte a nevrátite do projektu.

 1. Otvorte dokument a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Súbor", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Check out“ (Vziať z projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Upravte dokument a po dokončení stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Súbor", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Check in“ (Vrátiť do projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Budete počuť: "Verzie poznámky." Zadajte stručný popis aktualizácie. Keď ste hotoví, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Vrátiť do", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Blokovanie iných autorov

Ostatným autorom môžete zabrániť vo vykonaní zmien v konkrétnej sekcii dokumentu.

 1. V dokumente vyberte sekciu, ktorú nechcete sprístupniť na úpravy ďalším osobám.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Nástroje", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Block authors“ (Zablokovať autorov), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Autorov odblokujete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Nástroje", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 7. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Unblock all my blocked areas“ (Odblokovať všetky zablokované oblasti), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie obrázka alebo fotografie vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

V Word pre iOS môžete jednoducho zdieľať svoje dokumenty pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačky obrazovky. Uloženie súboru na OneDrive alebo SharePoint a pozvať ľudí na zobrazenie a úpravu dokumentov, ktoré ste zdieľali. Ak chcete do dokumentu e-mailom ako dokument PDF alebo Word namiesto toho, môžete urobiť priamo z Word pre iOS.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft vo Word pre iOS a ukladanie dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online, takže môžete zdieľať ich s ostatnými. Návod, ako sa prihlásiť, prejdite na základné úlohy pomocou čítačky obrazovky vo Worde > Prihláste sa do svojho konta Microsoft. Pokyny na uloženie dokumentu do miesta online, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Uložením dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online môžete tiež určiť, kto úpravy súboru, uistite sa, že každý vidí k najnovším zmenám ihneď a prístup k vašim dokumentom na akomkoľvek zariadení. Staršie a novšie verzie dokumentov môžete jednoducho nahrať OneDrive alebo SharePoint Online.

 1. V dokumente Word potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Zdieľať, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a otvorte ponuku. Funkcia voiceOver oznamuje: "Zdieľať, nadpis."

 2. Otvorí sa ponuka Zdieľať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite People, button“ (Pozvať ľudí, tlačidlo), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 3. Otvorí sa dialógové okno Pozvať ľudí. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Type names or email addresses, text field“ (Zadajte mená alebo e-mailové adresy, textové pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte pole a začnite písať.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať. Po dokončení prejdite na kláves return nachádzajúci sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Funkcia VoiceOver oznámi: „Add contact, button“ (Pridať kontakt, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete, aby príjemca mohol dokument zobrazovať, ale nie ho upravovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Can Edit“ (Môže upraviť), a dvojitým ťuknutím na obrazovku odstráňte práva na úpravy.

 6. Ak chcete odoslať pozvánku, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Pozvánka sa odošle. Vráťte sa do ponuky Zdieľať.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete odoslať e-mailom kópiu dokumentu alebo jeho odoslanie vo formáte PDF priamo z Word pre iOS.

 1. V dokumente Word potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Zdieľať, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte a otvorte ponuku. Funkcia voiceOver oznamuje: "Zdieľať, nadpis."

 2. Otvorí sa ponuka zdieľať. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Odoslať kópiu, tlačidlo," a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Budete počuť: "Zdieľať, tlačidlo späť."

 3. Otvorí sa ponuka Odoslať kópiu. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Formát", za ktorou nasleduje aktuálne vybratého formátu súboru, napríklad "dokument programu Word, tlačidlo."

 4. Ak chcete zmeniť formát súboru, dvakrát ťuknite obrazovky. Potiahnite prstom doprava, kým sa súbor požadovanú možnosť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Vykoná sa vráti do ponuky Odoslať kópiu.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve aplikácia, ktorú chcete použiť na odoslanie súboru. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak je to potrebné, potiahnite prstom doprava, kým sa dostanete na pole Komu, a dvojitým ťuknutím na obrazovku toto pole vyberte.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Funkcia VoiceOver oznámi: „Add contact, button“ (Pridať kontakt, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete zmeniť predmet e-mailu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Subject“ (Predmet), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte iný predmet. Po dokončení prejdite na kláves return nachádzajúci sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 9. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu. Po dokončení prejdite na kláves return nachádzajúci sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 10. Po dokončení opakovane potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku dokument odošlite.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Zdieľajte svoje dokumenty aplikácie Word pre Android pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačke obrazovky v Androide. Pri zdieľaní súborov zo služby OneDrive môžete pozvať ľudí na zobrazenie alebo úpravu dokumentu alebo odoslať súbor ako prílohu e-mailu, a to priamo z dokumentu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft vo Word pre Android a ukladanie dokumentov OneDrive, takže môžete zdieľať ich s ostatnými. Návod, ako sa prihlásiť, prejdite na základné úlohy pomocou čítačky obrazovky vo Worde > otvoriť Word a prihláste sa. Pokyny na uloženie dokumentu do miesta online, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Uložením dokumentov OneDrive, môžete tiež ovládať, kto úpravy súboru, uistite sa, že každý vidí k najnovším zmenám ihneď a prístup k vašim dokumentom na akomkoľvek zariadení. Staršie a novšie dokumenty môžete nahrať jednoducho OneDrive.

 1. V aplikácii Word pre Android otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Share, switch“ (Nie je začiarknuté, Zdieľať, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite people to this file, edit box“ (Pozvať ľudí do tohto súboru, textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 6. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Include a message (optional), edit box“ (Pridajte správu (voliteľné), textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu.

 7. Ak chcete priradiť povolenia, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Checked, can edit, checkbox“ (Začiarknuté, môže upraviť, začiarkavacie políčko). Predvolene môžu vaši spolupracovníci vami zdieľaný dokument upravovať. Ak chcete, aby mohli dokument len zobrazovať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete odoslať e-mailom kópiu dokumentu alebo jeho odoslanie vo formáte PDF priamo z Word pre Android.

 1. V aplikácii Word pre Android otvorte dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, Share, switch“ (Nie je začiarknuté, Zdieľať, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share as attachment button“ (Tlačidlo Zdieľať vo forme prílohy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Document button“ (Tlačidlo Dokument) alebo „PDF button“ (Tlačidlo PDF) v závislosti od toho, ktorý formát súboru chcete zdieľať. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte formát.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete e-mailovú aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie, napríklad „Outlook“ (Outlook) alebo „Gmail“ (Gmail), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

 7. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send“ (Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Tieto pokyny môžete použiť aj na odoslanie kópie PDF súboru na vašu vlastnú e-mailovú adresu alebo na uloženie PDF súboru na Disk Google.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

V Word Mobile môžete jednoducho zdieľať dokumenty používanie moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows. Uloženie súboru na OneDrive alebo SharePoint Online a pozvať ľudí na zobrazenie a úpravu dokumentov, ktoré ste zdieľali. Ak by ste chceli dokumentu namiesto e-mailom, môžete urobiť priamo z Word.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu alebo SharePointu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft vo Word Mobile a ukladanie dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online, takže môžete zdieľať ich s ostatnými. Návod, ako sa prihlásiť, prejdite na základné úlohy pomocou čítačky obrazovky vo Worde > otvoriť Word a prihláste sa. Pokyny na uloženie dokumentu do miesta online, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Uložením dokumentov OneDrive alebo SharePoint Online môžete tiež určiť, kto úpravy súboru, uistite sa, že každý vidí k najnovším zmenám ihneď a prístup k vašim dokumentom na akomkoľvek zariadení. Staršie a novšie verzie dokumentov môžete jednoducho nahrať OneDrive alebo SharePoint Online.

 1. V dokumente Word potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým Moderátor oznamuje: "Vypnuté, tlačidlo zdieľať." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 2. Otvorí sa dialógové okno Zdieľať. Moderátor oznámi: „Type an email address to invite someone“ (Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zobrazte klávesnicu na obrazovke a začnite písať.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete dokument zdieľať.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Moderátor oznámi: „Browse contacts button“ (Tlačidlo Prehľadávať kontakty). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve adresa, ktorú chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete do pozvánky zahrnúť aj osobnú poznámku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Include a message, optional, editable text“ (Zahrnúť správu, voliteľné, upravovateľný text), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky.

 5. Ak chcete, aby príjemca mohol dokument zobrazovať, ale nie ho upravovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Give permissions to this document, can edit“ (Udeliť povolenia na tento dokument, môže upraviť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností a v Moderátorovi sa ozve: „Menu“ (Ponuka). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Can view“ (Môže zobraziť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 6. Ak chcete odoslať pozvánku, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share, button“ (Zdieľať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Pozvánka sa odošle. Vráťte sa do dialógového okna Zdieľať.

Zdieľanie kópie dokumentu e-mailom

Môžete tiež poslať kópiu dokumentu e-mailom priamo v programe Word.

 1. V dokumente Word potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť: "Vypnuté, tlačidlo zdieľať." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 2. Otvorí sa dialógové okno Zdieľať. Moderátor oznámi: „Type an email address to invite someone“ (Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „More options, link“ (Ďalšie možnosti, prepojenie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Moderátor oznámi: „Send an attachment or get a sharing link“ (Odoslať prílohu alebo získať prepojenie na zdieľanie). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send as attachment, button“ (Tlačidlo Odoslať vo forme prílohy), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uskutočnite výber.

 5. Otvorí sa okno Zdieľať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve e-mailové konto, ako je napríklad „Outlook Mail“ (Outlook Pošta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa okno pošty. Zameranie sa nachádza v poli Komu. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte adresu príjemcu.

  Tip: Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí potiahnutím prstom vybrať meno osoby v zozname Kontakty. Moderátor oznámi: „Choose contacts, button“ (Tlačidlo Vybrať kontakty). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a prejdite do zoznamu Kontakty. Opakovaním potiahnutím prstom doprava sa môžete posúvať v zozname kontaktov. Prípadne použite položku Hľadať v hornej časti. Keď nájdete kontakt, ktorý chcete pridať ako príjemcu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta kontaktu. Moderátor oznámi: „People window“ (Okno Ľudia). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve adresa, ktorú chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete upraviť predmet e-mailu, potiahnite prstom doprava a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte predmet. Po dokončení prejdite na kláves Enter a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete pridať správu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Message, editable text“ (Správa, upravovateľný text), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke napíšte správu.

 9. Po dokončení potiahnite prstom nahor, kým sa neozve „Item“ (Položky), potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Send button“ (Tlačidlo Odoslať). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a odošlite dokument.

  Dokument sa odošle. Vráťte sa do dialógového okna Zdieľať.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Zdieľanie dokumentov pomocou Word na webe pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Pri zdieľaní súborov v OneDrive, môžete pozvať ľudí na zobrazenie alebo úpravy dokumentu, aby ste mohli pracovať spolu v rovnakom čase.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Zdieľanie dokumentu prostredníctvom OneDrivu

Prihláste sa do svojho konta Microsoft vo Word Online a ukladanie dokumentov OneDrive, takže môžete zdieľať ich s ostatnými. Návod, ako sa prihlásiť, prejdite na základné úlohy pomocou čítačky obrazovky vo Worde > otvorenej aplikácii Word Web App a prihláste sa. Pokyny na uloženie dokumentu do miesta online, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Uložením dokumentov OneDrive, môžete tiež ovládať, kto úpravy súboru, uistite sa, že každý vidí k najnovším zmenám ihneď a prístup k vašim dokumentom na akomkoľvek zariadení. Staršie a novšie dokumenty môžete nahrať jednoducho OneDrive.

 1. Počas upravovania dokumentu v Word na webe stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť "Zoznam služieb spoločnosti Microsoft."

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Zdieľať, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete priradiť povolenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne vybratá možnosť povolení, napríklad „Only people who already have access can use this link“ (Iba ľudia, ktorí už majú prístup, môžu použivať toto prepojenie). Potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Link settings page“ (Stránka s nastaveniami prepojenia). Požadovanú možnosť vyberte pomocou šípok nahor alebo nadol.

  Na ovládanie právami na úpravu, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Ďalšie nastavenia, začiarknuté, povoliť úpravy začiarkavacie políčko." Ak nechcete, aby niekto iný úpravy dokumentu, stlačte medzerník.

  Ak chcete použiť zmeny v povoleniach, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Apply, button“ (Použiť, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Ľudí na zdieľanie s upravovať pole so zoznamom", a potom zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete dokument zdieľať. Zdieľať s viac ako jednej osobe, použite na oddelenie e-mailové adresy oddelené bodkočiarkou.

 5. Ak chcete pridať správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add a message, optional“ (Pridať správu, voliteľné), a potom napíšte správu.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom stlačte kláves Enter.

Zdieľanie prepojenia na dokument

Prepojenie môžete skopírovať do dokumentu a prilepiť ho do iného zdieľaného súboru, napríklad do prezentácie aplikácie PowerPoint.

 1. V dokumente Word na webe stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť "Zoznam služieb spoločnosti Microsoft."

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo zdieľať", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Dialógové okno, zdieľať."

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "ďalšie spôsoby zdieľania prepojenia. Skopírujte prepojenie, tlačidlo"a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Budete počuť: "Vytvorené prepojenia." Do textového poľa prepojenie sa zameriava.

 4. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Tlačidlo Kopírovať", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Budete počuť: "Prepojenie skopírovali."

 5. Zatvorte okno prepojenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + C. Vykoná sa vráti do základného textu dokumentu.

 6. Prepojenie prilepte napríklad do iného zdieľaného súboru.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×