Použiť použitie programu Project so službou SharePoint

V programe Microsoft Project Professional 2010 môžete vytvoriť zoznam úloh projektu a potom zoznam úlohy synchronizovať so zoznamom na serveri SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Foundation 2010. Prípadne ak váš tím už má zoznam služby SharePoint, môžete ho importovať do programu Project. To všetko môžete urobiť bez použitia servera Project Server.

Po synchronizácii projektu so zoznamom služby SharePoint sa budú zmeny zoznamu úloh vykonané v programe Project zohľadňovať v zozname úloh na lokalite služby SharePoint a naopak.

Tip:  Môžete použiť ľubovoľný typ zoznamu zo služby SharePoint vrátane zoznamov úloh a zoznamov úloh projektu.

Poznámka: Synchronizovať medzi programom Project a službou SharePoint viac ako 1 000 úloh sa neodporúča. Ak chcete synchronizovať viac ako 1 000 úloh, použite Microsoft Project Server 2010.

Čo vás zaujíma?

Publikovanie projektu do zoznamu služby SharePoint

Importovanie zoznamu služby SharePoint do programu Project

Riešenie problémov so synchronizáciou zoznamov

Publikovanie projektu do zoznamu služby SharePoint

Tento postup predpokladá, že ste pred synchronizáciou zoznamu úloh so zoznamom služby SharePoint vytvorili zoznam úloh v programe Project.

 1. V programe Project kliknite na kartu Súbor a otvorte zobrazenie Backstage. Kliknite na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknite na položku Synchronizovať so zoznamami úloh.

 3. V zozname Adresa URL lokality vyberte názov URL lokality služby SharePoint obsahujúcej zoznam, s ktorým chcete synchronizovať.

  Poznámka:  V tomto bode nepoužívajte adresu URL obsahujúcu názov zoznamu úloh, ktorý chcete použiť.

 4. Kliknite na položku Overiť adresu URL.

 5. V zozname Vyberte existujúci zoznam úloh vyberte názov zoznamu úloh služby SharePoint, s ktorým chcete zoznam úloh projektu synchronizovať.
  Ak chcete zoznam úloh programu Project synchronizovať s novým zoznamom v službe SharePoint, zadajte nový názov. V službe SharePoint sa vytvorí nový zoznam úloh a začne sa synchronizovať so zoznamom v programe Project.

 6. Kliknite na položku Synchronizovať.

Po dokončení synchronizácie týchto dvoch zoznamov sa budú zmeny vykonané v jednom prejavovať aj v druhom. V prípade vykonania zmien v oboch zoznamoch naraz sa zobrazí dialógové okno s výzvou, aby ste rozhodli, ktorú verziu zmien chcete ponechať.

Tip:  Po dokončení synchronizácie týchto dvoch zoznamov môžete v programe Project prejsť na verziu zoznamu úloh uloženú v službe SharePoint. Kliknite na kartu Súbor a na položku Informácie. V časti Synchronizovať so zoznamami úloh kliknite na prepojenie na lokalitu služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Importovanie zoznamu služby SharePoint do programu Project

Tento postup predpokladá, že ste vytvorili zoznam úloh v zozname služby SharePoint, ale nevytvorili ste zodpovedajúci zoznam v programe Project.

 1. V programe Project kliknite na kartu Súbor a otvorte zobrazenie Backstage. Kliknite na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknite na položku Synchronizovať so zoznamami úloh.

 3. V zozname Adresa URL lokality vyberte názov URL lokality služby SharePoint obsahujúcej zoznam úloh, ktorý chcete použiť.

  Poznámka:  V tomto bode nepoužívajte adresu URL obsahujúcu názov zoznamu úloh, ktorý chcete použiť.

 4. Kliknite na položku Overiť adresu URL.

 5. V zozname Vyberte existujúci zoznam úloh vyberte názov zoznamu úloh služby SharePoint, ktorý chcete exportovať do programu Project.

 6. Kliknite na položku Synchronizovať.

Po dokončení synchronizácie týchto dvoch zoznamov sa budú zmeny vykonané v jednom prejavovať aj v druhom. V prípade vykonania zmien v oboch zoznamoch naraz sa zobrazí dialógové okno s výzvou, aby ste rozhodli, ktorú verziu zmien chcete ponechať.

Tip:  Po dokončení synchronizácie týchto dvoch zoznamov môžete v programe Project prejsť na verziu zoznamu úloh uloženú v službe SharePoint. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Informácie. V časti Synchronizovať so zoznamami úloh kliknite na prepojenie na lokalitu služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Riešenie problémov so synchronizáciou zoznamov

Nasledujúca tabuľka obsahuje podmienky, ktoré môžu brániť v synchronizácii úloh programu Project so zoznamom úloh služby SharePoint.

Podmienka

Vysvetlenie

Zoznam služby SharePoint obsahuje povinné pole

Ak zoznam služby SharePoint obsahuje pole, ktoré je povinné, ale plán projektu rovnaké pole neobsahuje, synchronizácia medzi týmito dvoma zoznamami sa zastaví. Riešenie   : Povinné pole pridajte ako vlastné pole v programe Project.

Pole v programe Project obsahuje vzorec

Text. Riešenie   : Povinné pole pridajte ako vlastné pole v programe Project.

Problémy so vzťahmi medzi predchodcami

Medzi predchodcami bol vytvorený cyklus

Podradená úloha má ako predchodcu zadanú nadradenú úlohu

Vzťahy medzi predchodcami nie sú typu Začiatok pri dokončení

Priradenie viacerých zdrojov

Projekt WinProj má k jednej úlohe priradených viacero zdrojov a v službe SharePoint je zadané, že každá úloha môže mať len jeden zdroj.

Neplatný názov súhrnnej úlohy

Ak má súhrnná úloha neplatný názov, synchronizácia sa nedokončí. Pravidlá pre neplatný názov sú rovnaké ako tie, ktoré sa vzťahujú na neplatný názov priečinka v službe SharePoint. Okrem týchto pravidiel nesmie názov obsahovať dve bodky za sebou ani medzeru na konci. /:*?<>|

Polia s hľadanou hodnotou majú nesprávny formát

Polia s hľadanou hodnotou obsahujú hodnoty, ktoré majú iný formát ako reťazec alebo text.

Zoznam obsahuje nesprávne znaky

Názov zoznamu obsahuje nasledujúce znaky: !.[]’

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×