Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete pomocou klávesnice, čítačky obrazovky JAWS alebo Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows, vložiť fotografiu alebo obrázok. Môžete tiež pridať alternatívny text, aby bolo zjednodušenie ovládania obrázka ešte lepšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť, H otvorte dialógové okno Vložiť obrázok.

 3. Vyhľadajte miesto v počítači, kde sa obrázok nachádza, vyberte ho a potom stlačte kláves Enter. Pôvodný obrázok sa vloží do dokumentu.

  Dôležité: Obrázok musí byť zarovno s textom, aby ho mohla čítačka obrazovky správne prečítať.

 4. Predvolene Word 2016 obrázok vloží zarovno s textom. Iné verzie, napríklad mobilná verzia alebo Word 2016 pre Mac, to ale neurobia.

  Ak chcete skontrolovať, či je obrázok zarovno s textom dokumentu, vyberte obrázok a stlačením kombinácie klávesov Alt + JP otvorte pás s nástrojmi Formát obrázka.

 5. Stlačte možnosť C a potom kláves Enter. Otvorí sa tlačidlo Pozícia a vyberie sa možnosť Zarovno s textom.

  Tipy: 

  • Ak je obrázok veľký súbor a výsledný dokument bude z toho dôvodu príliš veľký, môžete veľkosť tohto dokumentu zmenšiť. Urobiť to môžete vytvorením prepojenia na obrázok namiesto jeho vloženia.

  • V dialógovom okne Vložiť obrázok stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Vložiť, stlačením šípky nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a potom vyberte položku Prepojiť so súborom.

Vloženie obrázka z online zdroja

Môžete vložiť obrázok z webového umiestnenia.

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok.

 2. Otvorte dialógové okno Vložiť obrázky, vyhľadajte obrázky online a stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť, B otvorte pole Hľadanie obrázkov cez Bing.

 3. Do poľa Hľadanie cez Bing, ktoré už je vybraté, zadajte slovo alebo slovné spojenie popisujúce požadovaný obrázok a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka doprava alebo Alt + šípka doľava môžete prechádzať výsledky hľadania. (V Moderátorovi stačí stláčať klávesy so šípkami). Word 2016 opíše každý vybratý obrázok.

 5. Vybratý obrázok vložte stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter. (V Moderátorovi stačí stlačiť kláves Enter.) Word 2016 obrázok stiahne a vloží do dokumentu.

  Tip: Ak chcete získať ďalšie zdroje obrázkov online, prihláste sa cez dialógové okno Vložiť obrázky a prehľadávajte svoje osobné kontá, ako je napríklad OneDrive, Facebook alebo Flickr.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. V dokumente vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text.

 2. Otvorte kartu Formát v nástrojoch Obrázok stlačením kombinácie klávesov Alt + JP a potom stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Formátovať objekt. Stlačením klávesu Enter otvorte tablu Formátovať obrázok. Ozve sa prvá možnosť „Tieň“. Moderátor nevysloví názov tably.

  Poznámka: Ak sa neozve hlásenie „Tieň“, navigácia pomocou klávesnice možno aktivovala inú oblasť. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie „Tieň“.

 3. Na table Formátovať obrázok (keď sa ozve hlásenie „Tieň“) prejdite stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab na ponuku možností nástrojov. Prečíta sa nahlas názov jednej z týchto možností:

  • Efekty

  • Rozloženie a vlastnosti

  • Obrázok

  • Výplň a čiara

 4. Ak chcete prejsť na tlačidlo Rozloženie a vlastnosti, stláčajte šípku doprava, kým sa neozve názov tlačidla. Potom prejdite stlačením klávesu Tab na položku Textové pole, prvú možnosť v ponuke.

 5. Ak chcete prejsť na možnosť Alternatívny Text, znova stlačte kláves Tab a potom šípku nadol, aby ste sa presunuli na pole Názov.

 6. Zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

 7. Opätovným stlačením šípky nadol prejdite na pole Popis a zadajte popis.

 8. Keď dokončíte písanie názvu a popisu, stlačením klávesu ESC sa vrátite do tela dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word 2016 pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS vložiť fotografiu alebo obrázok. Môžete tiež pridať alternatívny text, aby bolo zjednodušenie ovládania obrázku ešte lepšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača

 1. V programe Word 2016 pre Mac umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok vložiť.

 2. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple (Panel s ponukami, Apple)“.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Insert“ (Vložiť). Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Pictures, submenu“ (Obrázky, vedľajšia ponuka). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte vedľajšiu ponuku Obrázky.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Picture from File“ (Obrázok zo súboru). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Otvorí sa dialógové okno Obrázok zo súboru. Ak chcete prejsť na umiestnenie, kde je uložený požadovaný obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Sidebar table“ (Tabuľka bočného panela).

  Poznámka: Ak chcete otvoriť Bočný panel, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Show Sidebar button“ (Tlačidlo Zobraziť bočný panel), a potom stlačte medzerník.

  Zameranie sa presunie do zoznamu obľúbených umiestnení, ako je napríklad Všetky moje súbory alebo Dokumenty. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení.

 6. V správnom umiestnení stlačte kláves Tab. Potom pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prejdite do požadovaného podpriečinka alebo na požadovaný súbor. Ak chcete zadať podpriečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 7. Po výbere správneho súboru obrázok vložíte stlačením klávesu Enter alebo kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Obrázok sa vloží do dokumentu.

Vloženie obrázka z online zdroja

Vyhľadávanie a vkladanie obrázkov ClipArt alebo obrázkov z iných online zdrojov priamo z programu Word 2016 pre Mac v súčasnosti program Word 2016 pre Mac nepodporuje. Vždy však môžete do svojho dokumentu pridať obrázok z online zdroja, ak požadovaný obrázok vyhľadáte online, uložíte jeho lokálnu kópiu a potom vložíte lokálnu kópiu do dokumentu.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku www.bing.com. Zameranie sa presunie na vyhľadávacie pole služby Bing.

 2. Do poľa Hľadať zadajte kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Obrázky vyfiltrujete z výsledkov vyhľadávania v službe Bing tak, že stlačíte kombináciu klávesov Option + Tab a prejdete na kartu Obrázky. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  Poznámka: Na výsledky hľadania môžete použiť filter Licencia, ktorý vyberie len obrázky s licenciou Creative Commons (ďalšie informácie nájdete tu), alebo si môžete vybrať zobrazenie všetkých obrázkov. Ak sa rozhodnete pre možnosť Všetky, výsledky vyhľadávania sa rozbalia a zobrazia sa všetky obrázky v službe Bing. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Ak chcete vybrať možnosť licencie, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol a potom stlačením klávesu Enter vyberte.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Option + Tab a prejdite k výsledným obrázkom. Ozve sa: „Link, search“ (Prepojenie, vyhľadávanie).

 5. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, stlačte kláves Enter.

 6. Obrázok si stiahnite tak, že stlačíte kombináciu klávesov Option + Tab, kým sa neozve „Link“ (Prepojenie) a nasleduje názov a prípona súboru. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Potom stlačte kombináciu klávesov Command + S.

 7. Otvorí sa dialógové okno Exportovať ako. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru. Ak chcete vybrať umiestnenie, stlačte kláves Tab a prejdite na kontextové tlačidlo Kde a potom pomocou klávesov so šípkami vyberte umiestnenie. Ak chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + S.

  Tip: Uložte obrázky do položky Dokumenty, aby sa dali jednoduchšie vložiť do dokumentu programu Word.

 8. V programe Word 2016 pre Mac umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok vložiť. Potom vložte obrázok, ktorý ste už uložili pomocou ponuky Vložiť na paneli s ponukami. Ďalšie informácie o tom, ako vložiť obrázok uložený lokálne, nájdete v téme Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. V dokumente vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text. Ak chcete vybrať obrázok v programe Word, umiestnite kurzor pred obrázok, stlačte a podržte kláves Shift a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Image, layout item“ (Obrázok, položka rozloženia).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + 1 otvorte tablu Formátovať obrázok. Ozve sa: „Format picture, task pane“ (Formátovať obrázok, pracovná tabla).

 3. Ak chcete otvoriť kartu Rozloženie a vlastnosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov karty a „You are currently on a tab, inside of a scroll area“ (Práve sa nachádzate na karte, vo vnútri oblasti posúvania). Potom stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Layout and properties, selected tab“ (Rozloženie a vlastnosti, vybratá karta). Výber karty uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete prejsť na možnosť Alternatívny text , stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „Alt text, collapsed“ (Alternatívny text, zbalené). Ak chcete rozbaliť možnosť Alternatívny text , stlačte medzerník.

 5. Ak chcete prejsť na pole Názov, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Title“ (Názov). Zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

 6. Ak chcete prejsť na pole Popis, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Edit text“ (Úprava textu). Potom zadajte popis.

 7. Ak chcete po dokončení zadávania názvu a popisu presunúť zameranie späť do obrázka v dokumente, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov obrázka a text „layout item“ (položka rozloženia).

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×