Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Outlook 2016 môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows pridať alebo upraviť text v e-mailovej správe. Ak chcete zlepšiť čitateľnosť správy, môžete zmeniť písmo, použiť rôzne možnosti formátovania a pridať nadpisy.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie alebo úprava textu

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy v prípade potreby opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na telo správy. Pri presune zamerania na telo správy Moderátor oznámi: „<Názov správy> message, editing (správa, úpravy)“. V aplikácii JAWS sa ozve: „ Message, edit“ (Správa, upraviť).

 2. Ak vytvárate novú správu, začnite písať.

  Ak chcete upraviť nejaký text alebo pokračovať vo vytváraní správy, pomocou klávesov so šípkami sa presuňte v texte správy a stlačením kombinácie klávesov Shift + klávesy so šípkami vyberte požadovaný text. Začnite písať a pridajte nový alebo nahraďte existujúci text.

Zmena písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte časť textu, ktorú chcete zmeniť. Prípadne ak správa zatiaľ neobsahuje žiadny text, umiestnite zameranie na telo správy.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom klávesy P, Í. Zameranie sa presunie na pole písma.

 3. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa môžete posúvať v možnostiach písma. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy písiem. Keď sa nachádzate na písme, ktoré chcete použiť, stlačte kláves Enter. Použije sa vybraté písmo.

Zmena predvoleného písma v e-mailových správach

Pri zmene predvoleného písma sa vybraté písmo použije vždy, keď použijete Outlook. Predvolené písmo v nových správach, ktoré vytvoríte, a odpovediach a preposlaných správach môžete zmeniť nezávisle od seba.

 1. V programe Outlook stlačením klávesov Alt + F, T otvorte sa okno Outlook – možnosti na karte Súbor.

 2. Stlačením klávesu M prejdite na možnosti ponuky Pošta.

 3. Stlačením klávesov Alt + F prejdite na tlačidlo Súprava šablón a písma a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Podpisy a grafické efekty s vybratou kartou Osobné grafické efekty.

 4. Ak sa chcete presunúť na možnosť, ktorú chcete zmeniť, vyberte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť predvolený štýl písma v nových e-mailových správach, stlačte klávesy Alt + F.

  • Ak chcete zmeniť predvolené písmo v odpovediach a preposlaných správach, stlačte klávesy Alt + O.

  • Ak chcete zmeniť predvolené písmo pri písaní a čítaní správ s obyčajným textom, stlačte klávesy Alt + N.

 5. Otvorí sa dialógové okno Písmo so zameraním v poli Písmo. Ak sa chcete posúvať v možnostiach písma, stláčajte kláves so šípkou nadol. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno Písmo sa zavrie a vrátite sa do dialógového okna Podpisy a grafické efekty.

 6. Ak chcete zmenu prijať a použiť nové písmo, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, button“ (OK, tlačidlo), a stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete zavrieť okno Outlook – možnosti a vrátiť sa na hlavné zobrazenie programu Outlook, stlačte kláves Esc.

Zmena veľkosti písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte text, ktorého veľkosť chcete zmeniť. Prípadne ak správa zatiaľ neobsahuje žiadny text, umiestnite zameranie na telo správy.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom kláves Ľ. Zameranie sa presunie na pole veľkosti písma.

 3. Zadajte novú veľkosť písma, ktorú chcete použiť, a stlačte kláves ENTER. Použije sa nová veľkosť.

Zmena predvolenej veľkosti písma v e-mailových správach

Pri zmene predvolenej veľkosti písma sa vybratá veľkosť použije vždy, keď použijete Outlook. Predvolenú veľkosť písma v nových správach, ktoré vytvoríte, a odpovediach a preposlaných správach môžete zmeniť nezávisle od seba.

 1. V programe Outlook stlačením klávesov Alt + F, T otvorte sa okno Outlook – možnosti na karte Súbor.

 2. Stlačením klávesu M prejdite na možnosti ponuky Pošta.

 3. Stlačením klávesov Alt + F prejdite na tlačidlo Súprava šablón a písma a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Podpisy a grafické efekty s vybratou kartou Osobné grafické efekty.

 4. Ak sa chcete presunúť na možnosť, ktorú chcete zmeniť, vyberte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť písma v nových e-mailových správach, stlačte klávesy Alt + F.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť písma v odpovediach a preposlaných správach, stlačte klávesy Alt + O.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť písma pri písaní a čítaní správ s obyčajným textom, stlačte klávesy Alt + N.

 5. Otvorí sa dialógové okno Písmo so zameraním v poli Písmo. Ak sa chcete presunúť na pole Veľkosť, stlačte klávesy Alt + S. Čítačka obrazovky oznamuje aktuálnu veľkosť písma. Ak ju chcete zmeniť, zadajte požadovanú veľkosť, napríklad 16, a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Písmo sa zavrie a vrátite sa do dialógového okna Podpisy a grafické efekty.

 6. Ak chcete zmenu prijať a použiť novú veľkosť písma, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, button“ (OK, tlačidlo), a stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete zavrieť okno Outlook – možnosti a vrátiť sa na hlavné zobrazenie programu Outlook, stlačte kláves Esc.

Zmena veľkosti písma položiek priečinka doručenej pošty

Rozloženie priečinka doručenej pošty sa nazýva zobrazenie a môžete ho prispôsobiť alebo dokonca vytvoriť nové zobrazenie pomocou karty Zobraziť v programe Outlook.

 1. V programe Outlook prejdite do priečinka doručenej pošty a stlačte klávesy Alt + V, V. Otvorí sa dialógové okno Rozšírené nastavenie zobrazenia: Kompaktné.

 2. Ak chcete prejsť na nastavenia písma, stlačte klávesy Alt + O. Otvorí sa dialógové okno Ďalšie nastavenia.

 3. Ak sa chcete presunúť na možnosť, ktorú chcete zmeniť, vyberte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť písma v záhlaví stĺpcov v priečinku doručenej pošty, stlačte klávesy Alt + C.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť písma v nadpisoch správ zobrazených v priečinku doručenej pošty, stlačte klávesy Alt + W.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť písma v ukážke správy zobrazenej v priečinku doručenej pošty, stlačte klávesy Alt + T.

 4. Otvorí sa dialógové okno Písmo so zameraním v poli Písmo. Ak sa chcete presunúť na pole Veľkosť, stlačte klávesy Alt + S. Čítačka obrazovky oznamuje aktuálnu veľkosť písma. Ak ju chcete zmeniť, zadajte požadovanú veľkosť, napríklad 16, a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Písmo sa zatvorí a vrátite sa do dialógového okna Ďalšie nastavenia.

 5. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK, button“ (OK, tlačidlo), a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Ďalšie nastavenia sa zatvorí.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno Rozšírené nastavenie zobrazenia: Kompaktné a použiť novú veľkosť písma, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK, button“ (OK, tlačidlo), a stlačte kláves Enter. Vrátite do hlavného zobrazenia programu Outlook.

Použitie písma motívu

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy stlačte kombináciu klávesov Alt + T a potom kláves P. Otvorí sa zoznam písiem motívu.

 2. Stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor sa môžete posúvať v možnostiach písma. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní ich názvy.

 3. Ak ste na požadovanej možnosti, stlačte kláves Enter.

Použitie tučného písma, kurzívy alebo podčiarknutia

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Vyberte možnosť formátovania:

  Požadovaná akcia

  Stlačte klávesy

  Použitie tučného písma.

  Ctrl + B

  Použitie kurzívy.

  Ctrl + I

  Použitie podčiarknutia.

  Ctrl + U

Pridanie nadpisov

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte časť textu, ktorú chcete premeniť na nadpis, alebo umiestnite zameranie na miesto, kam chcete vložiť nadpis.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + O, T, T. Otvorí sa pole na výber štýlov.

 3. Stláčaním klávesov so šípkami sa môžete posúvať v možnostiach štýlu. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní ich názvy.

 4. Keď sa nachádzate na štýle nadpisu, ktorý chcete použiť, stlačte kláves Enter. Ak ste predtým vybrali časť textu, použije sa na ňu štýl nadpisu. Ak vkladáte nový nadpis, teraz môžete zadať nadpis.

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Použitie klávesových skratiek na priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe Outlook pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac pridať alebo upraviť text v e-mailovej správe. Môžete zmeniť písmo alebo veľkosť písma a použiť ďalšie možnosti formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva a podčiarknutie.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie alebo úprava textu

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy v prípade potreby opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na telo správy. Pri presune zamerania na telo správy sa ozve: „Document, text“ (Dokument, text).

 2. Ak vytvárate novú správu, začnite písať.

  Ak chcete upraviť nejaký text alebo pokračovať vo vytváraní správy, pomocou klávesov so šípkami sa presuňte v texte správy a stlačením kombinácie klávesov Shift + klávesy so šípkami vyberte požadovaný text. Začnite písať a pridajte nový alebo nahraďte existujúci text.

Zmena písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte časť textu, ktorú chcete zmeniť. Prípadne ak správa zatiaľ neobsahuje žiadny text, umiestnite zameranie na telo správy. Pri presune zamerania na telo správy sa ozve: „Document, text“ (Dokument, text).

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + D. Ozve sa: „Font“ (Písmo).

 3. Stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor sa môžete posúvať v možnostiach písma. Keď zaznie názov písma, ktoré chcete použiť, stlačte kláves Enter. Použije sa nové písmo.

Zmena predvoleného písma v e-mailových správach

Pri zmene predvoleného písma sa vybraté písmo použije vždy, keď použijete Outlook pre Mac. Predvolené písmo v nových správach, ktoré vytvoríte, a odpovediach a preposlaných správach môžete zmeniť nezávisle od seba.

 1. V programe Outlook pre Mac stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Otvorí sa dialógové okno Predvoľby Outlooku.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Fonts, button“ (Písma, tlačidlo). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Písma .

 3. Ak sa chcete presunúť na možnosť, ktorú chcete zmeniť, vyberte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť predvolené písmo v nových e-mailových správach, jedenkrát stlačte kláves Tab a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete zmeniť predvolené písmo v odpovediach a preposlaných správach, dvakrát stlačte kláves Tab a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete zmeniť predvolené písmo pri písaní a čítaní správ s obyčajným textom, trikrát stlačte kláves Tab a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Písmo so zameraním v poli Písmo. Ak sa chcete posúvať v možnostiach písma, stláčajte kláves so šípkou nadol. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno Písmo sa zavrie a vrátite sa do dialógového okna Písma.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Písma a vrátiť sa do hlavného zobrazenia programu Outlook, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Command + Esc a potom kláves Enter.

Zmena veľkosti písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte časť textu, ktorú chcete zmeniť. Prípadne ak správa zatiaľ neobsahuje žiadny text, umiestnite zameranie na telo správy.

 2. Ak chcete zmeniť veľkosť písma o dva body:

  • Stlačením klávesu Command + klávesu so znakom plus (+) zväčšíte veľkosť.

  • Stlačením klávesu Command + klávesu so znakom mínus (-) zmenšíte veľkosť.

Zmena predvolenej veľkosti písma v e-mailových správach

Pri zmene predvolenej veľkosti písma sa vybratá veľkosť použije vždy, keď použijete Outlook pre Mac. Predvolenú veľkosť písma v nových správach, ktoré vytvoríte, a odpovediach a preposlaných správach môžete zmeniť nezávisle od seba.

 1. V programe Outlook pre Mac stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Otvorí sa dialógové okno Predvoľby Outlooku.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Fonts, button“ (Písma, tlačidlo). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Písma .

 3. Ak sa chcete presunúť na možnosť, ktorú chcete zmeniť, vyberte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť písma v nových e-mailových správach, jedenkrát stlačte kláves Tab a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť písma v odpovediach a preposlaných správach, dvakrát stlačte kláves Tab a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť písma pri písaní a čítaní správ s obyčajným textom, trikrát stlačte kláves Tab a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Písmo so zameraním v poli Písmo. Ak sa chcete presunúť na pole Veľkosť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „<aktuálna veľkosť písma>, Size, combo box“ (<aktuálna veľkosť písma>, Veľkosť, rozbaľovacie pole). Zadajte novú veľkosť písma a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Písmo sa zavrie a vrátite sa do dialógového okna Písma.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Písma a vrátiť sa do hlavného zobrazenia programu Outlook, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Command + Esc a potom kláves Enter.

Použitie tučného písma, kurzívy alebo podčiarknutia

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať, alebo umiestnite zameranie na telo správy.

 2. Vyberte možnosť formátovania:

  Požadovaná akcia

  Stlačte klávesy

  Použitie tučného písma.

  Command + B

  Použitie kurzívy.

  Command + I

  Použitie podčiarknutia.

  Command + U

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii Outlook pre iOS môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS pridať alebo upraviť text v e-mailovej správe.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie textu do novej e-mailovej správy

 1. Keď začínate vytvárať novú e-mailovú správu, zameranie je umiestnené na poli Komu. Ozve sa: „To, text field“ (Komu, textové pole). Ak chcete prejsť na telo správy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Multi-line text field“ (Viacriadkové textové pole).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite písať pomocou klávesnice na obrazovke.

Úprava textu v e-mailovej správe

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy v prípade potreby potiahnutím prstom doprava alebo doľava prejdite na telo správy. Pri presune zamerania na telo správy sa ozve: „Multi-line text field“ (Viacriadkové textové pole).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Opakovaným ťahaním prstom nahor alebo nadol sa posúvajte po jednotlivých písmenách textu, kým neprejdete na miesto, kde chcete upraviť alebo pridať text.

 3. Potiahnutím prstom doprava sa presuňte na klávesnicu na obrazovke a upravte pomocou nej text. Ak chcete po dokončení skryť klávesnicu na obrazovke, ťuknite raz na obrazovku.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii Outlook pre Android môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android pridať alebo upraviť text v e-mailovej správe.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie textu do novej e-mailovej správy

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Message body“ (Telo správy).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku umiestnite zameranie na telo správy.

 3. Začnite písať pomocou klávesnice na obrazovke.

Úprava textu v e-mailovej správe

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy najprv nájdite časť textu, ktorú chcete upraviť. Môžete napríklad ťahať prstom nahor dovtedy, kým nezaznie názov navigačného režimu, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám, napríklad „Words“ (Slová) alebo „Lines“ (Riadky).

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie časť textu, ktorú chcete upraviť alebo od ktorej chcete pokračovať v písaní. Zameranie sa nachádza priamo pred oznámeným slovom alebo riadkom textu.

 3. Upravte text pomocou klávesnice na obrazovke.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii Outlook Pošta môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows pridať alebo upraviť text v e-mailovej správe. Ak chcete zlepšiť čitateľnosť správy, môžete zmeniť písmo alebo veľkosť písma a pridať nadpisy.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie textu do novej e-mailovej správy

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy opakovaným ťahaním prstom prejdite na telo správy. Pri presune zamerania na telo správy sa ozve: „Message, editable text“ (Správa, upraviteľný text).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite písať pomocou klávesnice na obrazovke.

Úprava textu v e-mailovej správe

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy presuňte zameranie na text tela správy a vyhľadajte časť textu, ktorú chcete upraviť. Môžete napríklad ťahať prstom nahor dovtedy, kým nezaznie názov navigačného režimu, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám, napríklad „Words“ (Slová) alebo „Lines“ (Riadky).

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie časť textu, ktorú chcete upraviť alebo od ktorej chcete pokračovať v písaní.

 3. Upravte text pomocou klávesnice na obrazovke.

Zmena písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy ťahajte prstom doprava, kým neprejdete na telo správy. Ozve sa: „Message, editable text“ (Správa, upraviteľný text). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Format button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Formát). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Formát. Zameranie sa nachádza na aktuálnom výbere písma. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Písmo.

 5. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa môžete pohybovať medzi možnosťami. Moderátor ich pri presúvaní oznamuje.

 6. Keď sa presuniete na písmo, ktoré chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena veľkosti písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy ťahajte prstom doprava, kým neprejdete na telo správy. Moderátor oznámi: „Message, editable text“ (Správa, upraviteľný text). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Format, button collapsed“ (Formát, zbalené tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Formát. Potiahnite prstom doprava. Moderátor oznámi: „Font size button“ (Tlačidlo veľkosti písma). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava sa môžete pohybovať medzi možnosťami. Moderátor ich pri presúvaní oznamuje.

 6. Keď sa presuniete na veľkosť písma, ktoré chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie tučného písma, kurzívy alebo podčiarknutia

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy ťahajte prstom doprava, kým neprejdete na telo správy. Moderátor oznámi: „Message, editable text“ (Správa, upraviteľný text). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Format button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Formát). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Formát. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie formátovanie, ktoré chcete použiť. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete prejsť späť na správu, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Navigation bar, back button“ (Navigačný panel, tlačidlo späť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Zameranie sa presunie späť na telo správy. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte text pomocou klávesnice na obrazovke.

Pridanie nadpisov

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy ťahajte prstom doprava, kým neprejdete na telo správy. Ozve sa: „Message, editable text“ (Správa, upraviteľný text). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Format button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Formát). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Formát. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Styles button“ (Tlačidlo Štýly) Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava sa môžete pohybovať medzi možnosťami. Moderátor ich pri presúvaní oznamuje.

 6. Keď sa presuniete na štýl nadpisu, ktorý chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete prejsť späť na správu, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „Navigation bar, back button“ (Navigačný panel, tlačidlo späť). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Zameranie sa presunie späť na telo správy. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte nadpis pomocou klávesnice na obrazovke.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii Outlook Web App môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows pridať alebo upraviť text v e-mailovej správe. Môžete zmeniť písmo alebo veľkosť písma a použiť iné možnosti formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva a podčiarknutie.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Pridanie textu do novej e-mailovej správy

 1. Keď začínate vytvárať nový e-mail, zameranie je umiestnené na poli Komu. Ak chcete prejsť na telo správy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Message body, editing“ (Telo správy, úpravy).

 2. Napíšte správu.

Úprava existujúceho textu v e-mailovej správe

 1. Ak chcete upraviť existujúcu e-mailovú správu alebo pokračovať v jej vytváraní, prejdite na telo správy pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab.

 2. Posúvajte sa v texte správy (napríklad pomocou klávesov so šípkami), kým nezaznie požadovaná časť správy.

 3. Na výber časti textu použite kláves Shift + klávesy so šípkami.

 4. Začnite písať a pridajte nový alebo nahraďte existujúci text.

Zmena písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte text, ktorý chcete zmeniť. Prípadne ak správa zatiaľ neobsahuje žiadny text, umiestnite zameranie na telo správy.

 2. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: „Unchecked, font checkbox“ (Nezačiarknuté, políčko pre písmo).

 3. Stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter. Otvorí sa ponuka písma.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa môžete posúvať v možnostiach písma. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Zmena veľkosti písma

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte text, ktorý chcete zmeniť. Prípadne ak správa zatiaľ neobsahuje žiadny text, umiestnite zameranie na telo správy.

 2. Stlačte raz kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Unchecked, font size checkbox“ (Nezačiarknuté, políčko pre veľkosť písma).

 3. Stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter. Otvorí sa ponuka veľkosti písma.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa môžete posúvať v možnostiach veľkosti písma. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Použitie tučného písma, kurzívy alebo podčiarknutia

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy vyberte text, ktorý chcete zmeniť. Prípadne ak správa zatiaľ neobsahuje žiadny text, umiestnite zameranie na telo správy.

 2. Stlačte raz kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nezaznie požadovaná možnosť formátovania, napríklad: „Unchecked, bold checkbox“ (Nezačiarknuté, políčko pre tučné písmo).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + Enter použijete formátovanie.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×