Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok, použite Word s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania. Môžete tiež pridať alternatívny text, aby bolo zjednodušenie ovládania obrázka ešte lepšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť, H otvorte dialógové okno Vložiť obrázok.

 3. Vyhľadajte miesto v počítači, kde sa obrázok nachádza, vyberte ho a potom stlačte kláves Enter. Pôvodný obrázok sa vloží do dokumentu.

  Dôležité: Obrázok musí byť zarovno s textom, aby ho mohla čítačka obrazovky správne prečítať.

 4. Word na základe predvoleného nastavenia Vloží obrázok vnorený s textom. Iné verzie, napríklad Word Mobile alebo Word pre Mac, nie sú.

  Ak chcete skontrolovať, či je obrázok zarovno s textom dokumentu, vyberte obrázok a stlačením kombinácie klávesov Alt + JP otvorte pás s nástrojmi Formát obrázka.

 5. Stlačte možnosť C a potom kláves Enter. Otvorí sa tlačidlo Pozícia a vyberie sa možnosť Zarovno s textom.

  Tipy: 

  • Ak je obrázok veľký súbor a výsledný dokument bude z toho dôvodu príliš veľký, môžete veľkosť tohto dokumentu zmenšiť. Urobiť to môžete vytvorením prepojenia na obrázok namiesto jeho vloženia.

  • V dialógovom okne Vložiť obrázok prejdite na tlačidlo Vložiť , stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na rozbaľovaciu ponuku a potom vyberte položku prepojiť so súborom.

Vloženie obrázka z online zdroja

Môžete vložiť obrázok z webového umiestnenia.

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno vložiť obrázky a vyhľadať obrázky online, stlačte kombináciu klávesov ALT + N, F a otvorte dialógové okno Vyhľadávanie obrázkov v Bingu.

 3. V dialógovom okne Hľadať v Bingu, ktoré je už začiarknuté, zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje hľadaný obrázok, a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves so šípkou doprava alebo ALT + kláves so šípkou doľava sa presúvajte medzi výsledkami vyhľadávania. (V Moderátorovi stačí stláčať klávesy so šípkami). Word popisuje každý obrázok ako vybratý

 5. Vybratý obrázok vložte stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter. (V Moderátorovi stačí stlačiť kláves Enter.) Word stiahne a vloží obrázok do dokumentu.

  Tip: Ak chcete získať ďalšie zdroje obrázkov online, prihláste sa cez dialógové okno Vložiť obrázky a prehľadávajte svoje osobné kontá, ako je napríklad OneDrive, Facebook alebo Flickr.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. V dokumente vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text.

 2. Otvorte kartu Formát v nástrojoch Obrázok stlačením kombinácie klávesov Alt + JP a potom stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Formátovať objekt. Stlačením klávesu Enter otvorte tablu Formátovať obrázok. Ozve sa prvá možnosť „Tieň“. Moderátor nevysloví názov tably.

  Poznámka: Ak sa neozve hlásenie „Tieň“, navigácia pomocou klávesnice možno aktivovala inú oblasť. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie „Tieň“.

 3. Na table Formátovať obrázok (keď sa ozve hlásenie „Tieň“) prejdite stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab na ponuku možností nástrojov. Prečíta sa nahlas názov jednej z týchto možností:

  • Efekty

  • Rozloženie a vlastnosti

  • Obrázok

  • Výplň a čiara

 4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo rozloženie a vlastnosti , stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve názov tlačidla. Stlačením klávesu TAB sa presuňte na textové pole, prvá možnosť v ponuke.

 5. Ak chcete prejsť na možnosť alternatívny text , znova stlačte kláves TAB a potom stlačením klávesu šípka nadol prejdite do poľa názov .

 6. Zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

 7. Opakovaným stláčaním klávesu so šípkou nadol sa presuňte do poľa Popis a zadajte popis.

 8. Keď dokončíte zadávanie názvu a popisu, stlačením klávesu ESC sa vráťte do tela dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok, použite Word pre Mac s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS. Môžete tiež pridať alternatívny text, aby bolo zjednodušenie ovládania obrázku ešte lepšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača

 1. V Word pre Mac umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Počujete: "panel s ponukami Apple."

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Insert“ (Vložiť). Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Pictures, submenu“ (Obrázky, vedľajšia ponuka). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte vedľajšiu ponuku Obrázky.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Picture from File“ (Obrázok zo súboru). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Otvorí sa dialógové okno Obrázok zo súboru. Ak chcete prejsť na umiestnenie, kde je uložený obrázok, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "table bočný panel".

  Poznámka: Ak chcete otvoriť Bočný panel, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Show Sidebar button“ (Tlačidlo Zobraziť bočný panel), a potom stlačte medzerník.

  Zameranie sa presunie do zoznamu obľúbených umiestnení, ako je napríklad Všetky moje súbory alebo Dokumenty. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení.

 6. V správnom umiestnení stlačte kláves Tab. Potom pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prejdite do požadovaného podpriečinka alebo na požadovaný súbor. Ak chcete zadať podpriečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 7. Po výbere správneho súboru obrázok vložíte stlačením klávesu Enter alebo kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Obrázok sa vloží do dokumentu.

Vloženie obrázka z online zdroja

Vyhľadávanie a vkladanie obrázkov ClipArt alebo obrázkov z iných online zdrojov priamo z Word pre Mac nie je momentálne podporované. Vždy však môžete do svojho dokumentu pridať obrázok z online zdroja, ak požadovaný obrázok vyhľadáte online, uložíte jeho lokálnu kópiu a potom vložíte lokálnu kópiu do dokumentu.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku www.bing.com. Zameranie sa presunie na vyhľadávacie pole služby Bing.

 2. Do poľa Hľadať zadajte kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Obrázky vyfiltrujete z výsledkov vyhľadávania v službe Bing tak, že stlačíte kombináciu klávesov Option + Tab a prejdete na kartu Obrázky. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  Poznámka: Na výsledky hľadania môžete použiť filter Licencia, ktorý vyberie len obrázky s licenciou Creative Commons (ďalšie informácie nájdete tu), alebo si môžete vybrať zobrazenie všetkých obrázkov. Ak sa rozhodnete pre možnosť Všetky, výsledky vyhľadávania sa rozbalia a zobrazia sa všetky obrázky v službe Bing. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Ak chcete vybrať možnosť licencie, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol a potom stlačením klávesu Enter vyberte.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Option + Tab a prejdite k výsledným obrázkom. Ozve sa: „Link, search“ (Prepojenie, vyhľadávanie).

 5. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, stlačte kláves Enter.

 6. Obrázok si stiahnite tak, že stlačíte kombináciu klávesov Option + Tab, kým sa neozve „Link“ (Prepojenie) a nasleduje názov a prípona súboru. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Potom stlačte kombináciu klávesov Command + S.

 7. Otvorí sa dialógové okno Exportovať ako. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru. Ak chcete vybrať miesto uloženia, stláčaním klávesu Tab prejdite na miesto, kde sa nachádza tlačidlo pop a potom pomocou klávesov so šípkami vyberte umiestnenie. Ak chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + S.

  Tip: Uložte obrázky do položky Dokumenty, aby sa dali jednoduchšie vložiť do dokumentu programu Word.

 8. V Word pre Mac umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť obrázok. Potom vložte obrázok, ktorý ste už uložili pomocou ponuky Vložiť na paneli s ponukami. Ďalšie informácie o tom, ako vložiť obrázok uložený lokálne, nájdete v téme Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. V dokumente vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text. Ak chcete vybrať obrázok v programe Word, umiestnite kurzor pred obrázok, stlačte a podržte kláves Shift a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Image, layout item“ (Obrázok, položka rozloženia).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + 1 otvorte tablu Formátovať obrázok. Ozve sa: „Format picture, task pane“ (Formátovať obrázok, pracovná tabla).

 3. Ak chcete otvoriť kartu Vlastnosti _AMP_ rozloženia , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve názov karty, a "momentálne sa nachádzate na karte, v oblasti posúvania." Potom stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Layout and properties, selected tab“ (Rozloženie a vlastnosti, vybratá karta). Výber karty uskutočníte stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete prejsť na možnosť alternatívny text , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "alternatívny text, zbalený." Ak chcete rozbaliť možnosť Alternatívny text , stlačte medzerník.

 5. Ak chcete prejsť do poľa názov , stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Title“ (Názov). Zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

 6. Ak chcete prejsť do poľa Popis , stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Edit text“ (Úprava textu). Potom zadajte popis.

 7. Ak chcete po dokončení zadávania názvu a popisu presunúť zameranie späť do obrázka v dokumente, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov obrázka a text „layout item“ (položka rozloženia).

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok, použite Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo obrázka z telefónu

 1. Pri úprave dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, zavrite klávesnicu a prejdite na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "show Ribbon, button" (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov a ozve sa: "karta domov".

 3. Ak chcete otvoriť kartu Vložiť , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert Tab" (karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Insert tab.“ (Karta Vložiť.)

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert Pictures button" (tlačidlo Vložiť obrázky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa aplikácia Fotografie.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve miesto obsahujúce obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 6. Ak chcete prehľadávať obrázky v určitom umiestnení, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Počas presúvania funkcie VoiceOver oznamuje obrázky. Funkcia VoiceOver oznamuje obrázky podľa typov obrázkov, orientácií, dátumov.

 7. Ak chcete vložiť obrázok na požadovanú fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Obrázok sa vloží, zameranie sa vráti do dokumentu s vybratým obrázkom a otvorí sa karta obrázok .

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Môžete vložiť obrázok z fotoaparátu zariadenia.

 1. Pri úprave dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, zavrite klávesnicu a prejdite na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "show Ribbon, button" (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov a ozve sa: "karta domov".

 3. Ak chcete otvoriť kartu Vložiť , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert Tab" (karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Insert tab.“ (Karta Vložiť.)

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "vložiť obrázok z fotoaparátu, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa fotoaparát.

  Poznámka: Môže sa stať, že sa zobrazí kontextové dialógové okno: "Word by chcel získať prístup k kamere." Ak to urobíte, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "OK, button" (OK, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture, button“ (Nasnímať obrázok, tlačidlo), nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Use photo, button,“ (Použiť fotografiu, tlačidlo), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte fotografiu. Zameranie sa vráti do dokumentu s vybratým obrázkom a otvorí sa karta obrázok .

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. Pri úprave dokumentu vyberte obrázok, potiahnite prstom po oblasti písania, kým funkcia VoiceOver neoznámi obrázok, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa "Selected, image" (vybraté, obrázok), za ktorým nasleduje rozloženie obrázka. Otvorí sa karta obrázok .

 2. Ak chcete otvoriť ponuku alternatívny text na karte obrázok , ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Alt text button" (tlačidlo alternatívny text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať alternatívny text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "dlaždica, textové pole", dvakrát ťuknite na obrazovku, a zadajte názov alternatívneho textu obrázka pomocou klávesnice na obrazovke. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

  Poznámka: Ak sa chcete dostať ku klávesnici, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvok klávesnice. Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete pridať popis k obrázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Popis, textové pole", dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Po zadaní názvu a popisu ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka alternatívny text sa zavrie a zameranie sa presunie späť na dokument.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok, použite Word pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo obrázka z telefónu

 1. Pri úprave dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, zavrite klávesnicu a prejdite na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku Otvorí sa karta domov a ozve sa: "ponuka tabulátora vybratá ako Domovská stránka".

 3. Ak chcete otvoriť kartu Vložiť , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert Tab" (karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Pictures menu" (ponuka obrázky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka obrázky .

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "photos button" (tlačidlo fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Otvoriť z, so zameraním na aktuálne vybraté umiestnenie ukladacieho priestoru obrázka.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prechádzať obrázkami v aktuálne vybratom ukladacom priestore obrázkov, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný obrázok. Funkcia TalkBack prečíta názov a dátum každého obrázka pri pohybe.

  • Ak chcete prejsť na iné miesto uloženia, napríklad na položku súbory na stiahnutie alebo obrázky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "show Routes button" (tlačidlo Zobraziť trasy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného umiestnenia, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaný obrázok.

  Funkcia TalkBack oznamuje obrázky podľa názvových súborov, veľkostí a dátumov.

 7. Ak chcete vložiť vybratý obrázok na požadovanú fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Word, spracovaný obrázok".

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save image button“ (Tlačidlo Uložiť obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Obrázok sa vloží, zameranie sa vráti do dokumentu s vybratým obrázkom a otvorí sa karta obrázok .

Vloženie obrázka z fotoaparátu

 1. Pri úprave dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, zavrite klávesnicu a prejdite na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku Otvorí sa karta domov a ozve sa: "ponuka tabulátora vybratá ako Domovská stránka".

 3. Ak chcete otvoriť kartu Vložiť , dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert Tab" (karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Pictures menu" (ponuka obrázky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka obrázky .

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Camera button" (tlačidlo kamera), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa aplikácia fotoaparát .

  Poznámka: Zobrazí sa kontextové dialógové okno s upozornením: "povoliť Wordu zaznamenávať obrázky a nahrávať video." Ak to urobíte, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow button" (tlačidlo Povoliť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete nasnímať obrázok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Shutter" (závierka), nasmerujte kameru správnym smerom a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Zameranie sa presunie na tlačidlo Hotovo. Ak chcete fotografiu použiť v dokumente, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Word, spracovaný obrázok".

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save image button“ (Tlačidlo Uložiť obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Obrázok sa vloží, zameranie sa vráti do dokumentu s vybratým obrázkom a otvorí sa karta obrázok .

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. Po vložení obrázka otvorte ponuku alternatívny text na karte obrázok , ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Alt text menu" (ponuka alternatívny text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Edit box" (názov), a zadajte názov alternatívneho textu obrázka pomocou klávesnice na obrazovke. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať popis k obrázku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Edit box (Popis), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Po zadaní názvu a popisu potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (tlačidlo späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka alternatívny text sa zavrie a zameranie sa presunie späť na dokument.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok, použite Word Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo obrázka z telefónu

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. PoTiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. PoTiahnite jedným prstom doľava, kým sa neozve: "selektor tabulátora, tlačidlo domov, zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "kontextová ponuka, Domovská stránka, <number dostupných kariet a miesto aktuálnej karty v ponuke list>, vybraté." Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 5. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: "vložiť, <number z dostupných kariet a miesto aktuálnej karty v ponuke list>." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: tlačidlo Vložiť, zbalené. Možnosti karty Vložiť sú teraz k dispozícii.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Pictures button" (tlačidlo obrázky, zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "photos button" (tlačidlo fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno fotografie .

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov súboru, ktorý chcete vložiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "vložiť tlačidlo panela aplikácie." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte fotografiu do dokumentu.

Poznámka: Obrázok musí byť zarovno s textom, aby ho mohla čítačka obrazovky správne prečítať. Word Mobile predvolene nevloží obrázok vnorený s textom. Ak sa chcete uistiť, že obrázok je vnorený s textom dokumentu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Wrap text button" (tlačidlo zaLomiť text, zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Možnosti obtekaNia textu sú teraz k dispozícii. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "off, zarovnané s tlačidlom text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Môžete vložiť obrázok z fotoaparátu zariadenia.

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. PoTiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. PoTiahnite prstom doľava, kým sa neozve: "selektor tabulátora, tlačidlo domov, zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "kontextová ponuka, Domovská stránka, <number dostupných kariet a miesto aktuálnej karty v ponuke list>, vybraté." Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 5. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: "vložiť, <number z dostupných kariet a miesto aktuálnej karty v ponuke list>." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: tlačidlo Vložiť, zbalené. Možnosti karty Vložiť sú teraz k dispozícii.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Pictures button" (tlačidlo obrázky, zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Camera button" (tlačidlo kamera), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno kamery .

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Take Photo button" (tlačidlo vziať fotografiu), ukážte kameru v požadovanom smere a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku Nasnímajte obrázok.

 9. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Accept button" (tlačidlo prijať), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte zachytený obrázok do dokumentu.

Poznámka: Obrázok musí byť zarovno s textom, aby ho mohla čítačka obrazovky správne prečítať. Word Mobile predvolene nevloží obrázok vnorený s textom. Ak sa chcete uistiť, že obrázok je vnorený s textom dokumentu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Wrap text button" (tlačidlo zaLomiť text, zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Možnosti obtekaNia textu sú teraz k dispozícii. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "off, zarovnané s tlačidlom text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok, použite Word Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako pridať obrázky z počítača alebo zariadenia alebo z online zdroja, ako je napríklad Bing.com.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Internet Explorer. Keďže sa Word Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka z počítača

Vložte do dokumentu obrázok z počítača pomocou nasledovných krokov.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v dokumente, kde sa má obrázok zobrazovať.

 2. Ak chcete výber premiestniť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov karty.

 3. Ak sa chcete presunúť na kartu Vložiť , stlačte kláves TAB a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo obrázok , stlačte kláves TAB a potom stlačte kláves ENTER. Otvorí sa dialógové okno Výber súboru na nahratie so zameraním v poli názov súboru .

  Poznámka: Pri vkladaní obrázka vyhľadá Word Online v počítači najbežnejšie formáty obrázka (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png a .wmf). Môžete však prehľadávať všetky formáty súborov. V dialógovom okne Výber súboru na nahratie stlačte kláves TAB, čím sa presuniete do poľa súbory s obrázkami , a potom vyberte položku všetky súbory (*. *).

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Zadajte názov obrázka, ktorý chcete použiť, a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať obrázok v inom priečinku, stláčajte klávesy Shift + Tab dovtedy, kým nebudete počuť názov priečinka, a potom stlačte kláves Enter. Na prehľadávanie priečinkov použite kláves Tab a klávesy so šípkami. Ak chcete prejsť o úroveň vyššie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Backspace. Ak chcete prejsť na prvý obrázok v priečinku, stlačte kláves Tab. Keď budete počuť názov požadovaného obrázka, stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z webu

Ak nemáte vhodný obrázok v počítači, môžete ho vyhľadať na webe.

Poznámka: Ak použijete fotografie, obrázky alebo ClipArt, je vašou povinnosťou dodržiavať autorské práva. V prípade obrázkov vám môže pomôcť filter licencií v Bingu.

 1. Nastavte kurzor na miesto v dokumente, kam chcete obrázok vložiť.

 2. Ak chcete výber premiestniť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov karty.

 3. Ak sa chcete presunúť na kartu Vložiť , stlačte kláves TAB a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Online obrázky, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno vložiť obrázky . Ozve sa hlásenie „Vyhľadať v Bingu“ a výber sa presunie na pole Hľadanie obrázkov cez Bing.

 5. Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný typ obrázka, a stlačte kláves Enter. Popíšu sa výsledky vyhľadávania.

 6. Požadovaný obrázok vložíte stlačením klávesu Enter. (Obrázok môžete vybrať aj tak, že stlačíte medzerník, potom stlačením klávesu Tab prejdete na tlačidlo Vložiť a nakoniec stlačíte kláves Enter.)

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov karty na páse s nástrojmi, stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na kartu Formát a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Ak chcete prejsť na tlačidlo Alternatívny text, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno alternatívny text so zameraním v poli názov . (V programe Moderátor sa ozve „Image selected“ (Vybratý obrázok).)

 4. Kliknite do poľa Popis a zadajte požadovaný text.

 5. Prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×